Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Augustn,
ztra Evelina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli

Tip pro vs
Sout
Fotosout

Bli informace k souti
   Z
   Srpen
   ervenec
   erven
   Kvten

Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
28.08 - ejkovice u Hodonna:Ji tradin prvn zijovou nedli 6. z zahj spolenost SONNENTOR sv est "ejkovick bylinkov slavnosti". V 10:30 hodin v modernm ... (vce >>>)
Ondrej Hampl

27.08 - BOHUMN:Zitkov sprchy, Kneippv chodnk i vdejnk ledu - to jsou nejvt novinky, na kter se mohou tit u v z nvtvnci saunovho svta v bohumnskm aquacentru. ... (vce >>>)
Lucie Balcarov

Zasmjme se
19.08 - Pacient po operaci se vzbud a vid rozmazan postavu a tak se zept:Pane doktore, jak dopadla ta operace?
Postava odpov:J nejsem doktor, j jsem svat Petr.
Pavel

Pranostika pro tento den
28.08 - O svatm Augustinu lto opout krajinu.
Jitka

Dobr rady
28.08 - Rady pro lep spnek:

Udlejte si v mysli podek. Nejlep je metoda meditace, snait se na nic nemyslet, soustedit se na svj dech a uvolovat se pi tom. Jin potaj ... (vce >>>)
Jana

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Moji ptel a j
Moji ptel a j
Po deseti letech strvench na Ostravsku jsem usoudil, e jsem pro kulturn povznesen hornickho kraje udlal dost, a rozhodl se odejt do Prahy, po em jsem u dlouho touil. Pi pevdn nakladatelsk innosti z Klubu Mj v Karvin do ostravskho Pulsu...

Zveejnno: 26.08.2015 Eduard Svtlk
Koment ke lnku: 2 Kultura, spolenost...
 
Babibajky (18)
Babibajky (18)
Byl jednou jeden vtrn mln, co stl na vysokm kopci, kde to podn foukalo do lopatek.To se mu moc lbilo a spokojen si mlel a mlel. Obas nkdo pivezl na trakai pr pytl penice nebo ita a na lavice u vrat si popovdal s mlynem, ne se zrn semlelo na...

Zveejnno: 22.08.2015 Marie Zieglerov
Koment ke lnku: 7 Kultura, spolenost...
 
ivot trop hlouposti
ivot trop hlouposti
Nstupem na gymnzium zaala "zvodn" ra hokeje, kopan, stolnho tenisu, sportovn gymnastiky a zejmna lehk atletiky. Jako dorostenci jsme mli ve Vrchlab tak dobr fotbalov mustvo, e obecenstvo chodilo u na nae pedzpasy. V hlav mi uvzl pesn...

Zveejnno: 20.08.2015 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 5 Kultura, spolenost...
 
Je to jen skok
Je to jen skok
Bla jsem se skoit, je to pece takov vka! Ale copak to te vzdm? Vdy i strach je pouhopouh pocit, pomjiv, jako vechny ostatn, kdy nemaj podnou vhu. Jako prvn lsky, co se...

Zveejnno: 16.08.2015 Hana Kivnkov
Koment ke lnku: 3 Kultura, spolenost...
 
Dvka a ebk
Dvka a ebk
Pestoe doma jsem dnho mt nesmla, psi m provzeli odmala. Patili nejrznjm majitelm a neinila jsem rozdlu mezi plemeny, ani charaktery. Jako dt jsem si pjovala snad kadho tynoce v okol, pozdji, kdy u jsem si prosadila...

Zveejnno: 14.08.2015 Marina Huvrov
Koment ke lnku: 8 Kultura, spolenost...
 
Pbh od rskho rybnka
Pbh od rskho rybnka
Kdy jsem po maturit v roce 1948 nastoupil do zdejho poles jako erstvej absolvent pseck lesnick koly, slouil jsem nejdv na lesn sprv, protoe jim tam chybl jeden pracovnk v oddlen tby. Po deseti mscch m ale pidlili na...

Zveejnno: 08.08.2015 Ludk opka
Koment ke lnku: 4 Kultura, spolenost...
 
rovka po tet Marii
rovka po tet Marii
Kdy se moje teta Marie vdvala, psal se rok 1922. Vzala si strce Vclava, zzence balkov poty na Masarykov ndra v Praze. Jako sttn zamstnanec se nasthoval do bytu urenho pro n v tehdej...

Zveejnno: 05.08.2015 Vladimr Kulek
Koment ke lnku: 6 Kultura, spolenost...
 
ivot trop hlouposti
ivot trop hlouposti
Nyn se opt vrtm od pasivnho sportu k aktivnmu a ve svch vzpomnkch se poperu se svou "sportovn karirou". Lyovn i bruslen jsem ml sice docela rd, ale bylo by mi mnohem milej, kdyby se to provozovalo pi 20C. nad nulou. Ml jsem vdy prost radji...

Zveejnno: 31.07.2015 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 4 Kultura, spolenost...
 
Pikolka
Pikolka
Ve Vi u Havlkova Brodu maj na nvsi pkn upraven rybnek. Sice asto postrd njakou tu upinu, jindy trochu vody, ale m oplv je bahno na dn. Toho se tam usadilo za lta moc. Pohybujeme se v edestch letech minulho stolet...

Zveejnno: 27.07.2015 Antonn Suk
Koment ke lnku: 7 Kultura, spolenost...
 
Takov jsem byla j...
Takov jsem byla j...
Dtstv je v nenvratnu - tajupln as dospvn klepe na dvee. Jako kolaka jsem mla plno povinnost nejen ve kole. Chodvala jsem pravideln pro mlko do mlkrny v msteku. Tehdy bylo jet na pdl "na lstky" a rozlvalo se z velkch konv do...

Zveejnno: 24.07.2015 Marie Zieglerov
Koment ke lnku: 8 Kultura, spolenost...
 
Rmy tm absolutn (7)
Rmy tm absolutn (7)
Kartek na zuby jde z ruky do huby! Komu je na mru rolika papru? Tam na louce v jedn kupce nali opilho kupce. Objevila prv Laka, e j v plot chyb laka, spolu s n te dum Radka, e i vrtka jsou u vratk.

Zveejnno: 22.07.2015 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 6 Kultura, spolenost...
 
Koz farma
Koz farma
dn farm. Pedstavil se mi jako Bo mu. Nevnmala jsem ho jako milovnka a znalce bible, ale spe jako lovka, kter se rozhodl bt soust prody. Odeel jsem z msta na koz farmu, ekl docela prost...

Zveejnno: 18.07.2015 Marta Urbanov
Koment ke lnku: 6 Kultura, spolenost...
 
Kamejk - Nbe
Kamejk - Nbe
Samo nbe jsem chpal jako lev beh Vltavy. Vymezoval je odspoda mln a nahoe most. Na most vedly zk schdky, kter navazovaly mrn ped domkem mta. Mtnm byl pan Jirsa. Velk ryb, ale s nmi velk kontakty neml. On chytal veer a v noci. Na...

Zveejnno: 15.07.2015 Antonn Suk
Koment ke lnku: 5 Kultura, spolenost...
 
ivot trop hlouposti
ivot trop hlouposti
Abych stle neunavoval kolou, perum vzpomnky na sv uitele a profesory, "zaadm zpteku" a musm pidat nco "z jinho soudku." Sportu musm zcela jist vnovat nkolik kapitolek tchto ivotnch paradox a renons. Prv dky opravdu velmi vestrannmu...

Zveejnno: 13.07.2015 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 6 Kultura, spolenost...
 
Babibajky (17)
Babibajky (17)
Na jedn jarn zahrdce rozkvetl tulipn zvltn barvy. Ostatn tulipny po nm koukaly, jako by nevily vlastnm om. Aby taky ne, mezi jejich fdn lut a teovou erven se vyjmal jako princezna mezi husopaskami a byl na to taky podn pyn...

Zveejnno: 11.07.2015 Marie Zieglerov
Koment ke lnku: 8 Kultura, spolenost...
 
Star lnky