Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dobroslav,
ztra Norbert.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
25.05 - Ostrava:Postelen rys v Beskydech: Zoo Ostrava podporuje kroky Hnut DUHA a AOPK R. Vzhledem ke skutenostem, e Zoo Ostrava je dlouholetm spnm chovatelem rysa karpatskho ... (vce >>>)
rka Novkov

23.05 - Loue: Louensk arel ve Stednch echch nedaleko Prahy se pyn nejenom svtovm uniktem v podob LABYRINTRIA - souborem bludi v zmeckm parku, nabz ale rovn ... (vce >>>)
Kateina Gorokov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
19.05 - Klimkovice:U po pt se na ezbsk sympozium Klimkovice sjedou ezbi, aby vytvoili srii devnch soch, kter obohat veejn prostranstv lzeskho msta. Tradin bienle (kon se ob rok) se bude konat od pondl 20. do soboty 25. kvtna a sjede se na nj osm ezb z cel esk republiky. Jeho djitm bude opt Sportovn rekrean arel Klimkovice.
"Sympozia dve spolupodal spolek ist Klimkovice a Sanatoria Klimkovice a konala se i na jinch mstech. U potet bude poadatelem akce vhradn msto, ktermu se lokalita bvalho koupalit osvdila. Je to voln pstupn veejn prostor, kter je chrnn okolnmi stavbami a zelen. Je to poetick a klidn lokalita jako stvoen pro obdobn umleck setkn," uvedla Alice Chlebovsk z Mstskho adu Klimkovice.

ezb Ji Vesel, kter zajiuje odbornou st programu a osobn se astnil i vech pedchozch ronk, letos pozval dalch sedm ezb pevn ze Stednch a Jinch ech. Vtina z nich pijede do Klimkovic poprv, vyjma Romany Krestnov z Orlickch hor, kter se svou sochou loni oni zskala kadoron udlovanou cenu nvtvnk. Dle pijedou Denisa Kocvrov, Iveta Sadeck, Ondej Drbek a z Ostravska Pavel Vcha a Jaroslav Domiter.

Poprv se klimkovickho sympozia zastn i ti eny, na pedchozch roncch byly vdy maximln dv. "en mezi ezbi rychle pibv a mnoh z nich se poutj do velkch dl a ohnj se motorovmi pilami stejn jako chlapi, navc mnohdy prokazuj vt cit pro devo," komentoval novinku Jirka Vesel.

Letos budou mt ezbi k dispozici vhradn lipov devo, kter se pro ezbu pouv nejastji. Je ze strom, kter vyrostly v Klimkovicch. Nkter se musely porazit kvli pipravovanmu kruhovmu objezdu, dal se skcely pi revitalizaci aleje u klimkovickch lzn.
Tak letos dostanou ezbi zadan zkladn tma pro sv dla. "Vme, e ezbi jsou svobodomysln umlci, kte jsou nejradji, kdy si mohou tvoit zcela podle svch pedstav. Zrove vak u ns pracuj tak trochu na zakzku, proto jim msto vdy stanov, co by mlo z jejich estidennho tvoen vzniknout," vysvtlila Alice Chlebovsk.

Tma se odvj od toho, jak m msto se sochami dal zmr. Radn Klimkovic tentokrt rozhodli, e se dla, kter vzniknou na letonm sympoziu, umst na takzvanou Opavskou cestu. "To je jedna z naich nejdleitjch stedovkch komunikac. M dlouh a bohat pbh a urit si zaslou vce pozornosti, ne se j zatm dostv. V souasnosti funguje jako malebn cyklostezka vedouc mezi poli, kter pjemnou prochzkou spojuje sanatoria a msto Klimkovice. Proto chceme tuto cestu oszet devnmi sochami, kter vzejdou z letonho ezbskho sympozia. Protoe se jedn o spojnici mezi mstem a lznmi, zn tma letonho sympozia Cesta ke zdrav," doplnil starosta Klimkovic Jaroslav Varga.

Nov instalace tak dopln pedelou st nazvanou Cesta ke koenm. Sochy evokujc toto tma lemuj cestu od souasnch Klimkovic k dajnmu mstu jejich pvodnho osdlen, tedy pamtnmu nvr Na Lni. Sochy, a u v podobn umleckch artefakt, hernch prvk nebo originlnch devnch laviek, kter vznikly na prvnch dvou sympozich, jsou rozmstny v arelu Sanatori Klimkovice i ve mst. Tet sympozium obohatilo o devn postavy lesnch bytost, andl, sktk a dalch pohdkovch bytost klimkovick lesn studnky.

ezbsk sympozium 2019 bude pstupn pro veejnost po celou dobu konn. V prvnch dnech ale bude lkav spe jen pro ty, kte se o ezbainu vce zajmaj. "ezbi se jdou vdy naped podvat na msta, kde by mly bt sochy nakonec umstn. Vjem z msta uren je pro jejich nslednou tvorbu dleit. Tak se seznm s neopracovanmi kmeny, z nich budou tvoit, nachystaj si nstroje a teprve pot zanaj ezbat. Protoe maj ke sv prci hlubok vztah, vtinou jsou velmi sdln a rdi se podl o sv zkuenosti," popsala Alice Chlebovsk.

Zjemci tak budou mt monost sledovat cel proces tvorby od ezbovy mylenky, co z pidlenho palku ztvrn, pes hrub opracovn a k finlnmu dlu. Nejatraktivnj ale bude samotn zvr sympozia, kdy u budou k vidn finln pravy a hotov dla. Nejlep z nich vyberou v sobotu, v zvren den sympozia, samotn nvtvnci akce. K prohldce budou sochy pipraven od 15 do 16 hodin. Slavnostn vyhlen vsledk pak uzave srie hudebnch vystoupen a samozejm nezbytn oberstven.

Ne se pak ovem sochy dostanou na sv msta, jet to chvli potrv. "Hotov sochy mus nejprve vyschnout a pot se nkolikrt natraj, aby bylo devo chrnn ped povtrnostnmi vlivy. Teprve na podzim je meme usadit na msta uren, co se neobejde bez pomoci tk techniky," doplnil Jirka Vesel.
Ivana Grakov