Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ludmila,
ztra Nadda.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
06.09 - Ostrava:Odpadov spolenost OZO Ostrava opt vyla vstc svm klientm. Tentokrt jde o e-shop na firemnch webovch strnkch, jeho prostednictvm si mohou zjemci objednat ... (vce >>>)
Lenka Gulaiov

04.09 - Ostrava:K Ostrav se na podzim upnou zraky tuzemskch i zahraninch milovnk loutkovho divadla. Od 29. z do 4. jna zde probhne 13. ronk mezinrodnho loutkskho ... (vce >>>)
Klra ebestov

Zasmjme se
31.07 - Kdy se fotbalov brank Novk musel pro snenou zrakovou schopnost vzdt aktivn sportovn innosti, zeptal se ho reportr, zstane-li i nadle s fotbalem ve styku. Na ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
26.07 - Svat Anna chladn zrna.
O sv. Anne iteka sa nane.
Svat Anna ito ala.
Anna u nepee.
Kdy na svatou Annu pr, mokro se do stodoly nos.
Kdy na sv. Annu pr, ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
31.07 - Psobte na veejnosti sebevdom?
Pla a zakiknut lid mvaj problmy se seberealizac, jsou nezdka pehleni a zhusta nedocenn, pestoe jejich profesn a lidsk ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
03.12 - Mlkovice:Domov pro seniory nebo domc pe? Poet senior stle roste. V roce 2035 bude v R podle daj Statistickho adu zhruba pl milinu osob ve vku nad 85 let. Podle Zprvy o stavu demence vydan eskou alzheimerovskou spolenost velk st senior v tomto vku trp demenc. Pe o osoby s touto diagnzou je velmi nron a dle nzoru odbornk je tm nemon ji zvldnout doma.

Mezi lidmi nad 85 let trp Alzheimerovou nemoc i jinm typem demence piblin kad tvrt lovk. Ve vku nad 90 let dokonce kad druh. V roce 2035 tedy bude piblin 260 tisc osob trpt demenc ve vech vkovch kategorich. V ranch stdich nemoci je mon pe o nemocnho v domcm prosted, pozdji vak postien lovk vyaduje vtinou 24hodinov dohled a odbornci se shoduj, e pe je velmi nron jak po psychick, tak po fyzick strnce.

"S prodluujcm se vkem pibv tch, kte potebuj pi - a bude jich stle vce a bude to zetelnj, Faktem toti je, e lovku postupn ubvaj sly, dostavuj se rzn pote a choroby. Ten, kdo byl sobstan, potebuje najednou pomoc druhho. A kdy okol nen schopno zajistit adekvtn pi, mus se najt zpsob, jak ji zajistit jinak," k prim Jan Cimick, kter pravideln jezd na kontrolu klient do Domova se zvltnm reimem Clementas v Mlkovicch.
Podle prime Cimickho se i v R zjistilo, e ani domovy dchodc nejsou schopny poskytnout seniorm s demenc potebnou pi. "Tm pdem pak pila ada na LDN i psychiatrick oddlen nemocnic, kam se "odkldali" senioi se zdravotnmi problmy, s rznmi typy demence. To ve jsem zail, ale takov situace zaala bt alarmujc. A tak se po vzoru vysplejch stt zaaly zizovat domovy se zvltnm reimem, kter poskytuj zvltn, tedy i kontinuln pi," vysvtluje.
Vlastnmi silami vtina lid neme poskytnout pi, kter je adekvtn a permanentn. "I kdy zstanete doma z prce, ta 24hodinov pe, sedm dn v tdnu, bez nroku na odpoinek i na dovolenou, je psychicky i fyzicky nesmrn vyerpvajc. Muste neustle hldat, poslze i krmit, pebalovat, umvat a uklzet, pitom tuto prci lovk, o kterho se starte, vbec neocen. Naopak, v mnoha ppadech, vzhledem k tomu, e vlivem nemoci se mn osobnost, vm spe rzn vci vyt," popisuje Jan Cimick.

Pitom nen vbec jednoduch rozeznat to, e pbuzn i blzk m Alzheimera. Podle zkuenost prime Cimickho si vtinou lid vimnou, e je nco v nepodku spe tehdy, a je upozorn okol. "Znal jsem ppad, kdy se rodina, kter peovala o star pbuznou, zaala divit, e se na n soused divn dvaj a pestvaj je zdravit. A poslze se dozvdli, e kdy odeli do prce a seniorka zstala sama doma, chodila po dom a prosila o jdlo, protoe pr j doma nic nedali. Tam pak nastv situace, kdy si muste bu sehnat nkoho na hldn, stejn jako u dtte, nebo najt njak zazen, kde se o takovho seniora dokou postarat, dodv.

Domov pro seniory Clementas v Mlkovicch je soust nov vznikajc st domov pro seniory. M kapacitu 250 lek a star se pevn o seniory, kte onemocnli Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou i jinm typem demence, klienty po cevnch mozkovch phodch a klienty s omezenou pohyblivost. V provozu je krom tohoto domova nyn i Centrum pro seniory v Koln, zatkem roku 2019 se bude otevrat dal domov v Janovicch (Plzesk kraj) a pozdji i v Hedlch.
Vra Breiov