Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jchym,
ztra Petra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Sout
FotoHrtky 2022

Bli informace k souti

   erven
   ervenec
   Srpen
   Z
   jen
   Listopad
   Prosinec

Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli


Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
16.08 - PRAHA:Plavn i potpn pat k oblbenm letnm aktivitm. Ve vod ale h ada nebezpe pro n zrak. Jak si oi chrnit pi koupn v rybnku, moi nebo baznu?

Chrnit ... (vce >>>)
Petra urkov

14.08 - Ostrava:Mlata alexandr nskch v Zoo Ostrava postupn vyltaj z hnzdnch budek. Alexandr nsk pat mezi koloniln ptky, kte v prod ij a rozmnouj se ve ... (vce >>>)
rka Novkov

Zasmjme se
31.12 - Na silvestrovsk verek se dostavil i pan Jahelka s manelkou. Doufm, Frantiku, povd pan Jahelkov, e si zatan i se mnou.
Ale ovem, drahouku, nemysli si, e jsem ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
31.12 - O Silvestru papei snek si u pole.
Jak byl cel rok voda a blto, na Silvestra nenapadne zlato.
Je-li o Silvestru v noci vtr a jasno, bude dobrho vna podku. ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
24.12 - Vnon tradice a zvyky

Zlat prastko
Zlat prastko se podle tradic zjevuje za odmnu o tdrm veeru tm, kdo se po cel den a do vchodu prvn veern hvzdy post. ... (vce >>>)
Dana

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Den Evropy
Den Evropy
Mon u jste nkdy narazili na zmnku, e 9. kvten je Den Evropy a poloili jste si otzku, pro je zrovna tento den pro Evropany tak dleit? Tohoto dne byl uinn prvn velk krok k...

Zveejnno: 09.05.2014 Ji Kempn
Koment ke lnku: 3 Co vm o EU
 
Zem sr i vtrnch mln
Zem sr i vtrnch mln
Nizozemsko je oblast evangelick vry, typick anglosask kultury a tvo je rozshl nina, protkan adou stuek kanl, ek a potk vtinou umle vytvoench, kter zrove nahrazuj elektrick i drtn ploty, tak asto viditeln u ns. m jsem byla fascinovna, byly vtrn mlny, kter…

Zveejnno: 26.01.2012 Milena Horkov
Koment ke lnku: 1 Co vm o EU
 
Nov Evropsk komise
Nov Evropsk komise
Pedseda Evropsk komise Jos Manuel Barroso vybral svj tm pro funkn obdob do roku 2014. Pi pedstaven nov komise Barroso ekl, e jde o evropsk tm pro realizaci evropskho programu, od nho oekv, e...

Zveejnno: 14.12.2009 Tom Jelnek
Pidat koment ke lnku Co vm o EU
 
Expertem Evropsk komise
Expertem Evropsk komise
Rozjezd stediska rozhodn nebyl jednoduch. Nebudu podrobn popisovat vechny strasti naich zatk, uvedu jen ty nejzkladnj. Ministerstvo prmyslu a obchodu (MPO) Rumunska, kter pro ns podle pokyn a pravidel EK mlo pipravit podmnky...

Zveejnno: 13.10.2009 Imrich Lencz
Koment ke lnku: 3 Co vm o EU
 
Expertem Evropsk komise
Expertem Evropsk komise
Nemm pli jasnou pedstavu o tom, jak slep k houslm piel, ale njakm podobnm zenm osudu jsem se tak trochu neoekvan koncem roku 1994 stal expertem Evropsk komise pro energetiku. Pracoval jsem pro ni dokonce tm ti roky, z toho dobrou polovinu v zahrani...

Zveejnno: 09.10.2009 Imrich Lencz
Koment ke lnku: 6 Co vm o EU
 
Dopis vnouatm
Dopis vnouatm
Mil Jene, Matji a Filipe, mil Vero, Aniko a Lzo! Za pr dn budou volby a mn to ned, abych vs, sv vnouata, neoslovil. Nepedpokldm toti, e se budete obtovat jt k volbm, nepociujete, e by se vs to njak tkalo. Ten v pechod k zletilosti peel zdnliv mimochodem...

Zveejnno: 02.06.2009 Ivo Krieshofer
Koment ke lnku: 4 Co vm o EU
 
Poznvejme Euroregion
Poznvejme Euroregion
Glacensis a zavtejme do mal polsk vesnice Czermna, njakch 5 km od phranin Kudowy - Zdrj (teno zdruj) kousek za Nchodem. Neleknte se, bude to trochu hororu. U zase najdj esk autobusov njezdy na polsk phranin...

Zveejnno: 26.10.2008 Josef Krm
Koment ke lnku: 4 Co vm o EU
 
Studenti v Nizozem
Studenti v Nizozem
Protoe se nyn i v esk republice pomalu mn zpsob financovn studia, bude jist dobr vdt, jak je to jinde ve svt. Komunisty a postkomunisty roziovan ei o tom, e v kapitalismu mohou studovat jen bohat to tak trochu uvede na pravou mru. I kdy studium samozejm nen zadarmo...

Zveejnno: 26.11.2006 Vra Pokorn
Koment ke lnku: 4 Co vm o EU
 
Lidsk pstup k lidem
Lidsk pstup k lidem
ad zmocnnce vldy a jeho tmu nen nejlevnj zleitost, ron stoj zhruba ti miliony korun. Jsou takov vdaje vbec efektivn? Profesor Zamarsk je pesvden, e ano. "Pes tento ad jsme pro Moravskoslezsk kraj zskali dvacet miliard korun, pedevm na sanace a rekultivace, prost na vyistn zem od zt po dln a hutn innosti...

Zveejnno: 09.04.2006 Ji Muladi
Pidat koment ke lnku Co vm o EU
 
Cesta ke slunosti
Cesta ke slunosti
Holandsk ad Sociaal Cultureel Planbureau upozornil ped asem, e emancipace en v Nizozem je znan pozadu za ostatnmi zpadnmi zemmi. Z tch en, kter jsou ve vku, kdy by mohly chodit do zamstnn, pracovalo minul rok jen 55 %. To je velmi mlo, shledv tento vldn ad, kter by si pl, aby pracovalo nejmn 65 % en...

Zveejnno: 26.02.2005 Vra Pokorn
Koment ke lnku: 7 Co vm o EU
 
Evropsk unie a jej instituce
Evropsk unie a jej instituce
Evropsk unie byla zaloena v souladu se Smlouvou o Evropsk unii (Maastrichtsk smlouva). Je zaloena na Evropskch spoleenstvch, spoluprci v oblasti Spolen zahranin a bezpenostn politiky a v oblasti vnitra a justice. EU m pt instituc: Evropsk parlament, Radu ministr, Evropskou komisi, Soudn dvr a Kontroln dvr…

Zveejnno: 27.01.2005 Alena Jasnkov
Koment ke lnku: 5 Co vm o EU
 
Vnoce v lenskch sttech EU
Vnoce v lenskch sttech EU
Pi vnonch oslavch si kad lensk zem Evropsk unie ponechv sv tradice. Ne vude toti nadluje drky Jeek a nikde nemaj na tdroveernm stole nae tradin jdla jako je ryb polvka, smaen kapr, bramborov salt a vnon cukrov. Pojte s nmi nahldnout do vnonch kuchyn zem Evropsk unie. Kad stt m toti pro vnon svtky sv osobit dobroty a tradin recepty...

Zveejnno: 22.12.2004 SeniorTip.cz
Pidat koment ke lnku Co vm o EU
 
O Evropsk Unii trochu jinak
O Evropsk Unii trochu jinak
Sleduji samozejmn peliv na internetu i v novinch a asopisech probhajc debatu o vstupu esk republiky do EU. Sleduji vechno, nkdy s obavami a nkdy s ...

Zveejnno: 27.11.2004 Vra Pokorn
Koment ke lnku: 1 Co vm o EU
 
O jedn zajmav variaci bydlen senior v Holandsku
O jedn zajmav variaci bydlen senior v Holandsku
Samozejmn, kdo tu u ns byl a nebo ten, kdo etl apkovy “Obrzky z Holandska” a vzpomene si na jeho roztomil kresbiky, kter knihu doprovzej, ten to v. Nejvc je tu domek se zahrdkami, selskch staven rozhozench v zelench pastvinch lemovanch msto plot malmi vodnm kanlky, zvanmi “sloot” , na pastvinch kraviky a ovce, jako hraky.

Zveejnno: 28.06.2004 Vra Pokorn
Pidat koment ke lnku Co vm o EU
 
O jedn zajmav variaci bydlen senior v Holandsku
O jedn zajmav variaci bydlen senior v Holandsku
Samozejmn, kdo tu u ns byl a nebo ten, kdo etl apkovy "Obrzky z Holandska" a vzpomene si na jeho roztomil kresbiky, kter knihu doprovzej, ten to v. Nejvc je tu domek se zahrdkami, selskch staven rozhozench v zelench pastvinch lemovanch msto plot malmi vodnm kanlky, zvanmi "sloot" , na pastvinch kraviky a ovce, jako hraky.

Zveejnno: 28.06.2004 Vra Pokorn
Koment ke lnku: 3 Co vm o EU
 
Star lnky