Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bohuslava,
ztra Nora.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli

Tip pro vs
Sout
Fotosout

Bli informace k souti
   Z
   Srpen
   ervenec
   erven
   Kvten

Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
07.07 - Praha:Lba pomoc kmenovch bunk se v souasnosti spn vyuv v humnn i veterinrn medicn. Tento druh lby toti zaruuje efektivnj proces uzdraven oproti ... (vce >>>)
Petra ttinov

06.07 - Praha:Invazivn pneumokokov onemocnn vloni (IPO) v esk republice probhlo u 337 osob (dle nedvno zveejnnch statistik Nrodn referenn laboratoe pro streptokokov ... (vce >>>)
Martina Vokrouhlkov

Zasmjme se
07.07 - Pt se velitel: Vojci, dnes mme cvien logiky. Zadn: Louka je dlouh 70 metr, trva je vysok 30 centimetr. Kolik je mi let?
Pihls se vojn Novk: tyicet.
Vborn, ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
07.07 - Kdy dne ubv, horka pibv.
Co ervenec neupee to u srpnu neutee
ervenec nese parna, krupobit a medovice
jesti hojn na bouky a vichice.
Na mokr ervenec nsleduje ... (vce >>>)
Karla

Dobr rady
07.07 - Jak se vlastn mte?
TEST KE KV
Tuto otzku vm v rmci zahjen bn konverzace polo za den urit hned nkolik lid. Ti z ns, kdo se zhldli v importovanch mravech, ... (vce >>>)
Jitka

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


To vechno vodnes as
To vechno vodnes as
Tak m pipad souasn situace pokud jde o nkter tvrzen a skutenosti, kter platily za mho mld. Teba znm tvrzen o zlatch eskch ruikch, schopnosti poradit si v kad situaci apod. Ze zkuenost...

Zveejnno: 07.07.2015 Jaroslav Petk
Pidat koment ke lnku Zamylen
 
Jan Hus
Jan Hus
Jan Hus je bezesporu vznamnou postavou eskch djin, obrncem pravdy i kacem. Jeho ivot dramaticky ukonila hranice v Kostnici. Tam ho koncil v roce 1415 shledal kacem, a pispl tak k tomu, e 6. ervence byl...

Zveejnno: 06.07.2015 Zdenka Frankov
Koment ke lnku: 2 Zamylen
 
eka tekouc mrnou krajinou
eka tekouc mrnou krajinou
Neviditeln pes mi pipad jako eka tekouc mrnou povlovnou krajinou. Voda v n nestoj ln mezi behy, tee blankytn modr, oblv kamnky, v nkterch mstech mn barvu, hlasit bubl a ve, aby se...

Zveejnno: 03.07.2015 Marta Urbanov
Koment ke lnku: 2 Zamylen
 
Mleti zlato
Mleti zlato
Upovdanost, zbyten dvivost, to nesvd o velk chytrosti, e? Nu, j se tak nechci vytahovat, e jsem opravdu pli chytr, ale snad od doby, kdy jsem schopna si vci a udlosti pamatovat, si uvdomuji, e jsem bohuel upovdan byla. Ji v prvn td, tehdy jet obecn koly, jsem...

Zveejnno: 28.06.2015 Jana Reichov
Koment ke lnku: 3 Zamylen
 
Poznmky z kapesnho bloku
Poznmky z kapesnho bloku
Vichni chtj svtit, topit, vait, prt, v dlnch kutit a pracovat, poslouchat rozhlas a televizi, ale tm nikdo, a na vjimky, nechce, aby v rajonu jejich obce, stla nov elektrrna. Vichni produkuj odpady, papr, zbytky potravin, obaly, vci a pedmty, kter ji nepouvaj...

Zveejnno: 22.06.2015 Milan Dubsk
Koment ke lnku: 4 Zamylen
 
Ruce
Ruce
Nedvno jsem etla lnek, jak se dve, v dob naeho dtstv, ilo na vesnici. Autorka zejm vzpomnala na sv mld a vzpomnky na mld jsou podmalovvny rovou barvou. Popisovala, jak bylo krsn...

Zveejnno: 19.06.2015 Marta Urbanov
Koment ke lnku: 5 Zamylen
 
Poklad ve Skalnm
Poklad ve Skalnm
Zaalo siln tt a ze snhov nadlky se vytvoily potky po polch a po cestch. Vechny cesty pr vedou do ma, ale tyto vodn rky konily v potku pod hjenkou, kter se zaal tvit hodn dleit. N mal...

Zveejnno: 31.05.2015 Antonn Suk
Koment ke lnku: 7 Zamylen
 
Nov sociln s
Nov sociln s
Facebook. Ned mi spt. Jeho spch a obliba. Masov rozen. Samozejm m to jako osobu vysoce asociln a nepejc ani trochu net. Zaal jsem proto spdat belsk plny, jak Facebook pipravit o jeho vedouc lohu ve svt. Jakmi prostedky vak...

Zveejnno: 26.05.2015 Tom Zeck
Koment ke lnku: 2 Zamylen
 
Modlitba
Modlitba
Mnoh, co vykonno ped nmi, zaslou si ctu, uznn. Nelze vit dnenm kazatelm, kte vymvaj mozky. Kdy nm nadvaj a kaj nm socky. Pipravili amnestii. Vme, co se dje. Oteveli vrata vznic...

Zveejnno: 16.05.2015 Milan Dubsk
Koment ke lnku: 3 Zamylen
 
Zamylen
Zamylen
Maliko z jin strany. Cel ivot jsme s manelkou provali na samotch hajnic. Romantika na jedn stran, s tm souvisejc problmy na druh. Jak pijde nicotn, kdy nkdo zapomene koupit teba sirky ve mst...

Zveejnno: 06.05.2015 Antonn Suk
Koment ke lnku: 8 Zamylen
 
Rozmanit podoba mje
Rozmanit podoba mje
Bude to asi stejn, jako s MD a Svtkem matek. Lty vnucovan "svtky" nm asi vem lezly na nervy a ztratily pro ns pvab. Ve vku seniorskm jsem njak na rozpacch, zda se upnout k lsce i prci. Pracuji rda, a jsem RDA, e...

Zveejnno: 01.05.2015 Dagmar Jaroov
Koment ke lnku: 4 Zamylen
 
O hodnotch
O hodnotch
Hodnoty bvaj perzn. Lze je rozlenit nejen do skupin, ale dt jim i poad. Tato poad se uplynulmi vky ustlila a nen nutn je mnit. Ale stv se to. Domnvm se, e ti, co je bouraj a mn, nejsou in. Prav hodnoty, proven ivoty...

Zveejnno: 26.04.2015 Milan Dubsk
Koment ke lnku: 5 Zamylen
 
Ze kolnho seitu
Ze kolnho seitu
Velice mne jako babiku zajm, co si moje trnctilet vnuka "osmaka" mysl o hodnotch urujcch lidsk jednn a ovlivujcch vztahy daleko do budoucna. Zajm mne to ale tak jako bvalou uitelku mateskho jazyka - jsem zvdav, co a jak...

Zveejnno: 15.04.2015 Vendula Sklenakov
Koment ke lnku: 5 Zamylen
 
Pokecme. Po netu.
Pokecme. Po netu.
Kdysi jsem se v jednom asopise setkal s ebkem deseti nejdleitjch vynlez v djinch lidstva. U si nevzpomnm, jak geniln vc se umstila na prvnm mst, ale to, e internet obsadil pku v poad devtou, si...

Zveejnno: 17.03.2015 Tom Zeck
Koment ke lnku: 10 Zamylen
 
Barevn vidn
Barevn vidn
Pokusme se vidt svt a spolenost vce barevn. Ne ernoble. Vidt svt a spolenost ernoble je nedostaten, nepln. Pokud podle tohoto vidn vyslovujeme soudy a nzory je a bv to i kodliv a nebezpen. Vede...

Zveejnno: 11.03.2015 Milan Dubsk
Koment ke lnku: 1 Zamylen
 
Star lnky