Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Hana,
ztra Jchym.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 

 

 
  Zde mete vyjdit svj nzor a sv zkuenosti zase pro vechny.  
   
 

 
 

Na sv lnky o EU na strnkch Seniortipu, jsem mla jen pzniv ohlasy. Netkaly se ovem njakch oehavch tmat, ale sp historie vzniku.

 
 

Sleduji samozejmn peliv na internetu i v novinch a asopisech probhajc debatu o vstupu esk republiky do EU. Sleduji vechno, nkdy s obavami a nkdy s divem. Mnohdy se i pobavm. Napklad debata o balen peiva, a zvlt koblih, je pozoruhodn. Ten, komu se podailo namluvit lidem v echch, e tady na Zpad a zejmna v zemch Evropsk Unie se prodv peivo jen balen, je opravdu mistr zavdjc propagandy. Zrovna dnes dopoledne jsem na to myslela v naem malm supermarketu, kde je mono si vybrat mezi balenmi houskami a chlebem a jinm peivem nebalenm. Ty produkty, kter si vyberete nebalen, jsou za sklem, voln loen. Vy ukete prodavace za pultem na koblihu i kolek, ona vezme dotyn produkt kletmi k tomu elu pizpsobenmi a d do pytlku. Na nj nalep cenu a pod vm.  U pokladny zaplatte. Chcete -li nebalen chlb je procedura stejn. Jen je jet podle pn v maince nakrjen a potom zabalen. Zkaznk neosahv zbo, co je pjemn a hygienick, prodavaka nebere penze, take nepen eventuln bacily na nich lpc na peivo. Kdo chce chleba i housky a podobn u zabalen v pytlku (j ne, protoe je to na n esk vkus dost zavlhl), shne po tomto pytlku, kde u je cena nalepen. Ale balen koblihy k tomuto sortimentu nepat. Hotovo. Nikdo nikoho nenut balit i nebalit. Nikde jsem nevidla plit se evropskounijn  komisae a sledovat balen i nebalen.  Jezdme asto nakupovat chleba a jin vci do Nmecka, mme to "za rohem. Tam je tak vechno u peka voln loen, v kadm supermarketu je zvltn pult s chlebem a peivem. Tam dokonce ( hrzo) bere prodavaka penze stejnou rukou, kterou pedtm balila chleba vmi vybran do papru. Mme tam "svho eznka. Je to zcela rodinn podnik  i s chovem zvat. Kadou krvu i prastko  znaj osobn. Ve stejnm obchod je mono koupit skvl kysel zel, kter krouh a lape njak sedlk v blzkosti. Tak maj okurky, ty zase nakld babika. A skvl zavaeniny, taky od t babiky. Pestate si xakru myslet, e Evropsk Unie tohle vechno zakazuje a znemouje. Zakazuje jen vci nehygienick, do nebe volajc.

 
 

Pesto tvrd na Neviditelnm psu jaksi pan Vclav Vlk, e se bl vci straliv. Pekask gigafirmy pr ovldnou esk trh. Samozejmn s tm balenm peivem. Rakuan a Nmci te pr nakupuj v echch levn chleba a housky. Co je mon. Ale jen v pohraninch regionech. Pedstava Nmce, kter si jede z Hamburku, i abychom nepehnli, z Mnichova, pro housku do ech, je absurn blbost. Vte, e tady je u odedvna v pohraninch oblastech zvykem jezdit na nkup do sousedn zem? Ledaehos. Dvat se, co tam nabzej a nebo i co je levnj. Nikomu to nepipad hrozn a nebo zemi ohroujc.To jen v echch jsem slyela,  "voni ns sem jezdj vyrat. Zajmav bylo, e si stoval hostinsk, kter na tom vyrn pkn vydlval. Pla jsem mu, aby ciz host jezdit pestali. Mohl by konen vechno serat sm. Taky pe tenhle pan Vlk, e pr jsou u ns na Zpad vechny prodejny po 18. hodin zaven, oteven jsou podle nj jen tureck, nsk a podobn obchody a bistra. Omyl, mil synku. Zkony a pedpisy t kter zem dovoluj i zakazuj vem uritou prodejn dobu. A to muste dodrovat, a jste an, nebo bl tuzemec. Rzn se  to podle t kter zem. Napklad v Belgii, co mme taky za rohem, he, jsou rodinn obchody, kter jsou oteven velmi dlouho, vlastn skoro pod.  Rodina se std. Nejsou a nemusej to bt Turci.

 
 

Vbec je ten po echch, Morav a Slezku se c jedovat nesmysl o zkazu regionlnch produkt zejmn vmyslem njakch neptel EU. Zachrate rum, zachrate romadur a olomouck syreky. Boj za slivovici tak jist vzplane co nejdve. Husit v ech dmajc nech procitnou. Kdo z vs byl ve Francii, mohl si tam vimnout nesmrn spousty regionlnch produkt, od patik, pes nugt a po suenou levanduli. Jakto, e se to sm? My si napklad obas jezdme pro skvlou hoici do malho nmeckho msteka Monschau. Je to hezk msto, le u skoro "v horch, v Eifelu, a pn, kter hoici vyrb je vlastn obchodnk s vnem. Hoici kdysi vyrbl jeho praddeek a rozvel j po okol na vozku taenm psem. Pravnuk "nael ty rzn stroje, opril je, zakoupil hoin semeno a jako hobby zaal s hoic. Vechno si tam u nj mete prohldnout a hoice ochutnat. A potom koupit. Dl jich asi 20 druh. Pr z nostalgie. Jde mu to skvle, njak americk turista mu radil, aby tu historickou vrobu nechal jako museum, vzadu za tm postavil fabriku atd. Pn odmtl. Obchod s vnem mu vyn dost.

 
 

Te vydal kuchaskou knihu, vechny recepty samozejmn s hoc - a otevel v pestavn stodlole mal restaurant. Samozejmn v nm neva sm. M tam skvlho kuchae.

 
 

Mon, e se trochu divte tomu, e se tak bn pohybujeme pes hranice t stt. Mme kulinrn i jin dvody. Je to blzko, bydlme na jihu Nizozem u Maastrichtu, v tak zvanm  

 
 

Euroregionu.

 
 

Poznmka dost dleit : Euroregiony jsou mimo jin dobr k tomu, e v nich lec nemocnice spolupracuj. Stle vc pacient z Nizozem se nechv operovat v Cchch, kde je velk universitn klinika a pijdou tam "dv na adu. Nemocensk pokladna to pochopiteln plat.

 
 

O Euroregionech  v v echch vechno soudruh,  jmnem Kta Josef, kter pe do Hal novin. Podle nj jde do tuhho. V jedovatch lncch vykresluje apokalyptickou budoucnost R po vstupu do Evropsk Unie. Samostatnost nroda  je vn ohroena. Takzvan Euroregiony jsou toho zatkem. Mme pr se podvat na mapu R, uvidme kter jej st bude pidlena k  t kter  zemi, Nmecku i Rakousku. Jsem zvdav, jak to bude tady. Musm upozornit sv nic netuc holandsk spoluobany, e Nizozem za chvilku zanikne. Jsme pece tak mal nrod. A mme Euroregiony. Soudruh si je jist, je pr hotovo, esk nrod zanikne, bude pipojen k tomu nmeckmu. Za jsme 1000 let bojovali bude tak kajc v pytli. Dojde k nov kolonisaci eskho pohrani i oblast ve vnitrozem. Nesporn se projev sla nmeckho kapitlu, atd. Panu Ktovi by prosplo, kdyby se (pokud um nmecky) as od asu podval na televisn zprvy u soused v Nmecku, nebo si peetl njak noviny. Nezamstnanost vc ne 9,5 %, stagnujc prmyslov vroba, deficit, nedostatek penz ve zdravotnictv a vbec kam se lovk podv. eten na vem, zvyovn dan, atd. Pestate blznit s kapitlem. Ten u dvno spolykalo sjednocen Nmecka.

 
 

Pl dotynho soudruha nad tm, jak zanikne esk kultura, zabr dal strnky. U se na to nemohu dvat.

 
 

Samozejmn nechci vbec nikoho pemlouvat ke vstupu do EU. Jsou zem, kter tam nevstoupily a je jim celkem dobe. Jene to jsou vesms zem velice bohat, jako napklad vcarsko. Ani ei nejsou vbec povinni nebo nuceni do Evropsk Unie vstoupit. Pedevm tehdy, jestlie jim to pipad nebezpen, a u pro ty balen koblihy a nebo kulturu a nrodn identitu. Myslm si, e by to obma stranm nijak neprosplo. Dobrovoln spoluprce je zkladem Evropsk Unie. Ale jak pravil transparent nesen  v prvodu nedvno protestujcch zemdlc : "esk zemdlec nen dn blbec? Pi t demonstraci lo o dotace.. Kdo dotaci nechce, nevymh, ten je tedy blbec? Nebo je blbec nizozemsk oban, kter na ty dotace dv sv penze? Jene takhle to opravdu nefunguje. Jen kvli dotacm vstupovat do EU ? To skuten radji ne. Evropsk Unie by se pidnm takovch len znehodnotila, jako dbn dobrho vna vodou. Podle mho soukromho nzoru by do Unie patila R, a nejv jet Polsko a Maarsko. Vc momentln nikdo. Jeden vdsk vdec a politik upozoruje na nebezpe toho, e se v ppad nevhodnho rozen Unie rozpadne. Nizozemsk parlament te uvauje o podn referenda na tma rozen EU.

 
 

Ale dn strach, pt rok, pravdpodobn v ervnu, bude v echch to vemi oekvn referendum. Hin se huke.

 
 

Vra Pokorn

 
 

 


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma