Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz
InformaceGalerieSeznam lenRegistrace do klubu

Galerie
Nzev:
Vlaim
Vlastnk:
Hork Ludk
Popis:
Pro ty, kte jsou odkzni na rehabilitan stav v Kladrubech (jako moje malikost) a ty, kte miluj tento pozoruhodn kraj, si dovoluji napsat opt nkoli dek a doplnit je o sv fotografie. Mon "Vs" zaujmou, mon "Vs" pohlad po dui a na chvilku zapomenete na strasti bnho ivota, prv tak jako tomu bylo u mne, kdy jsem prochzel tmto krajem, i si tato msta pipomnm pi psan tchto dek.

„Vlaim“ je hospodskm a kulturnm centrem Podblanicka. Prvn zmnky jsou ji z potku 14. stolet. V t dob vak bylo msto rozdleno na dva sprvn samostatn celky. Mstem se stalo od roku 1580. as meme zde strvit jen tak chozenm po krmcch nebo vyut k prohldce pamtihodnost.

„Hrad“ - na ochranu brodu zde byl postaven kolem roku 1318, z nho se zachovala st severnho kdla s vlcovou v. Za vlivnho rdce Karla IV., Jana Oka z Vlaimi, byl hrad pestavn na kastel francouzskho typu - tvercovho pdorysu s v u ns pomrn ojedinl architektury.

„Renesann zmek“ vznikl pestavbou na potku 17. stol., kdy byl pvodn objekt pestavn na zmek. V t dob byla zvena v o osmibokou nstavbu a v kout ndvo bylo postaveno schodit s arkdovmi sloupy.

Zmek je vyuvn pro muzeum Podblanicka - vlastivdn sbrky, expozice historie zdej zbrojovky a podobn. Prohldka trv kolem jedn hodiny.

O vnocch zde bv vstava „Betlm“. K vidn zde bvaj Betlmy rozlinch proveden od nejjednoduch vyrobench z papru, i archovho papru urenmu k polepen pekliky a nslednmu vyezn s nmty Ale a jinch mal. Miniaturn Betlmy jsou vyrobeny ze skopek vlaskch i kokosovch oech. Nejvt pozornost jak malch, tak velkch divk vak lkaj Betlmy figurkov z rozlinch materil.

Skvostem jsou Betlmy s postavami v lidovm odvu, jeho zkladem je devo s polychromovanou sdrou, napklad od Italskho sdruen v m.
Nejvtm pekrsnm Betlmem s mnostvm velkm figur bv Betlm z pelomu 19. - 20. stolet vyroben v echch z polychromovanho deva s pozadm oleje na pltn.

Kdo pli nepospch, me se zde seznmit i s histori vzniku Betlm a jejich poslnm. Pro mnoh pak bude pekvapenm, e kolbkou vzniku byla Itlie, odkud se pozdji vroba a tradice zaala roziovat do ostatnch oblast svta.

„Gotick kostel“ svatho Jiljho pochz z let 1522 - 1523. V r. 1830 - 1831 byla zvena kosteln v. Jedn se o jednolodn stavbu s oprky, kter je polygonln ukonena knitm s pozdn baroknm pstavkem oratoe. Okna maj modern vzdobu.

V klenb presbyte svornk se znakem Trk z Lpy. Na hlavnm olti obraz sv. Jilj, poustevnk od J.V.Mysliveka z roku 1886. U bonch stn lodi cenn barokn sochy svatho ebestina a sv. Rocha od ezbe J.A.Quittainera (1709-65). Nad nimi na zdi fresky sv. Ji a sv. Vclava od L. Novka z potku 20. stol. Cnov ktitelnice z doby zaloen kostela.

Ped kostelem, jist nepehldneme sochu svatho Jana Nepomuckho, kde si t meme pest i o jejm osudu.

„Husv sbor crkve eskoslovensk“ pochz z let 1924 - 1926. Kostely CSH jsou oznaovny jako sbory, nebo nejde jen o pouh stavby, o shromadit k bohoslubm, ale o iv spoleenstv vcch, o nboensk obce. V kostele se tak nachz kolumbrium pro ukldn uren.

Kdo se chce toulat Vlaim, nalezne zde jet napklad bvalou „synagogu“ z potku 19. stolet, „kanu“ se sochou ryte Zboje, „Husv dm“ s deskami se jmny padlch spoluoban v obou svtovch vlkch a jin zajmavosti.

Pedevm v letnm obdob lze maximln vyuvat zdej pkn sportovn arel, kde nechyb ani pkn koupalit s bazny nejen pro nejmen nvtvnky, ale i pro ty odrostlej s monost si zahrt i mov hry.

Pi naem dalm cestovn si jist svoji pozornost zaslou eka Blanice a jej bezprostedn okol, kter svm podmanivm kouzlem dalo podnt ke vzniku etnch osad jak skautskch, tak i trempskch, pedevm v obdob zatku 20. stolet.

„Skautsk zkladna“ zde mla jak dny pln tst a rozmachu, tak i dny pln smutku a tisku. I pes tyto skutenosti je v souasn dob ivota schopn a pomalu opt nabr svj dech. Skauti maj ve Vlaimi svoji Klubovnu a v Msnm dol svoji osadu.

Hvzdrna se nachz na jin stran nad Vlaim a byla otevena v roce 1961. Je pstupn kad ptek po setmn.

V
Ludk Hork
Zaloeno:
13.03.2014  18:53
Zmnno:
13.03.2014  19:25
Dal galerie tohoto uivatele


Ji z dli ns pilkaj etn msta Vlaimi

Pohled na zmek z anglickho parku

Ndvo zmku se vstupem do muzea
 

Betlm - devo s polychromovanou sdrou

Polychromovan devo s pozadm oleje na pltn

Gotick kostel svatho Jiljho
 

Gotick kostel svatho Jiljho

Zkladn daje o kostelu sv. Jiljho

Socha sv. Jana Nepomuckho
 

Popis k soe sv. Jana Nepomuckho

Husv sbor crkve eskoslovensk

Husv sbor crkve eskoslovensk
 

Zde stval star hbitov

Zde stval star hbitov

Pamtn kmen Jana iky z Trocnova
 

Husv dm s pamtnmi deskami padlch spoluoban

Husv dm s pamtnmi deskami padlch spoluoban

Pohled na Vlaim s kostely
 

Pohled na Vlaim se zmkem

Pkn plaveck arel s lkavm tobognem

Bazny lkajc ke koupn
 

Bazny lkajc ke koupn

Bazny lkajc ke koupn

Monost zahrn movch her
 

Vlaim - klubovna skaut

Klubovna skaut s vnitn vzdobou stn

Jak uvzat sprvn uzel
 

Hvzdrna na jin stran nad Vlaim


Komente
Posledn koment: 14.03.2014  07:57
 Datum
Jmno
Tma
 14.03.  07:57 Inka
 14.03.  00:18 La K.
     

Dal galerie tohoto uivatele
Rok: 2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013
Zajmavost msta (30.12.2014)
Vnon nvtva (27.12.2014)
Marinsk Lzn - zpvajc fontna (29.09.2014)
Marinsk Lzn - park Boheminium (28.09.2014)
Marinsk Lzn - Lesn pramen, vyhldky (27.09.2014)
Marinsk Lzn - daci, jeleni, jezevec, trofeje (26.09.2014)
Marinsk Lzn - Kladsk (25.09.2014)
Marinsk Lzn - Lunapark (24.09.2014)
Marinsk Lzn (23.09.2014)
Marinsk Lzn - veer a kam si zajt (11.08.2014)
Marinsk Lzn - zpvajc fontna (11.08.2014)
Marinsk Lzn - podmaniv zkout (11.08.2014)
Marinsk Lzn (11.08.2014)
Jak bylo mono vidt oblohu v tomto tdnu (05.06.2014)
Vlaim - Anglick park 1/5 (18.03.2014)
Vlaim - Anglick park 1/4 (17.03.2014)
Vlaim - Anglick park 1/3 (16.03.2014)
Vlaim - Anglick park 1/2 (15.03.2014)
Vlaim - Anglick park 1/1 (14.03.2014)
Vlaim (13.03.2014)
Podveern obloha - msc a zpad slunka (12.03.2014)
Poszav - Pikovick jehla (10.03.2014)
tola sv. Josefa a ampask viadukt (09.02.2014)
Tetibok - doplnn fotografi k lnku (07.02.2014)
Jak bylo mono vidt msc na obloze dne 3.2.2014 (05.02.2014)
Kladruby - poln cesta (30.01.2014)
Kladruby - obec (28.01.2014)
Rehabilitan stav Kladruby (22.01.2014)
Studen potok a ampask viadukt (19.01.2014)
Nai ptci na krmtku (07.01.2014)