Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Robert,
ztra Blahoslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli

Tip pro vs
Sout
Fotosout

Bli informace k souti
   Z
   Srpen
   ervenec
   erven
   Kvten

Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
27.04 - Praha:Nejen tzv. pendlerm je uren dal, v poad ji 8. esko-rakousk poradensk den k dchodm. Vyut ho mohou vichni, kte pracovali nebo pracuj v esku a v Rakousku ... (vce >>>)
(hol)

25.04 - Praha:Bianca Bellov zskala Cenu EU za literaturu 2017. Byli vyhleni leton laureti Ceny Evropsk unie za literaturu, mezi nimi i esk autorka Bianca Bellov. Byla ocenna ... (vce >>>)
(hru)

Zasmjme se
29.04 - Onehdy ml tramp Tom ezat dv. Vzal pilu, mrknul na ni a povd:
Tak ty si pila? Ale j jet dnes neml ani kapku!
A el do hospody...

li dva tulci po silnici. ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
29.04 - V tomto msci jest obyejn mnoho silnch vtr, nato hned snh, d鹻, kroupy, slunenost a protoe stle promniteln povt, e se sotva v celm roku takov nalz.
Rann ... (vce >>>)
Danka

Dobr rady
29.04 - A vte tak, e:

vdci dokzali, e spnek je nutn k ukldn informac a pamatovn si nauen ltky

spnek m tak velk vliv na metabolismus. Lid, co dobe sp, ... (vce >>>)
Jitka

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Velikonoce trochu jinak
Velikonoce trochu jinak
Pravoslavn velikonon svtky se slav v jinou dobu ne kesansk, nebo se d julinskm kalendem. Ta leton Velikonon nedle ale pipad tak na 16. dubna. Pro pravoslavn vc jsou Velikonoce nejvtm svtkem a vechny ostatn nedle v roce jsou jejich...

Zveejnno: 16.04.2017 Lenka Ltalov
Koment ke lnku: 1 Zajmavosti, vte e...
 
Vzpomnka na Velikonoce
Vzpomnka na Velikonoce
Stailo jedno sobotn odpoledne, pohled do dob dvno minulch v podob starho eskho filmu, by s pln jinou tematikou (Plaveck mari) a vzpomnky se zaaly hrnout jako velk jarn voda. Velikonoce jsou nesmazateln vryty do m pamti. Ji od kvtn nedle...

Zveejnno: 15.04.2017 Irena Atzlerov
Koment ke lnku: 2 Kultura, spolenost...
 
Co bych si poala bez telefonu
Co bych si poala bez telefonu
Jet e jsou ty mobiln telefony! Prv jsem si spotala, v kolika situacch svj telefonn pstroj nutn potebuju: Z banky mi mohou nabdnout dal vr hned, jakmile zv poplatky a rokovou sazbu. Klienti mi mohou...

Zveejnno: 14.04.2017 Renata indelov
Koment ke lnku: 4 Kultura, spolenost...
 
Velikonoce v Kolumbii
Velikonoce v Kolumbii
Velikonoce, tak jako se slav v esk Republice tady neexistuj, co nechce ct e by se tu neslavily. Slav se tu a dokonce bych ekla e s vt pompou. Nakonec "La Semana santa" neboli Svat tden je nejvt crkevn svtek a...

Zveejnno: 13.04.2017 Jana de Galindo
Koment ke lnku: 6 Oknko krajan
 
aty, aty, atiky...
aty, aty, atiky...
Na vnuku Zuzanku mm daleko vce asu a zcela jinak vnmm jej holien. A to, co je pznan skoro pro kadou enskou, pardivost. Bh v, kde se to v ns bere, kdy Eva mla jenom fkov list. Zuzanka si vyzkou vechny moje aty, ze sukn stvo pltnky a...

Zveejnno: 12.04.2017 Hana Jurakov
Koment ke lnku: 1 Kultura, spolenost...
 
Bludit
Bludit
Vichni mldenci ze vsi u byli enat, jenom Kuba si pod hrl s kluky nebo vyprvl mratm svch sester pohdky. Kdy u pro nj iroko daleko nezbyla dn holka, mma se namchla a vyhnala ho do svta, a se poohldne po nevst jinde. Jinak se pr od nj vnouat nedok...

Zveejnno: 11.04.2017 Eduard Svtlk
Koment ke lnku: 4 Kultura, spolenost...
 
idovsk Velikonoce
idovsk Velikonoce
Pesach je prvn a nejvt ze t poutnch svtk, kter id slav kad rok. Pipomn izraelsk odchod z Egypta a vyznauje se mnoha zvltnmi pedpisy, z nich hlavn je naprost zkaz konzumace veho kvaenho. Svtky Pesach se nazvaj tak jako svtky...

Zveejnno: 10.04.2017 Duan Herfort
Pidat koment ke lnku Zajmavosti, vte e...
 
Kvtn nedle
Kvtn nedle
Dnes je "Kvtn nedle", tedy svtek, kter pipomn Kristv pchod do Jeruzalma. Kvtn nedle je posledn postn nedl a zan po n Svat tden. Pi bohoslubch se poprv tou paije. Kvtn nedle a...

Zveejnno: 08.04.2017 Jan Kareta
Koment ke lnku: 1 Aktuality, udlosti...
 
ivot trop hlouposti
ivot trop hlouposti
Dal mdium, kter vrazn ovlivnilo ivot nejen mj, ale jist kadho z vs, je televize. U jsem se ped drahnm asem zmnil, e m prvn oboustrann aktivn setkn s tmto zzrakem techniky bylo u v roce 1947 na vstav MEVRO. O est let pozdji v roce...

Zveejnno: 08.04.2017 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 1 Kultura, spolenost...
 
MUSM
MUSM
Musm nakoupit. Nkupn vozk petk. U pokladny ztuhnu. "Bohuel, ji jsme plastov taky sthli z prodeje." smv pokladn. Vskot dvojka! Musm ji zabt! Musm se uklidnit. Musm si zapsat jarn kilky se zt potravin pro armdu v nrui od Lidlu k autu a...

Zveejnno: 07.04.2017 Terezie erbkov
Koment ke lnku: 15 Kultura, spolenost...
 
Soupis knih pro chud
Soupis knih pro chud
Jak sprvn nazvat ptelkyni, s kterou jsem se seznmila jet v batolec dob? Nejsp je to pamtnice. Ob jsme pamtnice jedna druh a zrove pamatujeme mnoh. Pamtnice Zdenka poslala mi z rodnho msteka kalend, jak ho mstn radn pipravili...

Zveejnno: 05.04.2017 Olga Jankov
Koment ke lnku: 3 Kultura, spolenost...
 
spn nkupk
spn nkupk
Pevn doufm, e prohlenm, e jsem v jdru velice hodn lovk s dobrm srdcem, nevzbudm v tench pedstavu, e jsem ve skutenosti hrdopych, kter si nevid na piku nosu. Co mne pivd k mmu vroku je to, e rd...

Zveejnno: 04.04.2017 Ivan Kolak
Koment ke lnku: 14 Oknko krajan
 
Samovaen a dal experimenty
Samovaen a dal experimenty
Pestoe m ve kole dn chemick ani fyzikln pokusy nijak zvlṻ nezajmaly, dnes bn experimentuju v kuchyni. Ne e bych byla tak naden kuchaka. Sp tak njak vam la co dm dal (protoe jsem ln jt hledat njak skuten recept a pak jet shnt deset chybjcch...

Zveejnno: 03.04.2017 Renata indelov
Koment ke lnku: 7 Vlastn tvorba
 
Beziny 2
Beziny 2
Podzim na Jesenku se vyvedl. Slunen, tepl a mrn poas panovalo hezky dlouho. To vyhovovalo tahu pernatch. Tolik druh a v takovm mnostv - to jsem jet nikdy nevidl! Pevaovali dravci, zail jsem...

Zveejnno: 02.04.2017 Antonn Suk
Koment ke lnku: 5 Kultura, spolenost...
 
Star lnky      Novj lnky