Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Albna,
ztra Daniel.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
16.12 - Ostrava:Devt ronk ankety "Dobrovolnk roku", kterou kadoron vyhlauje Statutrn msto Ostrava, zn sv vtze! Letos v n bylo ocenno osm en a jeden mu ... (vce >>>)
Mgr. Katarna Kijonkov

14.12 - Blovec:Nvrat patrona vech Odivous na bloveck zmek. V sobotu 7. prosince se do bloveckho zmku vrtil po osmdesti letech obraz blahoslavenho eslava Odivouse (patrona ... (vce >>>)
Lenka Hatlapatkov

Zasmjme se
16.12 - Pi hodin etiny pe tda slohov kol na tma "Co jm nejradji.
Pepa nev, o em by ml pst, proto nakoukne k sousedovi a te:J jm nejradji vestkov knedlky.
Sklon ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
16.12 - O svat Albn schovej se do sn.
Zvj svat Albny zaplavuje doliny.
Jitka

Dobr rady
14.12 - Vnon tradice a zvyky

Kdy se Vnoce slav?
Akoli je Je jedna z nejznmjch historickch postav, nikdo pesn nev, kdy se narodil. Dolo k tomu, e se na rznch ... (vce >>>)
Dana
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
04.12 - Fulnek:Ve Fulneku, v Knurrov palci ovnenm tituly Pamtka roku 2018 Moravskoslezskho kraje a Cena hejtmana v souti Stavba Moravskoslezskho kraje 2018, byla slavnostn otevena nov knihovna, kter nese jmno J. A. Komenskho.

Rok po dokonen rekonstrukce Knurrova palce byla do tto ndhern barokn pamtky pesthovna fulneck mstsk knihovna, kter se tak ocitla v bezprostedn blzkosti mstskho informanho centra.

"Vzhledem k tomu, e msto Fulnek je vlastnkem kulturn pamtky Knurrv palc ji vce ne deset let, jsem velmi rda, e celkov rekonstrukce je ji dokonena. A protoe se jedn o ndhern objekt v centru msta, bylo v minulosti pi zpracovn projektov dokumentace rozhodnuto, e do tchto reprezentativnch prostor bude krom jinho umstna mstsk knihovna, kter se a doposud nachzela v objektu Matesk koly U Spky. Knihovna tak bude dostupnj vem obyvatelm msta. A protoe Fulnek je zce spjat s osobnost Uitele nrod, ponese nzev Komenskho knihovna Fulnek," konstatuje Radka Kritofov, starostka msta Fulneku, je dkuje vem, kte se na rekonstrukci jakoukoli mrou podleli. "A to byli ti, kte poskytli dotace, zhotovitel, zamstnanci adu a pedevm zastupitel, bez jejich podpory by Knurrv palc nevypadal tak ndhern."

Umstn knihovny v Knurrov palci, jeho zdailou rekonstrukci ocenili pamtki i stavebn odbornci, je podle Luke Curyla, prvnho nmstka hejtmana Moravskoslezskho kraje, velmi dobrou mylenkou. "Povauji za ideln model, kdy se poda vznamnm pamtkm nebo dleitm historickm stavbm vdechnout ivot. I proto Moravskoslezsk kraj pispl 7 milion korun na opravy Knurrova palce. Nyn jej budou navtvovat tak teni Komenskho knihovny Fulnek a pispj k tomu, aby tato architektonicky vznamn budova nejen zdobila centrum Fulneku, ale tak byla mstem, kde se budou lid potkvat, pjovat si knihy a povdat si o nich. Tato vznamn pamtka tak bude jet oduevnlej, prospnj a otevenj lidem," k nmstek hejtmana kraje pro kulturu a pamtkovou pi Luk Curylo, kter se slavnostnho oteven knihovny osobn zastnl.

14. listopadu byla ve tetm pate Knurrova palce zpstupnna Retrovstava, kterou je zde mon navtvit a do zatku bezna 2020. "Musm podkovat obanm, kte reagovali na nai vzvu a poskytli pedmty pipomnajc nejen zlomov rok 1989. Dky jejich nevedn ochot a naden si mohou nvtvnci pipomenout, jak se v druh polovin 20. stolet kempovalo, jak byly zazeny kuchyn, jak vypadaly tehdy pouvan penze, co se dalo podit za tuzexov poukzky, jm se kalo bony, a tak podobn, i se podvat, jak vypadaly noviny, kter vyly prv 17. listopadu 1989," zve na Retrovstavu starostka Radka Kritofov, kter je spolen se zastupitelem Radkem Jaborskm jej kurtorkou.
Lenka Gulaiov