Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alois,
ztra Pavla.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Sout
FotoHrtky 2018

Bli informace k souti
ervenec
Srpen
Z
jen
Listopad

Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli

Tip pro vs
Sout
Fotosout

Bli informace k souti
   Z
   Srpen
   ervenec
   erven
   Kvten

Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
21.06 - Praha:Podle novho przkumu Eurobarometr, kter byl zveejnn 14. ervna 2018, povauje vtina Evropan hospodskou situaci za dobrou a jsou optimistit, pokud jde o budoucnost. ... (vce >>>)
(hru)

16.06 - Ostrava:V ostravsk zoologick zahrad se narodila dal vzcn mlata. Jedn se o mlata nejmen koky svta - koky cejlonsk. Koata pila na svt na konci bezna a ... (vce >>>)
rka Novkov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Babibajky (49)
Babibajky (49)
Jo jo, takov oza uprosted pout vbec nen k zahozen. Kdy tak jeden klopt tdny a tdny rozplenm pskem a v noci pod zcmi hvzdami si pipad jako na severnm plu, mysl jen na to, jak se na obzoru konen objev zelen eulky palem. A...

Zveejnno: 11.04.2018 Marie Zieglerov
Koment ke lnku: 10 Kultura, spolenost...
 
ivot trop hlouposti
ivot trop hlouposti
Srpen 68 - pt psmen a dv slice - a kolik vzpomnek se vybav nm dve narozenm! Pi psan tchto dk mm dokonce men dilema - je dobr stle vzpomnat na vlastn jakkoliv osudov data na historie? O opravdu neuvitelnm propletenci naich...

Zveejnno: 10.04.2018 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 7 Kultura, spolenost...
 
idi, ten to se mnou tk m
idi, ten to se mnou tk m
Otvrm sek s oky. idi automobilu dr ruku na klch v zapalovn. ustn pytlku mu zastavilo ruku tsn ped otoenm. Vechno se v tu chvli zastavilo. I ustn. Nae pohledy se stetly. Jeho tv se...

Zveejnno: 07.04.2018 Terezie erbkov
Koment ke lnku: 16 Kultura, spolenost...
 
Lkadlo na liky
Lkadlo na liky
Pkn to fielo. Snh byl mkk, pran. Dostal se vade. V mstech, kde narel na pekky, se tvoily zvje a na silnicch snhov jazyky. Poln cesty vedouc vozy se zaaly ztrcet. Smrky i smrky se mnily v pohdkov bytosti. Tak jsme to vidli my, lid...

Zveejnno: 05.04.2018 Antonn Suk
Koment ke lnku: 3 Kultura, spolenost...
 
Snm zvat
Snm zvat
lovk nemus bt ekolog, aby vidl, jak problmy v dnenm svt pin souit lid a zvat. A kdo je na tom h. Nen proto divu, e nedvno se v pskovn za vs konal snm zvat. Hlavn refert ml krocan. Hudroval, e si lovk vymyslel spoustu stroj, kter dlaj rmus...

Zveejnno: 04.04.2018 Eduard Svtlk
Koment ke lnku: 2 Kultura, spolenost...
 
Vzpomnka na Velikonoce
Vzpomnka na Velikonoce
Stailo jedno sobotn odpoledne, pohled do dob dvno minulch v podob starho eskho filmu, by s pln jinou tematikou (Plaveck mari) a vzpomnky se zaaly hrnout jako velk jarn voda. Velikonoce jsou nesmazateln vryty do m pamti. Ji od...

Zveejnno: 02.04.2018 Irena Atzlerov
Koment ke lnku: 4 Kultura, spolenost...
 
Povdaky (2)
Povdaky (2)
Kdy chcete udlat nkomu radost, urit se vm to poda. Tak poslouchejte, jak se to povedlo mn. Koupila jsem dv bonboniry. Jedna m zaujala tm, e bonbony se ukrvaly v obalu s jemn fialovmi kvty, pipomnajc tak dvn...

Zveejnno: 28.03.2018 Olga Jankov
Koment ke lnku: 5 Kultura, spolenost...
 
ivot trop hlouposti
ivot trop hlouposti
Bl se zvr tchto snad alespo pro nkoho zajmavch mch ivotnch paradox a renonc, jakchsi stpk pamti, a opt se dostvm k proklat politice. I kdy jsem byl jako soust mlc vtiny za totality lovk programov apolitick, pes to se...

Zveejnno: 27.03.2018 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 5 Kultura, spolenost...
 
Jeden den seniorky (2)
Jeden den seniorky (2)
oi, ahojky v nedlnm ledovm, le slunenm, rnu. U jsme s Windou byly dvakrt venku - ped estou a ped pl hodinkou. S Milanovm kloboukem proti odpornmu vtru a v jeho prastar - ze...

Zveejnno: 26.03.2018 Marie Zieglerov
Koment ke lnku: 6 Kultura, spolenost...
 
Szka
Szka
Kdy jsem nastoupil do Vickovic, vedla v naem souboji dlouho prasata. Bylo jich zde dost, ale j byl natolik nezkuen, e jsem na n nestail. Tak jsem se uil litry a litry potu, nespoetnmi kilometry nalapanmi ve snhu a nocemi bez postele. Jak se ukzalo...

Zveejnno: 20.03.2018 Antonn Suk
Koment ke lnku: 3 Kultura, spolenost...
 
melci
melci
Vlastk nemyslel na nic jinho ne na letadla. Vystihoval je z asopis a lepil do seitu, doma vyrbl modely a ve kole o pestvkch aspo poutl z okna paprov ipky. Nad jejich domem se toily ndhern stbrn stroje, mily k blzkmu letiti, nebo do neznmch dlek. Jak rd...

Zveejnno: 15.03.2018 Eduard Svtlk
Koment ke lnku: 5 Kultura, spolenost...
 
eny maj dnes svtek
eny maj dnes  svtek
Jet v dobch nedvnch, kterm se pezdv totalita, patilo k dobrmu tnu podarovat kytikou nejen tu svou jedinou, ale tak kolegyn na pracoviti. Tenkrt se jaksi povaovalo za samozejm, e se s nimi pot ve vech oblastech ivota spolenosti, a jim trochu...

Zveejnno: 08.03.2018 Jan Kareta
Koment ke lnku: 6 Kultura, spolenost...
 
ivot trop hlouposti
ivot trop hlouposti
O vce ne deset let pozdji v roce 1983 jsem vyjel na meteorologickou konferenci "skupiny expert stedndob pedpovdi" meteorologickch stav stt RVHP do tehdej Nmeck demokratick republiky - do Potsdamu (Postupimi). Jel jsem tentokrt...

Zveejnno: 06.03.2018 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 5 Kultura, spolenost...
 
Zatracen smoln den
Zatracen smoln den
Jist se kadmu nkdy stane, e se probud do dne, na kter by pozdji nejradji zapomnl. Oveme to potkalo mnohokrt v ivot i mne, ale to jsem byl jet mlad a proti takovm zlomyslnostem ivota odolnj. Zpravidla jsem na to reagoval...

Zveejnno: 28.02.2018 Ludk opka
Koment ke lnku: 3 Kultura, spolenost...
 
Babibajky (48)
Babibajky (48)
To vm jednou bylo jedno psmenko abecedy, kter si myslelo, e se bez nho dn slovo neobejde. Vte, ono bylo tak trochu do sebe zamilovan. No, tak trochu! ekla bych sp, e a moc! Bylo domliv, jen se podvejte, jak se mu pupk nadm pchou. Ostatnm...

Zveejnno: 26.02.2018 Marie Zieglerov
Koment ke lnku: 6 Kultura, spolenost...
 
Star lnky      Novj lnky