Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Izabela,
ztra Julius.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
25.03 - PRAHA:Pylov sezna odstartovala. I kdy dky del zim letos zaala o nco pozdji ne v pedelch letech, alergici u jej nstup pociuj. Bhem asnho jarnho obdob ... (vce >>>)
Mgr. Petra urkov

23.03 - BOHUMN:ra plateb mstnch poplatk sloenkou pomalu kon. Bohumn proto na mstskm webu testuje novou elektronickou slubu Portl obana, kter umon platit poplatky ... (vce >>>)
Jana Kontkov

Zasmjme se
11.04 - Pan Karel stoj u deset minut v telefonn budce, sluchtko pitlaen k uchu a ml a ml.
Kdy netelefonujete, tak pojte ven! vyzvaj ho netrpliv lid ped budkou.
Mlte ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
11.04 - V tomto msci jest obyejn mnoho silnch vtr, nato hned snh, d鹻, kroupy, slunenost a protoe stle promniteln povt, e se sotva v celm roku takov nalz.
Rann ... (vce >>>)
Danka

Dobr rady
11.04 - 11. Nespte bhem dne.

10. Kdy nemete usnout, zkuste na chvilku vstt a njak se zabavit.

9. Vyberte si dobrou matraci, ideln pizpsobenou vaim zdm.

8. Chote ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
27.02 - Ostrava:Ostravsk zoologick zahrada byla nov povena vedenm evropskho chovu impanz. Ji nkolik let ale tak spn d evropsk chov v prod vyhubench sik vietnamskch. K tomu vede i svtovou plemennou knihu pro tyto vzcn jeleny.


Populace sik vietnamskch v lidsk pi roste dky programu zenmu Zoo Ostrava

V roce 2015 byla Zoologick zahrada a botanick park Ostrava na zklad svho odbornho renom povena Svtovou asociac zoologickch zahrad a akvri (WAZA) vedenm svtov plemenn knihy a zenm evropskho zchovnho programu (EEP) pro v prod vyhuben poddruh siku vietnamskho (Cervus nippon pseudaxis). Od t doby se dky spnmu zen chovu v lidsk pi koordinovanho ostravskou zoo podailo klesajc populaci nejen vrazn stabilizovat, ale dokonce i poetn zvit.

Nezen populace by se zmenovala

Pestoe se jedn o vzcnho obyvatele zoologickch zahrad, nen sika vietnamsk pro nkter jejich pedstavitele pli atraktivnm. To ilustruje situace v severoamerickch zoo, kde jeho chov nen zen a voln spje k vyhynut. Zatmco v roce 2015 chovaly tyi zoo v USA 44 zvat, o pt let pozdji zbv poslednch 13 sik vietnamskch ve dvou zoo.

Evropsk spch pod ostravskm vedenm

Evropsk populace byla v roce 2015 sice vrazn vt ne severoamerick, ale bez aktivnho zen by nabrala stejn neblah smr. Celkem v t dob 30 zoologickch zahrad chovalo 361 jedinc. Nkolik zoo ale rezignovalo na rozmnoovn, zvyovala se pbuzensk plemenitba a chybla zlon stda mladch samc. Po pouhch pti letech velmi aktivnho pstupu se podailo situaci vrazn stabilizovat. Populace vzrostla na 422 jedinc ve 37 zoo. Tm vechna stda se vrtila do reprodukce schopnho stavu. K evropskmu programu se navc postupn zaaly pipojovat i zoo, kter nejsou leny Evropsk asociace zoologickch zahrad a akvri (EAZA). "Dle se podailo vytvoit dv velmi dleit sam stda slouc jako dleit genetick rezerva cel populace, podl pbuzensk plemenitby klesl o 4 %, co je velmi vrazn posun v rmci tohoto dleitho koeficientu," vysvtluje koordintor evropskho chovu a dritel svtov plemenn knihy sik Jan Pluhek.

Diplomacie ve jmnu ohroenho jelena

Aby se toho podailo doshnout, bylo teba vechny zleitosti velmi detailn komunikovat se vemi zastnnmi zoologickmi zahradami. Klem k zaloen novch std pak asto byla pm osobn jednn. Vytvoen dleitch samch zlonch std pak vznamn pomohla dv nov pravidla: (1) nov chovatel v programu by ml vdy svj chov zat prv sam skupinou a (2) nklady za transport do samho stda hrad zoo, kde se tito samci narodili. Za vlastn zvata se v rmci programu EEP neplat nic. "Tato nmi navren pravidla schvlil vbor sedmi evropskch zoo, kter na fungovn programu dohl," dopluje Pluhek.

Jak se vytv plemenn kniha a co z n vyplv?

Zoo Ostrava pravideln zskv zznamy zahrnujc zmny v potech, jako i veker daje k chovanm jedincm ze vech zoo na celm svt chovajcch tento poddruh. daje jsou nsledn podrobeny ad analz. Vsledky tchto analz se pak stvaj soust plemenn knihy a jsou doplnny pehledy stvajcch chov, porodnosti, mrtnosti a vmnami jedinc mezi institucemi. Plemenn kniha je pot rozeslna i s doporuenmi k pesunm a k rozmnoovn kadmu chovateli. "V poslednm vydn plemenn knihy se tak meme dost, e k prvnmu listopadu 2020 tala 435 individuln rozliench jedinc v 39 zoologickch zahradch. Piem za posledn rok se narodilo dohromady 103 kolouch a uhynulo 93 jedinc (29 samc, 59 samic, 5 jedinc neznmho pohlav). K rozmnoen dolo ve 27 institucch" uzavr Pluhek.

Zoo Ostrava chov tohoto vzcnho jelena od roku 1998. Souasn stdo tvo jeden chovn samec, tyi dospl samice a tyi mlata (ti samiky a jeden sameek).
rka Novkov