Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jaromr,
ztra Zlata.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Podan akce a srazy
Vypsn akc zanajc od data
Msc    Rok
Obsahujc text


Nalezen akce a srazy

Datum konn: 10.05.2017  -  30.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: vstava
Adresa: DK AKORD Ostrava - Zbeh
Vstava fotografi Arnota Blka. Vstava v prostorch Klubu Akord potrv a do 30. 9. 2017
 

Datum konn: 05.09.2017  -  06.10.2017
Okres: Ostrava
Nzev: vernis vstavy
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava Galerie
Fotografick galerie Fiducia vs zve v 18 hod. na vernis vstavy - Kateina M칻nkov: Nokturno

Soubor "Nokturno" vyprv o osobn minulosti, rezignaci, nekonenm ekn a osamn, kter velmi asto provz ivoty dnench mladch lid. Psobiv inscenovan obrazy navozuj atmosfru melancholie, thnouc se jako mollov akord na pozad celho souboru. Jednotliv snmky jen velmi voln vychzej z relnch pbh - spe ne koankrtn situace zachycuj dletrvajc stav mysli, kdy u pm pina trudnomyslnosti nen zejm. Postavy jsou vsazeny do tsnivch krajinnch nebo mstskch prostor, kter jet nalhavji zrcadl rozpoloen jejich due. Vstava potrv do 6. 10. 2017
 

Datum konn: 06.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: koncert
Adresa: Dm umn Ostrava
Lto pln hudby / Mamalr v 19 h. Skupina Mamalr pat ke stlicm ostravsk klezmerov scny ji adu let. Sv skladby inspirovan melodiemi potulnch idovskch a romskch hudebnk vchodn Evropy ozvltuje vlastnmi autorskmi texty v podn zpvaky a hereky ostravsk Komorn scny Arna Terezy Cisovsk. Kapela vystoupila na festivalech v echch, na Morav i ve Slezsku, asto hrv v Ostrav. V roce 2009 koncertovala na KlezFestu v Londn v klubu Jazz Caf ve slavn tvrti Comden Town nebo v synagoze ve Wimbledonu. Vstup voln.
 

Datum konn: 09.09.2017
Okres: Opava
Nzev: prohldka
Adresa: Slezsk zemsk muzeum Opava
FAJNE LTO - od 13 do 17 hodin v Arelu s. opevnn Hlun-Darkoviky - Akce v rmci tzv. Technotrasy je urena pro irokou veejnost, pedevm pro rodie s dtmi. Tit se mete na prohldku pevnosti Alej, ale tak na soute, hudebn vystoupen, jzdu na konch, historick vojensk kemp, stelbu na cl i Zborovsk brann zvod zdatnosti. Pro dti jsou pipraveny drobn odmny. Vstup zdarma.
 

Datum konn: 09.09.2017
Okres: Opava
Nzev: komentovan prohldka
Adresa: Slezsk zemsk muzeum Opava
DNY EVROPSKHO DDICTV - od 9 do 17 hodin ve mst Opav - V rmci oslav jsme pro zjemce pipravili komentovan prohldky rekonstruovanho Mllerova domu, prochzky po Opav za muzejnmi budovami, speciln dtsk prohldky Historick vstavn budovy nebo prohldky Pamtnku Petra Bezrue. Vstup zdarma, nutn vyzvednut asovch vstupenek, kter jsou k dostn v Turistickm informanm centru Opava.
 

Datum konn: 10.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: oistit sochy
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 10.00 h. pijte pomoci oistit sochy v sadu Milady Horkov
Celodenn akce s restaurtorem Tomem Skalkem, pi n spolen opravme tyi sochy z legendrnch Mezinrodnch sympozi prostorovch forem z edestch let dvactho stolet. Sraz ped Domem kultury msta Ostravy. (V ppad patnho poas nelze sochy istit, proto sledujte nae fb strnky). Akci pod Antikvarit a klub Fiducia ve spoluprci s okralovacm spolkem Za krsnou Ostravu.
 

Datum konn: 12.09.2017
Okres: Brno-msto
Nzev: pednka
Adresa: Technick muzeum Brno
DANA VEDRA: "JORDNSKO - BRNA DO BLZKHO VCHODU"
Jordnsko pat mezi nejpohostinnj zem vyznaujc se krsnmi starovkmi pamtkami a etnmi biblickmi msty. Je povaovna tak za jednu z nejbezpenjch a nejkrsnjch zem arabskho regionu. Pednka s projekc je zamen mimo jin i na novodobou historii a kulturu zem. Zachycuje hlavn milnky 19. a 20. stolet, dv do souvislosti s obecnmi djinami v regionu
i Evrop. V rmci bohat fotografick projekce pedstav i zpsob ivota tamjch lid.
v 16.30, pednkov sl ve 4. pate, vstup voln
 

Datum konn: 13.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: Dm umn Ostrava
Dny evropskho ddictv v Dom umn. V 16.30 h pednka editele Jiho Jzy o historii Domu umn.
V 17 h komentovan prohldka vstavou Tradice v proudu modernity.

 

Datum konn: 14.09.2017
Okres: Brno-msto
Nzev: pednka
Adresa: Technick muzeum Brno
TASHI LHADRON: "SEDM MSC V TIBETSKCH KLTERECH"
"Daleko od vech prostor, propadla stran panice, e nenajde, kudy sm bloudit dl, e najde jen pesn hranice."
Pednka o plronm dobrovolnickm pobytu v severozpadn sti Indie, kde Alena Aichlmanov (pezdvan Tashi Lhadron) od dubna do jna 2016 v buddhistickch klternch kolch uila mnichy a mniky anglitinu a ve volnm ase fotila, kreslila a psala.
v 16.30, pednkov sl ve 4. pate, vstup voln
 

Datum konn: 15.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 18.00 h. Ostrava a typologie socialistickch mst - pednka americk historiky architektury Kimberly Elman Zarecor
Co je socialistick msto? m se socialistickm stalo a co se s nm dlo, kdy socialismus skonil? Specialistka na eskou architekturu a urbanismus bude hovoit o svm novm vzkumu mstsk typologie socialistickch mst v cel komunistick Evrop. Mimo jin o tom, jak byl jej vzkum, zamen na urbanistick rozvoj Ostravy od tyictch let minulho stolet, klov pro jej chpn socialistickch mst v dalch zemch. Diskutovat bude tak o sv tezi, e socialistick urbanismus a jeho ekonomick a ideologick strategie jsou stle v prosted mnoha mst v regionu zakotveny. Nkupn centra a kancelsk ve sice mohly nahradit tk prmyslov odvtv, ale logika socialistickho msta je podle n v dnenm neoliberlnm kontextu stle ptomn.
 

Datum konn: 15.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: beseda
Adresa: Knihovna msta Ostravy
v 16.00 hodin navtv sl stedn knihovny u Skorova mostu ti vznamn osobnosti hudebn kultury. Klavrista, skladatel Rudolf Bernatk, souasn nejvznamnj ostravsk skladatel, sbormistr Milan Bchorek a muzikolog Karel Steinmetz. Besedu moderuje hudebn publicistka Hana Admkov Heidrov.
 

Datum konn: 16.09.2017
Okres: Pbram
Nzev: slavnosti
Adresa: Dob
17. ronk Svatovclavsk slavnosti na zmku Dob
- Kostmovan prohldky zmeckch komnat s vstavou historickch kol a hudebnm doprovodem v podn k ZU Dob.
- Dobsk pzraky v rmci prohldky, sladk pozornost pro dti po skonen prohldky. 10 - 16 hod.
 

Datum konn: 17.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: dtsk atelir
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 10.00 h. Dtsk atelir. Souasn umn srozumiteln a bez nudy s lektory Marcelou Lyskovou a Maxem Lyskem. V ppad pknho poas se kon venku, sraz ped Fiduci.
 

Datum konn: 18.09.2017  -  18.10.2017
Okres: Ostrava
Nzev: vernis vstavy
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava Galerie Dole
v 18.00 h. vernis vstavy Petra Hajdyly v Galerii Dole
Tm na rok pesn od doby, kdy se stal lauretem valaskomezisk Ceny Rudolfa Schlattauera pro rok 2016, pedstav v Galerii Dole sv pltna Petr Hajdyla (*1985), mal, kter doke prvotn, z konkrtn reality vychzejc inspirace petavit prostednictvm barevnch past a opalizujcch lazur do poeticky snovch svt, v nich se dky fantazii, smyslov potencialit uvanch barev a jedinen kombinaci zpsobu jejich nanen na obrazov plochy mohou odehrvat neopakovateln uviteln pbhy a udlosti. A tak se na nich k zemi snej padky z pltk vepovho, parta kluk z Cesty do pravku medituje nad utopenm obrazem uprosted peslikovho pralesa a houba se ztrc v abstraktn amorfnm mlhav tajuplnm pozad. Vstava potrv do 18. 10. 2017.
 

Datum konn: 19.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: Dm umn Ostrava
Pednka Marka Zgory / Zvstovn Pann Marii
v 16.30 h. Zvstovn Pann Marii patilo k nejrozenjm nmtm stedovkho vtvarnho umn a prolo velice zajmavm vvojem. Tma Kristovy inkarnace stoj vdy na potku christologickch a marinskch cykl a opr se o evangelijn vyprvn. V nm se pe, e Bh poslal andla Gabriela, aby navtvil Pannu Marii ve mst Nazaretu se zprvou, e pone syna z Ducha svatho. Nejstar vyobrazen nmtu pochz ji ze starokesanskch katakomb. Panna Marie byla pvodn zobrazovna pi spdn purpuru a arlatu, ale od 10. stolet je zachycovna s knihou, protoe kesansk tradice uvd, e se ve chvli pchodu andla modlila a etla Izajovo proroctv. Dleitou soust scnickho vyobrazen Zvstovn je lilie, symbol istoty, a nechyb ani holubice, symbol Ducha svatho. Nizozemt misti 15. stolet pak zasadili Zvstovn do m칻anskho interiru plnho skrytch symbol. Vstup voln.
 

Datum konn: 19.09.2017
Okres: Brno-msto
Nzev: beseda
Adresa: Technick muzeum Brno
MARTIN KSANDR, JAN HAR: "PRVOVSTUPY V PKISTNU"
Na mapch u dnes nen moc przdnch mst a jednou z mla vjimek jsou vertikln smry, kde je stle co objevovat. ekli jsme si, e tohle lto se klidn nechme vytrestat, smst, a vyhnat, ale hlavn, a je to v nem novm, neokoukanm, dobrodrunm.
Mst, kde se d vstup v takovm duchu realizovat je hromada, ale ns dlouhodob thne Pkistn, take nebylo o em dlouho pemlet. Po pesunu po legendrn Karakorm Highway se pesuneme pkobusem po ledovci Hispar a pod nae "krasavce". A hlavnm clem expedice je:
- prvovstup severnm pilem na vrchol Sugulu Peak (6102 m)
- prvovstup na dosud neslezen vrchol Alchori Sar (6243 m)
v 16.30, pednkov sl ve 4. pate, vstup voln
 

Datum konn: 20.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: koncert
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 18.00 h. koncert HLUKOV MYSTRIA VIII.
Dal z cyklu experimentlnch koncert ve spoluprci s dramaturgem Martinem Renm. Sklo - zaruen zvuk, zaruen bzuk, zaruen hluk. Kest novho CD. Ve svm dvactm roce existence produkuje Sklo noise ladn do free jazzu, ppadn a ponkud specifickho, neklid probouzejcho ambientu.

Plej Granda Surprizo - spoluprce Jana Klamma (Ruinu, Fuck It duet, No Pavarotti, Mooncup Accident) a Romana Krzycha (Bulanz Orgabar, Undo, I R, uu). Jedna z mnoha akvizic kolektivu KLaNGundKRaCH.

Paregorik - Pardubick frekvenn vyhlazova stavc neprostupn hlukov zdi na pomez harsh noise / power electronics s analogovmi smykami a distortovanm vazbenm. Jeden lovk, jeden hluk.

Samo brat doviek – enfant terrible slovensk hudebn scny. Nezdoln chrli nekonen produkce se zlibou v recesi a ironickch komentch bizarnch projev slovensk crkve, nacionalismu a kultury vbec. Mj. len skupiny Pentagramek.

Nae ano – formace, jej prav nzev zn Radostn pitakn na vdom ptomnosti v chaosu. Anebo jen Zvrokvark. Tihle kluci si hraj a nkdy, kdy se jim to pozdv, tak to vygraduj. Dv sga a analogov synteztor.
 

Datum konn: 20.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: koncert
Adresa: Dm umn Ostrava
Lto pln hudby / Swing Pigs
v 19 h. Swing Pigs je brnnsk uskupen, kter hraje experimental free hey hop. Srdcervouc housle Alexeye Aslamase v dialogu se tkajc kytarou Samuela Paua improvizuj vdy v jedinen konstelaci. Hudebn performance ms nejrznj hudebn vlivy a nry. Klasika, Swing, Blues, Soul, Jazz a folklr v nevyzpytateln postprodukci slovanskho dua. Vstup voln.
 

Datum konn: 20.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: komentovan vychzka
Adresa: Knihovna msta Ostravy
KMO nabdne hned ti odlin programy na tech rznch mstech. Komentovan vychzka Ostravou - Porubou s prvodcem startuje od knihovny Podroukova 1663 v 15.30 hodin. Pro zjemce o pbhy jednotlivch dom kolem bval dopravn tepny "star Msteck" podme workshop s historickmi fotografiemi pod vedenm kronike Petra Pendka. Akce zan 16.00 hodin v poboce Zvodn 47 v Ostrav-Hrabvce. Cena Thlie v kontextu ostravskch divadel oima Lumra Vclavka je pednka uren zejmna seniorm, a to od 10.00 hodin v knihovn Vietnamsk 1541 v Ostrav - Porub.
 

Datum konn: 21.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: festival
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
od 16.00 do 22.00 S BEZRUEM DO ULIC
Poetick atentt, guerilla poetry, bezruovsk mural, Bezru versus Cage, Maryka Magdnova s divadlem Petra Bezrue a okrlen Bezruova sadu.
Jednodenn festival, na kterm oslavme vro 150 let od narozen slezskho barda. Ve spoluprci s okralovacm spolkem Za krsnou Ostravu a Divadlem Petra Bezrue.
 

Datum konn: 21.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: veejn ten
Adresa: Dm umn Ostrava
Literrn tvrtky / Ryszard Krynicki
v 18 h. Narozen v transportu
ten z bsnickho vboru Magnetick bod (Protimluv, 2010) za osobn asti vznamnho polskho bsnka Ryszarda Krynickho a pekladatelky jeho dla do etiny Lenky Kuhar Dahelov.
Hudebn doprovod Yvetta Ellerov. Vstup voln.
 

Datum konn: 21.09.2017
Okres: Brno-msto
Nzev: beseda
Adresa: Technick muzeum Brno
MICHAL POKORN: "VULKNY EKVDORU"
Mohutn heben And dl Ekvdor na dv poloviny, v pelivch rozestupech tu nad nhorn planiny n ledovcem pokryt sopky. Alexander von Humbolt tuto kromobyejnou krajinu pojmenoval "alej vulkn". Drobn polka na jejich pat obhospodauj Indini, jejich pro ns exotickou kulturu meme nejlpe obdivovat na pestrobarevnch trzch. Dal prodn kontrast tvo tropick mln les. A komu by chybl lomoz velkomsta, stedovk architektura anebo krvav historie dobvn kesany, uije si dosyta v hlavnm mst Quito. v 16.30, pednkov sl ve 4. pate, vstup voln
 

Datum konn: 21.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: koncert
Adresa: Divadlo A. Dvoka v Ostrav
Charita Ostrava, zve na benefin koncert "Seli se, aby pomohli" na podporu Charitnho domu sv. Zdislavy - azylovho domu pro matky s dtmi.

Koncert probhne od 19 h v Divadle A. Dvoka v Ostrav. Vystoup Pavel porcl, Jankv komorn orchestr a Petr Bende (akusticky s cimblem & basou)
 

Datum konn: 22.09.2017  -  01.10.2017
Okres: Brno-msto
Nzev: Brnnsk dny pro zdrav 2017
Adresa: Brno - rzn sti msta Brna
100 akc z oblasti zdrav vivy, duevnho zdrav, aktivnho strnut, zdravotnho poradenstv a podpory pohybu a sportu. Kampa pedstav irokou klu pohybovch aktivit, kter jsou vhodn nebo pmo uren pro seniory. Zjemci si mohou vyzkouet nap. cvien jgy v psku, tai-chi, zdravotn cvien, nordic walking, tanec vsed apod.
V oblasti zdravotnho poradenstv bude pozornost zamena zejmna na zjitn sprvnch zrakovch funkc vetn ukzek cvien pro dobr zrak a tip z oblasti vivy, je prospvaj naim om. Zjemci budou moci absolvovat rovn vyeten nohou, krevnho tlaku a cukru. Soust programov nabdky jsou i ukzkov lekce trninku pamti, vyeten pamti i poradenstv, jak sprvn komunikovat s osobou, je trp Alzheimerovou i jinou podobnou nemoc. Podrobn program na www.zdravemesto.brno.cz

 

Datum konn: 22.09.2017
Okres: Praha
Nzev: Sborov koncert U Salvtora
Adresa: Kostel U Salvtora, Salvtorsk ul., Praha 1
Srden Vs zveme na spolen ptelsk koncert nmeckho sboru Suhler Akademie a praskho smenho sboru MTa. Na programu jsou dla Dvoka, Kodlyho, Mozarta, Verdiho, Purcella, Foerstera, Saint-Saense a dal. Vstupn je voln.
 

Datum konn: 23.09.2017
Okres: Frdek-Mstek
Nzev: festival
Adresa: Hukvaldy
Centrum pro rodinu a sociln pi, z. s., zve na rodinn festival Fandme rodin, kter probhne v sobotu 23. z 2017 od 14 do 19 hodin v oboe na Hukvaldech.
 

Datum konn: 24.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: vlet
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 10.00 Ostravsk vlet . 2 - Hemanick rybnky a Hemanice
Dal z ostravskch vlet, kter povede od sirnch vduch pes rybsk domky levitujc nad hladinou jako ve Vietnamu a k zoologick zahrad - projdeme pes cennou pta rezervaci, kde mon zahldneme i motka pochopa, a lpe poznme tvr Hemanice s hezkm kostelkem a hbitovem. Sraz na zastvce Dl Hemanice.
Podme ve spoluprci s okralovacm spolkem Za krsnou Ostravu.
 

Datum konn: 26.09.2017
Okres: Brno-msto
Nzev: beseda
Adresa: Technick muzeum Brno
HUBERT HORK: "Z PRAHY DO OJMJAKONU NA DVOU KOLECH"
Ojmjakon je znm pedevm jako nechladnj obydlen msto na svt. Nachz se na Dlnm vchod v rusk republice Sacha (Jakutsko). O tom jak bylo cestovn na motorce pes 13 700 km po Evrop a Asii nm pope Hubert Hork, jen se rozhodl
prozkoumat tento podivuhodn, zajmav a pro ns hodn vzdlen svt za Uralem. Pi sv cest procestoval Polsko, Pobalt, Ruskou federaci, Kazachstn a Mongolsko. v 16.30, pednkov sl ve 4. pate, vstup voln
 

Datum konn: 30.09.2017
Okres: Ostrava
Nzev: Workshop
Adresa: Dm umn Ostrava
Fashion Workshop - od 16 hodin - Workshop s materily, odvy a ltkami. Jak vznik odv. Pivtn nvrhe a pbhu jeho znaky (jak to je prorazit v mdn brani a udret se). Dle Fashion talk na tma: "Kvalitn materily a jak v obchod poznat zda vy cena odvu odpovd kvalit". Vstup voln.