Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jitka,
ztra Mikul.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
05.12 - Praha:Znovuoteven galeri 3. prosince 2020 vt Villa Pell zbrusu novou vstavou Galiny Miklnov s nzvem Muzeum Lichorout - vstup vtan!!!.

Vbrov multimediln ... (vce >>>)
Silvie Markov

03.12 - Loue:Advent v pln krse pece jen bude. Zmek Loue zve vechny sv pznivce a pznivce pedvnon atmosfry do svch zahrad i komnat.

A to hned prvn den, kdy ... (vce >>>)
Kateina Gorokov

Zasmjme se
05.12 - Na rekreaci povd jeden mladk sv hezk sousedce u stolu: Sleno, vy jste jedin mil osoba, kterou jsem zde potkal.
Tak bute rd, j to tst nemm...

Skonil pobyt ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
05.12 - Kdy v prosinci mrzne a sn, rodn rok nato b.
Studen prosinec - brzk jaro.
Mrn prosinec - mrn cel zima.
Mrazy, kter v prosinci brzy opadnou, znamenaj ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
04.12 - Jsou Vnoce svtky klidu a pohody? Udl opravdu kad drek radost? Ne! A jsk jsou dal vnon mty uveden na pravou mru?

1. Vnoce musej bt bl
PRAVDA: Star ... (vce >>>)
Dana
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
26.10 - Ostrava:O nejt쾹 pacienty pomhaj peovat i instrumentky z Centrlnch operanch sl FN Ostrava. Vtinu svho profesnho ivota strvily jako instrumentky na operanch slech ostravsk fakultn nemocnice.

Kdy se te ale kvli pandemii poet neakutnch operac vrazn snil, nabdly svoji pomoc tam, kde je aktuln nejvce poteba. A stejn pistupuj ke zcela nov situaci i sestry a saniti z ostatnch klinik a oddlen, kte ped vypuknutm pandemie nemli s p o infekn pacienty osobn zkuenost. Dky jejich ochot a schopnosti rychle se pizpsobit krizov situaci a nauit se nov oetovatelsk postupy, b te pe o pozitivn pacienty v tkm stavu bez vtch organizanch problm.

V provozu je aktuln polovina z 18 centrlnch operanch sl. Jeden z nich m speciln hygienick reim jen pro covid pozitivn pacienty. Operan tm pracuje ve vech pedepsanch ochrannch prostedcch. "Pmo na sle jsou dv perioperan sestry, kter veejnost zn pod pojmem instrumentky a jedna je pipraven ped slem, aby v ppad poteby pinesla potebn materil. Instrumentky, kter te nemaj slubu na sle se samy nabdly, e budou vypomhat na oddlen intenzivn resuscitan pe," piblila souasnou situaci manaerka Centrlnch operanch sl FN Ostrava PhDr. Danue Streitov, Ph.D.
I kdy jsou ve svm oboru velmi erudovan, pe o pacienta na lku je pro n nov. "Kolegyn ze sl se velmi rychle pizpsobily chodu naeho pracovit. Dlaj oetovatelskou prci, kter je v ochrannch prostedcch u pacient velmi fyzicky nron. Dky jejich pomoci se meme naplno vnovat odborn pi o nae pacienty ve vnm stavu," upesnil Mgr. Tom Glac, stanin sestra Oddlen resuscitace a intenzivn medicny 3.
Sv oddlen ale opustily a na nezbytn nutnou doby odely pracovat tam, kde jsou aktuln nejvc poteba, i sestry z dalch oddlen. "Rda bych i touto cestou zopakovala, e jsem na "sv" sestry opravdu pyn. V tto sloit dob prokazuj, e svou prci opravdu berou jako posln a jsou pipraveny pomhat i na pracovitch, kter nejsou oborov blzk," uvedla nmstkyn editele pro oetovatelskou pi PhDr. Andrea Polansk, MBA.

Do pe o covid pozitivn pacienty se na nov vytvoench jednotkch intenzivn pe zapojily tak anesteziologick sestry a sestry z dospvacho pokoje. "I kdy jsou to sestry v intenzivn pi, jejich dosavadn prce byla peci jen odlin. Zapracovaly se ale velice rychle a i dky jejich nasazen me oddlen s intenzivnmi lky fungovat," vyzdvihla pstup kolegy vrchn sestra z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivn medicny FN Ostrava PhDr. Renta Zoubkov, Ph.D.

Aktuln je v ostravsk fakultn nemocnici na nemocensk z dvodu covid pozitivity, karantny nebo oetovn lena rodiny pes 200 zamstnanc. Pe o akutn a onkologick pacienty ale funguje bez vraznch omezen i dky reorganizaci prce a pomoci student a dalch dobrovolnk.
Petra Petlachov