Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oto,
ztra Jaroslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Podan akce a srazy
Vypsn akc zanajc od data
Msc    Rok
Obsahujc text


Nalezen akce a srazy

Datum konn: 01.04.2019
Okres: Karvin
Nzev: dmsk prty
Adresa: Bohumn, kino
Prvn dubnov den bude patit kino nnmu pohlav. Dmsk party pot eny ochutnvkou aj z celho svta, s lenm porad Jiina Farekov a o romantick vrchol akce se postar film Zrann srdce. Program aprlovho pondl zan v 17 hodin, samotn promtn odstartuje v 19 hodin.
 

Datum konn: 01.04.2019
Okres: Ostrava
Nzev: happening
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
V 18:00 Aprlov Kundera (aneb Nikdo se nebude smt?)
Drobn happening na nmst Edvarda Benee u pleitosti 90. narozenin spisovatele Milana Kundery. V rmci poetick stezky zveejnme ukzky z dl tohoto vznanho spisovatele dlouhodob ijcho ve Francii. Soust podveera se stane i scnick ten sti Kunderovy hry Ptkovina, osnovan kolem kresby veobecn znmho a populrnho piktogramu symbolizujcho ensk pohlav."Byli jsme jeden pro druhho krsn kulat nula, a ne kosotverec." Sraz na nmst Benee.
 

Datum konn: 01.04.2019
Okres: Nov Jin
Nzev: setkn
Adresa: Gymnzium Mikule Kopernka v Blovci
V pondl 1. dubna 2019 se od 14 do 17.30 hodin sejdou ve vestibulu Gymnzia Mikule Kopernka v Blovci milovnci drobnho ptactva, aby sestavili vlastn pta budku. K Mezinrodnmu dni ptactva veden koly pipravilo pro veejnost padest stavebnic budek pro uhnzdn t zpvnch druh - skorky modinky, skorky koadry a lejska edho. Sestaven budky si astnci po vyplnn krtkho dotaznku mohou odnst dom.
 

Datum konn: 03.04.2019
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: Zoo Ostrava, pednkov sl ve sprvn budov zoo
Pednka v Zoo Ostrava: Ekologie, ekologick, ekologitj – hledn souvislost. Chrnme produ kvli ochran, nebo kvli zchran? Jsou pojmy "ist prodn", "obnoviteln, "ekologick" apod. cestou, po kter bychom mli jt? Trocha filozofovn o ochran prody zazn na pednce v Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava v rmci pednkovho cyklu Zajmavosti ze svta zoologie. Vstup na pednku je zdarma.
 

Datum konn: 05.04.2019
Okres: Ostrava
Nzev: koncert
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 19:00 Koncert kapely Kurws ve Fotografick galerii Fiducia
V hudb Kurws meme slyet prvky post punku, no wave, krautrocku apod., skupina ovem uniktnm zpsobem kombinuje improvizaci s nazkouenm repertorem. Ve svch aktivitch stle stoj na principech DIY. Za 10 let existence kapely maj za sebou Kurws destky koncert doslova po cel Evrop (vetn hran na festivalu Primavera nebo asti na release party poslednho alba The Ex), jejich losk rusk turn je zavedlo a do Vladivostoku
Kolaborace Kult masek / Koroze, nov krev esk hlukov scny, nabdne temn a hlun ambient, co u dvno nen protimluv. Z minimalistickch kupen dronovch ploch dok vytit velmi sugestivn inek. Veer zahj svou performanc Pse mldenc v hoc peci. Bude to peklo!
 

Datum konn: 06.04.2019
Okres: Frdek-Mstek
Nzev: vtn ptaho zpvu
Adresa: Frentt p.R. - arel Horeky
U potvrt sejdou milovnci ptactva i beskydsk prody, aby oslavili pchod jara na akci "Vtn ptaho zpvu". Bhem programu, kter zan u v 8 hodin, se mohou nvtvnci tit na kroukovn odchycench ptk, komentovan prohldky expozice ivot v korunch strom na vzdunm chodnku, pedstaven hrdliky divok, ptka roku 2019, prezentace pobytovch znak zvat, pta soute pro dti, prci s prodninami v rmci tvr dlny, anebo setkn majitel ptach pjmen. Nov se na Horekch pedstav tak frenttt velai.
 

Datum konn: 09.04.2019
Okres: Ostrava
Nzev: tensk klub
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 18 tensk klub ke knize Petry Dvokov Ddina
Pijte se podlit o svj tensk zitek! tensk klub podme ve spoluprci s Mstskou knihovnou Ostrava, veerem provz literrn kritika Iva Mlkov.

 

Datum konn: 16.04.2019  -  14.05.2019
Okres: Ostrava
Nzev: vstava
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava -Fotografick galerie
v 18:00 Antonn Stek - Fotografick dlo
Vernis vstavy ve Fotografick galerii Fiduci
Antonn Stek je etablovn ji od druh poloviny 80.let pedevm jako mal. Dnes vak ada lid ji v, e se vce ne dvacet let vnuje fotografii. Akoli se v nkterch ppadech stala fotografie pedlohou jeho malskho dla, vjimka zde potvrzuje pravidlo. Stkova fotografie je svbytnm mdiem, ve kterm svobodn zachycuje svt v jeho prostch a bazlnch podobch. Jeho prce jsou kombinac pokory a fascinace nad lidskmi vtvory a jejich nslednm osudem. Stek svou nutkavost a zaujetm tvo v roli trplivho a nesmrn citlivho pozorovatele, kter k fotografii pistupuje jakousi a malskou syntzou. Vstavu pipravil a uvede Jan Kudrna, potrv do 14. 5. 2019.


 

Datum konn: 17.04.2019
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: Moravskoslezsk vdeck knihovna v Ostrav
Moravskoslezsk vdeck knihovna v Ostrav nabz nvtvnkm v prbhu msce dubna dv aktivity spjat s vznamnm vrom - letos uplyne estset let od smrti mskho a eskho krle Vclava IV. z rodu Lucemburk. Pi tto pleitosti pod knihovna pro irokou veejnost v 16.30 pednku Marka Zgory, kter poslucham pibl nejen jeho ivot, ale i dobu ve svtle nejnovjch poznatk.
Na rozdl od svho otce Karla IV. a nevlastnho bratra Zikmunda se tento panovnk net velk pozornosti, m povst lnho, psychicky labilnho a nerozhodnho krle se sklony k alkoholismu, kter se nejradji vnoval svm zlibm. Vclav IV. byl ale ve skutenosti velice inteligentn a vzdlan, mluvil nkolika jazyky, podporoval umn i praskou univerzitu, pokraoval ve stavbch, kter zapoal jeho otec. Vstup je zdarma.
Souasn budou moci nvtvnci a do konce dubna zhldnout ve vestibulu knihovny knin vstavu souvisejc s osobnost Vclava IV. a histori zem v obdob zvru lucembursk ry.
 

Datum konn: 17.04.2019
Okres: Ostrava
Nzev: Marinskohorsk kafko
Adresa: Knihovna msta Ostravy, Jiho Trnky 10, Ostrava-Marinsk Hory
Srden Vs zveme na autorsk poad Vlaky Dohnalov do knihovny J. Trnky 10, Ostrava - Marinsk Hory ve stedu 17. 4. 2019 v 17.00 h. Hostem poadu bude tanenk a tak porotce znm soute StarDance, Ing. Zdenk Chlopk.

Bez rezervace mst, oteveno bude ji od 15.30 h.
 

Datum konn: 20.04.2019
Okres: Ostrava
Nzev: bazar
Adresa: Ostrava - Trojhal Karolina
Velk hrabrna, nejvt seznn bazar dtskho, dmskho a pnskho obleen v Ostrav a pravdpodobn i v Moravskoslezskm kraji, se bude konat v sobotu od 11 do 18 hodin v Trojhal Karolina v Ostrav. Clem akce je nejen umonit lidem prodej a nkup obleen za pzniv ceny, ale tak je seznmit s filosofi udriteln mdy. V poad ji sedm Hrabrna se pesouv z objektu mal stedny do vtch prostor samotnho Trojhal.
 

Datum konn: 24.04.2019
Okres: Ostrava
Nzev: promtn filmu
Adresa: Ostravsk muzeum na Masarykov nmst
Kiovatky slezsk kinematografie "Syk" (pravideln setkvn ptel klasickho filmu) v 17 hod.
Lucie (1963) - Parta hornk veden Vilmem Grocholem, podala opt jeden ze svch rekordnch vkon, pesto pln tby nen mono splnit. Uhl ubv a Grocholova rodina se rozpad. Josef Vtrovec, Josef Kemr, Karel Hger, Waldemar Matuka a Jaroslav Mouka v reii Karla Steklho.
 

Datum konn: 24.04.2019
Okres: Ostrava
Nzev: Dvica z hor
Adresa: Knihovna, Paskovsk 31, Ostrava-Hrabov v 17:00 hod.
Pijte se na malou chvli penst v ase nad 120 let starmi fotografiemi a poslechnout si poutav pbh o en, na jeho potku stl fotoapart ...
 

Datum konn: 25.04.2019
Okres: Ostrava
Nzev: Moderovan debata
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 18:00 Bauhaus a esk architektura
Moderovan debata s historiky architektury Marktou Svobodovou Martinem Strakoem. Kon se v rmci vro 100 let od zaloen tto vznamn architektonick koly. Moderuje Libor Magdo.
Historika architektury Markta Svobodov se specializuje na tvorbu Bauhausu a je autorkou objevn publikace Bauhaus a eskoslovensko 1919 - 1938, ve kter ukazuje, jakm zpsobem byla a je kola Bauhaus s eskm prostedm propojena. Pkladem me bt prask kola, kter pivtala prvn studenty v roce 1920 jako Odborn kola grafick (Sttn grafick kola). Vznamnou osobnost tto koly byl grafik Ladislav Sutnar, kter se zaslouil o zzen kurz reklamn fotografie a pchod kvalitnch fotograf Josefa Ehma a Jaromra Funkeho. Tvorbou Bauhausu byl tak ovlivnn ostravsk rodk, typograf Zdenk Rossmann. Za dvacet let sv existence se kola Bauhaus stala ikonou na poli architektury, designu a fotografie. Nkte z jejch uitel a editel pat mezi nejvlivnj architekty 20. stolet, patili mezi n napklad Walter Gropius, Hannes Meyer a Mies van der Rohe.
 

Datum konn: 25.04.2019
Okres: Ostrava
Nzev: Beseda s pan Irenou Douskovou
Adresa: Knihovna J. Trnky 10, Ostrava-Marinsk Hory
Dovolujeme si Vs pozvat na besedu se spisovatelkou Irenou Douskovou, mezi jej nejznmj knihy pat Hrd Budes i Ongin byl Rusk.
Beseda se uskuten ve tvrtek 25. 4. 2019 v 17 hodin v knihovn J. Trnky 10, Ostrava-Marinsk Hory.
 

Datum konn: 28.04.2019
Okres: Ostrava
Nzev: dtsk atelir
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 10:00 Morena - dtsk atelir
V galerii Dole si vytvome MORENU a pokud nm poas bude pt, projdeme se a vypustme ji po ece Ostravici. Doneste si, prosm, vtve a vtviky a tak pentliky. T se na vs lektoi Marcela a Max Lyskovi. VSTUPN DOBROVOLN. Msto si mete rezervovat na tel.: 596 117 312 nebo osobn v antikvaritu (Mlnsk 2, Ostrava 1) vdy v pracovn dny od 10 do 18 hodin.