Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sttn svtek,
ztra Silvie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Sout
FotoHrtky 2020

Bli informace k souti

   Duben
   Kvten
   erven
   ervenec
   Srpen
   Z
   jen
   Listopad
   Prosinec

Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli


Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
26.10 - Ostrava:O nejt쾹 pacienty pomhaj peovat i instrumentky z Centrlnch operanch sl FN Ostrava. Vtinu svho profesnho ivota strvily jako instrumentky na operanch ... (vce >>>)
Petra Petlachov

13.10 - Ostrava:Alexandry nsk chov Zoologick zahrada a botanick park Ostrava od roku 2018. V letonm roce se podailo jednomu chovnmu pru odchovat prvn mlata.

Skupina ... (vce >>>)
rka Novkov

Zasmjme se
28.10 - Miste, j bych se moc stydla sedt ped vmi nah, tak m malujte zatm zpamti, ale kdybyste se poteboval na nco podvat, tak jsem tady vedle v lonici.

Jak se ekne ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
28.10 - imona a Judy vyene ptnka z bdy.
m dle vlatovky u ns v jnu proltvaj, tm dle pkn dny potrvaj.
Divok husy na odletu - konec i babmu ltu. Divok husy ... (vce >>>)
Dana

Dobr rady
28.10 - Magnezit - znamen: Vhy
Liv inky: Magnezit je kmen oisty a vle, podporuje zbaven se zvislost, zejmna tch, kter ohrouj zdrav a zatuj organismus - jako ... (vce >>>)
Kamila

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Kde vlastn bydl havrani?
Kde vlastn bydl havrani?
S ltost musm konstatovat, e jsem si dlouho myslela, e havran je "manel vrny". Ta jejich podobnost i podobnost jejich jmen ha-vran = vrn-a mi pipadala naprosto samozejm. e krsn ern vlasy bvaj barvy havran, nikoli vak vran, tato skutenost mne...

Zveejnno: 16.02.2020 Elena Paclov
Koment ke lnku: 5 Zamylen
 
Ohldnut
Ohldnut
Ped ticeti lety byl zvolen Vclav Havel prezidentem eskoslovenska. Byl to nejastnj den mho ivota, mj nrod byl zase svobodn. Kdy se dnes na toto datum dvm, na jedn stran si km, o kolik jsme astnj ne nai otcov i ddov. Nebo ticet let po...

Zveejnno: 05.01.2020 Karel Schwarzenberg
Koment ke lnku: 3 Zamylen
 
Hladov ve tm a zim - brrr!
Hladov ve tm a zim - brrr!
Noc a den. Teplo a zima. Hlad a sytost. Jak na ns tyto protiklady psob? Co pi nich ctme? Jak ovlivuj nae vnmn? Zd se zajmav, e jejich psobenm provme docela vedn situace docela jinak. Pro v noci a ve dne vnmme jinak svj strach? Pro...

Zveejnno: 04.01.2020 Adriana indelov
Koment ke lnku: 3 Zamylen
 
Biblick pbhy (20)
Biblick pbhy (20)
Posledn vahu nad textem Starho zkona bychom mli otevt stle aktuln otzkou, kterou za ns v biblickch knihch formuloval Geden. Kdy se tento legendrn soudce setkv s Bom poslem (vme, e k setkn dochz v kritickm okamiku Izraele), zept se: "Dovol, mj pane, je-li s nmi Hospodin...

Zveejnno: 25.12.2019 Slavomr Pejoch-Ravik
Koment ke lnku: 2 Zamylen
 
A pesto jsme tak sami
A pesto jsme tak sami
Dnen dob se k post post moderna. Co znamen ve zkratce, e ijeme v modern dob. S kadou generac se posouv mra modern komunikace na vy pku. Kdy tak hledm na generaci jdouc po...

Zveejnno: 21.12.2019 Franci Urban
Koment ke lnku: 4 Zamylen
 
VYHOEL RACHEJTLE
VYHOEL RACHEJTLE
Obdob zzrak je tady. A na zzraky jsem tu j. S prvn adventn svkou zaplm rachejtli u svho zadku a vystelm se proti asu. Ltm z prce v teplkch do obchodu, zptky do prce, na potu, do koly a na vnonm verku pohasnm. Za mnou smrd...

Zveejnno: 19.12.2019 Terezie erbkov
Koment ke lnku: 10 Zamylen
 
Pr snovch pbh
Pr snovch pbh
Kdy sny, tak sny! Na pelomu roku se vdycky dj vci! Na pklad s naprostou pravidelnost pichzej Vnoce a tden po nich Silvestr a Nov rok. A jednou takhle koncem roku se ale u ns v byt odehrlo nco zcela zvltnho. Nevm u sice...

Zveejnno: 18.12.2019 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 8 Zamylen
 
Vnoce jsou pede dvemi
Vnoce jsou pede dvemi
Titulek nen prv objevn. Pokud bychom vak chtli brt ve uveden ren doslova, zjistili bychom, e Vnoce nejsou pede dvemi, ale nejsp v obchodnch centrech. Kdy se ped dvee svho bytu podvte, zjistte, e za nimi nen po nich ani potuchy. Ten pokus jsem...

Zveejnno: 16.12.2019 Eva Vlachov
Koment ke lnku: 2 Zamylen
 
Advent - as vnon
Advent - as vnon
Letos zaal Advent 1. prosince eleznou nedl. Mohli jsme navtvovat vnon trhy, kupovat drky. Povsit na dvee domu a dt do oken vnon vzdobu. Rozsvtit na stole prvn svku adventnho vnce. Zat pci medov pernky. Zpvat...

Zveejnno: 15.12.2019 Marta Urbanov
Koment ke lnku: 2 Zamylen
 
Biblick pbhy (19)
Biblick pbhy (19)
Na prvn pohled by se nm mohlo zdt, e sotva kter doba pla ve a Bohu tak mlo jako nae stolet. A pece si troufme ci, e nae materialistick stolet stoj na prahu velik duchovn promny. Vechny "revoluce", jimi n technick vk prochzel, mly sv adjektiva: mluvili jsme o revoluci energetick, nuklern...

Zveejnno: 09.12.2019 Slavomr Pejoch-Ravik
Koment ke lnku: 1 Zamylen
 
Vnoce v tomto roce
Vnoce v tomto roce
Vnon as nm zan, je to chvle kdy na blzk kad lovk vzpomn. Vnon poselstv, radost a tst a s nmi zstanou po cel pt rok. Takov jsou vnon pn, to je to prav co sebou nesou nejkrsnj svtky v roce. Ani v dosplm vku nezapomnme na sv...

Zveejnno: 07.12.2019 Jana Reichov
Koment ke lnku: 2 Zamylen
 
Biblick pbhy (18)
Biblick pbhy (18)
Chceme-li se nyn zamyslet nad zvltn povahou izraelsk pospolitosti, budeme si muset pipomenout jednu epizodu ze ivota krle Davida. Jak teme v Psmu, ponoukal pr kdysi Satan toho znamenitho vladae, aby si spoetl izraelsk lid. Davidv synovec, vojevdce Job, ped tmto krokem...

Zveejnno: 24.11.2019 Slavomr Pejoch-Ravik
Koment ke lnku: 1 Zamylen
 
Biblick pbhy (17)
Biblick pbhy (17)
Budeme-li protat knihy Starho zkona z hlediska moci, zjistme, e tyto texty neuvitelnm zpsobem pekonaly obecn mylen a nzory sv doby. Mnoh nm napov ji fakt, e Star zkon nen stavn listinou vld, e nezakld pozice mocenskch autorit. V prv ad ukld lidem etick pravidla...

Zveejnno: 14.11.2019 Slavomr Pejoch-Ravik
Pidat koment ke lnku Zamylen
 
Biblick pbhy (16)
Biblick pbhy (16)
Nyn je na ase si pipomenout druh pikzn Desatera, jeden ze zkladnch bod Sinajsk smlouvy. Zkon tu prav doslova: "Nezobraz si Boha zpodobenm nieho, co je nahoe na nebi, dole na zemi nebo ve vodch pod zem. Nebude se niemu takovmu klant ani tomu...

Zveejnno: 03.11.2019 Slavomr Pejoch-Ravik
Koment ke lnku: 2 Zamylen
 
as duikov
as duikov
Pelomu jna a listopadu se u ns k as duikov. as vtinou detiv a uplakan, tud smutn. Nkte se vak na nj pesto t. Jsou to pedevm pstitel a prodejci kvtin, pro kter je to nejproduktivnj obdob v roce. Pamtka zesnulch, ili Duiky, pipad podle naeho kalende na 2. listopad...

Zveejnno: 02.11.2019 Ludmila Holubov
Koment ke lnku: 8 Zamylen
 
Star lnky      Novj lnky