Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Norbert,
ztra Iveta,Slavoj.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz
InformaceGalerieSeznam lenRegistrace do klubu

Galerie
Nzev:
Rehabilitan stav Kladruby
Vlastnk:
Hork Ludk
Popis:
Rehabilitan stav Kladruby
Nen mlo tch, kte mus vyuvat pro sv zdravotn pote toto zazen. I j jsem v tomto zazen pi svm len (za 27 let) strvil nemlo asu, a tak si dovoluji udlat zde mal nae zastaven.

Kdy rno vstvme, i veer jdeme spt, meme se hezkm pohledem pokochat, nejen na nov parkovit, ale i na cel panorama Vlaimska ohranienho Beneovskou pahorkatinou.

Vru v nae uzdraven nm me dt nejen „socha nadje“, ale pedevm arokrsn pulzujc „kmen ivota“.

V prvnch lednovch dnech se zde kon tafetov La Manche. Na tento plaveck zvod se mnoz pacienti dkladn pipravuj (trnuji stle jak nejvce mohu) ji v prbhu celho roku, aby se mohli zastnit, ale i doshnout co nejlepho asu na svm uplavanm seku. Zastuj se vechny vkov kategorie, bez ohledu na sv zdravotn postien. I j jsem ml tu est si zde zaplavat tento zvod, nejen pi jeho prvnm ronku. Dokonce zde mm uplavn i svj vlastn tafetov zvod, kter jsem si vak prodlouil na 42 km. Vce jsem z asovch monost nestihl, ale vetn trninku jsem v prbhu roku 2013 naplaval docela slunch 108 km.

V kvtnovch dnech se zde konaj Kladrubsk hry, kter zde maj dlouholetou tradici. Vdy ji v roce 2007 zde byla oslava 60. vro zaloen stavu a 90. vro Kladrubskch her. Slavnostnho zahjen oslav se zastnil i osobn ministr zdravotnictv, mnoho vznanch osobnost a mediln sloky. Slavnostn zahjen oslav provedl editel R Ing. Hendrych ve 13 hodin.
Jist vak zvtzili vichni zvodnci, kte se zvod zastnili, kdyby nic jinho, tak sami nad sebou. Pro mnoh je to vak velkou motivac pro dal nelehk koly, kter maj ped sebou. Jist nejvt radost vak mla zvodnice, kter se celkov umstila na prvnm mst, a kter pak za odmnu mla let balnem, prv tak jako kapitnky vtznho tmu ervench. Pro mne to bylo zastnit se mistrovstv svta.

Rehabilitan stav je postaven na pat kopce „Kostelek“. Cel kopec je zalesnn a je protkn celou adou cest, kolem kterch jsou osazeny na etnch mstech laviky. Slou nm tak nejen k naemu odpoinku v pkn klidn prod, ale i k podn sportovnch akc. Vechny cesty vedou do ma, ale zde k „Broku“. Zde se konaj teba soute ve sportovnm chytn ryb, i v mstn restauraci pak teba ukonen orientanho bhu s vyhlenm vtz.

Nad Kladruby slunce nikdy nezapad. Zapad za Beneovskou pahorkatinou. Najdeme zde celou adu mst, z kterch tuto asnou scenrii meme pozorovat. Pokud nebudeme nikam pospchat, je docela mon, e nm na cestu posvt i msc. Ten slou k navigaci nejen letadlm, ale teba i letcm divokm husm.

P.S.
Vte jak je to radost se sm umt, oblknout, i si nco uvait?
Sladkou odmnou je i podit njakou tu fotku a nsledn se o n podlit, i kdy to musme asto odleet.
Zaloeno:
22.01.2014  09:25
Zmnno:
22.01.2014  10:15
Dal galerie tohoto uivatele


oznaen arelu R Kladruby

R - park

budova rehabilitace
 

inverze Kladrub, Vlaimi, Beneovsk pahorkatiny

rann pohled na Vlaim s mskem a hvzdikou

socha nadje - letn ula z ny
 

kmen ivota - vyvelina z Thaiska

R - kdy napadne snh

minigolfov hit pod snhem
 

zvr La Manche v roce 2007

slavnostn zahjen Kladrubskch her v den vro

Kostelk - sjezdovka
 

Kostelk - z vleku zde ji ostal pouze sloup

Brok - rybnk v podzimn sv krse

Brok - rybsk sout
 

Veern scna - msek, letadlo, divok husy

zpad slunka - Vlaim, Beneovskou pahorkatinou


Komente
Posledn koment: 24.01.2014  15:49
 Datum
Jmno
Tma
 24.01.  15:49 La K.
 24.01.  09:46 Vendula
 24.01.  08:33 Inka
 23.01.  16:31 Kvta Kladruby a j
 23.01.  08:04 Vesuvanka dky
 23.01.  05:55 Bobo :-)))
 22.01.  17:18 prababika
 22.01.  16:29 Von
 22.01.  10:23 ferbl
     

Dal galerie tohoto uivatele
Rok: 2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013
Zajmavost msta (30.12.2014)
Vnon nvtva (27.12.2014)
Marinsk Lzn - zpvajc fontna (29.09.2014)
Marinsk Lzn - park Boheminium (28.09.2014)
Marinsk Lzn - Lesn pramen, vyhldky (27.09.2014)
Marinsk Lzn - daci, jeleni, jezevec, trofeje (26.09.2014)
Marinsk Lzn - Kladsk (25.09.2014)
Marinsk Lzn - Lunapark (24.09.2014)
Marinsk Lzn (23.09.2014)
Marinsk Lzn - veer a kam si zajt (11.08.2014)
Marinsk Lzn - zpvajc fontna (11.08.2014)
Marinsk Lzn - podmaniv zkout (11.08.2014)
Marinsk Lzn (11.08.2014)
Jak bylo mono vidt oblohu v tomto tdnu (05.06.2014)
Vlaim - Anglick park 1/5 (18.03.2014)
Vlaim - Anglick park 1/4 (17.03.2014)
Vlaim - Anglick park 1/3 (16.03.2014)
Vlaim - Anglick park 1/2 (15.03.2014)
Vlaim - Anglick park 1/1 (14.03.2014)
Vlaim (13.03.2014)
Podveern obloha - msc a zpad slunka (12.03.2014)
Poszav - Pikovick jehla (10.03.2014)
tola sv. Josefa a ampask viadukt (09.02.2014)
Tetibok - doplnn fotografi k lnku (07.02.2014)
Jak bylo mono vidt msc na obloze dne 3.2.2014 (05.02.2014)
Kladruby - poln cesta (30.01.2014)
Kladruby - obec (28.01.2014)
Rehabilitan stav Kladruby (22.01.2014)
Studen potok a ampask viadukt (19.01.2014)
Nai ptci na krmtku (07.01.2014)