Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vratislav,
ztra Julie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dopis vnouatm

Milý Jene, Matji a Filipe,
milá Vero, Aniko a Lízo!


Za pár dní budou volby a mn to nedá, abych vás, svá vnouata, neoslovil. Nepedpokládám toti, e se budete obtovat jít k volbám, nepociujete, e by se vás to njak týkalo. Ten váš pechod k zletilosti pešel zdánliv mimochodem, a s politikou neml jakoby nic spoleného. Mn, 76letému ddkovi, se to však jeví jinak. Volební právo vám dává monost ovlivnit budoucnost nejen svou, ale celé generace mých i svých potomk. Moná proto se vám podsouvají všeliké pseudoaféry, vyvolávají se emoce rzného druhu, a nemluví se o tom, e je teba postavit hráz skrytým silám mocných v jejich touze ovládnout svt a jeho energetické zdroje.


Kdy nás bolševik léta krmil povstmi o amerických imperialistech, nevili jsme mu. Te se bohuel ukazuje, e ml v mnohém pravdu, e je to skuten americký vojensko prmyslový komplex, který rozdmychává války, e jsou to dolaroví magnáti, kteí v skrytu ovládají svtové dní a tahají za nitky. To jim vdíme za válku v Iráku, Afganistanu i za krvavá jatka v Jugoslávii, do nich nás zatáhli. ádné eiky o svobod a demokracii a boji proti terorismu by nás nemly oklamat. Jde o naftu, zemní plyn, nerosty a pjde brzy i o vodu. Našimi zástupci v EU by se nemli stát ochotní poskokové bohá, kteí budou vdom i z hlouposti prosazovat zájmy americké a pedstírat, e to jsou zájmy eské. ádný návrat k tzv. reálnému socialismu nehrozí, nelze vstoupit dvakrát do stejné eky. Rusko není SSSR, je to svérázný kapitalistický stát, který má své chyby a nedostatky. Nevede však ádné imperialistické války, je naším prvoadým obchodním partnerem, bez jeho dodávek nafty a plynu by se naše vytunelované hospodáství zhroutilo úpln. Na rozdíl od amerických, jeho obané o R mnohé vdí, pamatují dobe odkud po léta picházelo kvalitní zboí. ádný komunismus sovtského typu nehrozí, hrozí však prohlubující se hospodáská krize zpsobená americkými nenasytnými finanníky. Obávám se, aby jejím ešením, tak jako mnohokrát v minulosti, nebyl nový válený konflikt. Ten by postihl práv vás, mladé a na léta ovlivnil vaši budoucnost.


Volby do evropského parlamentu mohou ovlivnit mnohé. Bu jeho poslanci budou moci chtiví a po penzích baící politici, ochotní podpoit kohokoliv, kdo nasype jim, nebo lidé, jejich dosavadní politická aktivita jasn vyjadovala za kým stojí a í zájmy obhajují. K volbám se chystá jít o hodn mén ne polovina lidí, pravdpodobnost, e budou zvoleny osoby, hájící pedevším zájmy mocných a bohatých, je velká. Síla penz investovaná do volební kampan dokáe zmanipulovat i mnoho prostých, slušných a poctivých lidí, ti znechucení politikou naopak volit nepjdou v domnní, e tím dávají najevo svj odpor, ale ve skutenosti tím ty prodejné a moci chtivé politiky jen podpoí.


Evropský parlament bude takový, jaké tam zvolíme poslance. Bu bude hájit zájmy vtšiny evropského obyvatelstva, nebo se stane skrytým nástrojem bohá a amerického vojensko prmyslového komplexu.
Pamatujete na to a bte volit!
Jde pedevším o vaši budoucnost!

Váš dda Ivo KrieshoferKomente
Posledn koment: 02.06.2009  14:25
 Datum
Jmno
Tma
 02.06.  14:25 imraL
 02.06.  12:04 janina
 02.06.  09:37 Vrka
 02.06.  09:05 Ivo Ohlas