Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oleg,
ztra Matou.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
19.09 - Frentt pod Radhotm:Dne 22. z 2018 se na vi skokanskho mstku ve skokanskm arelu Arelu Jiho Raky ve Frentt pod Radhotm a v jeho nejblim okol uskuten ... (vce >>>)
Radim Kristek

18.09 - Kladno:Ve Sldekov vlastivdnm muzeu v Kladn se do 18. listopadu tohoto roku zastav vstava Fenomn IGREK. Pedstav historii i souasnost oblben esk hraky ji ... (vce >>>)
Kateina ehkov

Zasmjme se
20.09 - Krej bere zkaznkovi mru na sako a pt se: Jste enat nebo svobodn?
enat.
Tak to nesmm zapomenout na tajnou kapsu.

Pan Novk si vybral u krejho ltku na aty. ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
20.09 - Podzimek bohat na mlhu vt v zim mnoho snhu.
Soa

Dobr rady
19.09 - Z je vyhrazeno radm praktickm:
Hebky do tvrdho deva snadnji zatlueme, kdy je nejdve namome do tekutho mdla.

Vlhk sklep zbavme pebyten vlhkosti, ... (vce >>>)
Dana
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Dobr rady
15.11 - Listopad bude o kv
Dobr zprvy pro pijky kvy.
Vrazn sniuje riziko vskytu luovch kamnk a cukrovky. Ovlivuje pozitivn i jatern hodnoty a astma.
Rozhodujc je vypt sprvnou dvku. Naprosto nekodn je vypt denn tyi lky kvy (cca 300 mg kofeinu). Naopak mete bt jet zdravj. Dejte si vak pece jen pozor. I kdy kva nen kodliv, jak se dve pedpokldalo, nelze ji pt jako vodu. Pro thotn, lidi s nemocnm aludkem a pacienty s vysokm krevnm tlakem je kva nadle zakzan. Toto jsou zjitn pozitivn inky kvy.

1. Kva a riziko rakoviny
Kyseliny obsaen kv mohou sniovat riziko vzniku rakoviny tlustho steva a aludench ved.
2. Kva popohn spalovn tuk
Kva neposiluje jen duevn schopnosti lovka, ale i jeho tlesn. Kofein startuje spalovn tuk a tlo tak zskv energii. Ocen to zvlt sportovci. Nkolik lk kvy denn zpsob vy spotebu kalori, ani bychom jakkoliv kalorie dodvali.
3. Kva zvyuje potenci
Brazilt a amerit vdci jsou si jisti. Pijci kvy jsou sexuln aktivnj, ne ti, kdo na kofein rezignuj. Kva je podle jejich zjitn skutenm afrodiziakem. Mimoto jsou spermie od milovnk ernho npoje pohyblivj.
4. Kva dv tst
Kva, speciln tedy kofein v n obsaen zved nladu natolik, e u lid postiench depresemi byl zaznamenn jejich stup. Mimoto kva odstran mrn bolesti hlavy.
5. Kva ochrauje ped Parkinsonovou nemoc
Dlouhodob studie na vce ne 8000 Amerianech dokzaly, e kofein me zabrnit dsivmu ochrnut pi Parkinsonov nemoci. Chrn toti mozkov buky ped degenerac. m vce kvy lid pij, tm ni je pravdpodobnost onemocnn Parkinsonovou nemoc.
6. Kva chrn ped luovmi kameny
Podle studie Harvardovy univerzity sniuje pit ty lk kvy denn riziko vskytu luovch kamen o 25 procent. Kofein toti drd lunk ke kontrakcm, kter brn tomu, aby se luov kameny tvoily.
7. Kva pomh pi trven
Me bt dokonal prostedek proti problmm s trvenm. U mnoha lid m rann kva stimulujc inek na trvic trakt. Kofein toti psob na nervov systm, kter se mimo jin star o trven.
8. Kva ulevuje od astmatu
Studie na 20 tiscch Amerianech potvrdila, e pravideln konzumace kvy zlepuje funkci plic. U astmatik jsou symptomy jejich nemoci zmrnny. Zlepen stav souvis s uvolnnm plicnho svalstva.
9. Kva proti cukrovce
Vdci zjistili, e riziko vzniku cukrovky je u pijk kvy sneno o polovinu. Nen zatm jasn, co je pinou.
10. Kva chrn ped onemocnnm jater
Amerit experti tvrd, e kva me chrnit ped onemocnnm jater. Studie na 10 tiscch Japonc prokzala, e kva zlepila jatern hodnoty, zvlt pak u alkoholik.
11. Kva vs dl fit
Kva je probuzova. Pot, co se do mozku dostane kofein, stoupne jeho innost o 10 - 15 procent. Vylep se i koncentrace, zlepuje bdlost a pozornost. Neurologov izraelskho Weizmannova institutu zjistili, e mozkov buky pod vlivem kofeinu rostou a o tetinu pvodn velikosti a tvo nov propojen.
------------------------------------
Kva a zdrav
Kva je oblben i kvli vysok koncentraci kofeinu. Ten pozitivn stimuluje srden innost a centrln nervov systm, funguje tak jako prostedek ke krtkodobmu zven krevnho tlaku.
Vliv kvy na zdrav lovka ale nen zcela jednoznan. Star a nepli povzbudiv studie, kter ped pli astm pitm tohoto kofeinovho npoje varuj, v souasnosti napad ada renomovanch dietolog.
Kva vak nen jedinm bn dostupnm npojem, kter obsahuje kofein. V jednom lku kvy espreso me bt 97 a 125 mg, aj v prmru obsahuje 15 mg na hrnek, kakao 10 a 17 mg, stejn mnostv coly 40 mg. V tabulce okoldy me bt ptomno 60 a 70 mg kofeinu.
------------------------------------
Jak pipravovat a vychutnvat kvu
Kva je nejpopulrnjm npojem na svt. V nkterch zemch j sice spn lape na paty aj, ale poitki vd sv: kva je kva. Tento npoj nabz adu variac, jak jej promovat. Kvu pijeme pi ptelskm setkn, pi pracovn schzce nebo teba na povzbuzen pozornosti.
Navzdory md pepraench a peslazench kvovin si i opravdov znalci a milovnci kvy mohou vybrat z obrovskho mnostv kvalitnch druh a znaek.
Kter je nejlep?
Dvujte svm chuovm bukm a rozhodnte se sami. V vkus si urit najde cestu tou zplavou rznch monost. Vybrejte vak ochutnvnm kvy, a nikoli eknm na nzory nkoho jinho.
(lil)