Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
14.07 - Valask Mezi:Podle kalende se lto oficiln pihlsilo 21. ervna. Toto ron obdob s sebou pin nejen przdniny pro kolky, zaslouenou dovolenou, ale tak adu ... (vce >>>)
Kateina ehkov

12.07 - Havov:Kadoron przkumy sexulnho ivota, kter provd spolenost SKYN Condoms, se tradin zabvaj sexulnmi nvyky lid podle barvy jejich vlas. Letos se tak napklad ... (vce >>>)
Adam Durk

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
11.06 - Ostrava:Rj lemur v Zoo Ostrava ji oteven. Prchoz expozice Rj lemur je soust Pevninskch ostrov. Aktuln ji obv skupina 17 madagaskarskch lemur ve tyech druzch. Nvtvnci do n mohou v dan as vstoupit a v ptomnosti chovatel si ut pohled na zvata z bezprostedn blzkosti.

Expozice Rj lemur byla otevena minul tden a zjemci se do n mohou podvat kad den mezi 14. a 15. hodinou. Pouze v ppad det a bouky zstv uzaven. Bhem tto doby probh i komentovan krmen lemur, a to ve 14 a 14:30 hod. Rj lemur obvaj tyi druhy madagaskarskch poloopic: 13 jedinc lemur kata (Lemur catta), dva lemui ervenobi (Eulemur rubriventer) a po jednom lemur bloel (Eulemur albifrons) a lemur tmav (Eulemur macaco). Vechno jsou to sameci. Chovatel chtli v letonm roce skupinu samc doplnit o dal dva druhy - samce lemura mongoze a lemura edohlavho, ale tito nov obyvatel nebyli tmi pvodnmi pijati ptelsky. Proto byli nakonec spojeni se sam skupinou lemur kata na ostrovn expozici pod vbhem zeber. Zoo Ostrava chov celkem devt druh lemur. Lemur edohlav je nejnovjm druhem - v rmci mezinrodn spoluprce nae zoo zskala dva samce z anglick Zoo Linton.

Prodn expozici s lemury sdl i ada voln ijcch ivoich. V rmci opaten na zven biodiverzity arelu zoo zde bylo v minulm roce vybudovno lhnit pro jetrky a upevnn hmyz hotel. A vypad to, e oba speciln pbytky u pilkaly prvn "njemnky". V blzkosti lhnit byla napklad pozorovna samice jetrky obecn.

***

Lemur edohlav (Eulemur cinereiceps) se vyskytuje v dkch psech tropickho vlhkho ninnho lesa (do 500 m n. m.) na jihovchod Madagaskaru. Je sexuln dichromatick, tzn. e samec a samice jsou zbarveni rozdln. ije ve skupinch tvoench nkolika samci a nkolika samicemi. Samci se znakuj vlastnm trusem a mo na temeni hlavy (viz foto v ploze) a krom toho maj na tle i pachov lzy. Dominance samic nebyla u tohoto druhu lemura pozorovna. Je aktivn ve dne i v noci v prbhu celho roku. V zoologickch zahradch v Evrop je chovno pouze necelch 20 jedinc, bohuel s pevahou samc. Podle ervenho seznamu je zaazen do kategorie kriticky ohroen druh (Critically Endangered). Jeho poty se v prod pohybuj v du stovek a vyskytuj se pouze ve tech chrnnch oblastech, kter vak tvo pouhch 5 % pvodnho habitatu tohoto druhu lemura. Nejvt hrozbou pro jeho peit je ztrta pirozenho prosted kvli zemdlstv, tb deva a tak lov na maso.
rka Novkov