Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ferdinand,
ztra Kamila.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
25.05 - Ostrava:Postelen rys v Beskydech: Zoo Ostrava podporuje kroky Hnut DUHA a AOPK R. Vzhledem ke skutenostem, e Zoo Ostrava je dlouholetm spnm chovatelem rysa karpatskho ... (vce >>>)
rka Novkov

23.05 - Loue: Louensk arel ve Stednch echch nedaleko Prahy se pyn nejenom svtovm uniktem v podob LABYRINTRIA - souborem bludi v zmeckm parku, nabz ale rovn ... (vce >>>)
Kateina Gorokov

Zasmjme se
30.05 - Vzbute svho kolegu, povd profesor studentovi na pednce.
Pro j? Vy jste ho uspal.
Pavel

Pranostika pro tento den
30.05 - Mjov voda vypije vno.
Veern rosy v mji hodn sena daj.
Je-li u mj zahradnkem, nen stodol milovnkem.
Hela

Dobr rady
30.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
30.11 - Praha:Vtvarnou tvorbu Jiho litra pipomene vstava a uniktn kniha jeho kreseb a korespondence s Voskovcem. Ji litr byl geniln autodidakt s mnoha talenty, kter se stal slavnm dky hudb a divadlu, ale sm se nejvc ze veho ctil vtvarnkem. Narodil se ped 95 lety a od jeho pedasnho skonu letos uplyne 50 let. edestiny pak letos slav Divadlo Semafor, v jeho historii hrl klovou roli. Tato ti vro inspirovala Galerii Villa Pell, aby pipravila velkou vstavu, kter pod nzvem litr litr litr pedsta-v od 30. listopadu 2019 do 15. nora 2020 vtvarn prce tohoto autora. Zrove se chyst vydat uniktn publikaci litr litr litr, kterou lze ji nyn podpoit prostednictvm HitHitu.

"Po nkterch vstavch zstane przdn vila, po jinch przdn srdce. A Ji litr nm za dobu, po kterou na vstav pracujeme, k tomu naemu pirostl. Chceme, aby po skonen vstavy zstala jeho a nae prce svzan pohromad v publikaci, ke kter se budou lid rdi vracet," vysvtluje editelka Galerie Villa Pell Vladana Rdlov.

Pod vedenm kurtorky Daniely Kramerov vznikne v Galerii Villa Pell nejrozshlej expozice litro-vch prac za poslednch 35 let. Pedstav klovou osobnost esk kulturn historie, jej dlo se stalo soust velkho boomu esk umn karikatury a ilustrace v 50. a 60. letech. Ten v ad ppad snese srovnn s legendrn filmovou novou vlnou i progresivn svtovou kresbou on doby. Dominujc kresby vjev z mstskch ulic, kavren, divadel, rty z koncert, svrzn karikatury muzikant a zpvk a samozejm etn kresby en i erotickch variac dopluj i autoportrty. Krom kresby rznch typ a technik na vstav najdeme i pklady malsk tvorby, ilustrtorsk dlo a dopln ji i biografick expozice s rozshlou fotodokumentac ze litrova ivota. Atraktivitu expozice dle podtrhuje fakt, e architekty vstavy a jejho grafickho een jsou Matj inera a Jan Kloss, designi svtovho renom. Kompletn obrazov dokumentace vstavy bude rovn soust ve zmnn publikace litr litr litr.

Skic byl stlou vbavou Jiho litra, doma i na etnch pracovnch cestch v zahrani s Laternou Magikou i Semaforem. Vstava pedstav v sti Cesty ojedinl kresby krajin, originln zbavn studie mstskho ivota, rozshlou srii vjev z bar a kavren, kter byly litrovm svtem. eny a erotika byly dalm velkm tmatem jeho ivota i tvorby, v takto pojmenovan sti expozice najdeme momentky en, rychl portrty v kresb i akvarelu i stylizovan erotick akty v kresb barevnmi fi-xami, akvarelu i malb. Kabinet bude patit prosted koncert a osobitm karikaturm hudebnk a zpvk. V prvnm pate Villy Pell v psan i fotografick form biografie pibl osobn historii a i talentu Jiho litra jako muzikanta a divadelnka. Budou zde uniktn fotografie z archivu rodiny i fa provozu Divadla Semafor Ivana Englicha. Zatmco na schoditi galerie zaujmou nvtvnky autopor-trty Jiho litra vytvoen v rznch obdobch rznmi technikami, na pd najdou pes 20 dobo-vch publikac a dobov dokumenty, mapujc jeho hudebn a vtvarnou tvorbu. A poprv bude k zhldnut tak dosud nepublikovan korespondence Jiho litra s Jim Voskovcem.

Ji litr (*1924), esk hudebn skladatel, klavrista, zpvk, herec a vtvarnk, se narodil 15. nora v Zlesn Lhot u Jilemnice. Studoval na gymnzich v Jilemnici a v Rychnov nad Knnou, kde maturo-val v roce 1943. Spoluzakldal Rychnovsk dixieland, vystupujc v Praze pod nzvem Czechoslovak Dixieland Jazz Band, hrval s Akord clubem, kde se seznmil s Jim Suchm. S nm poslze vytvoil kongeniln tandem v divadle Semafor a ml zsadn podl na jeho tvi, pestoe oficiln nebyl nikdy jeho lenem. Byl vystudovan prvnk, tomuto oboru se vak nikdy nevnoval.

LITR LITR LITR: 30. 11. 2019 - 15. 2. 2020
poadatel: Galerie Villa Pell - Porte z.s.
Silvie Markov