Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pátek tináctého
 
Také si myslíte, e pátek tináctého je nešastný den? Je teba se obávat, i je to jen povra?
Kde se vlastn ta povra vzala? Mnoho otázek a zkusme si na n odpovdt.

 
Odkud povra pochází se vlastn pesn neví a je na ni nkolik odpovdí. Nap.:
Velmi rozšíená teorie je, e na Velký pátek byl ukiován Jeíš Kristus a pi poslední veei sedlo u stolu tináct lidí (tináctý byl Jidáš Iškariotský, který zradil Krista).

Jiná povra se váe k datu 13. íjna 1307. Byl to samozejm pátek a historie zaznamenala, e v tento den francouzský král Filip IV. Sliný zaal s pronásledováním a zatýkáním templá. Poté následovalo muení a smrt mnoha rytí a následný zánik ádu. Od toho dne templái povaovali pátek tináctého za nešastný den.

Jinde se dotete, e v pátek tináctého nabídla Eva v ráji jablko ze stromu poznání Adamovi, v pátek Kain zabil svého bratra Ábela, v pátek prý také došlo ke zmatení jazyk v Babylón.

Další monost pvodu lze vysledovat v severské mytologii. Kdy norské a germánské kmeny konvertovaly ke kesanství, Frigga, hlavní bohyn, která byla neochotná konvertovat k jinému náboenství, byla oznaena za arodjnici. íkalo se, e se kadý pátek scházela s tinácti lidmi - jedenáct arodjnic, Frigga, a poslední osobou byl ábel.
 
Ve starém ím, povaovali íslo 13 za nešastné. Byl to symbol smrti, zkázy a neštstí.
 
Tináctá karta tarotu zobrazuje smrt.

Další podíl na pove mají i numerologové, kteí osobám narozeným tináctého pisuzují snazší zranitelnost a manipulaci.
 
Také jsou lidé, kteí mají z ísla tináct fobii. Nkteí hosté napíklad odmítají spát v hotelovém pokoji s íslem tináct a tak nkteré hotely takové pokoje teba vbec nemají. Toté je i s íselníkem výtahu, kde se patro tináct vbec nevyskytuje.
 
Ale podle odborník se prý vbec bát nemusíme. Prý tam roli hraje výhradn sugesce. Pro to, zaadit „Pátek tináctého“  do nešastných dn, neexistuje ádný pádný dvod. Prost vše je zaloené pouze na povrách!
 
A tak se nebojme i v tento den vyjít z domu tou nesprávnou nohou, a u vbec nezstávejme v pátek tináctého celý den zavení doma ve snaze vyhnout se pršvihm.

Vdy on pátek tináctého se zas tak asto nevyskytuje a tak se není eho obávat.
 
Dušan Herfort
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 13.03.2020  12:06
 Datum
Jmno
Tma
 13.03.  12:06 Marta
 13.03.  08:53 Von