Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marcela,
ztra Alexandra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Mon nevte, e...
Datum:
17.04.2018  17:29
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Star dalekohledy pomohou zachrnit ohroen pvce jihovchodn Asie

Mte doma na pd nebo ve skni star, ale stle jet funkn dalekohled? Pokud jej nikdo nepouv a mete ho postrdat, zaneste jej do nkter z 15 eskch a slovenskch zoologickch zahrad zapojench do kampan Silent Forest (Ztichl les) na zchranu zpvnch ptk v jihovchodn Asii. Dalekohledy zskaj indonsk dti, kter se zapoj do specilnch vukovch program na rozvjen zjmu o ivotn prosted a jeho ochranu.

"kolci dalekohledy dostanou prostednictvm st ekologickch center po cel Indonsii, jim je rozdistribuuje neziskov organizace Green-books.org. Ta ji nkolik let vzdlv mstn dti a pomh zvyovat jejich povdom o prod a udritelnm rozvoji. Bojuje tak proti pytlctv a neleglnmu odchytu pvodnch druh zpvnch ptk, je jsou v Indonsii velmi rozen a decimuj tamn populace kriticky ohroench druh," k Tom Ouhel ze Zoologick zahrady Liberec, kter je zrove pedsedou kampan EAZA Silent Forest.

Kampa, ji organizuje Evropsk asociace zoologickch zahrad a akvri (EAZA) a od loskho podzimu j na dva roky pedsed prv libereck zoo, se zamuje na est vybranch pvc s nejpohnutjm osudem. Mezi nimi je napklad v prod patrn ji vyhynul kraska krtkoocas jvsk, populrn loskutk velk, donedvna tm vyhynul majna Rothschildova, sojkovec dvoubarv, bulbul korunkat a ma bloit. Nejen je ohrouje nelegln odchyt a prodej na populrnch ptach trzch po cel Indonsii.
Kampa Silent Forest m pispt k lepmu povdom obyvatel Indonsie o negativnm vlivu odchytu zpvnch ptk na jejich populace ve voln prod a pomoci zskat finann prostedky potebn na konkrtn zchrann projekty. V esk republice a na Slovensku se do kampan zapojily tyto zoologick zahrady sdruen v Unii eskch a slovenskch zoologickch zahrad:

Zoologick zahrada Liberec
Zoologick zahrada st nad Labem
Zoologick zahrada Dn
Podkrunohorsk zoopark Chomutov
Zoologick a botanick zahrada Plze
Zoologick zahrada Jihlava
Zoologick zahrada Hlubok
Zoologick zahrada Brno
Zoologick zahrada Hodonn
Zoologick zahrada Olomouc
Zoologick zahrada Ostrava
Zoologick zahrada Bratislava
Zoologick zahrada Koice
Zoologick zahrada Spisk Nov Ves
Zoologick zahrada Bojnice

Dalekohledy uren pro kampa Silent Forest mete zanechat na pokladnch u vstupu do Zoo Ostrava nebo kterkoli zapojen zoo. Vem drcm dkujeme!
 
Datum:
29.03.2018  13:45
Od:
Lucie (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
BOHUMN:Kdy se spoj lska k historii, ochota obtovat voln as a manuln zrunost, vznikne fenomn, kter ron oslovuje tisce lid. Bohumnsk bunkr Na Trati pat ve mst k uniktnm atrakcm. Jeho dal sezona, kter zan u na Velk ptek, bude nabit novinkami, slibuje partika dobrovolnk, pro n je pchotn srub ivotn vn.

Bunkr se po zimn pauze oteve veejnosti u v ptek 30. bezna. Pstupn bude vdy o vkendech a svtcch, a to od 14 do 18 hodin. Prohldky zanaj kadou hodinu. Prvn z novinek pot nejmen zjemce o vlenou historii. Kad dtsk nvtvnk dostane nov vstupenku, kterou si me vybarvit. "Je na n kresba, kter se dochovala v prostoru ubikac dalho bohumnskho bunkru ed vila," k Michal Hejda z Klubu vojensk historie Bohumn.
 
Datum:
23.03.2018  16:17
Od:
Ilona (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Okralovac spolek Za krsnou Ostravu, Antikvarit a klub Fiducia ve spoluprci s Ostravskm informanm servisem vs zvou na dal ostravsk vlet, tentokrt do Pvozu.
Sraz bude v nedli 25. bezna v 10.00 hodin u kany ped budovou hlavnho ndra.

Soust vletu bude kest naun cedule vnovan bsnku Josefu Kainarovi na hlavnm ndra a kest novho sla bulletinu Krsn Ostrava. Provzet ns budou historik umn Martin Strako, literrn kritik Pavel Hruka a geolog Jan Lenart.

Vlet zane na ostravskm hlavnm ndra odhalenm naun cedule vnovan bsnku Josefu Kainarovi, kter zde vlky pracoval. Vychzka dle povede Pvozem, jeho jmno je odvozeno od dvnch pevoznickch slueb na ece Ode. Vletnkm zprostedkujeme originln mstn architekturu, perifern oblasti msta s historicky a geologicky cennmi prodnmi lokalitami, pipomeneme adu vznamnch osob a na nkterch zastvkch nabdneme vskutku interesantn vhledy na ostravskou scenerii. U soutoku Odry a Ostravice poktme nov slo bulletinu Krsn Ostrava.

Akci pod Antikvarit a klub Fiducia ve spoluprci s okralovacm spolkem Za krsnou Ostravu a Ostravskm informanm servisem. Za pomoc s ppravou naun cedule dkujeme Janu umberovi a Ostravskmu informanmu servisu.
 
Datum:
09.02.2018  16:50
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Ostravsk zoologick zahrada nabz pro zamilovan pry neobvykl valentnsk drek. Tuto sobotu zde mohou vyut zvhodnn vstupn a zastnit se i speciln prohldky. Kad zamilovan pr, kter 10. nora do zoo zavt, zaplat vstup pouze za jednu osobu.

Krom toho se mohou zjemci tit na speciln komentovanou prohldku zamenou na partnersk souit zvat, namlouvac praktiky a sexuln chovn.

Prohldka zane v 11 hod. od vstupu do zoo a jej pedpokldan dlka je 1,5 a 2 hod.
 
Datum:
27.12.2017  17:06
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Na tpna do Zoo Ostrava dorazil plmiliont nvtvnk

Na tdr den zaznamenala ostravsk zoologick zahrada nvtvnick rekord - ve svten den pilo do zoo vce ne 5 600 lid. A na tpna proel branou leton plmiliont nvtvnk!

tdrodenn rekord
Bhem t vnonch svtk ostravskou zoologickou zahradu navtvilo asi 10 tisc lid. Vce ne polovina jich dorazila na tdr den. Bylo to pesn 5 624, co je historicky nejvy poet nvtvnk v tento svten den. Pro mnoho rodin se stalo ji tradic krtit si as eknm na jeka nvtvou zoo, kde bv pro nvtvnky pipraven i speciln tdrodenn program vetn drku pro dti v podob volnho vstupu.

Plmiliont nvtvnk
Na druh svtek vnon v zoo pivtali letonho plmiliontho nvtvnka. Bylo to jen o dva dny pozdji ne loni. Jubilejnm nvtvnkem se stal pan Petr Kaleta z Valaskho Mezi, kter se do zoo vypravil se svou rodinou. Jako upomnku na tento den obdrel pamtn list a propagan pedmty zoo. Ostravsk zoo tak potet v historii pekrauje hranici pl milionu a dr si pozici vznamnho turistickho cle nejen v Moravskoslezskm kraji, ale i v rmci cel esk republiky. Zstv otzkou, zda se do konce roku poda pekonat lokou nvtvnost, tj. 509 336 nvtvnk.

Oteveno i na Silvestra
Do ostravsk zoo mohou lid zavtat a do konce roku kterkoli den, a to i na Silvestra. (Pozn.: oteveno je i na Nov rok.) Od stedy 27. do ptku 29. prosince mohou zjemci vyut i monosti prohldky pstebnch sklenk zoo s prvodcem, kter jsou bn nvtvnkm nepstupn. K vidn je zde bohat kolekce tropickch a subtropickch rostlin z celho svta, nov nap. sbrka bonsaj. Prohldky sklenk probhnou vdy v 11 a ve 13 hod. Sraz je u vstupu do zoo. Prohldka je zahrnuta v cen vstupnho do zoo a trv cca 45-60 min. Z dvodu omezen kapacity doporuujeme rezervaci pedem na tel. sle 596 241 269.

Zoo je v tomto obdob otevena od 9:00 do 16:00 hod. Pavilony a pokladny se zavraj o hodinu dve. A do konce bezna plat zlevnn vstupn.
 
Datum:
27.10.2017  12:07
Od:
Lenka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
O sttnm svtku 28. jna bude v Ostrav oteveno vech 12 sbrnch dvor, v nich o pr dn pozdji, 1. listopadu, zane platit zkrcen zimn provozn doba.

Zatmco obvykle bvaj v Ostrav o sttnch svtcch oteveny jen tyi nejvt sbrn dvory v Porub, Pvoze, Kunicch a Zbehu, v sobotu 28. jna OZO Ostrava oteve vech dvanct sbrnch dvor. "Nae sbrn dvory jsou obanm Ostravy k dispozici kadou sobotu. Vjimku nechceme udlat ani nyn, kdy na sobotu 28. jna pipad sttn svtek. Lid, kte se chystaj k rozshlejmu klidu nebo vyazen starho nbytku i elektrospotebie, urit uvtaj, kdy budou v sobotu moci odvzt odpad z domcnost tam, kam pat, tedy do nejbliho sbrnho dvora," k Vladimra Karasov z OZO Ostrava.

Obanm Ostravy tedy budou v sobotu 28. jna k dispozici i sbrn dvory v Radvanicch, Slezsk Ostrav, Martinov, Marinskch Horch, Proskovicch, Star Bl, Polance a Krsnm Poli. Otevrac doba bude stejn jako kdykoliv v sobotu. "Je to skvl npad," komentuje vstcn krok spolenosti OZO Ostrava Vra Kohtov z Hrabvky, kter si prv podila nov spork a potebuje se zbavit toho starho.

"Vynst spork z bytu a odvzt do sbrnho dvora sama nezvldnu. A sobota je jedin den, kdy maj as rodinn pslunci, kte mi mohou pomoci."

Ti, kte se rozhodnou odvzt odpad z domcnost do sbrnch dvor v nsledujcch dnech, musej potat s tm, e od stedy 1. listopadu bude ve vech sbrnch dvorech OZO Ostrava platit zkrcen zimn provozn doba. V praxi to znamen, e otevrac doba sbrnch dvor bude ukonena dv. Sbrn dvory v Porub, Pvoze, Kunicch a Zbehu budou od pondl do nedle zavrat u v 18 hodin, ostatn sbrn dvory budou mt v pracovn dny oteveno do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Zimn provozn doba bude v platnosti a do konce bezna. Provoz sbrnho dvoru v Polance zstv celoron beze zmn.

Vce informac o tom, jak odpad a v jakm mnostv mohou Ostravan ve sbrnch dvorech bezplatn odevzdat, a tak interaktivn mapa ostravskch sbrnch dvor jsou k dispozici na www.ozoostrava.cz.


 
Datum:
18.09.2017  10:52
Od:
Charita Ostrava (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Charita Ostrava, zve na benefin koncert "Seli se, aby pomohli" na podporu Charitnho domu sv. Zdislavy - azylovho domu pro matky s dtmi.

Koncert probhne 21. 9. 2017 od 19 h v Divadle A. Dvoka v Ostrav. Vystoup Pavel porcl, Jankv komorn orchestr a Petr Bende (akusticky s cimblem & basou)


 
Datum:
01.09.2017  16:35
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Den pro supy v Zoo Ostrava

Sobota 2. z bude v ostravsk zoologick zahrad patit supm. Pro mal i velk nvtvnky bude pipraven speciln program, kter zjemcm pibl tyto majesttn mrchorouty. Dozv se nap., jak vznam maj tito ptci v prod, jak pomh Zoo Ostrava pi jejich ochran, ale teba tak kter druhy sup mohl spatit Vinnetou. Dti se budou moci na chvilku supem i stt. Probhne i speciln komentovan krmen sup.

V souasn dob el supi ohroen po celm svt, resp. ve vech oblastech jejich pirozenho vskytu, tj. v Evrop, Asii i Africe. Tato skupina ptk m v prod nezastupiteln vznam. Coby mrchorouti se zsadn podlej na udrovn "ist" prody bez tl uhynulch zvat, kter mohou bt zdrojem nkazy a choroboplodnch zrodk. Dve relativn bn ptci jsou dnes tm na pokraji vyhuben.

V Evrop se vyskytuj tyi druhy sup - sup blohlav (Gyps fulvus), sup hnd (Aegypius monachus), sup mrchorav (Neophron percnopterus) a orlosup bradat (Gypaetus barbatus). Jejich populace nejsou nijak velk. taj okolo nkolika set a nkolik tisc pr. Nejpoetnjm evropskm supem je sup blohlav, jeho poty jsou odhadovny na 20 000 pr, nejvzcnjm pak orlosup bradat, jeho poty nepesahuj 1 000 pr. V minulosti byli tito majesttn dravci lovkem intenzivn pronsledovni. Lid bohuel vili, e supi dok ulovit nap. jehata nebo dokonce mal dti. V dsledku ileglnho zabjen nebo kladen otrvench nvnad tak byli na mnohch mstech vyhubeni.

Dky psn ochran a tzv. repatrianm projektm se da supy na pvodn msta postupn navracet. Velk podl na tom maj i ochrani ze zoologickch zahrad, kter jsou do zchrannch projekt zapojeny a bezplatn poskytuj odchovan ptky pro vyputn do voln prody. Tak je naplovn jeden z hlavnch cl modernch zoologickch zahrad, tj. pispt k zachovn biologick rozmanitosti. Jedn se o konkrtn npravu kod zpsobench prod lidskou innost. Tak Zoo Ostrava, kter chov vechny tyi evropsk supy, je do tchto projekt zapojena.

Avak supi v Evrop zdaleka nemaj vyhrno! V souasnosti musej elit novmu nebezpe - diclofenacu. Diclofenac je nesteroidn veterinrn prostedek pouvan k lb nejrznjch znt u dobytka. Prv kadavery dobytka a dalch domcch zvat jsou v Evrop primrnm zdrojem obivy sup. Pokud bylo uhynul zve krtce ped smrt leno diclofenacem, je livo v tknch stle ptomno a pedstavuje pro mrchorouty vnou hrozbu. Diclofenac je pro n vysoce toxick. Zpsobuje hromadn odpadn kyseliny moov v tle a selhn ledvin. Do dvou dn pak ptci umraj.

Bhem sobotnho programu v ostravsk zoo se nvtvnci budou moci seznmit s problematikou celosvtovho ohroen sup, ale tak jak je ostravsk zoo zapojena do zchrannch projekt na pomoc nkterm druhm. Pro dti budou od 11 do 16 hodin u expozice Na statku pipraveny sup aktivity a kvzy (v ppad nepznivho poas ve vukovm centru zoo). Kdo bude chtt, me si vyzkouet, jak je to bt supem. V 11 hod. probhne mimodn komentovan krmen sup blohlavch. Vme, e bli pedstaven tchto dravc pome zmnit pohled lid na tyto majesttn ptky a ppadn zv zjem o problematiku ohroen, ktermu musej supi elit.
 
Datum:
22.08.2017  14:57
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Bh Zoo Ostrava pro langury se bl!

Zoo Ostrava pod ve spoluprci s atletickm klubem SSK Vtkovic druh ronk charitativnho bhu. Tentokrt podpome zchrann program pro langury indonsk, jedny z nejohroenjch primt svta, kte stoj nad propast vyhuben.

Langui indont se kvli nm lidem ocitli tsn nad propast vyhuben. Na celm svt pev v lesch severnho Vietnamu jen okolo 200 zvat v pti izolovanch mikropopulacch. Kvli masivnmu odlesovn a intenzivnmu lovu klesla za poslednch 35 let populace langur indonskch a o 80 %! V souasnosti se bohuel pouze jedna z tchto populac jev jako ivotaschopn. V rezervaci Khau Ca ije okolo 100 zvat a zdej langui jsou jako jedin nkolik poslednch let alespo sten efektivn chrnni ped pytlky. Za pomoci mstnch a mezinrodnch ochran (vetn Zoo Ostrava), se da motivovat mstn obyvatele k tomu, aby sv zvata nelovili, chrnili je a nedopustili jejich vyhuben. Vechny ostatn populace langur indonskch velmi pravdpodobn v budoucnu zaniknou, pokud se nepoda najt vhodnou ochranskou strategii, kter bude v danch lokalitch fungovat.

Pokusme se zabrnit vyhuben tchto fascinujcch zvat. Nepodnikneme-li nic, mohou z na planety zakrtko zmizet. Navdy a nenvratn. Spolu se Zoo Ostrava mte anci zapojit se do mezinrodnho projektu na zchranu langur indonskch. U jen svou ast v charitativnm Bhu pro langury mete ovlivnit dn na druh stran na planety, a v dalekm Vietnamu. Hlavn st vtku ze startovnho, celch 80 %, bude bude vnovna nevldn organizaci CeREC (Centre for Resources, Environment and Climate Change), kter zchrann program ve Vietnamu d. Bez aktivn pomoci mstnch obyvatel se langury zachrnit nikdy nepoda a pokusy o jejich ochranu nepinesou douc vsledky. Proto bude st vtku z charitativnho bhu vnovna na vzdlvac programy pro obyvatele pilehlch vesnic, zejmna na vzdlvn dt. Dal st vtku poputuje na vytven protipytlckch hldek, na zalesovn i na vzkum. Vbec poprv a to dky na pomoci se tak mstn lid mn z pytlk na ochrnce langur.

Bh Zoo Ostrava pro langury se kon ve stedu 30. srpna 2017 od 18 hodin v ndhernm prodnm arelu Zoo Ostrava. Trasy jsou pipraveny ve tech dlkch - 480 m, 2,5 km a 5 km. Vichni registrovan bci obdr krom trika a dalch vc, startovn slo s asovm ipem. I kdy bh nen zvod, dky nmu se dozvte, jak jste si vedli.

Vce informac vetn online registrace najdete na www.behzooostrava.cz . Tme se na vs!
 
Datum:
15.08.2017  15:55
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Sobota 19. srpna bude v nkolika eskch a slovenskch zoologickch zahradch Dnem bez palmovho oleje. Tak Zoo Ostrava se ke spolen akci upozorujc na problematiku pstovn palmy olejn pipoj. Pro nvtvnky bude pipraven speciln program.

Sobotn program bude probhat od 11 do 16 hod. a bude vnovn zejmna spotebitelskmu chovn ns lid. Na nkolika mstech v arelu nvtvnkm mimo jin pedstavme monosti, jak se vrobkm obsahujcm palmov olej vyhnout. Dal aktivity se zam rovn na zvata, kterch se pstovn palmy olejn v jejich pvodn domovin bezprostedn dotk. U to nejsou jen druhy z jihovchodn Asie v ele s kriticky ohroenm orangutanem, ale v poslednch letech k nim pibyli i ivoichov ze stedn a zpadn Afriky, kam se pstovn palmy olejn tak rozilo. Ostravsk zoo chov nkolik zstupc, jejich situace ve voln prod nen v dsledku zakldn palmovch plant v mstech jejich pirozenho vskytu nijak pzniv. Jedn se nap. o vzcn kokodany Dianiny, impanze hornoguinejsk nebo krokodly ttnat.

V Zoo Ostrava se sname nejen informovat nvtvnky o tto problematice, ale sami jt pkladem v pouvn palmovho oleje. V restauraci Saola se va bez pouit palmovho oleje, stejn tak provozovatel oberstvovacch stnk nepouvaj k pprav smaench jdel palmov olej. Rovn se sna nabzet i dal vrobky, kter obsahuj jin druhy olej. V rmci sobotn akce jim bude pedn certifikt o nepouvn palmovho oleje organizac Lestari, kter se vnuje pedevm tmatu palmovho oleje nejen v esk Republice, ale vyvj aktivity i pmo v zemch, kde jsou ohroovny vzcn ekosystmy.

Palmov olej je dky obrovskm vnosm jeden z nejlevnjch rostlinnch olej, dky svm vlastnostem jeden z nejpouvanjch. Celosvtov poptvka po nm je velik. Neustle se roziujc plante palmy olejn, z n se palmov olej zskv, maj ale za nsledek rozshlou devastaci prody, zbory pdy, kcen. Pvodn detn lesy tak nenvratn miz a s nm i jeho obyvatel... Nejvce se palma olejn pstuje v jihovchodn Asii, zejmna v Indonsii a Malajsii. Tyto dva stty zajiuj 85 % svtov produkce oleje! Postupn se ale plante roziuj i na africk kontinent. Problm je, e na tchto plantch roste palma olejn nejen pro (s)potebu tamnch obyvatel, ale i ns Evropan, resp. Amerian. Palmov olej m velmi irok spektrum vyuit. Je obsaen ve zhruba polovin vech potravinskch vrobk, nap. v suenkch, ve zmrzlin, v chipsech, v margarnech, v majonze. Hojn se vyuv i v kosmetice pro vrobu ampon, krm, pn na holen, mdel. Je obsaen i v prmyslovch mazivech a pouv se i pi vrob biopaliv.

Od roku 2015 mus dle nazen EU vrobci na etiketch potravin uvdt konkrtn druh rostlinnho oleje, co do t doby nebylo povinn. Je tedy velmi snadn zjistit, zda vrobky, kter nakupujeme, palmov olej obsahuj i nikoliv. U kosmetickch vrobk a drogerie zatm neexistuje nazen, kter by spotebiteli orientaci ve sloen vrobk usnadovalo. Sloen je uvdno pomoc nzvu skupin chemickch ltek, za ktermi se mohou skrvat derivty palmovho oleje.

Na webovch strnkch http://stoppalmovemuoleji.cz/index.php naleznete dal informace vetn seznamu vrobk bez palmovho oleje.
 
Datum:
08.07.2017  14:59
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Dnes dopoledne porodila v ostravsk zoologick zahrad slon samice Vishesh sv tet mld. Porod zaal okolo 3. hodiny rann, mld pilo na svt v 10:57 hod.

Slon mld se narodilo po 662 dnech bezosti. Porod probhl bez komplikac, mld je vitln a zhy po porodu se postavilo na nohy.

Zatm si nejsme jisti pohlavm. Jeho matka je klidn a o sv mld peuje. Abychom obma poskytli dostaten klid, zstane pavilon slon pro veejnost doasn uzaven. Chovatel budou pro ppad nenadlch komplikac po dobu nkolika dn pokraovat v nonch hldkch.

 
Datum:
09.06.2017  09:07
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Mezinrodn den archiv pipad v kalendi na 9. ervna. Uveden datum bylo vybrno Mezinrodn archivn radou jako den, kdy je veejnosti na celm svt pipomnn vznam a dleitost archiv pro spolenost. Archivy zvou vechny zjemce ke sv nvtv, aby je seznmily s pozoruhodnou archivn innost, ukzaly jim sv historick bohatstv uloen v psemnostech a konen pedstavily irok monosti vyuvn archivli.

Mezinrodn den archiv se v esk republice nese pod heslem "Archiv - kiovatka mezi minulost a ptomnost". Oslava tohoto dne je tak pipomenutm 90let existence Archivu msta Ostravy. Od 9.30 do 16.30 budete mt jedinenou pleitost komentovan prohldky historick budovy Archivu msta Ostravy vetn fotografick a knihask dlny a modernho depotnho bloku. Prohldky budou zanat vdy v pl a celou hodinu. Archiv pro tento den tak pipravil uniktn jednodenn vstavu Ostravsk archvn nej, kde mete spatit nejstar listiny, nejstar mstskou pee, peetidlo, nejvt mapu, nejt쾹 edn knihu a dal archivn zajmavosti a po ukzky z nejnovjho prstku - dokument Jaromra a Dolores avrdovch, prost vechna nej, ktermi archiv disponuje. Budete si moct zahrt pexeso s monost vyhrt ceny s logem msta.
 
Datum:
06.04.2017  09:11
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Voln pracovn pozice:

Nov ance z.s., i: 65497961 se sdlem Star cesta 121 /6, Ostrava- Hruov, 500 02, vypisuje vbrov zen na pozici PRACOVNK V SOCILNCH SLUBCH NPL PRCE - Prce v Azylovm dom na pozici pracovnka v socilnch slubch.

POADUJEME Minimln vzdln:
- Ni stedn odborn, Stedn odborn s vunm listem
- Kurz Pracovnka v socilnch slubch (monost dodln v pracovnm pomru)
- idisk prkaz sk. B
- Pracovitost, empatie, fyzick zdatnost pro prci v ternu
- Trestn bezhonnost (nutno pedloit edn potvrzen osvden)
- Spolehlivost
- Vysok pracovn nasazen
- Schopnost prce v tmu
- NABZME zkladn plat 16.000 K (hrubho) + osobn hodnocen, + pplatky za non, za svtky
- Smlouvu na dobu neuritou
- Prce v ptelskm kolektivu

INFORMACE O POZICI: Msto pracovit: Ostrava - Koblov Typ pracovnho pomru: Hlavn pracovn pomr Dlka pracovnho pomru: Na dobu neuritou Typ smluvnho vztahu: Pracovn smlouva Pracovn doba: Nepetrit provoz
Nstup: od 1.5.2017
Zadavatel: Zamstnavatel Kontaktn osoba: Ing. Renata Toporkov, nova.sance@centrum.cz Vce informac o organizaci a slubch naleznete na strnkch www.koblov.cz
 
Datum:
26.03.2017  09:54
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Jaro v zoo – zahjen komentovanch setkn u zvat

S pchodem jara se nvtvnci ostravsk zoologick zahrady opt mohou tit na komentovan setkn u vybranch druh zvat. Zpotku budou probhat hlavn o vkendech, od kvtna pak kad den. Zahjena byla v sobotu 25. bezna.

V tomto obdob budou komentovan setkn probhat pevn o vkendech a svtcch. Avak ani zjemci, kte upednostuj prohldku zoo v pracovn dny, nepijdou zkrtka. Krmen medvd a hulman bude na programu kad den ve stejn asy jako o vkendech. Stejn tak prci se slony mohou zjemci vidt kad den. Ve stedy to bude navc komentovan setkn u krokodl. Od kvtna a do konce srpna se lid mohou tit na setkn kad den a v programu pibydou i dal druhy.

asov harmonogram aktulnch komentovanch setkn v Zoo Ostrava:

kad den

10:45 hod. medvdi a hulmani
14:45 hod. medvdi a hulmani
od 12.30 do cca 14 hod. prce se slony

vkendy a svtky

9:30 hod. pandy (za pknho poas)
10:30 hod. vydry (za pknho poas)
13:30 hod. ralci (SO, NE)
14:00 hod. hroi

steda

13:30 hod. krokodli

Setkn me bt z nenadlch provoznch i veterinrnch dvod zrueno.

Komentovan setkn jsou v ostravsk zoo pro adu nvtvnk vtanm zpestenm prohldky. Lid se pi nich maj monost krom pozorovn zvat zrove dozvdt tak adu zajmavost o jejich chovu v zoo i aktuln situaci ve voln prod, kter nen asto nijak pzniv. Pro mnoh, ve voln prod ohroen druhy, zstv chov v zoologickch zahradch posledn monost, jak tato zvata uchovat pro pt generace.

Pokud navtvte ostravskou zoo jet do konce msce bezna, mete vyut levnjho mimoseznnho vstupnho. Arel zoo je v beznu oteven od 9 do 18 hodin, pavilony a pokladny se zavraj o hodinu dve, tj. v 17 hod.
 
Datum:
21.03.2017  15:11
Od:
Kateina (anonymn uivatel)
Nzev:
Mon nevte, e...
 
Posledn tden maj pznivci souasn evropsk malby monost prohldnout si v Galerii vtvarnho umn v Ostrav (GVUO) vstavu Naruen imaginace s podtitulem Making Windows Where There Were Once Walls.

Expozici, kter pedstavuje dvacet est tvocch mal ve stednch letech, pro galerii pipravila britsk kurtorka Jane Neal.

Vstava v ostravskm Dom umn kon ji tuto nedli 26. bezna v 18 hodin.
Reim zobrazen: ve / strom