Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dobroslav,
ztra Norbert.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
25.05 - Ostrava:Postelen rys v Beskydech: Zoo Ostrava podporuje kroky Hnut DUHA a AOPK R. Vzhledem ke skutenostem, e Zoo Ostrava je dlouholetm spnm chovatelem rysa karpatskho ... (vce >>>)
rka Novkov

23.05 - Loue: Louensk arel ve Stednch echch nedaleko Prahy se pyn nejenom svtovm uniktem v podob LABYRINTRIA - souborem bludi v zmeckm parku, nabz ale rovn ... (vce >>>)
Kateina Gorokov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
17.09 - Praha:Objevovn lidov architektury v Bublav, zkoumn vinnch sklep v ejkovicch, prochzka po architektue devadestek v Jablonci nad Nisou, kouzlo baovskho odkazu v Partiznskm, vzpomnn na zanikl prask kina a hudebn kluby, cyklovyjka s architekty v Brn nebo architektonick bojovka pro velk i mal v eskm Krumlov... Leton Den architektury m do bez mla stovky mst v esk republice a na Slovensku a od 1. do 7. jna pedstav irok veejnosti nov pohled na architekturu, kter ns obklopuje. Nvtvnci se mohou tit na prohldky jindy nepstupnch staveb i prochzky po znmch i neznmch mstech s poutavm vkladem odbornk.

U pleitosti vro 30 let od Sametov revoluce se celm letonm programem jako hlavn linie vine tma Svobodn architektury. Rozmanit prochzky ukou nejen pozitivn smovn porevolun architektury, ale i opakovn tehdy peitch vzor ze zpadn spolenosti jako nap. vstavbu satelitnch pedmst. Soust svobodnho stavn, kter ovlivnilo charakter msta, byly bezesporu i stavby obchodnch center, z nich nkter prozkoumme a opomenuty nebudou ani stavby novch bankovnch dom. Po revoluci vznikalo velk mnostv pomnk a pamtnk, i jim budou vnovny tematick prochzky a nkolik se jich zam tak na samotnou architekturu okol prask Nrodn tdy, djit udlost roku 1989. Druh tematick linka oslavuje stolet vro od zaloen vlivn vmarsk koly Bauhaus. V Praze bude zpstupnn kupkladu Sklenn palc na Praze 6 a jeho pvodn schodit, atrium, ale i stecha s vhledem na Hrad, kde se pvodn nachzely slunen lzn s barem.

Soust Dne architektury bude opt i filmov festival Film a architektura, kter probhne nejen v Praze, ale i v destce dalch mst. Vnovat se bude pedevm hlavnm tmatm festivalu, piem na msto kurtora sekce Inspirace vybrali poadatel opt Adama Gebriana. Festival pedeheje jako "warm-up" premira filmu The Human Shelter v praskm kin Svtozor, kter se uskuten ji ve tvrtek 19. z.

Podrobn program mezinrodnho festivalu Den Architektury 2019 v jednotlivch mstech v R i na Slovensku vetn otevench budov v rmci Hur dovnit! najdete na www.denarchitektury.cz.

PRAHA
V hlavnm mst je pipraven opravdu pestr program, kter zahrnuje pes osm destek akc. Program s nzvem Vstavit v ase uke, jak se na Vstaviti setkvaj historick stavby s architekturou po roce 1989, zajmav bude prochzka luxusn rezidenn tvrt Mal rka uren pro diplomatickou klientelu z poloviny 90. let s architektkou Evou Bortelovou. V rmci akce Hur dovnit! oteve sv dvee s poutavm vkladem Podolsk vodrna - novoklasicistn budova architekta Antonna Engela. Neobvyklou komentovanou prohldku nabdne romnsk pamtka u st Karlova mostu Juditina v s vhledem na prask panorama. Za pozornost stoj tak prochzka Divadlo 3x jinak, kter pedstav ti vznamn divadeln stavby postaven po roce 1989 na Praze 7.

Prahu ek i nkolik netradinch akc. S dopravnm urbanistou Tomem Cachem se vydme na kole po novch zajmavostech a udlostech v prask doprav, urbanismu a veejnm prostoru. Projka tramvaj s architektem Petrem Kuerou nabdne poutav vklad o historii prask kolejov MHD od koky k metru. Za zmnku stoj tak prochzky po zaniklch kinech i rockovch klubech hlavnho msta.

STEDOESK KRAJ
V Kutn Hoe pedstav historik umn Ale Pospil na pednce nejvznamnj kutnohorsk stavby ry funkcionalismu, nvtvnci se mohou vydat i za zaniklmi, stvajcmi a budoucmi parky podl Vrchlice s architektem Tomem Kodetem. V Beroun se vydme s architektem Martinem Veselm po souasnch i plnovanch dopravnch stavbch a Beneov nabdne pednku Architektura a urbanismus msta po roce 1989 s historikem Michalem Horkem. Pvodn ivot mstskch osad si pipomenou v Mlnku na prochzce s architektem msta Martinem ehkem. Nymburk si pipravil pednku historika architektury Jakuba Potka o bydlen, kter se stv tko dostupnm luxusem a prezentaci Jana ervinky o podobch bydlen v Nymburce. Nebude chybt ani projekce film a program pro dti. V Libici nad Vltavou pibl architekti ateliru Hoffman pestavbu Uhelnho mlna z potku 20. stolet na kulturn centrum.

STECK A LIBERECK KRAJ
st nad Labem si pipomene s architekty Janem Harcinkem a Tomem Petermannem jak byly plny s mstskm centrem a jak stopy v nm 90. lta skuten zanechala. Nenpadnou, spoleensky neatraktivn, pesto jednu z nejdleitjch ulic Dna pedstav architekt Ondej Bene. Most nabdne komentovanou vychzku po mstskch parcch s architekty Vtem Holm a Helenou Kubnovou, za zmnku stoj i cyklovyjka mstem s Kateinou Trkovou zakonen piknikem v parku. Louny pedstav Galerii Benedikta Rejta - historicky a architektonicky zsadn pestavbu bvalho pivovaru architekta Emila Pikryla z roku 1998 pohledem editelky galerie Alice tefankov. Sdlit pln umn, kde najdeme relify, mozaiky a plastiky ve veejnm prostoru se vydaj prozkoumat s historikem umn Pavlem Koziolem a architektem Janem Hanzlkem v Teplicch.

V Liberci bhem architektonick prochzky pedstav historik architektury a pamtk Jaroslav Zeman stavby, kter navrhl architekt Pavel vancer. Jablonec nad Nisou nabdne cykloprojku s mstskm architektem Davidem Pavlitou a esk lpa zase komentovan prohldky se samotnmi autory koly nebo sdlit Holho vrchu. V Lomnici nad Popelkou se otevou veejnosti jindy nepstupn sakrln pamtky. Pestr program nabdnou i dal msta Libereckho kraje. Vratislavice nad Nisou si pipomenou se spolkem Zauhlovaka proslulou tovrnu na vrobu koberc a dek Ignaze Ginzkeye.

KRLOVEHRADECK KRAJ
V Hradci Krlov ns prvn z tematickch prochzek zavede do Praskho pedmst a Kuklen s historikem umn Ladislavem Zikmundem Lenderem. Krlovhradeck historik Luk Nozare zase na prochzce odhal politick, sociln i ekonomick kontext vstavby drustevnch bytovch dom ve mst. Po mezivlench stavbch tvrce "modernho Jina" eka Musila se vydaj nvtvnci s historikou Evou Chodjovskou. S pamtki Jim Balskm a Matjem Kubinou se v Jaromi dozvte o vstavb obchodnch dom, satelitn vstavb, zajmavch pspvcch architektury a aktuln podob msta. Nov Paka si pipravila program po stopch industriln architektury.

PARDUBICK KRAJ
Pardubice pipravuj prochzku vetn diskuze s nzvem Mstsk tulna: zitek divoiny v trobch civilizace, kter se zaml nad tm, jestli je mon penst model horskch tulen do mstskho prosted. V Litomyli si pipomenou prochzkou problematick stavebn zsahy z 2. poloviny 20. stolet s historikou architektury Annou Waisserovou a kurtorem Mstsk galerie Litomyl Stanislavem Vosykou. Po umleckch dlech se vydaj zjemci v ulicch Vysokho Mta se spolkem proMejto. V amberku se vydaj po architektue msta nap staletmi pro vechny, kdo chtj chodit po mst s otevenma oima s prvodkyn Vlakou ulcovou.

JIHOESK KRAJ
Psek pozve na prochzku s poutavm vkladem architekt Petra Leka a Martina Zbornka o mon budoucnosti msta. Na Architektonick bojovce mohou dti a jejich rodie prozkoumat architekturu msta esk Krumlov s architektem Filipem Hermannem. V Bechyni program mj. pedstav Vilu Elektra od architekta Antonna Belady, historik umn Krytof Hejn provede po mst a v neposledn ad nvtvnci nahldnou do taj vroby keramiky na komentovan prohldce zvodu (ve spoluprci s Laufen s.r.o.). V Tboe se vydaj po stopch porevolun architektury. Vimperk pipravuje komentovanou prochzku po sakrln architektue a ve Volyni se pjde s historikem Zdekem Polanskm a architektem Lukem Velkem po stopch idovskch pamtek. Slavnostn znovuoteven renesannch prostor Star radnice s bohatm programem si pipravilo Vesel nad Lunic. Slavonice budou vysazovat nov stromy – emu bude pedchzet vychzka a diskuze s architekty na tma Architektura a krajina.

PLZE
Plze se ke Dni Architektury pid intenzivnm dvoudennm programem s nzvem Plze po sametu, kter se bude tematicky vzat k 30. vro udlost roku 1989. Komentovanmi prohldkami jednotlivch budov i prochzkou po sdliti Vinice se pokus spolek Pstuj prostor pedstavit architekturu exponovanho obdob zvru 80. a potku 90. let 20. stolet.

VYSOINA
V Jihlav UNArchitekti uk dv inspirujc historick stavby v ulici Matky Bo - dm Matky Bo 28 pat svm prostorovm eenm k tomu nejzajmavjmu, co jihlavsk m칻ansk domy nabzej. V Humpolci se vydaj po architektue malho msta ve stopch velkch architekt jako napklad Josef Gor i Frantiek Kavalr. Ve ru na Szavou se mohou zjemci vydat na prochzku po sochch, venkovnch mozaikch a jinm normalizanm umn ve veejnm prostoru za doprovodu sochae a autora projektu Vetelci a volavky Pavla Karouse.

OLOMOUCK KRAJ
V Olomouci se vydaj po stavbch, kter bodovaly na pednch mstech Ceny Rudolfa Eitelbergera s historikami architektury Martinou Mertovou a Janou Kiesewetterovou. V rmci Dne Architektury probhne i slavnostn vyhlen estho ronku tohoto ocenn. Sv dvee oteve ke komentovan prohldce napklad rotova vila. V Jesenku se bude debatovat s odbornky na tma Zpsoby oiven veejnho prostoru. Na opomjenou architekturu druh poloviny 20. stolet upozorn historika umn Michaela Kuerov v Prostjov a Perov zase nabdne cykloprojku s architektem Janem Horkm po 30 letech svobodn architektury. V umperku se od architekta Zbyka Mrkuse dozvte, co se ve mst dje a bude dt a provede prv zrekonstruovanou radnic. Zajmav program nabdne i prochzka s architektem Ondejem Pchlkem Zbehem takovm, jak byl v pedveer sametov revoluce

MORAVSKOSLEZSK KRAJ
V Ostrav se s architektem Jim Mikou vydme po stopch ulice 28. jna / Opavsk, kter v sob nese tolik stop modern i dvnj historie a zrove tolik potencilu do budoucna. V Dolnch Vtkovicch se podvme podrobn na perod chtrajcho ocelovho msta v modern spoleensk, kulturn a vzdlvac centrum. Spolek ZaOpavu pedstav v programu s nzvem 30 let 30 staveb vdy za kad rok jednu stavbu, kter byla ve mst postavena nebo opravena. Kdo promluvil do tve msta Opavy vce? Bauer svm obchodnm domem Breda nebo Reichner svm koupalitm? To se dozvte na prochzce od historika umn Dalibora Haltka. Ve Frdku-Mstku mete navtvit interaktivn vstavu v ulicch s hlavnm architektem msta, kter provede po nejdivoejch fasdnch kazech. Blovec nech nahldnout pod pokliku historickho prmyslovho arelu a hal firmy Massag s architekty Davidem Seidlerem a Tomem Baborem.

ZLNSK KRAJ
Ve Zln se vydme po stavbch jedn z nevraznjch osobnost mezivlenho Zlna Miroslava Lorence s Klrou Eliovou a Luci mardovou. Uniktnm nov zrekonstruovanm pamtnkem Tome Bati provede architekt Petr Veteka. Bystice pod Hostnem nechaj nahldnout do hotelu Podhoran postavenm v brutalistnm stylu a v Sazovicch se uskuten prohldka kostela sv. Vclava, kter byl nominovn na cenu esk architektury 2017 s autorem architektem Markem Janem tpnem. Ve Francov Lhot se nvtvnci dozv, e kdy se spojil osvcen pedseda JZD a architekt, mohlo vzniknout dlo, kter natrvalo ovlivnilo tv vesnice. Vizovice u Zlna otevou irok veejnosti cenami ovnenou stavbu doplnnou umleckmi dly Koma Modular. Valask Mezi zase nabdne mj. zajmavou diskuzi s architekty na tma bydlen na sdliti - Co jsou klady a zpory? A jak se sdliti zachzet v 21. stolet?

JIHOMORAVSK KRAJ
Brno v programu nabdne napklad lektorskou prohldku historie a nepstupnch mst Mstodritelskho palce, tradin prochzku s Martinem Malekem netradin trasou po Lesn nebo prohldku novho kostela bl. Restituty s autorem, architektem Markem Janem tpnem. Dle se v Brn vydme po stavbch architekta Josefa Arnolda a sv dvee ke komentovan prohldce otevou napklad administrativn centrum Trinity, "Bl dm" nebo kampus Filozofick fakulty MU. V ejkovicch se vypravme do bn nepstupnch vinnch sklep s architektkou Valeri Zmenkovou a kulturnm antropologem Jakubem Konenm. Veejnosti se otevou i jindy nepstupn interiry a exteriry Archeoparku v Pavlov. Znojmo nabdne dv projekce film v rmci projektu Film a architektura a chybt nebudou ani diskuze.
Lucie underlikov