Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ludmila,
ztra Nadda.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Mon nevte, e...
Datum:
30.08.2019  14:43
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Bh pro gibony v Zoo Ostrava startuje ji ztra - 1200 bc pilo nohu k dlu a pome zachraovat gibony na Jv
Charitativn bh, kter ostravsk zoologick zahrada pod ve spoluprci s atletickm klubem SSK Vtkovice, odstartuje ji ztra v ptek 30. srpna. Vtek ze startovnho bude pouit na podporu zchrannho programu Coffee and Primate Conservation Project a tak Zoo Ostrava. Trasy jsou pipraveny ve tech dlkch - 480 m, 2,5 km a 5 km a prvn bh bude odstartovn v 18 hodin. Pob se po oznaench cestch s asfaltovm povrchem. Vichni registrovan bci obdr startovn slo s asovm ipem. Pestoe bh nen zvod, astnci budou mt monost zjistit vsledky svho vkonu.

Gibon stbrn ije pouze na ostrov Jva v Indonsii. Je dokonale pizpsoben k ivotu v korunch strom. Ve vtvch se pohybuje pomoc dlouhch pednch konetin - brachiac (rukovnm). Jednm skokem doke pekonat vzdlenost a 10 metr. Stejn jako jin druhy gibon ije v rodinnch skupinch tvoench rodiovskm prem a rzn starmi mlaty. Pat mezi ohroen druhy - v dsledku kcen detnch les, kter obv, se pirozen prosted gibon neustle zmenuje. Dal hrozbu pedstavuje nelegln obchod se zvaty, mlata jsou chytna a prodvna na ernm trhu jako domc mazlci. Jejich rodie pi obran mlat umraj. Ve voln prod zbv okolo 4000 zvat, poetnost populace vak nadle kles.


Nadje pro gibony stbrn
V roce 2012 byla zaloena indonsk iniciativa Coffee and Primate Conservation Project (CAPCP). Jejm clem je vzkum a ochrana gibon stbrnch a dalch ohroench druh a jejich pirozenho prosted na Jv. Jednou z cest je podpora produkce stnomiln kvy, lesnho medu a palmovho cukru jako trvale udritelnho a k prod etrnho zpsobu obivy. Pstovn kvy m asto negativn dopady na produ. Od 70. let minulho stolet se kvli zven odolnosti vi nemocem a plsnm pstuj pedevm slunomiln odrdy kvovnku, jejich plante mohou za kcen tropickch les a kvli vt poteb hnojiv a chemickch postik i za zneitn pdy a vody. Udritelnm eenm je nvrat ke stnomiln kv, kter me rst spolu s dalmi kei a stromy v rmci zdravho agro-ekosystmu. Takov je i kva "Kopi Owa" produkovan v rmci Coffee and Primate Conservation Project a pstovan ekologicky etrnmi postupy pmo v oblastech, kde se vzcn primti vyskytuj. Dky tomu zstv zachovn pirozen ekosystm, a tm i domov pro zde ijc druhy zvat. Clem CAPCP je krom ochrany ohroench druh zvat tak nalezen udritelnho zpsobu obivy pro mstn komunity. A tm se stala prv kva a dal lesn produkty.

Hlavn st vtku (80 %) z letonho Bhu Zoo Ostrava pro gibony bude pouita na vytvoen mobiln ochransk jednotky pmo na Jv. Speciln upraven ternn automobil bude mt za kol navtvovat koly a komunity v oblastech vskytu gibon stbrnch a podporovat vzdlvn a osvtu o ochran prody, gibon a dalch ohroench zvat. Ochransk jednotka bude rovn propagovat lesn produkty, jako je kva, palmov cukr i med, vyroben k prod etrnm zpsobem mstnmi obyvateli. Zbylou st vtku zsk Zoo Ostrava.

tvrt ronk charitativnho bhu v ostravsk zoo je zcela vyprodn, maximln kapacita 1200 bc byla naplnna ji nkolik dn ped samotou akc. Velmi ns t, e lid projevili o akci takov zjem a rozhodli se pomoci. Pestoe pob v Ostrav, ovlivn tm dn na druh stran zemkoule, a v dalek Indonsii. Napluje se tak heslo akce "Pilo nohu k dlu".
 
Datum:
22.08.2019  11:04
Od:
Lenka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
V sobotu 24. srpna se od 14 hodin na ndvo bloveckho zmku uskuten vbec prvn ronk pivnho festivalu Beer Fest! Na epu bude pes padest druh piva z eskch i zahraninch pivovar a nebudou chybt ani nejrznj dobroty. Po cel odpoledne se astnci mohou tit tak na bohat doprovodn program.


O program na pdiu se postaraj zstupci rdia as, kte budou celou akc tak provzet. Zpestenm bude jist i exhibin vystoupen sportovc z bloveckho a novojinskho klubu Thaiboxu a tak komentovan prohldky zmku. Bhem nich zjemci uvid nejen zajmav msta zmku, ale dky mstnmu kastelnovi si vyslechnou tak originln pbhy o lechticch, kte zde ili. A poadatel nezapomnli samozejm ani na dti, pro n budou pipraveny v dtskm koutku nejrznj atrakce a hry.

Vyvrcholenm tto asn akce, na n se sejdou nejen obyvatel Blovce, ale i okolnch obc, bude promtn oscarovho snmku Bohemian Rhapsody v letnm kin. To zane hned po setmn, nejdve ve 20.30 hodin.
 
Datum:
17.06.2019  08:27
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
V poslednm, titnm vydn asopisu SeniorTip byla pozvnka do na ostravsk zoologick zahrady. V lnku byly nkter nepesnosti a tak zde je upesnn nkterch daj, kter jsou zastaral a u neplat. Upesnn je hlavn proto, aby ppadn nvtvnci nebyli pi nvtv zklamni. Ale to se nebojm, protoe i tak je v na zoo tolik zajmavost, e nvtva je zitkem.

Upesnn se tk:
- Zoo Ostrava le v mstsk sti Slezsk Ostrava, ne Stromovka (to je "jen" jedna z blzkch ulic).

- Sprvn nzvy nkterch expozic a pavilon:
Mal Amazonie, ne Amazonie
Pavilon indickch zvat, ne pavilon elem
itvn, ne medvdrium
Pavilon Tanganika a pavilon slon, ne pavilon tlustokoc

- Expozice Non Tanganika pedstavuje ivot zvat s non aktivitou...

- Tygry momentln nechovme (od roku 2016).

- Od loskho roku pouvme pojem "komentovan setkn", ne krmen. To je asi malikost, kadopdn krmen iraf ani slon aktuln neprobh. Vce najdete na http://www.zoo-ostrava.cz/cz/akce-v-zoo/komentovane-krmeni/.

- Komentovan prohldky sklenk probhaj u od dubna, a to KAD vkend v 11 a 14 hod. http://www.zoo-ostrava.cz/cz/akce-v-zoo/komentovane-prohlidky/.

Dal informace a aktuln daje najdete na: www.zoo-ostrava.cz.

Ostravsk zoo dkujeme za upesnn!
 
Datum:
31.05.2019  08:06
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Den dt v Zoo Ostrava

V sobotu 1. ervna se v ostravsk zoologick zahrad uskuten oslavy svtku dt. Pro dti, kter tento den do zoo pijdou, bude pipraven speciln program a tit se mohou i na mal drek.

Program bude probhat od 9 do 16 hodin. Vechny dti se mohou tit na mal drek, kter obdr u vstupu do zoologick zahrady. Bude se jednat o jdlo, proto doporuujeme si s sebou pibalit liku. V arelu zoo se pak mohou setkat s ervenou karkulkou, udatnm rytem a dalmi pohdkovmi a zvecmi postavikami, se ktermi si mou mal oslavenci zahrt a zasoutit. U stnku Stediska volnho asu Ostrava si budou moci zjemci vyrobit i vlastn zvec masku.

Akce se uskuten pouze za pknho poas.
 
Datum:
17.05.2019  12:58
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Provoz safari v Zoo Ostrava zahjen

Po zimnm obdob se v ostravsk zoologick zahrad opt otevelo safari. Zjemci se mohou safari expresem projet temi rozlehlmi vbhy s tm stovkou africkch a asijskch zvat. Je mezi nimi i deset letonch mlat a kadm dnem pibydou dal. Za pr tdn se vrt i vzcn gazela persk.

Safari v ostravsk zoologick zahrad oteven v roce 2014 zahrnuje ti vbhy - Afriku, Persii a Indii. Celkov rozloha expozice zaujm tm est hektar a ije zde aktuln asi stovka zstupc africk a asijsk fauny ve vce ne 10 druzch (viz video). Nvtvnci se mohou projet safari expresem kad den v dob od 10 do 18 hodin. Dlka jedn jzdy je asi 15 a 20 minut. Nstupit se nachz pod vbhem iraf.

Leton mlata

Ve vbzch Afrika a Indie je k vidn i nkolik letonch mlat. V africkm vbhu je to est mlat vzcnch voduek abok (tyi samci a dv samiky), piem kadm dnem by k nim mla pibt i mlata antilop losch. Bezch je nkolik samic tohoto turovitho kopytnka. Dal mlata jsou pak v indickm vbhu - celkem tyi sameci axis indickch. I zde to nen konen poet, mlata oekvme i u dalch druh, jako jsou vzcn jeleni barasinga nebo zstupce tur nilgau.

Staronov druh

Do vbhu Persie, kter v souasn dob obv chovn stdo vzcnch divokch osl onager a sam skupina vzcnch dak mezopotmskch, se v prbhu sezny vrt gazela persk, nazvan t dejran. Zoo ped nkolika lety chovala dva samce tto nejvt asijsk gazely, z nich jeden uhynul a druhho jsme pak v rmci mezinrodn spoluprce pevezli do Zoo Helsinky k devtilenn skupin samic. Jeho mise zde byla spn a Zoo Ostrava zsk nkolik jeho potomk (ti samci).

Skla v Indii

Indick vbh obvaj mimo jin i tyi samci kozy rouboroh, pro kter jsou typick mohutn spirlovit stoen rohy. Zoo Ostrava chov stedoasijsk poddruh, kter dve obval vtinu z hor lecch na bezch hornho toku ek Amudarja a Pand v Turkmenistnu a Tdikistnu. Pro tato horsk zvata zvykl na pohyb v tkm ternu byla ve vbhu vytvoena "skla" sestaven z hromady velkch kamen. Je situovan na zatek vbhu u vjezdu z vbhu Persie.
 
Datum:
19.04.2019  10:24
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
O Velikononm pondl dve do zoo

Zoologick zahrada a botanick park Ostrava je oteven kad den v roce a bude tomu tak i bhem nadchzejcch velikononch svtk, vdy od 9 hodin do 19 hodin. O Velikononm pondl se jej brny otevou dokonce o hodinu dve. Tit se mete i na speciln program.

Na Velikonon pondl se ji tradin otevou brny ostravsk zoologick zahrady o hodinu dve, tedy v 8:00 hod. Bhem dne bude pro nvtvnky pipraven i doprovodn program. U pavilonu Papua se mohou zjemci tit na velikonon pomlzku s Hitrdiem ORION. U expozice Na statku budou probhat jarn aktivity pro dti i dospl, kter pipravili pracovnci Stediska volnho asu Ostrava.

Krom specilnho velikononho programu budou probhat i komentovan setkn u vybranch druh zvat.

Pejeme vem vesel Velikonoce!

Zoologick zahrada a botanick park Ostrava, p. o.
Michlkovick 2081/197
710 00 Ostrava

 
Datum:
12.04.2019  12:05
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Jaro v Zoo Ostrava - pipomnme zahjen komentovanch setkn

V Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava byla opt zahjena komentovan setkn u vybranch druh zvat. Nvtvnci se tak mohou tit na zajmav zpesten prohldky zoo. Pipraveny budou i jarn aktivity pro dti.

V tomto obdob budou komentovan setkn probhat pevn o vkendech a svtcch, ale ani nvtvnci upednostujc prohldku zoo v pracovn dny nepijdou zkrtka. Kad den mohou zjemci vidt pi o slony nebo krmen impanz. Od dubna pak pibude setkn u krokodl nebo krmen medvd a hulman v expozici itvn. V kvtnu se pak mohou lid tit na velbloudy a supy. A jakmile bude dostaten teplo, oteve se i prchoz expozice Rj lemur, kde bude probhat komentovan krmen lemur.


asov harmonogram:

kad den
12:00 impanzi

pe o slony - zatek mezi 13:00 a 13:30

vkendy a svtky

9:30 pandy

10:30 vydry

11:00 mandrili

12:30 ralci (pouze SO a NE)

14:00 hroi

vybran dny

11:30 loriov - T a T

13:30 elmy - T, ST a T (mimo svtky)

Pozn. - Setkn me bt z nenadlch provoznch i veterinrnch dvod zrueno.

Komentovan setkn v ostravsk zoo pedstavuj pro nvtvnky vtan zpesten prohldky. Lid se bhem nich krom pozorovn zvat od chovatel zrove dozvd tak adu zajmavost o chovu danho druhu v lidsk pi i aktuln situaci ve voln prod, kter nen asto nijak pzniv. Pro mnoh, ve voln prod ohroen druhy, se stv chov v zoologickch zahradch posledn monost, jak tato zvata uchovat pro pt generace.

Nvtvou ostravsk zoo pomhte chrnit zvata a rostliny po celm svt. Z kadho vstupu putuj 2 K na zchranu ohroench druh pmo ve voln prod. Dkujeme!
 
Datum:
04.04.2019  09:00
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Den ptactva v Zoo Ostrava

Po roce opt zveme vechny Kosy, Pnkavy, Hly, Dudky, Ptky a dal nositele ptach pjmen do ostravsk zoologick zahrady. V sobotu 6. dubna se zde uskuten tradin oslavy svtku vech opeenc. Tento den budou mt lid s ptam pjmenm zvhodnn vstupn do zoo a pro vechny nvtvnky bude pipraven doprovodn pta program.

Program zane v 10:00 hod. speciln ornitologickou prochzkou s ornitologem Otakarem Zvalskm. Arel Zoologick zahrady a botanickho parku Ostrava le v lokalit Velkho ostravskho lesa a dky prodnmu charakteru je toitm pro adu druh voln ijcch ptk. Vzhledem k tomu, e v tuto dobu nejsou jet stromy olistn, lze ptky pozorovat relativn snadno. V poslednch letech bylo v arelu zoo pro podporu a zven biodiverzity vyveno vce ne dv stovky nejrznjch budek pro zven hnzdnch monost a realizovna ada dalch opaten pro ochranu ptactva. Nkter z nich astnci prochzky tak uvid. Ornitologick prochzka zane u vukovho centra zoo a potrv asi hodinu. Pro snadnj pozorovn ptk doporuujeme pinst si s sebou dalekohled, pp. urovac kle a atlasy.

Mezi 11. a 16. hodinou budou pipraveny ve vukovm centru zoo a jeho okol aktivity a soute na pta tma: poslouchn ptach hlas, poznvn ptaho pe a ptach vajec, vstava budek, ochrana ptk kolem lidskch sdel a dal pta aktivity. Lid zde tak najdou nmty a inspirace, jak se oni sami mohou zapojit do pomoci ptkm teba na sv zahrad. Jedn se o relativn jednoduch, ale velmi inn kroky, jako je vyven vhodn budky, vsadba plodonosnch ke i vybudovn ptka pro ptky.

Nositel ptaho pjmen budou mt tento den ji tradin zvhodnn vstupn do zoo. Pokud se prok obanskm i jinm prkazem s fotografi, zaplat zlevnn mimoseznn vstupn.

Od roku 1992 vyhlauje esk spolenost ornitologick (SO) informan kampa nazvanou "Ptk roku". Jejm clem je zvit povdom irok veejnosti o ptactvu ijcm zejmna v blzkosti lidskch sdel, a tm zvit zjem o tuto skupinu zvat. Ptkem roku 2019 byla vyhlena hrdlika divok, kter je na rozdl od hrdliky zahradn psn tan. Ze svch zimovi v Africe se vrac v dubnu. Vhodnm prostedm pro ni je pestr krajina s hustmi porosty kovin. V krajin s velkmi lny bez luk, remz a ke nenajde dostatek mst k hnzdn. Kvli pouvn herbicid nem ani dostatek vhodn potravy v podob semen. Zsadn pro peit hrdliky je i zsoba vody, piem ta ubv vysychnm krajiny a tak odvodovnm polnch mokad. Hrdlice, ale samozejm i dalm ptam druhm a tak hmyzu me pomoci zlepen stavu zemdlsk krajiny. V tto souvislosti sepsala esk spolenost ornitologick a eskomoravsk mysliveck jednota petici Vrame ivot do krajiny (viz www.birdlife.cz/petice-za-krajinu).
 
Datum:
26.03.2019  12:24
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Sklenky v Zoo Ostrava se otevou veejnosti ji v dubnu!

V Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava nen k vidn jen pestr kolekce zvat z rznch kout svta, ale tak velmi pestr kolekce rostlin. Krom plan rostoucch je to cel ada tropickch a subtropickch druh. Nejvt koncentrace exotiky se nachz v pstebnch sklencch, kter se po zimn pestvce opt otevou nvtvnkm. Dky zvenmu zjmu veejnosti u v dubnu!

Pstebn sklenky jsou situovny v botanickm zzem a nvtvnkm zoologick zahrady nejsou bn pstupn. Zjemci do nich maj monost nahldnout pi specilnch komentovanch prohldkch s prvodcem. V letonm roce budou tyto prostory oteveny v sobotu 6. dubna. Na ploe 1000 m2 rostou rostliny, kter se vyuvaj k tvorb a drb tropickch expozic v arelu zoo, je zde pstovna sbrka rostlin tropickho a subtropickho psma, a to jak ovoce a zeleniny tak i rznch druh bylinek a koen. Tropy v Zoo Ostrava mohou nvtvnci zat od dubna a do konce jna kad vkend pouze s prvodcem, vdy v 11:00 a 14:00 hod. Sraz zjemc je u vstupu do zoo, kde si skupinu vyzvedne prvodce. Prohldky jsou zahrnuty v cen vstupenky do zoo. Z dvodu omezen kapacity je nutn rezervace pedem na tel. sle 596 241 269 nebo osobn na vrtnici zoo.

Bhem prohldky mohou nvtvnci vidt a v ppad zralosti i ochutnvat rzn tropick plody i aromatick byliny. Jedn se napklad o plody nzk odrdy bannovnku (Musa), citrus (pomeran, mandarinka, tahitsk lajm, limetka i kumquat) i kvovnku arabskho (Coffea arabica). Nov mohou obdivovat tak kakaovnk (Theobroma cacao), kafrovnk (Cinnamomum camphora) nebo prstek do rodiny orchidej – vanilku (Vanilla planifolia).

Krom uitkovch rostlin rostou ve sklencch tak tropick a subtropick rostliny okrasn listem i kvty. Krom orchidej a bromli, jejich kvty jsou nepehldnuteln, zde kvetou i mn znm druhy jako napklad kn (Crinum x amabile), kter pat mezi amarylkovit. Jeho velk ervenofialov kvty jsou podobn lilim. Pod zem vytv cibuli, kter me mt v prmru a 20 cm. Listy jsou dlouh, meovit, syt zelen barvy. Tento druh je kencem pvodnch botanickch druh, kter se do Evropy dostaly koncem 18. stolet a dlouhou dobu bylo pstovn tchto rostlin vsadou zmeckch sklenk a botanickch zahrad. Cel rostlina je jedovat.
 
Datum:
15.03.2019  13:16
Od:
Druh msto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Ptel,

V noci z 16. na 17. bezna 1939, v pedveer nvtvy Adolfa Hitlera v Brn,
se rozhodli brnnt nacist, e pro Vdce nachystaj drek.
A zaplili Velkou synagogu, nejviditelnj symbol a centrum idovskho ivota v Brn.

Legenda prav, e kdy dorazil Hitler vlakem na Hlavn ndra,
stoupal jet dm k nebi jako hroziv pedzvst toho, co mlo pijt.

Prosperujc idovsk obec mla ped vlkou v Brn skoro tinct tisc len, po vlce 840.

Brnnsk radnice rozhodla na jednom ze svch prvnch zasedn po osvobozen
o zbudovn pamtnku na mst bval synagogy.
Tento slib nebyl nikdy naplnn.

Tuhle nedli uplyne od vyplen synagogy 80 let.

A my jsme pesvdeni, e as k dstojnmu uctn pamtky bvalch spoluoban nevyprel.

Pokud si myslte tot, pijte prosm v nedli 17. bezna v 11 hodin na msto,
kde Velk synagoga stvala, na roh Pzov a Splen ulice.

Polome kvtiny na przdn msto, kter stle ek...


 
Datum:
13.03.2019  17:13
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Pozvnka na ztej akci ve Fakultn nemocnici v Ostrav.

Nemoci ledvin se chovaj jako tich zabijk, kter je schopen vznamn naruit vai kvalitu ivota. Mezinrodn federace pro onemocnn ledvin a Mezinrodn nefrologick spolenost kadoron vyhlauj "Svtov den ledvin". V letonm roce tento den pipad na 14. bezen.

Fakultn nemocnice Ostrava zve vechny, kte by rdi vdli, jestli jim sprvn funguj ledviny. 14. bezna od 8.00-12.00 hodin do Nefrologick ambulance Intern kliniky(v budov polikliniky - pe vstupem do vestibulu). Pomoc skrningovch vyeten (zmen krevnho tlaku, vyeten moi) Vm zjistme onemocnn ledvin a zrove budete mt tak monost prohldky Hemodialyzanho stediska FN Ostrava.
 
Datum:
25.02.2019  07:48
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Srden zveme do Ostravskho muzea na akce, kter se uskuten

v ter 26. nora v 17 hodin - druh pokraovn novho cyklu Martina Jirouka "Kiovatky slezsk kinematografie"
Vce informac na www.ostrmuz.cz

- do nedle 3. bezna trv vstava "Sopky v geologick historii Moravy a Slezska", kterou pipravilo Vlastivdn muzeum v Olomouci ve spoluprci s Katedrou geologie PF UP Olomouc, Muzeem a galeri v Prostjov a stavem geologickch vd PF MU Brno. Jejmi autory jsou Mgr. Tom Lehotsk, Ph.D., RNDr. Vladimra Jakov a prof. RNDr. Antonn Pichystal, DrSc.

- v ter 5. bezna - XI. Masopust Ostrava "Znovuzrozen v renesanci" a V. masopustn jarmark, Masarykovo nmst, od 10 do 19 hodin

Leton masopustn oslavy se ponesou v duchu renesannho divadla comedie dellarte. Program v prostorch jarmarku: 10-15 hodin, Masarykovo nmst v Moravsk Ostrav - Vystoup kapela Rabussa, poulin divadlo, masopustn makary, flaineti a kejkli.
Hlavn program Masopustu Ostrava: 15-19 hodin, Masarykovo nmst a pilehl ulice Moravsk Ostravy

15.00 - zahjen
16.30 - slavnostn pedn masopustnho prva za asti pedstavitele mstskho obvodu Moravsk Ostrava a Pvoz
17.00 - makarn prvod centrem Moravsk Ostravy
18.15 - tradin scnky Zabjen kozla a Pochovvn basy
19.00 - zvr masopustu, smuten prvod s basou okolo nmst

Pijte ve vlastn masce a pidejte se!
 
Datum:
20.10.2018  10:30
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Dn pro zoo

Leton sezna byla pomrn bohat na ovoce a dal plody, z nich mnoh slou jako potrava i zvatm v zoo. Mezi oblben pochoutky nkterch druh pat i dn. Proto se ostravsk zoologick zahrada opt obrac na pstitele a zahrdke, kte maj dn nadrodu. Jejich pebytky velmi rdi pijmeme. Vyuijeme je nejen jako krmivo pro zvata, ale vydlaban a nasvcen poslou i k vzdob arelu zoo pi tradin listopadov akci.

Prvn listopadovou sobotu, tj. 3. listopadu, se v ostravsk zoologick zahrad uskuten tradin oslavy svtku Halloween spojen s dlabnm dn. Obracme se proto na zahrdke a pstitele zeleniny, kterm se letos urodil nadbytek dn, zdali by nm sv pebytky neposkytli. Po akci budou dn vyuity jako doplnk krmen zvatm, pro kter jsou tyto plody zajmavm zpestenm jdelnku i velkou pochoutkou. Pat k nim napklad prasata, nkter druhy opic nebo hroi. Dkujeme!

Pipomnme, e tento den bude rovn ukonena sout ve sbru plod "pkov podzim". Ve vukovm centru zoo probhne slavnostn vyhlen nejpilnjch sbra.
 
Datum:
12.10.2018  10:39
Od:
Lucie (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Den zdrav, kter se kon dne 12. jna od 9 do 16 hodin ve foyer bohumnskho kina. Krom tradinch vyeten jako men cholesterolu, tlaku i cukru v krvi, nebo vyeten zraku se lid budou moci zapojit do sbrky na pomoc nedonoenm dtem. K vidn bude i vstava starch lkaskch pstroj.
 
Datum:
17.09.2018  08:06
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
pkov podzim v Zoo Ostrava

Ostravsk zoologick zahrada vyhlauje dal ronk soute ve sbru podzimnch plod - pkov podzim. Letos je to s ohledem na poas o nkolik tdn dve n v pedchozch letech. Zskan plody zpest jdelnek ad zvatm, nap. jelenm, opicm, medvdm, prasatm i plodoravm ptkm. V pedchozch devti roncch lid pro zoo nasbrali u pes dvanct tun plod!

Kter plody je mon sbrat? Do soute jsou zahrnuty:

- re pkov (pky)
- jebu obecnho (jeabiny)
- dubu (aludy)

pky musej pochzet z divokch rostlin.


Pravidla soute:

Soutit mohou jednotlivci a dtsk kolektivy (nap. koln tdy, zjmov krouky apod.)

Vechny plody musej bt dkladn usueny a rozdleny podle druh. Neusuen plody nebudou do soute zahrnuty. Plody je mon pinet prbn na vrtnici zoo a do 3. listopadu, kdy probhne vyhlen vtz.

V rmci soute budou hodnoceny dv kategorie:

- Kategorie 1: pky a jeabiny
- Kategorie 2: aludy

Vyhlen vtz:

Vyhlen vtz probhne v Zoo Ostrava v sobotu 3. listopadu v rmci akce Halloween a lampinov prvod. Odmnou nejpilnjm/u sbrai/sbram bude nvtva zkulis zoo a drkov balky.

PEDEM DKUJEME VEM SBRAM ZA JEJICH PLI!
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>