Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tibor,
ztra Sva.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz
Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Vnoce, Zima
   Jaro, lto

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli

Tip pro vs
Sout
Fotosout

Bli informace k souti
   Z
   Srpen
   ervenec
   erven
   Kvten

Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
05.11 - Praha:Oblben nstroj vech dt - plcaka - se konen dostal do pravidel rodinn deskov hry Drz opice. Hra je z dlny spnho autora spoleenskch her Dna Martina ... (vce >>>)
Kateina ehkov

04.11 - Klimkovice:Obnovenou historickou Opavskou cestu ozdob sochy ze sympozia. Devn sochy, kter vytesalo est ezb na letonm kvtnovm Klimkovickm ezbskm sympoziu, ... (vce >>>)
Ivana Grakov

Zasmjme se
13.11 - Hlen mstnho rozhlasu: Oznamujeme majitelm ps, kte jet nebyli okovni proti vzteklin, e budou utraceni...

Mu s krvelan vyhlejcm psem potk ptele. ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
13.11 - Tepl jen - studen listopad.
Kdy krtek v listopadu ryje, budou na vnoce ltat komi.
Na zatku listopada teplo se se zimou hd.
Zatkem-li listopadu sn, ... (vce >>>)
Dana

Dobr rady
13.11 - Listopad bude o kv
Jak pipravovat a vychutnvat kvu
Kva je nejpopulrnjm npojem na svt. V nkterch zemch j sice spn lape na paty aj, ale poitki vd ... (vce >>>)
(lil)

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Povdaky (28)
Povdaky (28)
Jednoho ervnovho dne bylo morn vedro. Vtinu dne schovan doma, noila jsem se do bazenu a zalejvala kytky, hlavn ri stolistou, kter letos zmohutnla a kvete stovkami voavch kvt. Vypstovala...

Zveejnno: 11.11.2019 Olga Jankov
Koment ke lnku: 4 Kultura, spolenost...
 
Satan a systm
Satan a systm
Systm. Slovko, kter meme kolem sebe slyet stle astji a astji v nejrznjch souvislostech. S jeho zvyujc se frekvenc a rozmanitost pouit by se mohlo zdt, e disponuje a jakousi...

Zveejnno: 29.10.2019 Tom Zeck
Pidat koment ke lnku Kultura, spolenost...
 
Mounk
Mounk
Hotelu, kam pravideln jezdvme opjet se ndherou okoln prody a nkdy i ampaskm, je pesn na den sto padest let. spn majitel pozval stovky host, kte se tu ct tm jako doma. Konaj se oslavy. Velkolep oslavy! Kam oko pohldne, uz hory cukrov...

Zveejnno: 27.10.2019 Ludmila Lojdov
Pidat koment ke lnku Kultura, spolenost...
 
Nco na uklidnn
Nco na uklidnn
"Souhlaste s nvrhem na rozvod, kter podal v manel?" otzala se soudkyn pan, kterou jsem v tomto zen zastupoval. "J,...toti..." - z o j vytryskly slzy, co se nkdy v soudn sni stv, zejmna pokud si manel najde jinou, mlad, a to byl i...

Zveejnno: 24.10.2019 Ivo Jahelka
Koment ke lnku: 4 Kultura, spolenost...
 
My cizinou jsme bloudili... (2/2)
My cizinou jsme bloudili... (2/2)
Jak zn otepan frze "as trhnul oponou" a pro m nastal (tm ped deseti lety) as uvaovat o odchodu do penze a souasn prav as uskutenit dlouho plnovanou Velkou Cestu, na kterou bhem pravidelnho zamstnn nebyl nikdy as. I zasedl jsem k...

Zveejnno: 22.10.2019 Zdenk Reich
Koment ke lnku: 2 Kultura, spolenost...
 
Chvla zn
Chvla zn
Nen mnoho chvlyhodnch triumvirt, kter se tak bjen dopluj, jako jsou tekutiny, hospody a ze! Tekutiny jsem vychvlil u ped delm asem a hospodu nedvno, a je jasn, e ze nemohu vynechat. A jako obyejn pjdu na to od lesa - tedy pesnji eeno - od...

Zveejnno: 20.10.2019 Vladimr Vondrek
Pidat koment ke lnku Kultura, spolenost...
 
Povdaky (27)
Povdaky (27)
Na tra Poszavskho Pacifiku padla ve vtru velk vtev. Motorek zastavil. Prvod bhal po vagnku a rozilen volal: "Co budeme dlat, co budeme dlat? Musme zavolat hasie! My zas do t Prahy, be, nedojedem!" Ve vagnku sedlo nkolik udlanejch mu v pracovnch mundrech. Kdy poklidn...

Zveejnno: 15.10.2019 Olga Jankov
Koment ke lnku: 2 Kultura, spolenost...
 
My cizinou jsme bloudili... (1/2)
 My cizinou jsme bloudili... (1/2)
Muselo to bt nkdy v kvtnu 1946, kdy piel tatnek se zprvou, e vdsk erven k zve dti ze zem postiench vlkou k plronmu pobytu v jejich, vlkou nedoten zemi. Nevm, kde moji rodie v sob nali odvahu, mne, jedenctiletho a znan...

Zveejnno: 14.10.2019 Zdenk Reich
Koment ke lnku: 4 Kultura, spolenost...
 
Almara
Almara
Televize od rna do veera varuje: Nepzniv smogov situace! dn prochzky! Epidemie chipky na pochodu! dn sdruovn! d pta chipka! Nepipoutjte dn ptky do sv blzkosti! Protoe nechci chytit bacil od dnho ptka, houpu se doma...

Zveejnno: 13.10.2019 Ludmila Lojdov
Koment ke lnku: 4 Kultura, spolenost...
 
Rybsk zvody
Rybsk zvody
Zvodilo se v lovu ryb udic na rybnku pod hradem Lipnic. Ten rybnk leel v lukch blzko lesa, byl pln ist vody a jako cel Lipnick krajina byl poset velikmi ulovmi balvany, kter v dob, kdy zde byl klid, slouily za odpovku ptkm konipskm. Tady byli dokonce i ti se lutmi hrdlky...

Zveejnno: 12.10.2019 Antonn Suk
Koment ke lnku: 3 Kultura, spolenost...
 
Pbh opravdovho lovka
Pbh opravdovho lovka
Draz pozstal, j pi vm - co mohu vce? Svj smutn pbh chci Vm vyprvt. Nechci ji dle ekat, protoe slym, jak mi v dlce zvon hrana. Sedm sm jako bdnk v przdnm pokoji. Venku svt hvzdy a zpvaj si psn kosmick. Na stechch okolnch dom kaj si mui sv...

Zveejnno: 11.10.2019 Tom Zeck
Koment ke lnku: 2 Kultura, spolenost...
 
J chcu Ivoa
J chcu Ivoa
asto bvm dotazovn, zda mi popularita a mediln znmost napomh pi zskvn klient. Zpravidla odpovdm, e je to naopak tak trochu pitujc okolnost - i kdy - najde se i vjimka potvrzujc pravidlo. Tak se jednou stalo, e ped soudce okresnho soudu v Jindichov...

Zveejnno: 08.10.2019 Ivo Jahelka
Koment ke lnku: 3 Kultura, spolenost...
 
Jablo opvovan i zatracovan
Jablo opvovan i zatracovan
Mm na mysli tu nai, jedin ovocn strom na zahrad, kter zde byl dve ne my. Byl zde pi pozen pozemku, byl zde celou dobu stavby rodinnho domku a je zde i tyicet let pot. Z uvedenho vyplv, e je ctyhodnch rozmr a e tak njak k naemu ivotu pat...

Zveejnno: 05.10.2019 Jaroslav Petk
Koment ke lnku: 2 Kultura, spolenost...
 
Chvla przdnin
Chvla przdnin
Do tetice "kolskch" chvl urit pat i chvla przdnin. Je pece klidn docela mon, e jsou mezi nmi i takov, kte vzpomnaj na kolu pouze jako na bohuel pli dlouh obdob mezi jednotlivmi przdninami...

Zveejnno: 03.10.2019 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 6 Kultura, spolenost...
 
Povdaky (26)
Povdaky (26)
el jsem tudle podle vody na Smchov. U m unavilo sedn na koni, ruka brn od mvn zbran, vidm jenom na pl svta, fouk na m ze vech stran na tom kopci. Seel jsem dol mezi lid, spousta lid se rojilo, snad nebude vlka? Tak to ne, do toho se motat nebudu, sv jsem si...

Zveejnno: 27.09.2019 Olga Jankov
Koment ke lnku: 7 Kultura, spolenost...
 
Star lnky