Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bohuslava,
ztra Nora.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
27.06 - Ostrava:Evropsk populace mon jednoho dne zachrn barasingy v Indii a Neplu. Ostravsk zoo je jedinm chovatelem barasing v esku a m na starosti koordinaci chovu tchto ... (vce >>>)
rka Novkov

25.06 - Loue:Letnmi prohldkami zmku Loue provedou kostmovan prvodci, pedstavujc jednotliv leny lechtickho rodu Thurn-Taxis, kter zmek vlastnil a v kraji zastval ... (vce >>>)
Kateina Gorokov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
25.06 - Loue:Letnmi prohldkami zmku Loue provedou kostmovan prvodci, pedstavujc jednotliv leny lechtickho rodu Thurn-Taxis, kter zmek vlastnil a v kraji zastval vznamn postaven.

Pvodn tento rod pochz z Itlie, ale jejich potovn podnikn je pivedlo do cel Evropy. Nejprve se centrem jejich potovnho obchodu stala Belgie, postupn pesdlili do Frankfurtu nad Mohanem a na konec do Regensburku, kde rodina sdl dodnes. Bhen tto doby se z nich stala sk hrabata a knata. lenov rodu Thurn-Taxis se stali jednm z nejaristokratitjch rod Evropy, maj "krlovskou" krev a jsou spznni s tm vemi panovnickmi rody Evropy. Napklad sestra csaovny Albty Sissi Bavorsk Helena, zvan Nene si vzala knete Thurn Taxise. Na potku 19. stolet pila jedna z vtv rodu do ech a centrem jejich eskho panstv se stala prv Loue. Dnes ij Thurn-Taxisov krom Nmecka tak v Rakousku, Itlii, USA, Portugalsku, ale i v esku. To ve a mnoho dalch zajmavost napklad, e taxi je pojmenovno prv po rodin Thurn-Taxis, podob jako Taxisv pkop Velk pardubick se dozv nvtvnci jednotlivch prohldek leton lto. Pro milovnky historie jsou pipraveny klasick historick prohldky. Na dti ekaj prohldky s knnou Mari, zmeckou princeznou, mladm princem Alexandrem nebo knecm komornkem. okoldov prohldky jsou obohaceny ochutnvkou okoldy a veern prohldky pi svkch zase ekaj na romantiky nebo ty, kdo vyhledvaj dobrodrustv. Vybere si kad.

"To, e na Loueni naleznete svtov uniktn labyrintrium s 12 labyrinty a bluditi u mon vte, ale i louesk knec rodina Thurn-Taxis byla a je svtov," uvd Kateina rmkov, jednatelka zmku Loue. "Thurn-Taxism vdme pedevm za modern potovn sluby. Trubka jako symbol pok je znma po celm svt. Rodin Taxis a jejich pot se dokonce vnuje jeden z dl animovanho serilu pro dti - Byl jednou jeden objevitel. Slova taxi, nebo taxa tak nalezla svj pvod ve jmnu knec rodiny Thurn-Taxis a ernolut barvy v nich jezd taxky v New Yorku i v Praze u pouvaly taxisovsk dostavnky. To ale zdaleka nen vechno. Louesk knec rodina zaloila dodnes funkn dobrovick cukrovar, a tak epaskou lechtitelskou stanici. Cukrovarnick znaka TTD - Thurn-Taxis-Dobrovice ve svt cukrovarnictv znamen mnoho i dnes," dodv Kateina rmkov.

"Bez podpory louesk knec rodiny by mon nevznikla ani nkter velk umleck dla. Kne Alexandr miloval hudbu a podporoval Bedicha Smetanu. Dokonce od mistra Smetany dostal i duet Z Domoviny, kter ml na loueskm zmku v podn mladho knete a slavnho skladatele svtovou premiru. Knna Marie podporovala zase jednoho z nejslavnjch nmeckch bsnk R.M. Rilkeho. Byla rovn vestrann umlecky nadan, malovala, psala, udrovala kontakt s nejvznamnjmi umlci sv doby. Na Loue za n pijel napklad slavn americk romanopisec Mark Twain a sama knna je spoluautorkou prvnho turistickho prvodce po echch a Rakousku, kter vyel v roce 1896 v New Yorku. Byla urit tak skvlou babikou pro sv vnouata a mimo jin jim napsala a namalovala pohdky, kter vychz dodnes," uvd Mgr.Vratislav Zkoutsk, kasteln zmku Loue.

"Snad jako perlika psob dal svtov poin knete Alexandra. Z Ameriky nechal jako prvn v Evrop pivzt do jabkenick obory pstruhy duhov americk a zaal je zde chovat. Dnes si na tto ryb pochutnvaj miliony Evropan. Rodina Thurn-Taxis je opravdu svtovou, jen v esku se to moc nev. Jako posledn uvedeme to, co v echch znme. Ano tute sprvn, dostihy a pardubick zvodit. Nejt쾹 evropsk dostihov pekka Taxisv pkop nese jmno po jednom z len knec rodiny Thurn-Taxis," dodv Vratislav Zkoutsk.

V rmci tematickch prohldek se turist dozv i to, e ani esk automobilismus by nebyl to co dnes, nebt naden loueskho prince Ericha a penz knete Alexandra, kdy na potku 20. stolet vnikala znaka Laurin&Klement. Princ se stal prvnm pedsedou sprvn rady dnenho podniku KODA AUTO. Nebo, e Sparta, Slavia, Plze jsou dnes symbolem eskho fotbalu, ale nebylo tomu tak vdy. Prvn velk fotbalov utkn v Praze nehrl dn z tchto dnes vhlasnch tm, ale louesk zmeck kopac mustvo. Stalo se tak 19. dubna 1893 na Csask Louce, soupeem louek byla Regata. Fotbalov utkn se tilo velkmu zjmu fanouk i dobovho tisku.

Rodina Thur Taxis - italsky della Torre e Tasso. svj pvod odvozuje od rodu della Torre, kter ve 12. a. a 13. stolet vldl Milnu. Jmno Tasso je odvozeno od hory Monte Tasso nad Bergamem. Dnes lze prv nad Bergamem v dol eky Brembo ve vesnice Cornello navtvit muzeum potovnictv a rodiny Tasso. Tasso je italsky jezevec a Taxisov ho maj ve znaku, spojenm s erbem rodiny Torre, italsky ve, vznikl souasn erb Thurn-Taxis.

Zmek Loue pro rok 2020 pipravil:
Dtsk prohldky - Prohldky zmku pro dti od 3 let
Na loueskm zmku toti dti poznaj zmek ze sv dtsk perspektivy. Provdt je bude knna Marie, princezna Karolna nebo zmeck komornk a uk jim pesn to, co dti zajm. Jak se na zmku ilo, stolovalo, jak mly lechtick dti oblben hraky, co jim na zmku chyblo ve srovnn s dnen dobou, a co mly proti nm navc...
Klasick prohldky - Prohldka zmku s prvodcem v dobovm kostmu
Ped sto lety louesk zmek obvala rodina Thurn-Taxis. Prv tto dob je vnovna zmeck expozice a prvodci zmkem tedy jsou oivl postavy ze zmeck minulosti. Kne Alexandr se rd pochlub exotickmi vpravami, knna Marie zase svmi spchy na poli vtvarnho umn, princ Erich zavzpomn na dobu, kdy do eskch zem pivezl hru zvanou fotbal, knna Gabriela, kter se do rodiny pivdala, prozrad pikantnosti ze zmeckho ivota, mlad princ Ferdinand zase projev svoji ve pro hudbu. A kdo v, teba na zmku narazte na dal tajemn postavy - vdy legendy hovo napklad o louesk Bl pan Terezii Berkov z Dub.
Veern a non prohldky - Vychutnejte si atmosfru zmku Loue pi svkch
Vychutnejte si atmosfru zmeckch komnat po setmn, kdy Vm na cestu honosnmi pokoji svt tak, jako za starch as, jen destky voskovch svek. Pi non prohldce zmku si budete pipadat jako na nvtv u bohatch znmch. Jeho tuln, domcky zazenmi komnatami Vs provede komornk Oto Bouda, knec nadlesn Josef Schwarz, nebo samotn kne i knna.
okoldov prohldky - Oslate si prohldku zmku vtenou okoldou
Kde se vzala na svt okolda? To Vm i Vaim dtem sdl knna, kne i komornk. Jeden z nich se stane Vam prvodcem pi specilnch okoldovch prohldkch zmku. V jejich prbhu se bude o okold nejen mluvit. okolda se bude i kotovat! - a to nejen tak ledajak!
Kateina Gorokov