Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
27.06 - Ostrava:Evropsk populace mon jednoho dne zachrn barasingy v Indii a Neplu. Ostravsk zoo je jedinm chovatelem barasing v esku a m na starosti koordinaci chovu tchto ... (vce >>>)
rka Novkov

25.06 - Loue:Letnmi prohldkami zmku Loue provedou kostmovan prvodci, pedstavujc jednotliv leny lechtickho rodu Thurn-Taxis, kter zmek vlastnil a v kraji zastval ... (vce >>>)
Kateina Gorokov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Dobr rady
19.11 - Listopad bude o kv
V em jsou rozdly?
U ochucench nealkoholickch npoj je pevaujc slokou voda, jedn se tedy o leh osvujc npoje. Ledov kvy na bzi vody pat mezi typick npoje s povzbuzujcmi inky uren pro dospl, oblben jsou jako cestovn oberstven, spolu s energetickmi npoji obvykle nechybj v sortimentu prodejen u erpacch stanic. Mln kvov npoje na rozdl od ledovch kv ze skupiny nealkoholickch npoj, do kterch je mlko pidvno v malm mnostv, obsahuj nejmn 50 % mlka. Pat tedy mezi mln vrobky, kter jsou dleitm zdrojem blkovin, vpnku atd. K vrob ledov kvy, a u pat do skupiny mlnch i nealkoholickch npoj, se pouv kva, kvov sirup, kvov extrakt, ppadn i kvov aroma. Minimln obsah kvy i kvovho extraktu nen u npoj oznaench jako Ledov kva pedepsn. Jednotliv npoje se tedy li zejmna podlem kvov sloky a podlem mlka. daji o mnostv jednotlivch sloek je tedy dobr vnovat pi nkupu pozornost. V ad ppad je chu npoj stylizovna do podoby dobe znmch tradinch typ kvy, na co obvykle vrobce upozorn deklarac na obale - nap. caffe latte (siln espreso doplnn trojnsobnm objemem mlka), caffe mocca atd. Charakteristickou hokou chu udluje kv kofein, k dochucen jsou asto pouity rzn ingredience jako vanilka, skoice, zzvor, kardamon, hebek, kakao, karamel a dal aromatick ltky.
-------------------------------------------
Kva je nedlnou soust ivota vtiny z ns, hork lek s voncm npojem zpjemn rann vstvn i posezen s pteli. Kva vak me bt i pjemnm chladivm osvenm. Npoj pipraven z vychlazen kvy znme pod oznaenm ledov kva, ice coffee nebo tak jako kvu frapp.
Pod oznaenm Ledov kva nebo tak Ice coffee se meme pi nkupu setkat se dvma odlinmi kategoriemi npoj. Jde bu o skupinu ochucench nealkoholickch npoj, nebo o kategorii mlnch npoj. Informace o druhu npoje m pro spotebitele zsadn vznam, pi vbru je proto dobr jim vnovat pozornost, abychom charakterem zakoupenho vrobku nebyli zklamni.
V em jsou rozdly? - O tom pt
-------------------------------------------
Zvyujc se poteby trhu vedly obchodnky a vdce k pokusm o pesazovn kvovnku do jinch zem. Holanan to zkusili ve svch zmoskch kolonich Batvie a Jva, Francouzi na Martiniku a pozdji v roce 1723 na Antilch. Roku 1727 se kvovnk zaal pstovat v severn Brazlii, ale patn klimatick podmnky ho pesunuly nejprve do okol Rio de Janeira a nakonec do stt Sao Paulo, kde pro jeho pstovn byly podmnky ideln. Pstovn kvy se zde rozvinulo tak, e se kva stala nejdleitjm ekonomickm zdrojem Brazlie. Pro Ameriany oblibu kvy odstartoval rok 1776, kdy v Bostonu dolo k povstnmu pit aje. (Tehdy vysok dan za aj rozezlily Bostoany natolik, e nahzeli prvn zsilky drahho aje do moe. Tento protest proti britsk vld je povaovn za pedzvst americk vlky za nezvislost.) Akoli se kva v Africe zrodila, kvov plante a domc spoteba jsou zde vc nedvn minulosti. Ve skutenosti pstovn kvy na ern kontinent zavedli a evropt kolonialist, kte tuili, e se kvovnku bude na africkm kontinent vzhledem k vhodn pd a klimatickm podmnkm dobe dait. Jejich tuen se ukzalo sprvn. Dnes nkter africk zem pat mezi nejvznamnj svtov producenty kvy. Tmi jsou: Brazlie, Kolumbie, Kostarika, Salvador, Ekvdor, Jamajka, Guatemala, Haiti, Havaj, Mexiko, Nikaragua, Peru, Portoriko, Venezuela, Etiopie, Jemen, Kea, Angola, Tanzanie, Indie a Indonsie.
----------------------------------------------
Koncem 15. stolet prodvali kvu v Evrop prvn obchodnci. Zpotku byla jej cena velice vysok a mohli si dovolit koupit ji jen bohat lid. Byla prodvna v lkrnch. Ale jak el as, kva zskvala na oblib i u mn majetnch lid. Protoe pila do Evropy z muslimskho svta, dostalo se na starm kontinent jej zavdn do rozporu s nzory nkterch crkevnch pedstavitel. Ti li tak daleko, e podali papee Klementa VII. (1523 - 1534), aby zakzal blv npoj vcm pt. Pape ale nejdv podal o lek inkriminovanho npoje. Kdy ho okusil, dajn pravil: "Tento npoj je tak skvl, e by byl hch, nechat ho pt jen nevc. Porazme Satana poehnnm tohoto npoje, kter neobsahuje pro kesany nic zhadnho." Jakmile kva zskala poehnn papee, mla spch zajitn. V 17. stolet se u pila ve vech evropskch zemch. Ve velkch mstech jako Vde, Londn a Pa se objevily prvn kavrny. Brzy se staly oblbenm mstem schzek intelektul a umlc. V Praze oteveli prvn kavrnu v roce 1714. V 18. stolet byla kva dokonce nazvna npojem intelektul.
-----------------------------------------
Reklama kvu oznauje tu za npoj pro chvle pohody, jindy zas za npoj pln jazzu, jin vrobce ns ujiuje, e vnuje vbru zrnek nejvt pi, dal zas klade draz na pomal praen. Zkrtka kva ns provz kadodennm ivotem a chceme, nebo nechceme.
Nejprost definice kvy by asi znla tak, e je to npoj vyroben z usuench a upraench semen kvovnku a vody. Ovem zpsob ppravy a monosti ochucen bylo vymyleno tolik, e pipravit dobrou kvu je snadn a sloit zrove. Soud se, e pvodnm domovem kvy je Kaffa na zem dnen Etiopie. Odtud se kvovnk rozil do Jemenu, Arbie a Egypta, kde se zakrtko kva stala soust kadodennho ivota lid. Svd o tom mnoh arabsk legendy, kter se zmiuj o ernm hokm npoji se stimulanmi inky. Jedna z nich si dokonce pvod kvy pivlastuje. Vyprv o jemenskm pasti, kter pozoroval pasouc se kozy, jak okusuj naervenal bobule. Viml si, e kozy po jejich poit jako by oily. Sv pozorovn ohlsil mnichovi. Ten bobule uvail a pak vydestiloval hok npoj, kter ml schopnost rozptlit spnek a navu. Ve 12. stolet se kva zaala prait, mlt a pt ve vtm mtku v celm arabskm svt.
(lil)