Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
15.09 - Praha:Cyklovyjka po broumovsk skupin kostel, cesta korytem eky Bl a Luick Nisy v Jablonci nad Nisou, vprava po tzv. brnnskm "Bronxu", architektonick ... (vce >>>)
Silvie Markov

13.09 - Praha:Projekt novinky Sai Uhlov HRDINOV KAPITALISTICK PRCE ped temi lety rozbouil mediln vody a obrtil pozornost ke svtu levn prce, kter celospoleensk debata ... (vce >>>)
Lucie Korbeliusov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
22.03 - Klimkovice:Zatmco kvli cmu se koronaviru rozhodla vlda o uzaven vech vnitnch i venkovnch sportovi v cel zemi, msto Klimkovice intenzivn pracuje na tom, aby mli mstn sportovci po odeznn nkazy kde sportovat. Ve stedu 18. bezna provedl statik nov przkum mstn sokolovny, kter se musela v noru uzavt kvli hrozcmu pdu stechy. Nyn navrhne dal stavebn postup.

"Opravu stechy a nslednou celkovou rekonstrukci sokolovny povaujeme za prioritu. Pes pote zpsoben enm nebezpen nkazy, a koly, kter z toho pro veden msta vyplvaj a kter plnme s velkm nasazenm, i nadle pracujeme na pprav rekonstrukce," uvedl starosta Klimkovic Jaroslav Varga.

Historickou budovu sokolovny postavenou v roce 1923 nechal statik s okamitou platnost uzavt pi kontrole stechy 6. nora letonho roku. Bhem mykologickm przkumu zjistil, e stecha je v havarijnm stavu, take hrozilo jej zcen. Ruit a pesouvat se kvli tomu muselo nkolik akc vetn ples. Zastavily se trninky nkolika sportovnch oddl, kter maj v sokolovn sv zzem.

U 12. nora uvolnila rada msta na sv mimodn schzi 700 tisc korun na zajitn stropu proti pdu sten konstrukce. Nutn stavebn pravy se dlaly v minulch tdnech. Po zabezpeen krovu se stala sokolovna z sti uivateln pro provoz fotbalovho klubu. Statik uvolnil k doasnmu uvn atny, klubovnu a sprchy. Zbytek budovy je prozatm uzaven.

Stavebnci tak odtili 26 tun jlu, kter tvoil izolaci stropu. Posledn zbytky jlu se odstraovaly v pondl 16. bezna.

"Nyn statik kontroluje stropn konstrukci, kter byla zakryta jlem. V nejblich dnech posoud, zda lze stechu opravit, nebo se mus vymnit za novou. Zpracovvat se kvli tomu bude 3D projekt krovu, kter by sploval psn technick parametry pro konstrukce novch stech podle souasnch stavebnch norem. Jakmile budou pipraveny vechny podklady, rozhodnou zastupitel o dalm postupu. Oekvm, e to bude na zasedn v kvtnu, nejpozdji v ervnu," ekl starosta.

Historickou budovu sokolovny, kter se vyuv pro trninky sportovnch oddl, sportovn veejnosti, ale tak k podn spoleenskch akc, msto zskalo od sokol v roce 2015 v dezoltnm stavu. S ohledem na omezen monosti rozpotu msta Klimkovic se zastupitel rozhodli investovat do oprav objektu postupn v nkolika etapch. V uplynulch letech se s vyuitm dotac upravila podlaha v hlavnm sle, ve sklepnm prostoru se zdily dv nov atny pro fotbalisty a rekonstruovala se kotelna. Nsledn se opravila stecha nad pdiem, kter byla v havarijnm stavu, a tak pdium. V podkrov se vybudovala klubovna.

"Tyto pravy v celkov hodnot 10 milion korun vrtily do sokolovny spolkov, sportovn a kulturn ivot," doplnil mstostarosta Luk Lyka.

V roce 2017 podalo msto dost o dotaci na dal fzi rekonstrukce, bhem n se ml opravit pedn trakt vetn vstupu do objektu. Dotaci se ale nepodailo zskat.

Letos si Klimkovice nechaly zpracovat projektovou dokumentaci vech dalch potebnch oprav. Pro jej zhotoven byl potebn i mykologick przkum. Bhem nj statik zjistil havarijn stav stechy nad hlavn slem. Stecha je postavena z tenkch hranol s malou rezervou v pevnosti. Jej postupnou degradaci zpsobilo nejen bn strnut materilu, ale tak napaden devokaznm hmyzem a houbami.
Opaten, kter na pelomu nora a bezna provedla stavebn firma, spovala v podepen krov nad hlavnm slem stojkami a v odlehen zte sten konstrukce odtenm 26 tun jlu sloucho jako izolace stropu.
Rada msta m zjem na co nejrychlejm dokonen projektov dokumentace rekonstrukce sokolovny a zskn stavebnho povolen, protoe ve mst vyjma tlocviny u zkladn koly nen dn dal kryt sportovit. Klimkovice maj pitom celou adu velmi aktivnch sportovnch oddl, kter by nemly kde trnovat, ppadn podat zpasy a turnaje. V sokolovn trnovali badmintonist, stoln tenist, hzenki i fotbalist.
„Velk sl sokolovny byl celotdenn pln vyuvn. V odpolednch asech a o vkendech nebyla ani jedna hodina voln. Po jejm uzaven jsme ze dne na den pili o padest trninkovch hodin tdn, co je obrovsk kvantum, kter v podstat nelze njak provizorn nahradit. Proto je pro ns urychlen oprava stechy tak dleit. Msto usiluje o opravu celho objektu, ale investice se bude pohybovat v dech destek milion korun. Msto se bude snait zskat k financovn nronho projektu extern prostedky, protoe pouze vlastn rozpoet takto finann nronou investin akci neunese,“ prohlsil mstostarosta Lyka.

Ivana Grakov
mediln zastoupen msta Klimkovice
+420 736 281
ivanagrackova@email.cz
Ivana Grakov