Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Julie,
ztra Dana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Podan akce a srazy
Vypsn akc zanajc od data
Msc    Rok
Obsahujc text


Nalezen akce a srazy

Datum konn: 22.09.2016  -  31.12.2016
Okres: Ostrava
Nzev: vstava
Adresa: Galerie Beseda, Jurekova 18, Ostrava 2
Vstava obraz Duana Mravce, absolventa ateliru Zdeka Buriana na prask AVU.
 

Datum konn: 29.11.2016  -  16.12.2016
Okres: Nov Jin
Nzev: vstava
Adresa: DK Frentt p.R.
Vstavn s Albna Polka ve frenttskm Dom kultury nabz mezinrodn vstavu dtskch vtvarnch prac VNON POHLEDNICE
Ve vstavn jsou k vidn prce dt a to konkrtn astnk mezinrodn soutn vstavy Vnon pohlednice, kterou u 13. rokem vyhlauje Oravsk kulturn stedisko v Dolnom Kubn.
 

Datum konn: 02.12.2016  -  04.12.2016
Okres: Frdek-Mstek
Nzev: Mikulsk Pobyt
Adresa: Horsk hotel eladenka****, eladn 809
Pijete k nm na Mikulsk vkend! Mme pro Vs pipraven pobyt speciln prv pmo na svtek sv. Mikule. Pro bli informace navtivte nae internetov strnky nebo kontaktujte recepci hotelu. Budeme se na Vs tit.
 

Datum konn: 03.12.2016
Okres: Ostrava
Nzev: tvr dlna
Adresa: Ostravsk muzeum, Masarykovo nm. 1, Ostrava
Srden zveme Vs, Vae dti a blzk na tvr dlny pro dospl i dti, kter se uskuten v adventnm ase v Ostravskm muzeu. K dob pedvnon neodmysliteln pat pernk. Svj vlastn pernk si upeete podle pvodn receptury a pro jeho tvar si budete moci vybrat nkterou z historickch devnch forem naeho muzea.
Akce se uskuten od 9 do 17 hodin. ast na workshopu je zpoplatnna 50 K.
 

Datum konn: 03.12.2016  -  04.12.2016
Okres: Pbram
Nzev: adventn prohldka
Adresa: Zmek Dob
Zveme na Adventn prohldky na zmek Dob.
Pijte si s prvodci popovdat o vnonch zvycch, tradicch a prohldnout si vnon vyzdobenou expozici zmku.
Soust adventnch prohldek je tak VSTAVA BETLM spolku Pbramskch betlm. K vidn jsou betlmy nap. pleten,
chlebov, vyezvan, ale i oblben dtsk betlm s postavikami z veernk.
 

Datum konn: 05.12.2016  -  09.12.2016
Okres: Frdek-Mstek
Nzev: ADVENTN RELAXACE
Adresa: Horsk hotel eladenka****, eladn 809
V tomto pedvnonm ase Vs zveme k nm na dny adventn relaxace. Pijte si k nm odpoinout od pedvnonho shonu, naerpat energii a ut si pedvnon atmosfru.
 

Datum konn: 06.12.2016
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 18:00 Jan pka - Jak se dl msto
Pednka architekta Jana pky a prezentace stejnojmenn knihy.
Jak m bt souasn msto? Co m lidem poskytovat? Je nutn stle opakovat oven schmata? Jak eit problematick msta ve mst, kter se zdaj bt ideln, ale maj adu omezen? Na tyto a dal otzky tkajc se nap. dopravy, zelen apod. se v knize sna odpovdt tmy student architektury pod vedenm Jana pky a Mirky Tmov a ve spoluprci se zstupci osmi vybranch mst a mstskch tvrt.
 

Datum konn: 07.12.2016
Okres: Ostrava
Nzev: psan dopis
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
V 16:00 Maraton psan dopis s Amnesty International
V pedvnon dob pod ji tradin mezinrodn neziskov organizace Amnesty International maraton psan dopis politickm vzm po celm svt. Kdokoli me pijt, vybrat si adresta, napsat nkolik slov tchy, vyjden solidarity, nebo apelovat na vldu zem, v n je osoba vznna. Amnesty vechna psan obratem hromadn pole. Loni se dopis nasbraly vce ne ti miliony a zptn vazba od tchto nespravedliv odsouzench osob je vce ne pozitivn a motivujc.
 

Datum konn: 10.12.2016
Okres: Ostrava
Nzev: tvr dlna
Adresa: Ostravsk muzeum, Masarykovo nm. 1, Ostrava
Srden zveme Vs, Vae dti a blzk na tvr dlny pro dospl i dti, kter se uskuten v adventnm ase v Ostravskm muzeu. K dob pedvnon neodmysliteln pat pernk. Svj vlastn pernk si upeete podle pvodn receptury a pro jeho tvar si budete moci vybrat nkterou z historickch devnch forem naeho muzea.
Akce se uskuten od 9 do 17 hodin. ast na workshopu je zpoplatnna 50 K.
 

Datum konn: 10.12.2016  -  11.12.2016
Okres: Pbram
Nzev: adventn prohldka
Adresa: Zmek Dob
Zveme na Adventn prohldky na zmek Dob.
Pijte si s prvodci popovdat o vnonch zvycch, tradicch a prohldnout si vnon vyzdobenou expozici zmku.
Soust adventnch prohldek je tak VSTAVA BETLM spolku Pbramskch betlm. K vidn jsou betlmy nap. pleten,
chlebov, vyezvan, ale i oblben dtsk betlm s postavikami z veernk.
 

Datum konn: 10.12.2016
Okres: Ostrava
Nzev: strojen stromeku
Adresa: SV, Ostrilova 19, Ostrava 2
V rmci projektu "Babiko, ddeku - pojme si hrt!"
Sraz: v 10:00 hod. ped Zoo Ostrava
Pedpokldan ukonen akce v 15:00 hod.
S sebou:Ozdoby v podob jablek, oech, mrkve, sena katan, alud, bukvice, tvrdho peiva... prost vechno co mou lesn zvtka snst. Co s toho budete mt? Spolen zitek a hejiv pocit, e jste udlali nco pro sv zdrav a zvtkm pkn vnoce. Program:Prochzka po Zoo Ostrava, Zpvn koled, Zdoben vnonho stromeku v prod.
 

Datum konn: 11.12.2016
Okres: Ostrava
Nzev: tvr dlna
Adresa: Ostravsk muzeum, Masarykovo nm. 1, Ostrava
Srden zveme Vs, Vae dti a blzk na tvr dlny pro dospl i dti, kter se uskuten v adventnm ase v Ostravskm muzeu. K dob pedvnon neodmysliteln pat pernk. Svj vlastn pernk si upeete podle pvodn receptury a pro jeho tvar si budete moci vybrat nkterou z historickch devnch forem naeho muzea.
Akce se uskuten od 9 do 17 hodin. ast na workshopu je zpoplatnna 50 K.
 

Datum konn: 11.12.2016
Okres: Nov Jin
Nzev: Galakoncert
Adresa: Dm kultury Frentt p.R.
Galakoncert, kter se uskuten od 18 hod.
Mezinrodn festival adventnch a vnonch zvyk, koled a emesel Souznn se kon ve svtenm pedvnonm ase na nkolika mstech Moravskoslezskho kraje.
 

Datum konn: 11.12.2016
Okres: Dn
Nzev: adventn trh
Adresa: Zmek Dn
Zmek Dn oil vnon atmosfrou. Interiry i exteriry jsou pipraveny na vrchol pedvnonho obdob. Na nvtvnky ek adventn trh. Hlavn ndvo zapln destky stnk s historickmi emesly a tradinmi vrobky. O vnon atmosfru se postaraj dnsk pveck sbory i oblben atrakce. Pmo ve vnon vyzdobenm zmku probhnou hran vnon prohldky.
 

Datum konn: 12.12.2016
Okres: Ostrava
Nzev: vernis vstavy
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava Galerie Dole
V 18:00 Deset let Galerie Dole - vernis vron vstavy a kest bilannho katalogu.
Galerie Dole letos slav 10 let a pipravila speciln vstavu deseti autor, kter si vybralo deset oslovench kurtor a spolupracovnk galerie. Zrove vydv bilann katalog, ticet vtisk bude slovanch s originlnm linorytem male Jakuba Janovskho. Kest katalogu se kon v rmci vernise vstavy.
 

Datum konn: 14.12.2016
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 16:00 Ji Trvnek - Kdo te dneska Seiferta? (poezie a jej teni)
Pednka znmho brnnskho literrnho vdce v rmci festivalu Seifertova kometa.
 

Datum konn: 15.12.2016
Okres: Ostrava
Nzev: diskuse
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 18:00 Martin Reiner - moderovan diskuse se spisovatelem a autorem oceovan knihy o Ivanu Blatnm
Znm brnnsk spisovatel pedstav svou novou knihu povdek Jeden z milionu, bude st ze zatm posledn knihy svch bsn Nov decimy a bude hovoit o romnu Bsnk - romn o Ivanu Blatnm. Martin Reiner je lauretem knin Ceny Josefa kvoreckho, jeho romn o Ivanu Blatnm zskala cenu Magnesia Litera Kniha roku 2014. Veer moderuje Libor Magdo.
 

Datum konn: 17.12.2016  -  18.12.2016
Okres: Pbram
Nzev: adventn prohldka
Adresa: Zmek Dob
Zveme na Adventn prohldky na zmek Dob.
Pijte si s prvodci popovdat o vnonch zvycch, tradicch a prohldnout si vnon vyzdobenou expozici zmku.
Soust adventnch prohldek je tak VSTAVA BETLM spolku Pbramskch betlm. K vidn jsou betlmy nap. pleten,
chlebov, vyezvan, ale i oblben dtsk betlm s postavikami z veernk.
 

Datum konn: 17.12.2016
Okres: Rakovnk
Nzev: vnon vystoupen
Adresa: NKC v Novm Straec
Soubor tylstek vs srden zve v 17.00 hod. (bval DUO) na vnon vystoupen spojen s oslavou 40ti let svho vzniku a 60ti let cimblov muziky.
 

Datum konn: 18.12.2016
Okres: Ostrava
Nzev: dtsk atelir
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 10:00 Vnon dtsk atelir pro dti a jejich rodie, prarodie s vtvarnky Marcelou Lyskovou a Maxem Lyskem
 

Datum konn: 19.12.2016
Okres: Ostrava
Nzev: vzpomnn
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava - Centrum PANT
v 17:00 a 19:00 Vzpomnka na Vclava Havla
Pozor, kon se v Centru PANT.
S Petrukou ustrovou a Martinem Vidlkem zavzpomnme na Vclava Havla jako obana, manela, kamarda a aktivn osobnost s klady i zpory. Akce se uskuten ve spoluprci spolk PANT a Fiducia.
 

Datum konn: 20.12.2016
Okres: Ostrava
Nzev: vychzka
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 18:00 Vychzka po sochch v centru, kest pohlednic Ostravsk sochy a novho sla bulletinu Krsn Ostrava
Sraz v 18:00 ped Antikvaritem a klubem Fiducia
Komentovan prochzka s populariztorem ostravskch soch Jakubem Ivnkem ns povede pes nejzajmavj sochask dla v centru Ostravy. Vychzku zakonme v Husov sadu, kde poktme soubor pohlednic Ostravsk sochy a zimn slo bulletinu Krsn Ostrava.
 

Datum konn: 22.12.2016  -  26.12.2016
Okres: Frdek-Mstek
Nzev: VNON POBYTY
Adresa: Horsk hotel eladenka****, eladn 809
Nebav Vs ji trvit Vnoce doma? Chcete strvit Vnoce trochu jinak, nebo jen nechcete bt sami? V tomto vnonm termnu mme pro Vs pipraven Vnon pobyty. Jejich obsah a podrobnj informace najdete na naich internetovch strnkch nebo pmo telefonicky na recepci hotelu eladenka.
 

Datum konn: 24.12.2016
Okres: Frdek-Mstek
Nzev: TDR DEN
Adresa: Horsk hotel eladenka****, eladn 809
Tento slavnostn Vnon den mete strvit u ns v hotelu eladenka. Mme pro Vs pipraven tdr den tak jak m bt s Vnon atmosfrou, klidem, bez starost a chystni.
 

Datum konn: 24.12.2016
Okres: Rakovnk
Nzev: setkn
Adresa: nmst J. A. Komenskho v Novm Straec
Soubor tylstek zve na tradin Setkn u vnonho stromu o tdroveern plnoci 2016. Uvede II. eskou mi plnon J. J. Ryby. Spoluinkuj Novostraet pozoun, ci i uitel gymnzia a ZU.
 

Datum konn: 26.12.2016  -  01.01.2017
Okres: Frdek-Mstek
Nzev: SILVESTROVSK POBYT
Adresa: Horsk hotel eladenka****, eladn 809
Pijete oslavit konec starho roku a pchod novho k nm na hotel eladenka. Zahote starosti a odpoite si na konci roku v naich Lesnch lznch. dn chystni a ppravy na Silvestrovsk veer, n personl se o Vs a ve postar. Vce informac na naich internetovch strnkch nebo telefonicky v recepci hotelu.
 

Datum konn: 30.12.2016
Okres: Rakovnk
Nzev: beseda
Adresa: restaurace Na Rku v Pecnov - Nov Straec
Cimblov muzika Vl. Novotnho souboru tylstek zve na Vron besedu u cimblu. v 19.00 hod. Pijte si zazpvat i zavzpomnat.
 

Datum konn: 31.12.2016
Okres: Frdek-Mstek
Nzev: Vtn NOVHO ROKU
Adresa: Horsk hotel eladenka****, eladn 809
Pijte oslavit pchod Novho roku k nm do hotelu eladenka. O program a zbavu bude postarno.