Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Apolena,
ztra Mojmr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 
 
 
Spolenost senior, obanské sdruení
Sídlo: Na Jízdárn 18, 702 00 Ostrava 1, eská republika                  
 
Spolenost senior vznikla poátkem roku 1999 jako jedna ze sekcí Nadaního  fondu Apeiron. Ve svém statutu si stanovila jako jedno z hlavních témat pomoc seniorm pi  jejich zapojování do spoleenských aktivit. V polovin roku 2002 se Spolenost senior transformovala do nové formy a to jako obanské sdruení.
Z pohledu zájmu senior si stanovila Spolenost senior, obanské sdruení cíl  – podílet se mimo jiné na tvorb projektu Národního programu pípravy na stárnutí populace, který se týká všech oblastí ivota a to nejen senior.
 
Stárnutí populace je výzvou  pro celou spolenost. Aktivita a vzdlávání  v seniorském vku i po pekroení hranice dchodového vku me být významným pínosem a tento trend bude pedevším odráet zvýšenou schopnost starších lidí zstat aktivní ve spolenosti.  Celá naše spolenost stojí i ped  výzvou - pestat podvdom odsouvat starší generaci na okraj spolenosti, ale naopak hledat cesty, jak ji do ní integrovat.  Jeden ze smr je práv zapojení  starší generace do aktivit v mnoha oblastech.
 
ídícím organem je „Rada“ obanského sdruení
lenové rady:  
   
Pedseda Ing. Ludmila Holubová
   
Místopedseda Ing. Jaroslav Feix
Místopedseda Jana Stöhrová
Jednatel Ing. Jan Rusina, CSc.
len Jií Hrubý
  Marie Kalinová
  Marie Kostelecká
   
   
                                                   
 
Revizní skupina: Jana Richtárová
  Jiina Kneblová
  Zdenka Hadrychová
                                   
                                                          
                                                          
 
 
 
IO 265 95 982
Datum registrace: 26. ervna 2002, registrována Ministerstvem vnitra R jako obanské sdruení, zakládané podle zákona .83/1990 Sb.
íslo útu a název penního ústavu:179618360/0300 - SOB,a.s. divize Poštovní spoitelna, expozitura Ostrava,  28. íjna 150,  702 00  Ostrava
 
Kontaktní telefon:
728 466 105 ;  724 276 672 
Kontaktní e-mail: info@seniortip.cz
 
Hlavní programové aktivity:
Klubová innost
Vzdlávací innost
Vydávání asopisu SeniorTip
Provozování webové stránky http://www.seniortip.cz/
 
 
Koordinaní centrum senior a zdravotn postiených
 
Krajská rada senior Moravskoslezského kraje