Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Viola,
ztra Filip.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
25.05 - Ostrava:Po zimnm obdob se v ostravsk zoologick zahrad opt otevelo safari. Zjemci se mohou safari expresem projet temi rozlehlmi vbhy s tm stovkou africkch ... (vce >>>)
rka Novkov

23.05 - Ostrava:Festival bezpenosti, jeho tet ronk se bude konat ve tvrtek 30. kvtna v arelu VB - Technick univerzity Ostrava, je uren nejen pro dospl nvtvnky, ale ... (vce >>>)
Ivana Grakov

Zasmjme se
25.05 - Pi zkouce z matematiky se brn student:
J jsem otzku pochopil, pane profesore. Nemohu ale za to, e vy jste nepochopil moji odpov!
Pavel

Pranostika pro tento den
25.05 - Kdy na Urbana pr, bude hodn my.
Na Urbana se seje len.
D鹻 o letnicch, slunce na Bo tlo.
Hela

Dobr rady
25.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
11.11 - PRAHA:Ve svt ije zhruba 1,3 miliardy lid se zrakovm postienm. Vyplv to z nedvno zveejnnho dokumentu Svtov zdravotnick organizace. Zhruba 826 milion lid m njakou formu vady vidn na blzko, 188 milion lid trp mrnou krtkozrakost, 217 milion stedn a tkou krtkozrakost a 36 milion lid je nevidomch.

Prv jim je vnovan Mezinrodn den nevidomch, kter pipad na 13. listopadu.

Jednm z prvnch slepch pacient, kterm se v esku podailo dky operaci vrtit zrak umlou rohovkou, byla Hana Charvtov ze Vsetna. Slep byla dlouhch 16 let. Od operace, proveden primem Stodlkou, uplyne koncem letonho roku deset let a pacientka stle vid, a dokonce i te bez brl. "Jakmile skonila operace, okamit jsem vidla, dokonce jsem peetla nzev dezinfeknho prostedku pmo na operanm sle. Je to nco, co si nikdo nedovede pedstavit," uvedla Hana Charvtov.

Ne kadmu nevidommu ale operace me pomoci. Po dlouh slepot se navc mozek mus znovu nauit vidt. "V ppad, e je pokozen razem jen rohovka a pitom stnice pacienta je v podku, je mon zrak vrtit v podstat po jakkoli dlouh dob. Pokud je ale lovk slep dle ne dvacet let, je teba potat s tm, e se zrak bude vracet jen postupn. Po dlouhm obdob slepoty toti lovku pestv fungovat zrakov centrum v mozku, kter je teba obnovit. Typickou indikac k implantaci uml rohovky, dky kter je mon vrtit zrak lidem, kte byli slep i nkolik let, je napklad oko po tkm poleptn vpnem nebo jinou chemikli. Zkrok vak nen mon provst u lid, kte jsou slep od narozen, ani tm, kte oslepli napklad nsledkem zelenho zkalu nebo cukrovky. Uml rohovka toti neme pomoci pacientm, kte maj pokozen zrakov nerv nebo stnici," vysvtlil Pavel Stodlka, pednosta st onch klinik Gemini.

Pin ztrty zraku me bt hned nkolik, o zrak me lovk pijt napklad i vlivem ivotnho stylu. "Nezdrav ivotn styl pispv k rychlejmu chtrn a strnut organismu. Na och se to me projevit ucpvnm cvek stnice a degenerac stnice nebo dvjm vznikem zakalen oky, tedy edm zkalem. Dostatek pohybu, pestr stravy s vym obsahem erstv zeleniny, pouvn slunench brl a tlumenj osvtlen mstnost me riziko tchto problm snit," vyjmenoval Jaroslav Poliensk, lka zlnsk on kliniky Gemini.

Dky implantaci uml rohovky, kterou v esk republice provd pouze on klinika Gemini, se u povedlo vrtit zrak piblin 20 lidem. Modernch onch operac pro zlepen vidn provdj na klinikch Gemini kadoron okolo 30 tisc. Dky modernm technologim je operace a nsledn rekonvalescence pro pacienty pomrn komfortn. "Vtinou lze provst i sloitj on operace, jako jsou operace stnice nebo transplantace rohovky, ambulantn a pacient absolvuje rekonvalescenci v domcm prosted, co je pro nj urit pjemnj. Krom aplikace lk a klidovho reimu v prvnch pooperanch dnech bv nkdy potebn dodrovat uritou polohu hlavy po nkolik dn - napklad obliejem vzhru. Vyvinuli jsme proto vlastn pstroj, kter pacientm pomh udret sprvnou polohu hlavy po operaci. Tento pstroj je svtov uniktn a pedstavili jsme ho u spn v Evrop i v USA," doplnil Pavel Stodlka.
Mgr. Petra urkov