Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Nina,
ztra Beta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Podan akce a srazy
Vypsn akc zanajc od data
Msc    Rok
Obsahujc text


Nalezen akce a srazy

Datum konn: 01.09.2018  -  05.10.2018
Okres: Ostrava
Nzev: vstava
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava -Fotografick galerie
Adam Kencki:Zase doma
Karol Sidon pe v prvnm dle tetralogie o likch, co dvaj dobrou noc, nco v tom smyslu, e id nebyli nikdy nikde dlouho doma. Neustle je odnkud vyhnli a museli se sthovat, tak si svoje doma nosili s sebou a bylo pro n zkrtka tam, kde se zrovna nachzeli. Ne e by autor chtl svoje zcela dobrovoln potulovn po svt srovnvat s trapami idovskho nroda, ale sthoval se od svch osmncti asi trnctkrt. il nebo dle pobval v esku, Polsku, Dnsku, Nizozemsku, panlsku, Portugalsku a posledn v Izraeli.
Pojmy "doma", "domov" a "venku" prochzej celou autorovou tvorbou od samho potku. V roce 2012 se po nkolika letech cestovn po Evrop a vytrn podlah v hostelech vrtil na svatbu sv sestry, a zrove zaal studovat v ostravskm ateliru Michala Kalhouse. Ze veho nejvce fotografoval svoji rodinu, hlavn prarodie. Prost mu chybli a chtl s nimi strvit co nejvce asu.
 

Datum konn: 01.10.2018
Okres: Opava
Nzev: Den senior
Adresa: Slezsk muzeum Opava
MEZINRODN DEN SENIOR, kter se kon 1. 10. 2018 v 9.30, 11.30 a 13.30 hodin.
V rmci tohoto svtku jsme pro vechny seniory pipravili speciln prohldky, bhem kterch se s muzejn eduktorkou seznmte s Historickou vstavn budovou, kter pat mezi kulturn pamtky. Bhem hodinov prohldky expozice Encyklopedie Slezska se seznmte s mdnmi trendy 20. stolet a nahldnete do historie zdravotn pe klasick i alternativn medicny. Zvrem bude pipraven zbavn test z oblasti psychologie, a to vnmn geometrickch tvar. Doporuujeme rezervaci na emailu: Plucnarova@szm.cz, tel.: 778 527 823 nebo biskupova@szm.cz, tel.: 778 488 260. Max. 20 osob ve skupin. Vstupn 10 K pro osoby star 65 let, pro ostatn nvtvnky dle platnho cenku.
 

Datum konn: 11.10.2018
Okres: Brno-msto
Nzev: Fontna na rovo
Adresa: Brno, Rooseveltova
jen je celosvtov vyhlen mscem boje proti rakovin prsu. V rmci kampan jen v rov se 11.10.2018 v 18:00 hod. uskuten ped Jankovm divadlem slavnostn rozsvcen fontny na rovo. Soust akce je benefin koncert Chantal Poullain a Matje Plhala. Vechny srden zveme. Vstup voln.
 

Datum konn: 25.10.2018
Okres: Ostrava
Nzev: Zahajovac koncert Hudebnho maratonu Leoe Janka
Adresa: Dm kultury msta Ostravy
Hvzda nejmlad houslov generace Jan Mrek pednese romanticky rozevlt koncert Antonna Dvoka, jeho pevn duchovn ukotven mu pomohlo pekonat nejednu ivotn strze a kter za kad sv dlo v partitue dkoval Bohu. Oproti tomu Jankv duchovn svt je tajemn a z teologickho hlediska komplikovanj. Jankovsk vokln vyvrcholen veera spoj vrouc recitativn zhudebnn esk verze nejvznamnj marinsk modlitby Salve Regina, kterou Janek vkld do st obavami ztrpen a nadji zoufale hledajc Jenf, a zvukov pestr ztvrnn odvn Vrchlickho nadkonfesn vize Vnho evangelia. Pveckch part se ujmou Kateina Knkov a Ludovt Ludha,
Sugestivn Drerovy devoezy doprovzej biblickou Apokalypsu a Luboi Fierovi se v roce 1965 staly inspirac k vytvoen efektn dsiv orchestrln plochy.
Ostravsk orchestr bude dirigovat jeho fdirigent Heiko Mathias Frster.
Vstupenku podte ji za 160 K, mete je zakoupit online na www.jfo.cz nebo v proejnm mst Jankovy filharmonie ve vstupnm prostoru DKMO vpravo. Slevu 50 procent mohou uplatnit ti z Vs, kte ji dovrili 70 let.

Jan Mrek pat mezi vrazn osobnosti mlad generace naich houslist. Plzesk rodk se objevil na pdiu praskho Rudolfina v cyklu Josef Suk uvd mlad talenty u ve 13 letech. spchy pak slavil v nkolika soutch, roku 2010 zskal 2. cenu na souti Prask jaro a v roce 2014 vyhrl sout Fritze Kreislera ve Vdni. Spolupracuje s Vclavem Hudekem a psob jako asistent na jeho akademii. Momentln studuje ve Vdni a koncertuje v Evrop i Americe. „Spousta muzikant to dl tak, e zahraje skladbu podle not a nejlpe stejn, jako nkdo vznamn ped nm. J jsem naopak pesvden, e by v interpretaci mla bt osobnost hudebnka, pijde mi to pirozen. V roce 2015 jsem napklad hrl s olomouckou filharmoni sedmkrt v sedmi dnech Dvokv houslov koncert a snail jsem se ho hrt sedmkrt jinak. Osobn tedy dvm pednost muzikalit. Technika se d nauit,“ k Mrek, kter v Ostrav jist najde dal interpretan monosti Dvokova Houslovho koncertu.
 

Datum konn: 26.10.2018
Okres: Ostrava
Nzev: Sborov koncert - Hudebn maraton L. Janka
Adresa: Kostel sv. Vclava, Ostrava
Program:
Leo Janek: Ukvalsk psn
Leo Janek: Kaena divok
Leo Janek: Musk sbory (vbr)
Leo Janek: Zdrvas Maria
Leo Janek: Oten

inkuj:
Tom Konek – tenor
Pavla Kopeck – harfa
Leo Zavadilk – housle
Martin Jakubek – varhany
esk filharmonick sbor Brno
Petr Fiala – sbormistr

Poadatel:
Jankova filharmonie Ostrava

as koncertu: 17.00 hodin

Bli informace: https://www.janacek2018.cz/program/sborovy-koncert-2/

MIMODN BONUS - NABZME 80% SLEVU NA TENTO KONCERT (ZA POUHCH 30 K!!!). SLEVU LZE UPLATNIT PI KOUPI POUZE V JANEK POINTU (PRODEJN MSTO JFO, VCHOD DO DOMU KULTURY MSTA OSTRAVY PO PRAV STRAN) POD KDEM "SENIOR".