Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Petr a Pavel,
ztra rka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Podan akce a srazy
Vypsn akc zanajc od data
Msc    Rok
Obsahujc text


Nalezen akce a srazy

Datum konn: 20.05.2017  -  12.06.2017
Okres: Brno-msto
Nzev: Brnnsk dny bez raz 2017
Adresa: Brno
Brnnsk dny bez raz nabz irokou klu akc pro veejnost zamench na prevenci raz rznch skupin obyvatel vetn senior. Leton tma je vnovno zejmna prevenci tonut u vody, bezpenosti v doprav, ale i aktivitm na zven praktickch dovednost v oblasti poskytovn prvn pomoci. Podrobn program je umstn na www.zdravemesto.brno.cz v sekci Akce a kampan.
 

Datum konn: 03.06.2017
Okres: Nov Jin
Nzev: kcen mje
Adresa: Frentt p. R.
KCEN MJE od 9.30 hodin na frenttskm nmst

V programu vystoup soubor lidovch psn a tanc Valask Vojvoda z Kozlovic. Vstup voln
 

Datum konn: 05.06.2017  -  30.06.2017
Okres: Ostrava
Nzev: vernis vstavy
Adresa: Ostrava - radnice Slezsk Ostravy
Vvstava nazvan OD PETKOVICK VENUE K DOLN OBLASTI
Vstava byla pipravena pi pleitosti oslav 750. vro prvn psemn zmnky o Ostrav. tyi zkladn panely provzej nvtvnka prostednictvm nejdleitjch asovch meznk djinami msta v obdob pravku, stedovku, v 19. a 20. stolet. Jeden samostatn panel je vnovan mstskmu obvodu Slezsk Ostrava a zachycuje vznamn udlosti a objekty, kter jsou neodmysliteln spjat s tmto obvodem. Pipomn zaloen strnho hradu na sttn, pozdji zemsk hranici, prmyslov rozmach zpsoben nlezem a tbou uhl a tak odpoinkov arel zoologick zahrady nebo bval stadion na Bazalech.
Vstava je pstupn od pondlka do ptku v ednch hodinch radnice.
 

Datum konn: 06.06.2017
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
Srden vs zveme na pednku a vstavu v 18.00 Fotografick publikace Karvinska. Pednka Ondeje Durczaka
Nakolik podlhaj fotografick publikace politickm vlivm? A v jakch motivech se to pedevm projevuje? Pednka doktoranda Institutu tvr fotografie Slezsk univerzity v Opav Ondeje Durczaka pedstav zkladn tendence a motivy fotografickch knih vydanch bhem totalitnch let v eskoslovensku na tma okresu Karvin.
 

Datum konn: 07.06.2017
Okres: Ostrava
Nzev: koncert
Adresa: GVU Ostrava
v 19 hodin
Skupina Mamalr pat ke stlicm ostravsk klezmerov scny ji adu let. Sv skladby inspirovan melodiemi potulnch idovskch a romskch hudebnk vchodn Evropy ozvltuje vlastnmi autorskmi texty v podn zpvaky a hereky ostravsk Komorn scny Arna Terezy Cisovsk. Kapela vystoupila na festivalech v echch, na Morav i ve Slezsku, asto hrv v Ostrav. V roce 2009 koncertovala na KlezFestu v Londn v klubu Jazz Caf ve slavn tvrti Comden Town nebo v synagoze ve Wimbledonu.
Koncert zan v 19 hodin na terase za Domem umn. V ppad nepznivho poas bude koncert pesunut do vnitnch prostor.
Vstup voln.
 

Datum konn: 08.06.2017
Okres: Ostrava
Nzev: moderovan diskuse
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 18.00 Zdenka Braunerov a eny v esk historii
Moderovan diskuse s historikou Milenou Lenderovou
Specialistka na djiny kadodennosti, djiny en a esko-francouzskch kulturnch vztah, autorka monografie o ivot a dle vznamn esk malky Zdenky Braunerov v rozhovoru s modertorem Liborem Magdonm. Budeme hovoit nejen o vznamnch ench v naich djinch, postaven en v eskch zemch v 19. stolet, ale i o dalch tmatech, ktermi se Milena Lenderov zabv.
 

Datum konn: 09.06.2017
Okres: Ostrava
Nzev: diskuse
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
Diskuze nad koncepc eskho literrnho centra od 17:30

esk literrn centrum, kter oficiln vzniklo v lednu letonho roku, se ustlilo po organizan i personln strnce. Aby byl pechod od teorie k praxi pln, zbv jen stanovit pevnou koncepci, podle n bude smovat LC sv kroky. Na jakch zkladech nyn zane vyvjet svou innost? Na co se bude ptch 5 let zamovat? Jak jsou aktuln vize a vchodiska? Aktivita nov literrn organizace, kter se chce situovat jako meditor ve slubch esk knin kultury a literatury u ns i za hranicemi, na koncepci pmo zvis. Tm LC do nvrhu koncepce zformuloval svoji pedstavu – odpovd ovem tomu, eho si d odborn i tensk obec? Zveme Vs na diskuzi o koncepci LC, kter je od 10. 5. do 15. 6. otevena k pipomnkm a podntm vech, jim na roli LC v organismu esk knin kultury a literatury zle.
 

Datum konn: 16.06.2017
Okres: Ostrava
Nzev: vstava
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava Galerie Dole
v 18.30 Propagujme uhl a ocel! Fotografick publikace Ostravska
Vernis vstavy Ondeje Durczaka
Vstava trk oficilnch fotografickch publikac o Ostravsku vydanch v letech 1948 a 1989 pedstav zkladn a osobit formovan pehled o tehdejch totalitnch tendencch v produkci tchto tiskovin, ale tak podobu Ostravska v minulch desetiletch. Ryze autorsky pojat expozice Ondeje Durczaka a Dity Pepe. Vstava poukazuje nejen na mstopisn knihy industrilnho Ostravska, ale zprostedkovv tak tehdej oficiln formu a obsah nazrn na tuto oblast reprezentace.
 

Datum konn: 22.06.2017
Okres: Ostrava
Nzev: lid-lidem
Adresa: Masarykovo nmst, Ostrava
Odbor socilnch vc a zdravotnictv Magistrtu msta Ostravy pod dne 22. ervna 2017 ji 10. ronk akce "lid lidem - pehldka socilnch slueb a souvisejcch aktivit".
centrum msta od 9 do 16 hodin. V rmci tto akce maj monost nesttn neziskov organizace psobc v sociln oblasti monost prezentovat sv sluby a aktivity, kter poskytuj irokmu spektru clovch skupin - nap. senioi, osoby s mentlnm, tlesnm a kombinovanm postienm, osoby s duevnm onemocnnm, rodiny s dtmi aj. Kad clov skupin zde bude mt svj stnek, v nm jednotliv zstupci prezentuj konkrtn sociln sluby a aktivity.
 

Datum konn: 23.06.2017
Okres: Ostrava
Nzev: Odpoledne pro celou rodinu
Adresa: DK AKORD Ostrava - Zbeh/letn zahrada
Odpoledne pro celou rodinu, inspirace, jak vyut voln as i bhem nadchzejcch przdnin.
 

Datum konn: 29.06.2017
Okres: Ostrava
Nzev: oivme nmst
Adresa: Nmst E. Benee, Ostrava
Benefin akce pro nmst E. Benee a kest bulletinu Krsn Ostrava
Hudba, okralovan, kvtine, knihobudka, opkn prk a slavnostn odhalen zitkov trasy, to ve na nmst, kter spolen zkulturnme tak, aby pestalo bt pouhm prchozm mstem.

Sraz vech okralova a aktivnch lid, kterm nen souasn stav nmst lhostejn, pmo na mst. Poktme tak nov slo bulletinu Krsn Ostrava.
 

Datum konn: 29.06.2017
Okres: Ostrava
Nzev: oivme nmst
Adresa: Nmst E. Benee, Ostrava
zapomli jsme dodat, e zahjen je v 18 hod.