Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Otlie,
ztra Zdislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
13.01 - Ostrava:Okovac tm FN Ostrava, v ele s nmstkyn editele pro oetovatelskou pi PhDr. Andreou Polanskou, MBA, pomohl zahjit okovn v Domov Slunenice Ostrava. V ... (vce >>>)
Petra Petlachov

22.12 - Ostrava:Krmen vodnch ptk. Rohlkem ne! Krmen vodnch ptk se stv m dl oblbenj kratochvl pro obyvatele mst i vesnic.

Stejn jako u pikrmovn ptk na ... (vce >>>)
rka Novkov

Zasmjme se
28.01 - Blondnka jede po dlc e a protijedouc idi na ni ki:ensk, vra se do svho pruhu!
To bych rda, ale j zapomnla, kter to je.

Mu se pt sv blonat manelky:Jak ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
28.01 - Such leden, mokr erven.
Irena

Dobr rady
28.01 - 21. Rann erekce
Jednm z nejvtch nesmysl je ten o rann erekci. Vbec nesouvis s vysokou potenc. M co do inn s fz spnku, kdy se lovku zdaj sny. Puls a dech ... (vce >>>)
Lenka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
02.08 - Ostrava:Mld zebry Grvyho v Zoo Ostrava. V ostravsk zoologick je ve vbhu africkch zvat k vidn mld vzcn zebry Grvyho. Narodilo 3. ervence a je to sameek. Jeho matka se o nj pkladn star.

Stdo zeber Grvyho (Equus Grevyi) v ostravsk zoo tvo est zvat - jeden chovn samec, tyi samice a mal sameek narozen zatkem ervence. Matkou mldte je zkuen osmilet samice. Ostravsk zoo se chovu tohoto nejvtho druhu zebry s nejjemnjm pruhovnm vnuje od roku 1973 a bhem tto doby se zde podailo odchovat vce ne 20 mlat. Zebra Grvyho nen jen nejvtm druhem zebry, ale tak druhem nejohroenjm. V ervenm seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) je vedena jako ohroen druh (Endangered). V Somlsku ji byla pravdpodobn vyhubena, populace v Keni a Etiopii dohromady nepekrauj 2000 jedinc. Jet v roce 1977 bylo pi stn zjitno na 15000 zvat. Za poslednch 30 let poklesly poty zvat na pouhou ptinu! Ve voln prod jde o nejohroenj druh zebry. Nejvt hrozbou pro zebry je intenzvn vyuvn pdy jako pastvin pro dobytek a obsazovn vodnch zdroj dobytkem. Siln populace je vak chovna v zoologickch zahradch.

U vbhu africkch zvat byl nov nainstalovn model vyhynul zebry kvagy v ivotn velikosti. Pvodn byla tato zebra, kter se zbarvenm ponkud liila od ostatnch zeber, povaovna za samostatn druh, ale genetick vzkumy potvrdily, e se jedn o poddruh zebry stepn. Vyskytovala se v jin Africe. V prod byla naposledy pozorovna v roce 1878. Posledn kvaga uhynula 12. srpna 1883 v amsterdamsk zoo, ani by si tehdy nkdo uvdomil, e je to posledn jedinec svho druhu na svt. Nejvt podl na jejm vyhynut ml lovk - kvagy byly zabjeny kvli potravn konkurenci s domcmi zvaty. V 80. letech minulho stolet byl zahjen projekt na obnoven kvagy lechtnm (nikoliv genetickou manipulac) zebry stepn. Za prvn "novou" kvagu (vzhledov podobnou pvodnm kvagm) lze povaovat hb narozen 20. ledna 2005. Nelze s jistotou ci, e "nov" kvagy jsou stejn jako kvagy pvodn. Chovnm a zpsobem ivota se mohly liit, ale jeliko ily ve stejnm prosted jako zebry stepn, nejedn se zejm o zsadn rozdly.

Model kvagy v Zoo Ostrava by ml bt tak jakmsi varovnm, abychom nedopustili podobnou situaci u ostatnch zeber. Namle ml napklad poddruh zebry horsk, u nho ale natst nedolo k plnmu vyhuben a podailo se jej zachrnit. Musme se tedy snait, abychom zebru Grvyho, kter dn poddruhy nem a nebylo by tud z eho ji opt vzksit, nemuseli v ptch letech sledovat ji jen na filmovch zznamech i fotografich.
rka Novkov