Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
15.09 - Praha:Cyklovyjka po broumovsk skupin kostel, cesta korytem eky Bl a Luick Nisy v Jablonci nad Nisou, vprava po tzv. brnnskm "Bronxu", architektonick ... (vce >>>)
Silvie Markov

13.09 - Praha:Projekt novinky Sai Uhlov HRDINOV KAPITALISTICK PRCE ped temi lety rozbouil mediln vody a obrtil pozornost ke svtu levn prce, kter celospoleensk debata ... (vce >>>)
Lucie Korbeliusov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
25.03 - Ostrava:Ti mlata u orl moskch - dv v pi rodi, jedno u pstoun. Ti roky po sob zahnzdili v ostravsk zoo orli mot. Poprv to bylo v roce 2018, kdy odchovali jedno mld (samici), v nsledujcm roce dv mlata (samce a samici).

V letonm roce snesla samice ti oplozen vejce. Aktuln peuje o dv mlata, tet se vylhlo o nkolik dn pozdji a bylo v rmci nezitn spoluprce mezi zoologickmi zahradami sdruenmi v Unii eskch a slovenskch zoologickch zahrad pevezeno k adoptivnmu pru do Zoo Liberec. Tento nejvt orel Evropy byl v esk republice v minulosti pronsledovn a nakonec i vyhuben. Dky vysazen v lidsk pi odchovanch ptk a psnm ochranskm opatenm se v R opt vyskytuje a hnzd. Pesto el dl hrozbm ze strany lovka. Proto je kad odchovan mld velmi cenn.

Orel mosk byl podobn jako jin druhy velkch dravc lovkem v minulosti pronsledovn. Na zem R byl vyhuben na pelomu 19. a 20. stolet. Do konce 19. stolet hnzdil v jinch echch a do zatku 20. stolet na jin Morav. Po zhruba 100 letech se do jinch ech tito majesttn ptci opt vrtili - v letech 1979 a 1984 bylo v oblasti vyputno devt mladch orl moskch odchovanch v Nmecku. Dky psn ochran dolo nsledn k jejich rozen i do dalch oblast. V souasn dob se odhaduje, e se v R vyskytuje 135-140 hnzdnch pr. I v Moravskoslezskm kraji hnzd nkolik pr a pmo na zem Ostravy je mon pozorovat v uritou st roku na Hemanickm rybnku potuln jedince na tahu. Pes spn nvrat do prody R a navzdory ochranskm opatenm vak orel mosk i dnes el nebezpe ze strany lovka, zejmna kladenm otrvench nvnad (jed karbofuran), ruenm pi hnzdn i pytlctvm. Ohrouje jej tak zneitn prosted chemickmi ltkami. Vzhledem k tomu, e jako predtor stoj na konci potravnho etzce, dochz v jeho tle ke kumulaci kodlivin.

V Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava obvaj orli mot jednu z velkch lesnch volir na botanick Cest vody. Stejn jako v pedchozch letech byl chovn samec ped lhnutm mlat, kter chovatel oekvali od 2. bezna 2020, oddlen od chovn samice. Dvodem oddlen je agrese objevujc se mezi samcem a samic pi lhnut mlat a zatku pe o n. Dne 3. bezna byla provedena rychl kontrola hnzda. Na hnzd byla dv vylhnut mlata, kter samice krmila, a jedno vejce. "To jsme odebrali do lhn a zkontrolovali, e je tak oplozen. Z nj se 6. bezna vyklubalo tet mld. Vzhledem k vkovmu rozdlu mlat i vzhledem k tomu, e nebylo jist, zda by samice pi o dal mld zvldla rozhodli jsme se, e mld nebudeme podkldat do hnzda ke starm sourozencm, ale najdeme mu adoptivn rodie v jin zoo," popisuje situaci zooloka Adla Obraajov. V zoologickch zahradch se navc tento druh tm vbec nemno, take kad pirozen odchovan mld me pomoci v zchran tohoto majesttnho dravce.

Adoptivn rodie byli vytipovn v partnersk zoo v Liberci. Jedn se sice o pr orl kamatskch, ale vzhledem k pbuznosti obou druh a pedchozm zkuenostem pru v odchovu vlastnch mlat se chovatel dohodli na adopci prv tmito orly. Pro dal chov je naprosto zsadn, e ptci jsou odchovvni svmi rodii, ppadn nhradnmi pstouny. Pokud by je odchovval lovk, nevtiskli by si pirozen nvyky a chovn. Mld bylo nkolik dn po vylhnut v Ostrav tzv. rozkrmeno a nsledn pevezeno do Liberce. Pod adoptivn rodie bylo podloeno koncem minulho tdne a ti jej bez problm pijali (viz dokumentan video).

"Prvn mld odchovan v Zoo Ostrava pobv momentln v Zoo Jihlava, losk mlata vyrstaj spolu v jin volie stle v Zoo Ostrava. Jakmile dospj, mohla se dle zapojit do chovu toho chrnnho a kriticky ohroenho dravce v lidsk pi, pp. do njakho repatrianho projektu. A u v rmci esk republiky, nebo cel Evropy," dodv Adla Obraajov.

***

Orel mosk (Haliaeetus albicilla) m rozpt kdel 200-235 cm. Samci v 3,5-4,5 kg, samice 5-7 kg. Obv skalnat mosk behy, vnitrozemsk stojat vody a velk eky severn a vchodn Evropy a severn Asie a k Tichmu ocenu. Je sten tan. V jeho jdelnku pevauj ryby, vodn ptci i savci. V zimnm obdob se iv zejmna mrinami. Pr spolu stav nkolik hnzd, kter bvaj umstn na stromech nebo na tesech. V prmru mohou mt a 2 m. Od nora do nj samice sn vtinou 1-2 vejce, na snce sed stdav oba rodie 35-46 dn. Hnzdn pe trv 70-75 dn.
rka Novkov