Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jitka,
ztra Mikul.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
05.12 - Praha:Znovuoteven galeri 3. prosince 2020 vt Villa Pell zbrusu novou vstavou Galiny Miklnov s nzvem Muzeum Lichorout - vstup vtan!!!.

Vbrov multimediln ... (vce >>>)
Silvie Markov

03.12 - Loue:Advent v pln krse pece jen bude. Zmek Loue zve vechny sv pznivce a pznivce pedvnon atmosfry do svch zahrad i komnat.

A to hned prvn den, kdy ... (vce >>>)
Kateina Gorokov

Zasmjme se
05.12 - Na rekreaci povd jeden mladk sv hezk sousedce u stolu: Sleno, vy jste jedin mil osoba, kterou jsem zde potkal.
Tak bute rd, j to tst nemm...

Skonil pobyt ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
05.12 - Kdy v prosinci mrzne a sn, rodn rok nato b.
Studen prosinec - brzk jaro.
Mrn prosinec - mrn cel zima.
Mrazy, kter v prosinci brzy opadnou, znamenaj ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
04.12 - Jsou Vnoce svtky klidu a pohody? Udl opravdu kad drek radost? Ne! A jsk jsou dal vnon mty uveden na pravou mru?

1. Vnoce musej bt bl
PRAVDA: Star ... (vce >>>)
Dana
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
30.10 - Blovec:Msto Blovec stihlo jet ped uzavenm kol prokolit pedagogy malotdnch kol v distann vuce.

Po jarnm uzaven zkladnch, stednch i vysokch kol stt prostednictvm dotac pomohl dovybavit koly nezbytnou potaovou technikou, pomoc svm kolm vak nabdly i nkter msta, jako napklad Blovec. Ten prostednictvm Mstnho aknho plnu II obce s rozenou psobnost Blovec (MAP II ORP Blovec) stihl jet ped podzimnm uzavenm prokolit v distann vuce vechny pedagogy pti malotdnch kol.

"Po jarnm uzaven kol jsme nechtli nechat nic nhod a hned na zatku kolnho roku jsme eili, jak kolm pomoci v ppad, e by se situace opakovala," vysvtluje starostka msta Blovce Renata Mikolaov. "Projekt MAP II, kter b v Blovci u od bezna 2018 a potrv do prosince ptho roku, je zamen na rozvoj kol. Proto jsme se rozhodli prv prostednictvm tohoto projektu pipravit vzdlvac kurz distann vuky, o kter byl ze strany veden kol velk zjem, co ns potilo."

Kurz stihli v Blovci doslova na posledn chvli, posledn lekce se uskutenila jen den ped uzavenm zkladnch kol, v pondl 12. jna.

"Prokolili jsme cel kolektivy pti malotdnch kol z Kujav, Velkch Albrechtic, Albrechtiek, Tsku a Star Vsi," navazuje Jana Rybov, manaer projektu MAP II. "Pedagogov se na dvou setknch seznmili s tm, jak v on-line aplikaci G Suite pracovat, jak pipravovat nejrznj materily, jak komunikovat s dtmi a teba i s rodii. Prakticky si vyzkoueli, co pi on-line vyuovn vid ci a co pedagogov.

Z malotdn zkladn koly ve Velkch Arbrechticch se kolen zastnili vichni ti pedagogov, kte zde vyuuj dv tdy s celkem 25 ky. "Dky zmnnmu vzdlvacmu kurzu a tak velmi ochotnmu lektorovi, kter nm velmi dobe dokzal prci s programem G Suite vysvtlit, jsme zskali potebn poznatky. Ty te pouvme v praxi pi distann vuce, kterou zvldme dobe. Jen pro dti prvn a druh tdy je tento zpsob vuky obtnj, protoe potebuj pomoc rodi. Proto se s tmito dtmi spojujeme hlavn v odpolednch hodinch," dopluje editelka Zkladn koly a Matesk koly Velk Albrechtice Elena Kolarovsk.

Uzaven kol a omezen pohybu u na jae zkomplikovalo plnn podmnek projektu MAP II. "Mli jsme naplnovno spoustu zajmavch akc pro dti, tak i pedagogy vech 21 mateskch kol, devti malotdnch kol, esti plnch zkladnch kol nachzejcch se v ORP Blovec. Prostednictvm nejrznjch exkurz, program, kolen a aktivit se nm v uplynulch dvou letech dailo propojovat jednotliv koly a pomhat pedagogickm a nepedagogickm pracovnkm i dtem zskvat nov zkuenosti a dovednosti. Letos na jae se vak projekt v hodnot 10 mil. korun, kter je financovn z 95 % z operanho programu VVV - Vzkum, vda, vzdlvn a z 5 % mstem Blovec, takka zastavil. Museli jsme zmnit vtinu pln zamench na spoluprci kol tak, aby alespo nkter projekty mohly bt realizovny teba po malch skupinch nebo on-line. Jakmile to situace dovol, nebudou se urit na plnovanch akcch setkvat vechny koly najednou jako dve, ale pipravme ve tak, aby se na jednotlivch aktivitch postupn vystdaly men kolektivy. Nikdo tak o soute, exkurze a akce nepijde, jen to bude sloitj. Ve ale zle na aktulnch opatench dan vldou. Rovn komunikaci s jednotlivmi Pracovnmi skupinami a Platformami jsme ji od z nastavili on-line. Nen to sice ono, ale jen tak se nm da projekt naplovat," dodv Jana Rybov.
Lenka Hatlapatkov