Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Svatopluk,
ztra Matj.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
19.02 - Ostrava:V ptek 15. nora probhla na alternativn scn Divadla loutek Ostrava premira nov inscenace s nzvem Plasci to. Dobrodrun fantasy pohdka v reii Pavla ... (vce >>>)
Klra ebestov

08.02 - Praha:SPOLEN PROJEKT KRAJANKY ZOO A ZOO PRAHA PIN DAL FINANN STKU. Ochrana goril ninnch ve stedn Africe je jednm ze stejnch in-situ projekt prask zoologick ... (vce >>>)
Kateina ehkov

Zasmjme se
31.01 - Pijde manelsk pr do nsk restaurace. Usad se, pibhne nice: Co si dte? Mme koi noiky, ps steaky...
ena se zhroz:Jekovy voi!
Vborn volba, madam.
... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
31.01 - Leden jasn, roek krsn.
Irena

Dobr rady
31.01 - 24. Po light vrobcch se hubne
Energetick hodnota bv stejn nebo i vy ne u vrobk standardnch. Tuk je nahrazovn kroby nebo jinmi slokami, kter mohou bt kodlivj ... (vce >>>)
Lenka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
11.11 - PRAHA:Ve svt ije zhruba 1,3 miliardy lid se zrakovm postienm. Vyplv to z nedvno zveejnnho dokumentu Svtov zdravotnick organizace. Zhruba 826 milion lid m njakou formu vady vidn na blzko, 188 milion lid trp mrnou krtkozrakost, 217 milion stedn a tkou krtkozrakost a 36 milion lid je nevidomch.

Prv jim je vnovan Mezinrodn den nevidomch, kter pipad na 13. listopadu.

Jednm z prvnch slepch pacient, kterm se v esku podailo dky operaci vrtit zrak umlou rohovkou, byla Hana Charvtov ze Vsetna. Slep byla dlouhch 16 let. Od operace, proveden primem Stodlkou, uplyne koncem letonho roku deset let a pacientka stle vid, a dokonce i te bez brl. "Jakmile skonila operace, okamit jsem vidla, dokonce jsem peetla nzev dezinfeknho prostedku pmo na operanm sle. Je to nco, co si nikdo nedovede pedstavit," uvedla Hana Charvtov.

Ne kadmu nevidommu ale operace me pomoci. Po dlouh slepot se navc mozek mus znovu nauit vidt. "V ppad, e je pokozen razem jen rohovka a pitom stnice pacienta je v podku, je mon zrak vrtit v podstat po jakkoli dlouh dob. Pokud je ale lovk slep dle ne dvacet let, je teba potat s tm, e se zrak bude vracet jen postupn. Po dlouhm obdob slepoty toti lovku pestv fungovat zrakov centrum v mozku, kter je teba obnovit. Typickou indikac k implantaci uml rohovky, dky kter je mon vrtit zrak lidem, kte byli slep i nkolik let, je napklad oko po tkm poleptn vpnem nebo jinou chemikli. Zkrok vak nen mon provst u lid, kte jsou slep od narozen, ani tm, kte oslepli napklad nsledkem zelenho zkalu nebo cukrovky. Uml rohovka toti neme pomoci pacientm, kte maj pokozen zrakov nerv nebo stnici," vysvtlil Pavel Stodlka, pednosta st onch klinik Gemini.

Pin ztrty zraku me bt hned nkolik, o zrak me lovk pijt napklad i vlivem ivotnho stylu. "Nezdrav ivotn styl pispv k rychlejmu chtrn a strnut organismu. Na och se to me projevit ucpvnm cvek stnice a degenerac stnice nebo dvjm vznikem zakalen oky, tedy edm zkalem. Dostatek pohybu, pestr stravy s vym obsahem erstv zeleniny, pouvn slunench brl a tlumenj osvtlen mstnost me riziko tchto problm snit," vyjmenoval Jaroslav Poliensk, lka zlnsk on kliniky Gemini.

Dky implantaci uml rohovky, kterou v esk republice provd pouze on klinika Gemini, se u povedlo vrtit zrak piblin 20 lidem. Modernch onch operac pro zlepen vidn provdj na klinikch Gemini kadoron okolo 30 tisc. Dky modernm technologim je operace a nsledn rekonvalescence pro pacienty pomrn komfortn. "Vtinou lze provst i sloitj on operace, jako jsou operace stnice nebo transplantace rohovky, ambulantn a pacient absolvuje rekonvalescenci v domcm prosted, co je pro nj urit pjemnj. Krom aplikace lk a klidovho reimu v prvnch pooperanch dnech bv nkdy potebn dodrovat uritou polohu hlavy po nkolik dn - napklad obliejem vzhru. Vyvinuli jsme proto vlastn pstroj, kter pacientm pomh udret sprvnou polohu hlavy po operaci. Tento pstroj je svtov uniktn a pedstavili jsme ho u spn v Evrop i v USA," doplnil Pavel Stodlka.
Mgr. Petra urkov