Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
i / y  v koncovkách pídavných jmen
 
aneb aby náš pravopis byl vdycky skvlý a naše eština ryzí
 
 
Pídavná jména se v eštin dlí na tvrdá, mkká a pivlastovací a kadá tato skupina má svoje skloovací vzory.
Pídavná jména tvrdá a mkká odpovídají na otázky jaký?, který?, pídavná jména pivlastovací pak na otázku í?
Vzor pro píd. jména tvrdá je mladý, mladá, mladé, vzor pro píd. jména mkká je pro všechny ti rody jarní.
Dleité je , abychom si pedevším uvdomili, jaký druh píd. jména máme ped sebou. To zjistíme nejlépe tak, e si vytvoíme tvar 1.p. ís. jednotného pro všechny ti rody, nap. skvlý mu, skvlá ena, skvlé dít. Jakmile zjistíme, e kadý rod má jinou koncovku (-ý, -á, -é), jedná se o p. jm. tvrdé a ídíme se vzorem mladý, v nm  i/y slyšíme, nap. skvlý(mladý) lovk, se skvlým (mladým) lovkem, skvlí (mladí) lidé, se skvlými (mladými) lidmi …jet novým (mladým) autem…
Jestlie však je koncovka ve všech tech rodech stejná –í (nap. psí štkot, psí bouda, psí rádlo), jedná se o p. jméno mkké a u tch tvrdá koncovka neexistuje, co si snadno ovíte srovnáním s tvary vzoru jarní ,nap. psím (jarním) vytím, psí (jarní) obojky, o psích(jarních) zvycích, s psími(jarními) páníky…
(Tady je dobré si zapamatovat, e píd. jména utvoená od názv zvíat bývají mkká, nap. soví houkání, jestábí let, sokolí oko, kosí hnízdo, paví kik, kozí mléko…)
 
Vtší problémy dlají pisatelm koncovky píd. jmen pivlastovacích. To jsou píd. jména, na n se ptáme otázkou í? V 1.p. ísla jednotného jsou v jednotlivých rodech zakonena bu –v, -ova, -ovo  , pak se skloují podle vzoru otcv (nap. otcv dm, otcova sestra, otcovo dít), nebo –in, -ina, -ino , pak se ídí vzorem matin (nap. matin dm, matina sestra, matino dít). Pro správné napsání i / y v koncovkách se však u obou typ ídíme  vzorem matin, kde mkké i, nebo tvrdé y slyšíme.Nap.: chlapcovi (matini) kamarádi šli…vidím chlapcovy (matiny) kamarády…o strýkových (matiných) psech…se sousedovými (matinými) slepicemi…
 
Nejastjší chyby se dopouštjí ti pisatelé, kteí slyší na konci slova –ovi a dále neuvaují, jestli se jedná o podstatné i pídavné jméno. Take zatímco ve spojení typu ekl to bratrovi, napsal ddekovi se jedná o 3.p.jed. ís. podstatných jmen bratr a ddeek s koncovkou –ovi, je je u podstatných kmen vdy mkká, ve spojení  bratrovi kamarádi pijdou a hledám ddekovy brýle  se jedná o pídavná jména pivlastovací (í kamarádi?, í brýle?) a musíme se ídit vzorem matin (matini kamarádi pijdou, hledám matiny brýle).
(Meme si zapamatovat i to, e u píd.jmen pivlastovacích píšeme v koncovce mkké i jen v 1. pád ís. mnoného rodu muského ivotného (bratrovi spoluáci píší, ddekovi králíci dupou, starostovi volii pijdou…), všude jinde píšeme tvrdé y ( bratrovy knihy leí, kamarádovy hodinky nejdou, slyšel otcovy výtky, mluvil se sousedovými páteli…)
 
Na závr bych Vás chtla ujistit, e zaadíte-li pídavné jméno správn ke vzoru, nemete v jeho koncovce udlat chybu.
 
V píští hodin se zaneme zabývat  i / y ve slovesných tvarech. To si teprve pochutnáte!
Míla Nová
Další lánky autorky:
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
Taioviny - 7
Taioviny - 8
Taioviny - 9
Taioviny - 10
Taioviny - 11
Taioviny - 12
Taioviny - 13
Taioviny - 14
Taioviny - 15
Taioviny - 16
Taioviny - 17
 
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
Jazykový koutek - malý testík
Jazykový koutek - podmiovací zpsob
Jazykový koutek - i/y v koncovkách
 
 
 
 
 
 


Komente
Posledn koment: 25.10.2008  23:48
 Datum
Jmno
Tma
 25.10.  23:48 Miloua Jisuchovi :-)))))))))) a Meg :-)))
 25.10.  22:46 Meg
 25.10.  22:35 jisuch53
 25.10.  21:29 Miloua Pro Miladu
 25.10.  20:53 milada
 25.10.  17:10 Gabi-florka
 25.10.  13:23 denda04 dck
 25.10.  13:00 Meg
 25.10.  10:25 Mila Dan, Vesuvance a pubertou postien td 3.b :-))
 25.10.  09:52 denda04 Megie
 25.10.  09:40 Meg dend
 25.10.  09:18 denda04 Rence
 25.10.  00:08 Rena Dend, Gabi, Vasilisce, Dan
 24.10.  23:52 Vesuvanka pozd, ale pece :-)))
 24.10.  21:34 Dana Pan uitelce
 24.10.  20:42 Pan uitelce Douovn
 24.10.  19:30 denda04 p. uitelce
 24.10.  19:24 Miloua vasi.m
 24.10.  19:17 Miloua Gbince a rozvrkoen Zdenice :-))
 24.10.  18:42 denda04 holky
 24.10.  18:39 denda04 Gabiiiiiiii
 24.10.  18:29 Gabi-florka
 24.10.  18:21 Gabi-florka
 24.10.  14:32 vasi.m
 24.10.  11:38 denda04 aukyyyyyyy
 24.10.  10:24 Miloua Td 3.b ;-)
 24.10.  08:59 Meg
 24.10.  08:56 Magdalena
 24.10.  07:56 Rena
 23.10.  23:58 Meg Juan
 23.10.  23:47 Juana Pro Meg
 23.10.  23:42 Meg
 23.10.  23:37 Miloua Vem!
 23.10.  23:30 Meg
 23.10.  22:50 Rena
 23.10.  22:05 Meg
 23.10.  21:30 Juana pro vasi.m
 23.10.  21:29 wiki
 23.10.  21:23 Juana pro Josefa
 23.10.  20:12 vasi.m
 23.10.  20:07 Josef
 23.10.  19:50 Miloua Rence a Meg:-))
 23.10.  19:05 Rena Pan uitelce s divem
 23.10.  18:51 Rena
 23.10.  18:44 Rena
 23.10.  18:23 Meg panelce
 23.10.  18:20 wiki
 23.10.  18:16 Miloua Rozvrkoen td 3.b!
 23.10.  18:10 Meg
 23.10.  18:07 Meg
 23.10.  17:38 Dana Podkovn a npad
 23.10.  17:22 Rena Pan uitelce - s vtznm smvem
 23.10.  17:19 Josef
 23.10.  17:16 Juana pro Kju
 23.10.  17:11 Karla I.
 23.10.  16:42 denda04 Karlouiiiii
 23.10.  16:14 Meg
 23.10.  14:41 Jelena Lie
 23.10.  13:59 Karlou
 23.10.  12:58 denda04 Riiiiiii
 23.10.  11:57 Miloua Rence-se zdvienm ukazovkem!
 23.10.  11:29 Rena Heslo dne:
 23.10.  11:12 Miloua Td 3.b :-))
 23.10.  11:12 Lia Megi
 23.10.  11:02 Lia
 23.10.  09:27 Jelena
 23.10.  08:57 denda04 holk
 23.10.  08:26 Bobo :-)))
 23.10.  08:05 Meg
 23.10.  08:02 Kja
 23.10.  03:58 Juana
 23.10.  03:57 Juana
 23.10.  03:56 Juana