Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dominik,
ztra Kristin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli

Tip pro vs
Sout
Fotosout

Bli informace k souti
   Z
   Srpen
   ervenec
   erven
   Kvten

Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
29.07 - Ostrava:Pozvnka na tensk klub - 8. z 2015 v 18 hod. plat pozvnka na Setkn nad knihou Vladimr Sorokin:Den oprinka.

Od z pipravuje Fiducia spolu s okralovacm ... (vce >>>)
Ilona Rozehnalov

25.07 - Ostrava:V ostravsk zoologick zahrad se dokali historicky prvnho mldte pandy erven. Akoliv samice ostravsk pandy ji v minulosti mld i mlata porodila, nebyla ... (vce >>>)
rka Novkov

Zasmjme se
03.08 - Seznm se mlad mu s blondnkou.
Pi rozlouen se zept:
Mu ti ztra zavolat do prce?
Me, ale kdyby to brala fov, tak to polo.

A jak ale poznm, e je ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
04.08 - Na Dominika parna- mrva marn.
Pot-li se Dominik, bede jet Marek v koie.
Jitka

Dobr rady
03.08 - Rady pro lep spnek:

Nepodimujte- zvlt dlouh vyspvn po obd, vjimkou mohou bt lid nad 60 let, ti mohou dle odpovat i pes den.

Vypnte stres, vnitn ... (vce >>>)
Jana

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


A tak jsem si posadila vnouata...
A tak jsem si posadila vnouata...
A tak jsem si posadila vnouata kolem sebe a zaala. Kdy jsem se narodila, bydleli moji rodie ve sttnm byt, kde platili 70 K msn njem. dn fond oprav se neplatil, kdy se nco pokazilo a nebo byla poteba vt oprava, nrodn vbor ml dost prostedk...

Zveejnno: 02.08.2015 AN
Koment ke lnku: 6 Zamylen
 
Rozsypan mylenky v m hlav
Rozsypan mylenky v m hlav
Vda m dvat a navrhovat odpovdi na otzky a problmy ivota a provovat zda stvajc prodn, ale i nkter spoleensk zkony, uznvan pravdy, pouky a systmy jsou sprvn. Zda by nemohly bt pesnj a...

Zveejnno: 28.07.2015 Milan Dubsk
Koment ke lnku: 2 Zamylen
 
Nechme to na ztra?
Nechme to na ztra?
Ano, vak ztra je tak den. Pro spchat. A ztra! "Mana". To peci tak znte. Myslm, e nemus jt vdy jenom o nkoho znan lenivho. N ptel, kter ji bohuel s nmi dlouho nen kval...

Zveejnno: 25.07.2015 Jana Reichov
Koment ke lnku: 2 Zamylen
 
To vechno vodnes as
To vechno vodnes as
Tak m pipad souasn situace pokud jde o nkter tvrzen a skutenosti, kter platily za mho mld. Teba znm tvrzen o zlatch eskch ruikch, schopnosti poradit si v kad situaci apod. Ze zkuenost...

Zveejnno: 07.07.2015 Jaroslav Petk
Pidat koment ke lnku Zamylen
 
Jan Hus
Jan Hus
Jan Hus je bezesporu vznamnou postavou eskch djin, obrncem pravdy i kacem. Jeho ivot dramaticky ukonila hranice v Kostnici. Tam ho koncil v roce 1415 shledal kacem, a pispl tak k tomu, e 6. ervence byl...

Zveejnno: 06.07.2015 Zdenka Frankov
Koment ke lnku: 2 Zamylen
 
eka tekouc mrnou krajinou
eka tekouc mrnou krajinou
Neviditeln pes mi pipad jako eka tekouc mrnou povlovnou krajinou. Voda v n nestoj ln mezi behy, tee blankytn modr, oblv kamnky, v nkterch mstech mn barvu, hlasit bubl a ve, aby se...

Zveejnno: 03.07.2015 Marta Urbanov
Koment ke lnku: 3 Zamylen
 
Mleti zlato
Mleti zlato
Upovdanost, zbyten dvivost, to nesvd o velk chytrosti, e? Nu, j se tak nechci vytahovat, e jsem opravdu pli chytr, ale snad od doby, kdy jsem schopna si vci a udlosti pamatovat, si uvdomuji, e jsem bohuel upovdan byla. Ji v prvn td, tehdy jet obecn koly, jsem...

Zveejnno: 28.06.2015 Jana Reichov
Koment ke lnku: 3 Zamylen
 
Poznmky z kapesnho bloku
Poznmky z kapesnho bloku
Vichni chtj svtit, topit, vait, prt, v dlnch kutit a pracovat, poslouchat rozhlas a televizi, ale tm nikdo, a na vjimky, nechce, aby v rajonu jejich obce, stla nov elektrrna. Vichni produkuj odpady, papr, zbytky potravin, obaly, vci a pedmty, kter ji nepouvaj...

Zveejnno: 22.06.2015 Milan Dubsk
Koment ke lnku: 4 Zamylen
 
Ruce
Ruce
Nedvno jsem etla lnek, jak se dve, v dob naeho dtstv, ilo na vesnici. Autorka zejm vzpomnala na sv mld a vzpomnky na mld jsou podmalovvny rovou barvou. Popisovala, jak bylo krsn...

Zveejnno: 19.06.2015 Marta Urbanov
Koment ke lnku: 5 Zamylen
 
Poklad ve Skalnm
Poklad ve Skalnm
Zaalo siln tt a ze snhov nadlky se vytvoily potky po polch a po cestch. Vechny cesty pr vedou do ma, ale tyto vodn rky konily v potku pod hjenkou, kter se zaal tvit hodn dleit. N mal...

Zveejnno: 31.05.2015 Antonn Suk
Koment ke lnku: 7 Zamylen
 
Nov sociln s
Nov sociln s
Facebook. Ned mi spt. Jeho spch a obliba. Masov rozen. Samozejm m to jako osobu vysoce asociln a nepejc ani trochu net. Zaal jsem proto spdat belsk plny, jak Facebook pipravit o jeho vedouc lohu ve svt. Jakmi prostedky vak...

Zveejnno: 26.05.2015 Tom Zeck
Koment ke lnku: 2 Zamylen
 
Modlitba
Modlitba
Mnoh, co vykonno ped nmi, zaslou si ctu, uznn. Nelze vit dnenm kazatelm, kte vymvaj mozky. Kdy nm nadvaj a kaj nm socky. Pipravili amnestii. Vme, co se dje. Oteveli vrata vznic...

Zveejnno: 16.05.2015 Milan Dubsk
Koment ke lnku: 3 Zamylen
 
Zamylen
Zamylen
Maliko z jin strany. Cel ivot jsme s manelkou provali na samotch hajnic. Romantika na jedn stran, s tm souvisejc problmy na druh. Jak pijde nicotn, kdy nkdo zapomene koupit teba sirky ve mst...

Zveejnno: 06.05.2015 Antonn Suk
Koment ke lnku: 8 Zamylen
 
Rozmanit podoba mje
Rozmanit podoba mje
Bude to asi stejn, jako s MD a Svtkem matek. Lty vnucovan "svtky" nm asi vem lezly na nervy a ztratily pro ns pvab. Ve vku seniorskm jsem njak na rozpacch, zda se upnout k lsce i prci. Pracuji rda, a jsem RDA, e...

Zveejnno: 01.05.2015 Dagmar Jaroov
Koment ke lnku: 4 Zamylen
 
O hodnotch
O hodnotch
Hodnoty bvaj perzn. Lze je rozlenit nejen do skupin, ale dt jim i poad. Tato poad se uplynulmi vky ustlila a nen nutn je mnit. Ale stv se to. Domnvm se, e ti, co je bouraj a mn, nejsou in. Prav hodnoty, proven ivoty...

Zveejnno: 26.04.2015 Milan Dubsk
Koment ke lnku: 5 Zamylen
 
Star lnky