Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vclav,
ztra Michal.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz
Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli

Tip pro vs
Sout
Fotosout

Bli informace k souti
   Z
   Srpen
   ervenec
   erven
   Kvten

Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
28.09 - Tinec:Jedenct jednolkovch box bude nyn slouit pacientm mezioborov jednotky intenzivn pe krajsk Nemocnice Tinec. tyi a pl msce trvajc rekonstrukce za ... (vce >>>)
Jolana Filipov

27.09 - Ostrava:V DK Akord probhne prvn velk setkn ostravskch seniorskch klub. Je spousta senior, o kterch meme bezesporu ci, e svoj aktivitou ped mnohem mlad ... (vce >>>)
Andrea Matvejov

Zasmjme se
28.09 - Potkaj se dv znm na hbitov. Prvn prav: J jsem svmu mui zasadila na hrob fialku. Byla to jeho nejmilej kvtina.
J zase tomu svmu zasadila na hrob jalovec. Byl ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
28.09 - ... (vce >>>)
Soa

Dobr rady
28.09 - Je to tak. Lidstvo dnes ije v prmru dle, ne v minulosti, prmrn vk narst, a existuje reln nadje dot se pokroilho vku. Kalendnho. Zsadn otzkou ale zstv, ... (vce >>>)
DJ

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


udlk
udlk
Ne, nebudu hned vysvtlovat co to je, ale zanu pkn od zatku. Kdy jsme se ped osmncti lety sthovali do Gosfordu, dm se nm moc lbil a pkr dlouh pjezdov cesta nm ani trochu nepipadala...

Zveejnno: 28.09.2016 Jana Reichov
Koment ke lnku: 2 Oknko krajan
 
Jak ve mn Tasmnie probudila cht
Jak ve mn Tasmnie probudila cht
Pokroil lta, tedy staroba, se nemilosrdn podepsala na mm zjmu o eny. S lety zhadnm zpsobem vyprchal cht, kter mne suoval od njakch tincti let, tedy od doby, kdy mne ivotem ji protel o dva...

Zveejnno: 24.04.2016 Ivan Kolak
Koment ke lnku: 5 Oknko krajan
 
Vzpomnky dchodovho vku
Vzpomnky dchodovho vku
Krtce ped Vnocemi jsem zaal ztrcet energii a nladu, pipadalo mi, e ten nov rok nebude stt za nic. Tak moje psloven chu k jdlu byla pry. Zaali kat, e jsem mlsn, ale s tm rozhodn nesouhlasm! Jak to z na vvaovny zavonlo, zaal jsem ji...

Zveejnno: 03.02.2016 Blanka Kubeov
Koment ke lnku: 10 Oknko krajan
 
NOV ECHY
NOV  ECHY
Co to je? Zaspal jsem njakou tu hodinu zempisu a djepisu, nebo nm byly mysln i nemysln nkter informace zatajeny? Mon, e nejsem sm a mnoh ten je na tom stejn. Kdy jsem v roce 1965 emigroval a usadil se v Norimberku, zaal jsem poznvat zdej okol...

Zveejnno: 11.01.2016 Ji lesinger
Koment ke lnku: 4 Oknko krajan
 
Svtky bez kapra
Svtky bez kapra
Jako sprvn Stedoevropanka dm o vnonch svtcch snh a idylku. Po skoro ticeti letech ivota na slunn Florid u to sice tak vn neberu, ale Josef Lada ns pece jen trochu poznamenal svmi naivn idylickmi obrzky kapr, snhovch vloek obch rozmr...

Zveejnno: 25.12.2015 Jarka Dohnalov
Koment ke lnku: 4 Oknko krajan
 
Vsmch Stalina ze uly a mramoru
Vsmch Stalina ze uly a mramoru
Tko ct, kter z nich si oddychl vc, zda otluen rezav motorka anebo strc Milo, kdy z n s heknutm vyloil pytlk cementu. Pytlk ml bratru padest kilogram, ale na jeho piohnutch zdech vil dvakrt tolik...

Zveejnno: 14.12.2015 Blanka Kubeov
Koment ke lnku: 20 Oknko krajan
 
Potupa
Potupa
Skromn konstatuji, e nejsem adn jeita. Tm chci ci, e neunavuji pi kad pleitosti neznm lidi, aby m vyfotili. Dokonce nefotm sm sebe pzujcho ped rznmi monumenty, abych se potom...

Zveejnno: 19.11.2015 Ivan Kolak
Koment ke lnku: 7 Oknko krajan
 
Mexick svtek Duiek
Mexick svtek Duiek
Svtek zesnulch se slavil v Mexiku dvno ped pchodem panlskch dobyvatel. Slavil se bhem celho srpna (devt msc aztckho kalende), zrove s oslavami ukonen posledn sklizn. Pro Aztky...

Zveejnno: 01.11.2015 Jana de Galindo
Koment ke lnku: 21 Oknko krajan
 
O pekvpko nen nikdy nouze
O pekvpko nen nikdy nouze
Nemohu si pomoci, ale stle se dopoutm pro manela njakch neoekvanch pekvapen. Ne vbec takovch, na kter by teba i rd ekal, ale prv bohuel docela jin. Takov, kter ho vdy rozlad, ale jsem prost jak ten korpion z Ezopovy...

Zveejnno: 11.09.2015 Jana Reichov
Koment ke lnku: 2 Oknko krajan
 
Z kraje Kji Maka
Z kraje Kji Maka
Konec tohoto roku se nezadriteln bl a s nm se asto vrac vzpomnky na udlosti ped 70 lty, kter sice nebyly tak dramatick jako v Praze, ale pro desetiletho kluka dostaten vzruujc, aby se vryly do pamti. Bydleli jsme v tu dobu doasn na venkov. Ji...

Zveejnno: 30.08.2015 Richard G. Preiss
Koment ke lnku: 1 Oknko krajan
 
To jedno datum
To jedno datum
Byl opt srpen a psalo se o nm vude. Kad si nco pamatoval, vzpomnky to nebyly hezk, ale nesm se na n zapomnat. Tak jet jednou k tomu 21.srpnu 1968. U ns to zaalo ji v noci z 20.8 na 21.8. V noci jsem se vzbudila slyela jsem letadlo, jakoby letlo...

Zveejnno: 28.08.2015 Jana Reichov
Koment ke lnku: 3 Oknko krajan
 
Cesta na imperialistick Zpad
Cesta na imperialistick Zpad
Vanda po sob etla star, dvno zapomenut zpisky a nepestvala vrtt hlavou. Psmo bylo jej, poznvala i star koln seit, ale zitky a mylenky jako by j nepatily. Je mon, e skuten byla tak...

Zveejnno: 21.08.2015 Blanka Kubeov
Koment ke lnku: 7 Oknko krajan
 
da na Kaenku
da na Kaenku
Kdy jsme museli na zatku 94. roku nechat uspat nai milovanou fenku Tally, kter s nmi ila tm trnct let, rozhodli jsme se, e po njakou dobu budeme bez ps spolenosti. Jednm z dvod bylo to, e jsme se prv chystali na cestu do...

Zveejnno: 04.08.2015 Jana Reichov
Koment ke lnku: 4 Oknko krajan
 
Na domov se nezapomn
Na domov se nezapomn
V tomto roce to bude ji celch 47 let, od naeho pletu do Austrlie, pesn veer ped sv. Vclavem. Nemohu zapomenout, kdy letadlo naplnn uprchlky z eskoslovenska vzltalo z letit ve Vdni a nkter eny plakaly a prv ty, kter sedly hned za mnou. I kdy...

Zveejnno: 01.06.2015 Jana Reichov
Koment ke lnku: 13 Oknko krajan
 
Za vechno me kadenice
Za vechno me kadenice
Zatkem kolnho roku jsem zaala chodit na jaksi pednky nebo to bylo urit pokraovn ve studiu, opravdu si ji nepamatuji co to pesn bylo, vdy se psal rok 1963 a navc jsem tam byla jen nkolikrt, mon jen dvakrt. Bylo to kdesi na Letn...

Zveejnno: 21.04.2015 Jana Reichov
Koment ke lnku: 6 Oknko krajan
 
Star lnky