Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
Shoda písudku s nkolikanásobným podmtem
 
aneb Ve dveích se dává pednost enám, avšak ve shod písudku s nkolikanásobným podmtem mají pednost mui.
 
Jestlie ve vt s nkolikanásobným podmtem je mezi podmty alespo jeden podmt rodu muského ivotného, píšeme v koncovce píestí minulého mkké –i.
Nap.:  Mui, eny i dti s naptím oekávali píjezd prvního závodníka.
           Ob babiky, maminka i malý Pavel  se vydali do msta na nákup.
To platí v pípad, e podmt stojí ve vt ped písudkem.
Jestlie však stojí ve vt na prvním míst písudek  a nkolikanásobný podmt za ním následuje, me se koncovka píestí minulého ídit podmtem, který stojí nejblíe písudku (musí být také v mnoném ísle).
Nap. :  Na nákup se vydaly ob babiky, maminka i malý Pavel.
Zárove však i zde platí pravidlo o pednosti muského rodu ivotného , take „malý Pavel“ je píinou toho, e i  zde meme napsat mkké i, tedy je správn také : Na nákup se vydali ob babiky, maminka i malý Pavel.
 
Není-li mezi podmty v nkolikanásobném podmtu podstatné jméno rodu muského ivotného, píšeme v koncovce píestí minulého  tvrdé –y.
Nap.: Pera a tuky byly srovnány podle barev.
           Kozy, ovce a jehata se pásly na louce.
           Supermarkety i menší prodejny byly oteveny do 12 hodin.
 
Tvrdé  –y v koncovce píestí minulého píšeme i v tom pípad , je- li  nkolikanásobný podmt tvoen pouze podstatnými jmény rodu stedního, piem  aspo jedno podstatné jméno musí být v jednotném ísle.
Nap.: Housata, kuata i štn se vyhívaly na sluníku.
           Kzlata, ob štata i ernobílé kot bhaly po dvoe.
           Norsko a Finsko podepsaly obchodní smlouvu.
(Pokud by byla všechna podstatná jména rodu stedního v ísle mnoném, konilo by píestí minulé v písudku –a. Nap. : Kzlata, koata i štata si hrála na dvoe.)
Míla Nová
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
Jazykový koutek - malý testík
Jazykový koutek - podmiovací zpsob 
Jazykový koutek - provrka znalostí
Jazykový koutek - koncovky slovesných tvar


Komente
Posledn koment: 10.01.2009  10:48
 Datum
Jmno
Tma
 10.01.  10:48 Rindo Panelce myloue
 07.01.  12:17 editel koly
 07.01.  11:41 Miloua Td 3.b :-)) a pan Pidivkov
 07.01.  09:16 Linda
 06.01.  20:37 Gabi-florka
 06.01.  17:39 milokoc
 06.01.  12:44 Pidivkov Oflie
 06.01.  11:10 Rena Vzkaz pro pan Pidivkovou Oflii
 06.01.  09:54 Pidivkov Oflie
 06.01.  09:27 vasi.m pro Milouu
 06.01.  09:26 Meg
 06.01.  08:58 vasi.m pro Meg
 06.01.  08:39 Pidivkov Oflie Panu iditeli
 05.01.  18:33 Miloua Pro Vasilisu
 05.01.  18:27 Miloua Juan, Danun, Rence a Meg :-))
 05.01.  17:58 Meg
 05.01.  17:51 Meg
 05.01.  17:45 Meg
 05.01.  13:16 vasi.m
 05.01.  11:06 Rena Pan uitelce s divem
 05.01.  10:39 Danuna
 05.01.  04:51 Juana
 04.01.  23:27 Miloua Meg
 04.01.  21:47 LIA
 04.01.  20:08 Meg
 04.01.  19:47 editel koly
 04.01.  19:04 LIA
 04.01.  18:43 Miloua Zhmotnlmu panu editeli s ctou :-))
 04.01.  18:40 jiikarejka
 04.01.  18:33 Vesuvanka :-)))
 04.01.  17:12 editel koly
 04.01.  16:56 Miloua Td 3.b :-))
 04.01.  14:00 Dchodka :-)))))))
 04.01.  13:46 Jelena
 04.01.  13:41 LIA
 04.01.  13:17 Jelena
 04.01.  11:17 denda04 Bobo
 04.01.  11:15 denda04
 04.01.  10:51 meg
 04.01.  10:29 Bobo :-)))
 04.01.  10:15 wiki
 04.01.  09:50 jisuch53
 04.01.  09:32 Karla I.
 04.01.  09:09 Rena
 04.01.  09:07 Bobo :-)))
 04.01.  08:50 emach
 04.01.  08:15 Inspektorka probuzen
 04.01.  00:26 Miloua J nic, j hudebnk! :-))