Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Frantiek,
ztra Elika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Jaro, lto
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli

Tip pro vs
Sout
Fotosout

Bli informace k souti
   Z
   Srpen
   ervenec
   erven
   Kvten

Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
03.10 - Praha:Dti v projektu ten pomh od srpna nataj 100 000 korun pro akci "Babiko, ddeku, pojme se potkvat". Tato akce m nejen podporovat zjem mench dt ... (vce >>>)
Tereza Skcalov

01.10 - Praha:V esku ije kolem t milion senior a zhruba deset procent z nich je odkzno na pomoc druhch. Zejmna pro n jsou urena zazen nabzejc speciln pi, tch ... (vce >>>)
Petra urkov

Zasmjme se
30.09 - Stovala si jedna tika druh: Vbec nerostu, jsem pod takov mrav...
Lehk pomoc, k druh tika. Na behu sed ryb. Sko mu na hek a uvid, jak vyroste, a ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
30.09 - Svat Jeronm, bez deva zatopil.

Na svatho Jeronma, sthuje se k nm u zima.
Soa

Dobr rady
30.09 - Lze zstat mlad?
Kad z ns dostv do vnku pi startu do ivota jist potencionl. st z nho spad do sfry spoleensk - stupe vzdln, kterho se nm dostalo, ... (vce >>>)
DJ

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


vec
vec
vec ml v ddin vdycky prce dost. Jedny botky se k nmu nosily nepotan. Nikdy se nestalo, e by je zedelo jenom jedno dcko. Ddily se. Prvn m cesty k evcovi vedly ke starmu Gojovi. Bydlel v malm devnm domeku hned u hlavn cesty...

Zveejnno: 04.10.2015 Hana Jurakov
Koment ke lnku: 3 Vlastn tvorba
 
Adrin a hvzdy
Adrin a hvzdy
Znte to? Znte ten pocit, znte to, kdy se ctte tak unaven, e se vm nepestvaj klit oi, a pesto nemete usnout? To znm moc dobe. Vid ji? Vid ji, Hani? Vechny ty hvzdy z jenom tob! A j je pro tebe vechny zskm...

Zveejnno: 01.10.2015 Hana Kivnkov
Koment ke lnku: 4 Vlastn tvorba
 
Roztodivn sen
Roztodivn sen
Narozeniny. Jsem ve vku, kdy u nen co oslavovat. A pece. V lednice mm nkolik lahv vna, na stole petkajc vzy kvtin, ve pajzu bonboniry, drky od nejmilejch. Je vycdn jarn den. Milena zazvonila u branky a...

Zveejnno: 29.09.2015 Marta Urbanov
Koment ke lnku: 8 Vlastn tvorba
 
Babibajky (19)
Babibajky (19)
Byly jednou slice, kter bydlely v poetnku, kam je zapsal stapat kluk. Protoe se mu nechtlo moc uit a byl dost nepodn, msto aby je napsal pkn rovn do dku nebo pod sebe, podle toho, co prv potal, nakrbal je jen tak...

Zveejnno: 24.09.2015 Marie Zieglerov
Koment ke lnku: 6 Vlastn tvorba
 
Dv beruky
Dv beruky
J vm, e nen mon zastavit, nebo dokonce vrtit as, ale co zkusit aspo v naem asopise oivit pohdku jako takovou? Pan Mara, pro dti kouzeln babika, s tm u dvno zaala a nkte z ns v tom pokrauj. Mnoh dtsk prpovdky...

Zveejnno: 21.09.2015 Blanka Kubeov
Koment ke lnku: 6 Vlastn tvorba
 
Pokutn louka
Pokutn louka
Kdy Tonka dola ke kamennmu mostku, za kterm se Doubravka toila v hlubok tni, opela se o parapet, aby si nadlehila na zdech ni zelenho. Podvala se k abokrck hrzi, do aleje mladch dub a pila k n vzpomnka na Lojzu. Cpem zstry si vysuila...

Zveejnno: 27.08.2015 Marta Urbanov
Koment ke lnku: 4 Vlastn tvorba
 
Vyznn domovu
Vyznn domovu
Tichm veerem zaznv klekn. kraj se ubr zlehounka do span. U jen z Babn kaplika, co dr tu dvnou str erem prosvt. Pekrsn je domov n. Rno zamv za vodu Orlku pole na obzor pozdrav n...

Zveejnno: 25.08.2015 Antonn Suk
Koment ke lnku: 4 Vlastn tvorba
 
Vyznn kraji
Vyznn kraji
Tichm veerem, doznv klekn. Kraj se ubr zlehounka do span. Jenom Babnsk kaplika, co dr tu dvnou str. erem prosvt. Ta krsa je domov n. Rno zamv, pes vodu Orlku. Pole na obzor, pozdravy...

Zveejnno: 15.08.2015 Antonn Suk
Koment ke lnku: 10 Vlastn tvorba
 
Trva
Trva
Mli jsme jednu krvu a nkolik mic pole. To bylo na jej obivu mlo. Nco jsme vdycky pikupovali a suili na tzv. mstskm, protoe pozemky patily Frenttu. Hlavnm zdrojem krmen na krvy vak byla od kvtna do podzimu byla trva z lesa a...

Zveejnno: 10.08.2015 Hana Jurakov
Koment ke lnku: 4 Vlastn tvorba
 
Letem svtem...
Letem svtem...
ivot je pln krsy a radosti. Jist nm dte za pravdu, e ten nejkrsnj as ivota je dtstv, kter je pln fantazie, taj a pekvapen. Nezle na tom, kde ijete a m jste obklopeni. Dtstv m sv kouzlo. Autorem tchto kouzelnch obrzk je kouzeln...

Zveejnno: 09.08.2015 Eduard Svtlk
Koment ke lnku: 3 Vlastn tvorba
 
Pohdky z babiiny krabiky
Pohdky z babiiny krabiky
V pelku pod trnkou na kraji lesa bydlela jednou jedna zaje maminka. Mla odtud pkn vhled na pole a louku dole u potoka. Moc se j tam lbilo, protoe trnka ji svmi hustmi a pichlavmi vtvikami dobe chrnila ped beznovou nepohodou...

Zveejnno: 06.08.2015 Marie Zieglerov
Koment ke lnku: 4 Vlastn tvorba
 
V krlovskch zahradch
V krlovskch zahradch
Ptel pislkov, ptel mali moji - zkrtka vy vichni, co ke sv prci, i pedevm ke svmu tst a uspokojen se potebujete inspiraci. Ta jest pojmem docela irokm, kdy se zamyslme podn a...

Zveejnno: 01.08.2015 Hana Kivnkov
Koment ke lnku: 2 Vlastn tvorba
 
Kredenc
Kredenc
Kredenc patval k nejvstavnjm kusm nbytku. Nejdve to byly dv skky, vdycky nateny blou barvou. Spodn byla mohutnj a ukldaly se do n hrnce, horn byla tlej, stla na t spodn na dvou bonch stnch a patil do n porceln a sklo...

Zveejnno: 20.07.2015 Hana Jurakov
Koment ke lnku: 4 Vlastn tvorba
 
Jak se plej trnky
Jak se plej trnky
Ohlsil hajnej Rika. Pozejt jedu plit trnky do Partutovic. To znamenalo pro zamstnance kolnho poles v Hranicch stav pohotovosti. Pro upesnn jde o rok asi 1958. Vdlo se, e to je pozvn na akci asov nevymezenou. Jene pan fot ml v t dob...

Zveejnno: 23.06.2015 Antonn Suk
Koment ke lnku: 4 Vlastn tvorba
 
Pohdky z babiiny krabiky
Pohdky z babiiny krabiky
Byla jednou jedna docela malik vesnika, jen takov puntk na map. Pesto byla velice pkn se zelenmi loukami kolem bublajcho potku a tmavmi lesy umjcmi na okolnch kopcch. Kdy jste se dvali trochu...

Zveejnno: 09.06.2015 Marie Zieglerov
Koment ke lnku: 4 Vlastn tvorba
 
Star lnky