Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ingrid,
ztra Otlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
16.01 - BOHUMN:Vrazn zven tarifnch plat a investice do novho pstrojovho vybaven. Bohumnsk mstsk nemocnice bude moci dky dobrmu hospodaen poslit mzdy zamstnanc ... (vce >>>)
Jana Kontkov

12.01 - Ostrava:Fakultn nemocnice Ostrava se v celosttnm ebku spokojenosti pacient s nzvem "Nemocnice R 2021" umstila na 1. mst v Moravskoslezskm kraji v kategorii ... (vce >>>)
Ing. Petra Petlachov

Zasmjme se
31.12 - Na silvestrovsk verek se dostavil i pan Jahelka s manelkou. Doufm, Frantiku, povd pan Jahelkov, e si zatan i se mnou.
Ale ovem, drahouku, nemysli si, e jsem ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
31.12 - O Silvestru papei snek si u pole.
Jak byl cel rok voda a blto, na Silvestra nenapadne zlato.
Je-li o Silvestru v noci vtr a jasno, bude dobrho vna podku. ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
24.12 - Vnon tradice a zvyky

Zlat prastko
Zlat prastko se podle tradic zjevuje za odmnu o tdrm veeru tm, kdo se po cel den a do vchodu prvn veern hvzdy post. ... (vce >>>)
Dana
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
05.12 - BOHUMN:Pedasn drek k Vnocm dostanou bhem prosince od msta majitel rodinnch dom, kte projevili zjem o nov popelnice na komunln odpad. Technick sluby BM servis zanou plastov ndoby rozvet v ter 7. prosince, postupn je jet do konce letonho roku dodaj do vech mstskch st.

"Od prvnho ledna pechzme na nov systm odpadovho hospodstv. Letos jsme oslovili majitele rodinnch dom s tm, aby si sami zvolili velikost ndoby na smsn komunln odpad, kter jim nejvce vyhovuje. Zrove jsme jim nabdli, e jim jejich starou popelnici bezplatn vymnme za novou," vysvtlil mstostarosta Bohumna Lumr Macura.

Technick sluby BM servis objednaly tm 1 400 popelnic a pipravily harmonogram jejich distribuce tak, aby je stihly rozvzt do konce roku 2021. Zanou v mstsk sti Vrbice a budou pokraovat postupn ve vech sedmi mstskch stech. "Oban si nemus ndoby nikde vyzvedvat, budou jim dorueny a pistaveny pmo na adresu v potu a objemu, kter uvedli v ohlen k mstnmu poplatku. Kad ndoba bude oznaena nlepkou s uvedenm etnosti svozu a slem popisnm," potvrdil editel BM servisu Marek Pieklo. Upozornil ale, e svoz odpadu z novch kontejner zane a od 1. ledna. Do konce letonho roku bude odpad sven jet z pvodnch ndob, kter jsou v majetku vlastnk rodinnch dom.

Star popelnice si nkte obyvatel msta chtj ponechat a plnuj je vyut na jin ely. ada z nich ale projevila zjem, aby je BM servis odvezl a ekologicky zlikvidoval. "Star ndoby budeme na zklad jejich poadavku odvet v rmci prvnho svozovho dne roku 2022. Lid, kte se chtj ndoby zbavit, a ji nechaj pistavenou na obvyklm mst svozu. Mus bt samozejm przdn. Nai zamstnanci novou ndobu vysypou a pvodn nalo a odvezou," vysvtlil Pieklo. Dodal, e przdn popelnice mohou lid sami dopravit do sbrnho dvora, ppadn si domluvit na telefonnm sle 596 092 466 monosti individulnho odvozu v nhradnm termnu.

Pes 1100 lid v ohlen mstnho poplatku uvedlo, e i nadle budou pouvat vlastn popelnici a o novou nemaj zjem. Tm BM servis doru do potovnch schrnek nlepky s uvedenm sla popisnho a etnost svoz. K nim pipoj instruktn fotografii, jak sprvn vlastn ndobu nlepkou oznait. "Ndoby, kter nebudou po 1. lednu ptho roku dn oznaeny, nebudou nadle obsloueny," konstatoval Pieklo.
Vmna starch popelnic za nov se tk vhradn rodinnch dom. Optimalizaci separanch hnzd a kontejner na komunln opad na sdlitch a v bytov zstavb e BM servis s drustvy, spoleenstvmi vlastnk jednotek a pedevm s mstem jako majitelem nejvyho potu bytovch jednotek na zem Bohumna.
Jana Kontkov