Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Beta,
ztra Erik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz



Tip pro vs
Sout
FotoHrtky 2020

Bli informace k souti

   Duben
   Kvten
   erven
   ervenec
   Srpen
   Z
   jen
   Listopad
   Prosinec

Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli


Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...



Letem, svtem...
13.10 - Ostrava:Alexandry nsk chov Zoologick zahrada a botanick park Ostrava od roku 2018. V letonm roce se podailo jednomu chovnmu pru odchovat prvn mlata.

Skupina ... (vce >>>)
rka Novkov

11.10 - Ostrava:Hned ve dvou kategorich zskala prestin ocenn dtsk sestra z Oddlen neonatologie Fakultn nemocnice Ostrava Mgr. Veronika Petrov. Ve 20. ronku profesn ... (vce >>>)
Petra Petlachov

Zasmjme se
25.10 - Vera jsme se pohdali, svuje se novomanel, a manelka jet veer odela k tchyni.
To mte ale pod lep, utuje ho star en, ne kdyby pozvala tchyni k vm!

Je ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
25.10 - m dle vlatovky u ns v jnu prodlvaj, tm dle pkn a jasn dny potrvaj.

Mrazy v jnu - hezky v lednu.

Krsn jen - studen leden.

Na sv. Placida zima ... (vce >>>)
Dana

Dobr rady
25.10 - Karneol - znamen: Beran, Blenci, Panna, Rak
Symbolizuje teplou a ivouc energii Zem. Jeho elektromagnetick vlastnosti posiluj n pocit vyrovnanosti a prodn sounleitost. ... (vce >>>)
Kamila





Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Jak jsem chytla Zajce
Jak jsem chytla Zajce
Skutenho ne, samozejm, jestli jste nkdy vidli uka bet, tak vm to ani nenapadlo, e by se jednalo o zve. Ale mm u roky pedplaceno plno asopis a pr denk - jak se k "prezem vech stran", je to nkdy hodn zajmav srovnn, jak se kde na tut...

Zveejnno: 20.06.2013 Naa Vencovsk
Koment ke lnku: 7 Jazykov koutek
 
Studujeme za kolou
Studujeme za kolou
Mil kolegov, mil kolegyn, dovoluji si toto osloven, protoe ne piloen diktt jsem dnes napsala s jedinou chybou (o dvou velkch psmenech jsem chvli uvaovala)! etina nen mou matetinou, proto jsem na to pyn...

Zveejnno: 08.08.2011 Eva Klimeov
Koment ke lnku: 9 Jazykov koutek
 
Jazykov koutek - mal provrka
Jazykov koutek - mal provrka
Mal provreka (i kdy dnes trochu vt), kter nm uke, jestli je pravopis velkch psmen ve jmnech a nzvech opravdu takovm postrachem, jako se traduje. Jak vidte, v nsledujcm textu mte vechna sporn slova napsna zatenm malm psmenem v zvorce. Te u je na vs...

Zveejnno: 23.05.2009 Mla Nov
Koment ke lnku: 21 Jazykov koutek
 
Jazykov koutek - velk psmena
Jazykov koutek - velk psmena
Psan velkch psmen v nzvech (2.st) - aneb koupil si auto zn. Mercedes a nezbylo mu ani na sparty. V vodu dnen lekce si zopakujeme, e obecnm pravidlem pro psan velkch psmen ve vceslovnch nzvech z jakkoliv oblasti je psan velkho psmena v prvnm slov...

Zveejnno: 22.04.2009 Mla Nov
Koment ke lnku: 31 Jazykov koutek
 
Jazykov koutek - nzvy svtk
Jazykov koutek - nzvy svtk
Psan velkch psmen v nzvech svtk a v mstnch nzvech aneb Nov rok a nov rok netrvaj stejn dlouho. Dnes se nejprve zastavme u nejfrekventovanjch pojmenovn svtk a vznamnch dn. Na rozdl od dvjho pravopisu se Vnoce a Velikonoce...

Zveejnno: 20.02.2009 Mla Nov
Koment ke lnku: 14 Jazykov koutek
 
Jazykov koutek - velk psmena
Jazykov koutek - velk psmena
Psan velkch psmen ve vlastnch jmnech a nzvech aneb nen Praan jako praan. Psan velkch psmen ve vlastnch jmnech a nzvech psob problmy pisatelm kolou povinnm i (u dvno) nepovinnm. Nebude tedy jist na kodu, kdy si hlavn zsady pravopisu...

Zveejnno: 04.02.2009 Mla Nov
Koment ke lnku: 28 Jazykov koutek
 
Jazykov koutek - Mal provrka
Jazykov koutek - Mal provrka
Mal provreka uke, zda zsady shody psudku s podmtem pochopili vichni. Oznate ve vt podmt (jestlie je nevyjden, vypite do zvorky za vtu, m byste ho vyjdili) a doplte sprvnou koncovku. Pklad: Mysleli jsme (my vichni), e to vera hlsili...

Zveejnno: 20.01.2009 Mla Nov
Koment ke lnku: 31 Jazykov koutek
 
Jazykov koutek - psudek s...
Jazykov koutek - psudek s...
Ostatn zvltnosti ve shod psudku s podmtem aneb Nen jedno, zda vzpomnali mui, i eny - i kdy vzpomnali v utajen. Jestlie nen mluvnick rod podmtu jednoznan, uplatuje se tzv. shoda podle smyslu. To znamen, e se dme pirozenm rodem podmtu, nap. ve vtch...

Zveejnno: 11.01.2009 Mla Nov
Koment ke lnku: 27 Jazykov koutek
 
Jazykov koutek - Shoda psudku
Jazykov koutek - Shoda psudku
Shoda psudku s nkolikansobnm podmtem aneb Ve dvech se dv pednost enm, avak ve shod psudku s nkolikansobnm podmtem maj pednost mui. Jestlie ve vt s nkolikansobnm podmtem je mezi podmty...

Zveejnno: 04.12.2008 Mla Nov
Koment ke lnku: 48 Jazykov koutek
 
Jazykov koutek-i/y slovesn tvary
Jazykov koutek-i/y slovesn tvary
i/y v koncovkch slovesnch tvar aneb Kapi u vodu nekal ani tiky vodu nekal, zatmco Kapi vodu kalili a tak tiky vodu kalily. Ne se dostaneme k tomu, na co narej vodn pklady, zapamatujeme si jedno sympatick pravidlo. Zn takto: V koncovkch ptomnch tvar sloves...

Zveejnno: 02.12.2008 Mla Nov
Koment ke lnku: 28 Jazykov koutek
 
Jazykov koutek - Provrka znalost
Jazykov koutek - Provrka znalost
Provrka znalost (navzdory pn 3.b) Ovldte pravopis i/y v koncovkch podstatnch a pdavnch jmen? Doplte i/y, / a do zvorky napite odvodnn podle nsledujcho vzoru: Vpedu se psly antilopy (eny), zezadu se ozval lv (jarn) ev...

Zveejnno: 06.11.2008 Mla Nov
Koment ke lnku: 33 Jazykov koutek
 
Jazykov koutek-konc. pd. jmen
Jazykov koutek-konc. pd. jmen
Pdavn jmna se v etin dl na tvrd, mkk a pivlastovac a kad tato skupina m svoje skloovac vzory. Pdavn jmna tvrd a mkk odpovdaj na otzky jak?, kter?, pdavn jmna pivlastovac pak na otzku ? Vzor pro pd. jmna tvrd je mlad, mlad, mlad, vzor pro...

Zveejnno: 23.10.2008 Mla Nov
Koment ke lnku: 73 Jazykov koutek
 
Jazykov koutek - i/y v koncovkch
Jazykov koutek - i/y v koncovkch
aneb abychom nepsaly nesmysli V nkolika nsledujcch hodinch se podvme na zoubek psan i / y v koncovkch jmen podstatnch a pdavnch, ale tak ve slovesnch tvarech. i / y v koncovkch podstatnch jmen (Vnovno Zdenice-Dend, kter od tto chvle bude nosit do koliky...

Zveejnno: 11.10.2008 Mla Nov
Koment ke lnku: 35 Jazykov koutek
 
Jazykov koutek - Podm. zpsob
Jazykov koutek - Podm. zpsob
Podmiovac zpsob na pn Jitky I. aneb Kdybysem to byl bval vdl, tak bysem sem nechodil! Podmiovac zpsob (kondicionl) bv astm kamenem razu jak v projevu mluvenm, tak v projevu psanm, zvlt pak tvary 1.osoby sla jednotnho a 1. a 2. osoby...

Zveejnno: 23.09.2008 Mla Nov
Koment ke lnku: 26 Jazykov koutek
 
Jazykov koutek - Mal testk
Jazykov koutek - Mal testk
MAL TESTK uke, kdo m v hlav uivo 3. tdy a kdo tam m mezery. Moji mil ci, przdniny uplynuly jako voda v horsk bystin a my u jsme nabhli do novho kolnho roku. Przdninov vnky vak asto z kovskch hlav st nabytch vdomost vyfoukaj a zbytek s sebou odnesou vody koupali...

Zveejnno: 08.09.2008 Mla Nov
Koment ke lnku: 50 Jazykov koutek
 
Star lnky