Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alexandra,
ztra Evenie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jazykový koutek

aneb co se nám u z hlavy vykouilo

 

Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…

 

Psaní velkých písmen v názvech
3.ást - aneb koupil si auto zn. Mercedes a nezbylo mu ani na sparty

 

V úvodu dnešní lekce si zopakujeme, e obecným pravidlem pro psaní velkých písmen ve víceslovných názvech z jakékoliv oblasti je psaní velkého písmena v prvním slov nkolikaslovného názvu, nap. Dolnomoravský úval,Organizace spojených národ, Památník národního písemnictví…
Jestlie tento název obsahuje ješt další vlastní název, píšeme i tento název písmenem velkým, nap.
Ústav pro jazyk eský Akademie vd eské republiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, U nás v Kamenikách (název Slavíkova obrazu), Velké Solné jezero, Stední Asie, symfonie Z Nového svta…

 

Dále si povšimneme obou zpsob psaní názv zempisných. Tady platí zásada, e velkým písmenem píšeme vlastní rozlišovací pívlastek, nap. erné moe i moe erné, Skandinávský poloostrov i poloostrov Skandinávský
Bude tedy uitené si zapamatovat, e slova hora/y, údolí, ostrov, poloostrov, moe, záliv…nábeí, námstí, ulice, tída, park, most…píšeme malým písmenem.

 

Bude také dobré uloit si do pamti, e píšeme Betlémská kaple i kaple Betlémská (AVŠAK Kralická bible i Bible kralická!).

 

Co se týká astronomických pojm, musíme rozlišit, zda se jedná o odborné pojmenování, nap. vzdálenost Zem od Slunce, odvrácená strana Msíce, Venuše , MarsVelký vz, Polárka, Severka (ale jitenka, veernice), Mléná dráha…. Jestlie se o odborné pojmenování nejedná, nap. stojí obma nohama na zemi, psi vyjí na msíc, slunce u vychází, píšeme písmeno malé.

 

asto se chybuje v psaní názv škol a úad. Názvy vysokých škol se vdy píší písmenem velkým, nap. Univerzita Karlova, Vysoké uení technické…
U ostatních typ škol rozhoduje, zda je uvedeno i místo, kde škola sídlí. Toté
platí i o úadech.


Srovnejte:
áci základních škol i studenti gymnázia, na námstí stojí budova obchodní akademie a stední prmyslové školy elektrotechnické, chodí do základní umlecké školy…
pracovníci obecních úad, vyídí to mstský úad, budova krajského úadu…


A L E
ák Základní školy v Kojetín, studenti Gymnázia v Perov a Arcibiskupského gymnázia v Kromíi, Obchodní akademie v Prostjov, Základní umlecká škola ve Vyškov

 

A zakoníme nkolika názvy, jejich pravopis nkdy dlá pisatelm potíe:
Petr Veliký , Karel tvrtý …
mistr Jan Hus
(univerzitní hodnost), ale M.J.Hus
Mistr Janáek (vyjádení úcty)
Vaše Jasnost
on je Nkdo (významná osobnost)
matka Vlast
první republika (1918-1939)
první svtová válka, druhá svtová válka, ticetiletá válka…
Polka Es dur…
auto zn. Ford, cigarety zn. Sparta
,
ale jezdit fordem, kouit sparty

Míla Nová

Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
Jazykový koutek - malý testík
Jazykový koutek - podmiovací zpsob
Jazykový koutek - provrka znalostí
Jazykový koutek - koncovky slovesných tvar
Jazykový koutek - shoda písudku s podmtem
Jazykový koutek - ostatní zvláštnosti
Jazykový koutek - malá provrka
Jazykový koutek - velká písmena 1. ást
Jazykový koutek - velká písmena 2. ástKomente
Posledn koment: 17.05.2009  16:24
 Datum
Jmno
Tma
 17.05.  16:24 LIA pani uitelce Mle aMagdalence
 24.04.  15:48 Jitka
 24.04.  07:45 Magdalena
 23.04.  23:32 Miloua Jelen
 23.04.  20:37 Jelena
 23.04.  10:42 Miloua Td 3.b - pozdji se probudiv sti :-))
 23.04.  09:19 Danuna Podkovn panelce
 23.04.  09:13 jisuch53 Kopivovi
 23.04.  07:04 Meg
 23.04.  06:29 Inspektorka
 23.04.  06:11 denda04 vasi.m
 22.04.  23:09 vasi.m
 22.04.  21:09 Miloua Bdc sti tdy 3.b :-))
 22.04.  20:49 F.V
 22.04.  20:48 F.M.
 22.04.  20:46 F.V.
 22.04.  17:17 wiki Beatrix
 22.04.  16:36 hera
 22.04.  16:34 Gabi-florka
 22.04.  14:01 Dchodka Prima!
 22.04.  12:35 denda04 Pevle
 22.04.  11:56 Pavel
 22.04.  11:42 denda04 us holky a kluciiiii
 22.04.  11:32 Jana
 22.04.  11:01 Vesuvanka dky :-)))
 22.04.  09:23 Pavel
 22.04.  09:19 Beatrix Pro Wiky
 22.04.  09:17 Beatrix Pan uitelce s lskou
 22.04.  08:11 emach
 22.04.  08:10 Kamila
 22.04.  08:06 Kopiva. Dk.