Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vroslav,
ztra Viktor.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Sout
FotoHrtky

Bli informace k souti
Srpen
Z
jen
Listopad

Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli

Tip pro vs
Sout
Fotosout

Bli informace k souti
   Z
   Srpen
   ervenec
   erven
   Kvten

Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
25.07 - Ostrava:27. z bude v Galerii vtvarnho umn v Ostrav zahjen dal exkluzivn vstavn projekt kurtora Karla Srpa s nzvem V novm svt / Podmnky modernity 1917-1927, ... (vce >>>)
Kateina Mertha

23.07 - Prostjov:Radost z letn dovolen mohou pekazit nenadl razy a nepjemn onemocnn. Podle przkumu Asociace eskch cestovnch kancel a agentur se lid nejastji ... (vce >>>)
Mgr. Jarmila Podhorn

Zasmjme se
27.07 - Vyprv jeden modern novomanel o svm manelstv: Spme v oddlench lonicch, stravujeme se kad zvlṻ, na dovolenou jezdme kad sm! A to vechno dlme proto, abychom ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
26.07 - Svat Anna chladn zrna.
O sv. Anne iteka sa nane.
Svat Anna ito ala.
Anna u nepee.
Kdy na svatou Annu pr, mokro se do stodoly nos.
Kdy na sv. Annu pr, ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
27.07 - Jak vychzte s penzi?
Vimli jste si, e penze maj zajmavou vlastnost? Vdycky je jich o nco mn, ne potebujeme. Meme je proklnat, ale k ivotu jsou nezbytn, ... (vce >>>)
Jitka

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Jeden den seniorky
Jeden den seniorky
Ahojky oko, konen mm za sebou taky ultrazvukem vyetenou iln soustavu prav nohy a to jen proto, e jsem vera rno musela k moj opravdu mil a vstcn doktorce, abych ji podala o zmnu objednanho vyeten na chirurgii z 8.8. t.r. kamkoliv jinam. Vyhovla mi...

Zveejnno: 27.07.2016 Marie Zieglerov
Koment ke lnku: 6 Kultura, spolenost...
 
Eva Marie
Eva Marie
Nkter ty pbhy vytanou neekan, impulsem je asto drobn zmnka v rozhlase, novinov prva, vzpomnka v televizi. Snad s nimi nezarmoutm a snad teni poznaj, e jsou sp laskav a bez nenvisti. Jmno thle pan reisrky cel neuvedu, a...

Zveejnno: 20.07.2016 Josef Hejna
Koment ke lnku: 4 Kultura, spolenost...
 
Pr metr nad zem
Pr metr nad zem
Ltn je asn zitek! Straliv zvidm pilotm a letukm, e nemaj strach. Mus to bt bezva, sledovat shora ty ndhern scenrie, kter si j obvykle prohlm a po pistn na fotografich spolucestujcch, protoe j celou cestu umm do blinkacho pytlku...

Zveejnno: 19.07.2016 Renata indelov
Koment ke lnku: 6 Kultura, spolenost...
 
ivot trop hlouposti
ivot trop hlouposti
Poslyte nyn, jak se v sedmdestch letech dala provst exkurze jednotlivmi pracoviti naeho milovanho komoanskho zmeku. Nejdve bych ml ovem pipomenout, e sem na jih Prahy se veobecn pedpov poas spolu se vemi spojai...

Zveejnno: 17.07.2016 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 3 Kultura, spolenost...
 
Vkendov lavina
Vkendov lavina
V ptek pichz vkendov lavina. Proudy plechovch krabiek, tak trochu podobajcch se neforemnm konzervm, se vydvaj na dlnice, silnice, silniky. Jedou na vkend. V autech se natsaj na "tirkovch" hrbolech uteenci z mst. Alespo na nkolik hodin, na dva dny stanout v...

Zveejnno: 08.07.2016 Josef Fousek
Koment ke lnku: 6 Kultura, spolenost...
 
dm. Uhnte!
dm. Uhnte!
idik mm u dvacet let, ale kilometr jsem najezdila asi tolik, co zvldne divoej dt na kolobce. Take kdy se ukzalo, e ve svm novm zamstnn budu muset dit sluebn vozidlo, jsala jsem jak vegetarin nad vepovou ktou...

Zveejnno: 04.07.2016 Renata indelov
Koment ke lnku: 4 Kultura, spolenost...
 
Vrnost medvd
Vrnost medvd
Svtlo svta spatil mon u ped sto lety. Ve sv dob veliknsk, snhobl, plyov, oi jako korlky. A kdy se peklopil, bruel. Na zatku dvactch let minulho stolet ho dostala jako drek mal holika v Marseille. Takov obrovsk medvd, skoro stejn...

Zveejnno: 03.07.2016 Marina Huvrov
Koment ke lnku: 6 Kultura, spolenost...
 
ivot trop hlouposti
ivot trop hlouposti
Nevm, komu se ty tyto m paradoxy a renoncy dostanou do rukou, pesnji ped oi. Je jet mnoho koleg, spolupracovnk a spolupracovnic, o kterch s jistotou lze ci, e pat mezi ty pro mne nezapomenuteln, i kdy jsou mezi nimi u tak etn nebotci a...

Zveejnno: 29.06.2016 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 5 Kultura, spolenost...
 
Vizita
Vizita
Bn nemocnin pokoj na internm oddlen il svm typickm zpsobem. Pt postel, pt pacient, pt osud. Na jedn z nich jsem doasn pobvala, a to jako nejmlad lenka nhodnho uskupen. Bylo mi dvacet let, a okoln spolulec vesms pekroily...

Zveejnno: 20.06.2016 Dagmar Jaroov
Koment ke lnku: 6 Kultura, spolenost...
 
Mezi nmi "umlci"
Mezi nmi "umlci"
Umn, hlavn malstv, sochastv i lidov tvoivost, m pokad pivd v as a dokonce ve mn bud tichou zvist nad dovednost a talentem tvrce. Kdybych mla sama sebe bez jakkoliv zaujatosti ohodnotit, spadla bych mezi...

Zveejnno: 17.06.2016 Hana tainerov
Koment ke lnku: 3 Kultura, spolenost...
 
Babibajky (28)
Babibajky (28)
Kdesi daleko a na druh stran svta v Mexiku se na severu zem rozkld kaktusov rj. Kaktusm se tam dobe da, je to sam pou a polopou a pr tak jednou za uhersk rok. Jsou na to klima speciln vybaven, kvetou jenom v noci, msto list jim...

Zveejnno: 14.06.2016 Marie Zieglerov
Koment ke lnku: 8 Kultura, spolenost...
 
Atmov limonda
Atmov limonda
Do rodinnch anl se zapsala phoda s limondou a ernm bezem. Asi ve stejnm vztahu jako byli pnov lgl a Rynek v Malostranskch povdkch Jana Nerudy byl dda a soused z...

Zveejnno: 13.06.2016 Antonn Suk
Koment ke lnku: 9 Kultura, spolenost...
 
ivot trop hlouposti
ivot trop hlouposti
I kdy prce lecht, jak nm i naim dtem vtpovali do hlavy i krlci z klobouku, nevm jak piblit nae meteorologick pracovit, abych pli nenudil? Musm peliv vybrat jen ty nejzajmavj stpky. Teba, e v naem komoanskm zmeku byl nkdy...

Zveejnno: 11.06.2016 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 5 Kultura, spolenost...
 
ena a kvtiny
ena a kvtiny
Nastupovali jsme do letadla smr Pa. Vichni povtinou v kalhotch, ve svetrech, v cestovnm. Hodila jsem bundu a batoh nahoru do pihrdky a usadila se. Najednou mezi ulikou pichzela dvka ve svatebnch atech. Budila pozornost. Jednak...

Zveejnno: 10.06.2016 Marta Urbanov
Koment ke lnku: 7 Kultura, spolenost...
 
Jak jsem rovala zlato
Jak jsem rovala zlato
Bl se przdniny a s nimi n tradin pobyt na umav. Kdy jsem tam pijela v srpnu 2012, vybalila jsem vci a la se projt. Plaktek, kter jsem nala pilepen na nstnce v kempu, oznamoval, e se tu druh...

Zveejnno: 08.06.2016 Eva Prochzkov
Koment ke lnku: 5 Kultura, spolenost...
 
Star lnky