Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladna,
ztra Pavlna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli

Tip pro vs
Sout
Fotosout

Bli informace k souti
   Z
   Srpen
   ervenec
   erven
   Kvten

Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
30.08 - Ostrava:Jankova filharmonie Ostrava vstoup 10. a 11. z zahajovacm koncertem do sv 62. koncertn sezony. Staronovm sloganem s malou zmnou "Hrajeme pro Ostravu" ... (vce >>>)
Jana Knitkov

29.08 - Karvin:Tradin oslavy hornickho svtku se budou konat v Karvin v parku Boeny Nmcov a ve Stai v arelu fotbalovho hit 12. z.

Na dvou scnch bude v Karvin ... (vce >>>)
(hru)

Zasmjme se
19.08 - Pacient po operaci se vzbud a vid rozmazan postavu a tak se zept:Pane doktore, jak dopadla ta operace?
Postava odpov:J nejsem doktor, j jsem svat Petr.
Pavel

Pranostika pro tento den
29.08 - Pr-li na den stt svatho Jana Ktitele, zkaz se oechy.
Jitka

Dobr rady
30.08 - Rady pro lep spnek:

Kdy se probudte uprosted noci, tak se v dnm ppad nedvejte na budk nebo hodinky. Tm si se programuje v vnitn budk na tento as. Zanete ... (vce >>>)
Jana

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Je to jen skok
Je to jen skok
Bla jsem se skoit, je to pece takov vka! Ale copak to te vzdm? Vdy i strach je pouhopouh pocit, pomjiv, jako vechny ostatn, kdy nemaj podnou vhu. Jako prvn lsky, co se...

Zveejnno: 16.08.2015 Hana Kivnkov
Koment ke lnku: 3 Kultura, spolenost...
 
Vyznn kraji
Vyznn kraji
Tichm veerem, doznv klekn. Kraj se ubr zlehounka do span. Jenom Babnsk kaplika, co dr tu dvnou str. erem prosvt. Ta krsa je domov n. Rno zamv, pes vodu Orlku. Pole na obzor, pozdravy...

Zveejnno: 15.08.2015 Antonn Suk
Koment ke lnku: 10 Vlastn tvorba
 
Dvka a ebk
Dvka a ebk
Pestoe doma jsem dnho mt nesmla, psi m provzeli odmala. Patili nejrznjm majitelm a neinila jsem rozdlu mezi plemeny, ani charaktery. Jako dt jsem si pjovala snad kadho tynoce v okol, pozdji, kdy u jsem si prosadila...

Zveejnno: 14.08.2015 Marina Huvrov
Koment ke lnku: 8 Kultura, spolenost...
 
Tdn
Tdn
Ne ve, co v souasnosti, mylena je nyn probhajc etapa existence lidsk civilizace, vznik v technice, v prmyslu, v kultue a ve spolenosti jako takov je pnosn, douc, pokrokov a potebn. Nejde jen o materiln vrobky, ale...

Zveejnno: 13.08.2015 Milan Dubsk
Koment ke lnku: 1 Zamylen
 
Cestou zapovzenou...
Cestou zapovzenou...
Po del dob se vracme na Vesuv, ale do mst, kam se nvtvnci tohoto vulknu nedostanou. Maj monost obejt jen men st krteru, piblin 400 m z jihozpadn a jin strany, zatmco cel obvod m...

Zveejnno: 12.08.2015 Jana Haasov
Koment ke lnku: 13 Zempis, cestovn....
 
Co prav legendy a povsti
Co prav legendy a povsti
Zatmco Or vtpil svm nslednkm pi o pole, kraj kolem horn Oharky slynul bohatstvm dobytka a mnostvm avnatch luk, kter slouila za...

Zveejnno: 11.08.2015 Milena Horkov
Koment ke lnku: 2 Zajmavosti, vte e...
 
Trva
Trva
Mli jsme jednu krvu a nkolik mic pole. To bylo na jej obivu mlo. Nco jsme vdycky pikupovali a suili na tzv. mstskm, protoe pozemky patily Frenttu. Hlavnm zdrojem krmen na krvy vak byla od kvtna do podzimu byla trva z lesa a...

Zveejnno: 10.08.2015 Hana Jurakov
Koment ke lnku: 4 Vlastn tvorba
 
Letem svtem...
Letem svtem...
ivot je pln krsy a radosti. Jist nm dte za pravdu, e ten nejkrsnj as ivota je dtstv, kter je pln fantazie, taj a pekvapen. Nezle na tom, kde ijete a m jste obklopeni. Dtstv m sv kouzlo. Autorem tchto kouzelnch obrzk je kouzeln...

Zveejnno: 09.08.2015 Eduard Svtlk
Koment ke lnku: 3 Vlastn tvorba
 
Pbh od rskho rybnka
Pbh od rskho rybnka
Kdy jsem po maturit v roce 1948 nastoupil do zdejho poles jako erstvej absolvent pseck lesnick koly, slouil jsem nejdv na lesn sprv, protoe jim tam chybl jeden pracovnk v oddlen tby. Po deseti mscch m ale pidlili na...

Zveejnno: 08.08.2015 Ludk opka
Koment ke lnku: 4 Kultura, spolenost...
 
Vliv psa na polidtn lovka
Vliv psa na polidtn lovka
Upmn eeno nikdy jsem netouil po tom stt se majitelem psa. Ne, e bych psy neml rd. U jako ptilet dt jsem ml nejlepho kamarda Bojara, nmeckho ovka, na kterho byl mj otec prvem pyn...

Zveejnno: 07.08.2015 Jaroslav Vlach
Koment ke lnku: 5 tensk oknko
 
Pohdky z babiiny krabiky
Pohdky z babiiny krabiky
V pelku pod trnkou na kraji lesa bydlela jednou jedna zaje maminka. Mla odtud pkn vhled na pole a louku dole u potoka. Moc se j tam lbilo, protoe trnka ji svmi hustmi a pichlavmi vtvikami dobe chrnila ped beznovou nepohodou...

Zveejnno: 06.08.2015 Marie Zieglerov
Koment ke lnku: 4 Vlastn tvorba
 
rovka po tet Marii
rovka po tet Marii
Kdy se moje teta Marie vdvala, psal se rok 1922. Vzala si strce Vclava, zzence balkov poty na Masarykov ndra v Praze. Jako sttn zamstnanec se nasthoval do bytu urenho pro n v tehdej...

Zveejnno: 05.08.2015 Vladimr Kulek
Koment ke lnku: 6 Kultura, spolenost...
 
da na Kaenku
da na Kaenku
Kdy jsme museli na zatku 94. roku nechat uspat nai milovanou fenku Tally, kter s nmi ila tm trnct let, rozhodli jsme se, e po njakou dobu budeme bez ps spolenosti. Jednm z dvod bylo to, e jsme se prv chystali na cestu do...

Zveejnno: 04.08.2015 Jana Reichov
Koment ke lnku: 4 Oknko krajan
 
Podivn ZOO
Podivn ZOO
Dalo mi to dost pemlouvn, ne Pa souhlasil, e m vezme do ZOO. Tila jsem se, a kdy jsme konen vyjeli, byla jsem naten a a. Ale takovouhle divnou zoologickou zahradu jsem jet nevidla. Sotva...

Zveejnno: 03.08.2015 Marta Urbanov
Koment ke lnku: 5 Zajmavosti, vte e...
 
Star lnky      Novj lnky