Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darja,
ztra Izabela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Tip pro vs
Datum:
30.08.2019  14:49
Od:
Lucie (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Bohumnsk bunkr Na Trati lk v sobotu 31. srpna 2019 na nevedn veern prohldky.

Veern prohldka prvorepublikovho bunkru za doprovodu hranie a vn opeench pekk. Nejen to ek na vechny, kte v sobotu 31. srpna zam na nvtvu pchotnho srubu Na Trati v Bohumn. Ten bude mt oteveno netradin a do 22 hodin.

"Vkendov prohldky zanaj jako obvykle od dvou hodin odpoledne. V sobotu se ale loume s letnmi przdninami, a tak jsme se rozhodli je k veeru fanoukm historie zpestit nevednmi veernmi komentovanmi prohldkami s hraniem. V plnu mme minimln ti. V jejich prbhu si zjemci budou moci napklad zkusit nastartovat dieselagregt nebo projt si ochrann pkop v lev sti objektu pes nouzov vchod," lk k nvtv Michal Hejda z Klubu vojensk historie Bohumn.

Pipraveny budou i atrakce pro dti ve vojenskm duchu a ohnit, na kterm si zjemci budou moci opct vlastn pekky i uzeninu. Promtat se bude i dokument vnovan promnm pchotnho srubu. Komentovan veern prohldky budou probhat kadou hodinu od 18 do 21 hodin. V ppad vtho zjmu jsou bunkrci pipraveni provzet srubem co pl hodinu.

Vstupn je tradin, tedy 50 korun pro nvtvnky nad patnct let, dti maj vstup voln. Bunkr bude pro veejnost oteven jet v z, a to vdy o vkendech. Vstup do nj je mon jedin s prvodcem. Hodinov komentovan prohldky zanaj vdy v celou, a to od 14 do 17 hodin. Objekt lenov klubu vojensk historie otevou jet o sttnm svtku v pondl 28. jna, a to opt od 14 hodin do 18 hodin. Stavebnm pojetm uniktn objekt je soust Technotrasy Moravskoslezskho kraje. Dal informace lze najt na webu www.bunkr-bohumin.cz
 
Datum:
22.08.2019  10:08
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den pro antilopu Derbyho v Zoo Ostrava

Sobota 24. srpna bude v Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava u podest patit antilop Derbyho - nejvt a zrove nejohroenj antilop svta. Akci organizuje spolek Derbianus Conservation, kter se v zchran tto antilopy angauje u od roku 2000. Zoo Ostrava zchrann projekt podporuje od roku 2010 a od roku 2016 i kad nvtvnk zoo prostednictvm programu Koruna respektive Dv koruny ze vstupu.

Zpadn poddruh antilopy Derbyho (Taurotragus derbiaus derbianus) se vyskytuje v prod pouze v Senegalu v Nrodnm parku Niokolo Koba v potu menm ne 200 kus. Velkou nadj pro tuto antilopu je jej chov ve dvou senegalskch rezervacch Bandia a Fathala, kde se pod dohledem eskch odbornk v rmci zchrannho projektu poet antilop Derbyho rozrostl na vce ne sto zvat. Antilopa Derbyho je ohroena ponejvce pytlctvm a bytkem ivotnho prostoru v dsledku roziovn zemdlskch oblast.

Sobotn program bude probhat u expozice Na statku od 10 do 17 hod. Nvtvnci se bhem nj seznm s antilopou Derbyho a zrove se od pmch astnk projektu budou moci dozvdt aktuln novinky ze Senegalu, kde projekt probh tm 20 let. Pro dti budou pipraveny nejrznj antilop aktivity a malovn na obliej. Mohou se tak promnit v mal antilopy i dal zvata. Zjemci si budou moci zakoupit nejrznj pedmty s motivem antilop, jako jsou magnetky, samolepky, pltn taky i trika, a tak pmo podpoit zchrann program.

Ostravsk zoo je lenem spolku Derbianus Conservation od roku 2012. Od ledna 2016 je tento zchrann projekt podporovn i vemi nvtvnky Zoo Ostrava, a to prostednictvm programu Koruna ze vstupu. To znamen, e ze vstupu kadho nvtvnka zoo do loskho roku putovala 1 K na speciln et, kter je erpn na podporu projekt vnujcch se zchran ohroench druh zvat a rostlin ve voln prod. V letonm roce se podpora zchrannch projekt zdvojnsobila, jeliko na podzim 2018 schvlilo zastupitelstvo msta Ostravy naven pspvku z jedn na dv koruny ze vstupu.
 
Datum:
27.06.2019  09:17
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den pro elvy v Zoo Ostrava

Ostravsk zoologick zahrada chov celkem 20 druh elv. Jsou mezi nimi vodn i suchozemsk a tm vechny pat k ohroenm druhm. st je chovna v zzem, kde se nkter i spn rozmnouj, vtinu vak lid najdou na rznch mstech v expozin sti zoo. Sobotn akce (29. 6.) pedstav nvtvnkm tuto starobylou skupinu zvat, kter pamatuje ru dinosaur, zejmna z hlediska ohroen a mon pomoci kadho z ns.

elvy jsou starobylou skupinu ivoich s ojedinlou tlesnou stavbou obvajc nai planetu bezmla tvrt miliardy let. Byly svdky vzestupu i pdu dinosaur, vidly vzltnout prvn ptky a pihlely vzniku lovka. Za poslednch 30-40 let vak klesly poty mnoha druh natolik, e jim hroz pln vyhuben!

V minulch staletch lovk bezohledn vyhubil ob suchozemsk elvy na nkterch ostrovech, v souasnosti se ohroen elvch populac dotk vech druh. V mnoha oblastech svta jsou jejich vejce i maso dleitou tradin potravou obyvatelstva, jejich krune jsou vyuvny jako surovina pro dal zpracovn, irok uplatnn maj elvy i pi vrob orientlnch liv. Msta vskytu elv jsou innost lovka pokozovna, zneiovna, fragmentovna i pln zlikvidovna a zastavna. Mosk elvy hynou v bludnch rybskch stch, jejich rozmnoovac ple zabraj lid a v dsledku zvyujcho mnostv plastovho odpadu v moch strdaj mylnou konzumac plastovch sk, kter jim pipomnaj jejich potravu - medzy.

Bhem sobotnho programu, kter bude probhat od 11 do 16 hodin, se zjemci seznm s chovanmi druhy elv, dozvd se, kter druhy se vyskytuj v prod esk republiky a kter by se v n naopak vyskytovat rozhodn nemly. Dti se mohou tit na nejrznj elv aktivity, kvzy i ukzky krun, mohou se zapojit do elv soute. Pedstavme i nov interaktivn prvek upomnajc na ohroen moskch elv. A chybt nebudou ani informace, jak me tmto starobylm tvorm pomoci kad z ns. V 16 hodin pak probhne mimodn komentovan krmen elv ostruhatch, vyhodnocen elv soute a pedn cen.

elvy v Zoo Ostrava:

dlouhokrka Siebenrockova (Chelodina oblonga) - blzko ohroen (Near Threatened )
krtkokrka novoguinejsk (Elseya novaeguineae)
pelusie ern (Pelusios niger)
pelusie zpadoafrick (Pelusios castaneus)
karetka novoguinejsk (Carettochelys insculpta) - zraniteln (Vulnerable)
elva ostruhat (Centrochelys sulcata) - zraniteln (Vulnerable)
kuora amboinsk (Cuora amboinensis) - zraniteln (Vulnerable)
elva bahenn (Emys orbicularis) - blzko ohroen (Near Threatened)
elva Hamiltonova (Geoclemys hamiltonii) - zraniteln (Vulnerable)
elva hvzdnat (Geochelone elegans) - zraniteln (Vulnerable)
elva ohebn (Kinixys erosa) - chybjc daje (Data Deficient)
elva chrmov (Heosemys annandalii) - ohroen (Endangered)
elva ernav (Heosemys grandis) - zraniteln (Vulnerable)
elva ostnit (Heosemys spinosa) - ohroen (Endangered)
elva anmsk (Mauremys annamensis) - kriticky ohroen (Critically Endangered)
elva trojkln (Mauremys reevesii) - ohroen (Endangered)
okadie nsk (Mauremys sinensis) - ohroen (Endangered)
elva lutohnd (Testudo graeca) - zraniteln (Vulnerable)
elva zelenav (Testudo hermanni hermanni) - ohroen (Endangered)
elva zelenav (Testudo hermanni boetgeri) - ohroen (Endangered)
 
Datum:
24.06.2019  11:38
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Veern komentovan prohldky v Zoo Ostrava

Co se dje v zoologick zahrad po zavrac dob a jak se zmn chovn zvat po soumraku? To mohou zjemci zat bhem veernch komentovanch prohldek, kter budou v ostravsk zoo opt zahjeny se zatkem letnch przdnin. Prohldky, kter se t velkmu zjmu nvtvnk, budou probhat kad przdninov ptek (s vjimkou posledn, ta se z dvodu konn Bhu Zoo Ostrava pro gibony uskuten v sobotu 31. srpna). Prvn prohldka probhne tento ptek 28. ervna.

Bhem letnch przdnin budou v ostravsk zoologick zahrad probhat veern komentovan prohldky s prvodcem, pi nich mohou lid zat, co se dje v zoo po zavrac dob a jak se chovaj zvata po setmn. Chovn mnohch zvat je naveer jin ne bhem dne – zejmna zvata soumran a non bvaj v tuto dobu daleko aktivnj (nap. kokovit elmy, jeleni nebo sovy). A naopak zvata s denn aktivitou je mon pozorovat, jak se v prbhu veera ukldaj k odpoinku. Nap. pvi, kte se v arelu zoo pohybuj voln, vyltaj kad veer hadovat vysoko do korun strom.

Prvn prohldka se uskuten v ptek 28. ervna od 20:00 hod. a pak kad nsledujc ptek a do konce przdnin. Posledn przdninov prohldka vak probhne vjimen v sobotu 31. srpna, a to z dvodu ptenho konn Bhu Zoo Ostrava pro gibony.

Dovolujeme si upozornit, e pohyb po arelu zoo je mon pouze s prvodcem (akce se kon po zavrac dob). Dlka prohldky je okolo 2-3 hod. Vzhledem k asov nronosti prohldky doporuujeme zvit ast nejmench dt. Nvtvnci zaplat cenu bnho vstupnho, tj. dospl 120 K, dti do 15 let (pouze v doprovodu dospl osoby), studenti do 26 let a senioi pak 90 K. Na veern prohldky neplat dn permanentky i jin zlevnn vstupenky a lze je platit pouze v hotovosti. Z dvodu omezen kapacity je nutn rezervace pedem prostednictvm rezervanho systmu.

Akce probh pouze za pznivho poas.
 
Datum:
08.06.2019  09:18
Od:
Josef (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
V Archivu msta Ostravy se kon pi pleitosti Mezinrodnho dne archiv v ter 11. 6. 2019 v dob od 9.00 do 17.00 hod. vstava s nzvem Archivn NEJ, na n budou mt nvtvnci jedinenou monost spatit archivlie, kter lze prvem oznait superlativem "NEJ" - NEJstar, NEJvt, NEJmen atp.

Srden zveme vechny zjemce.
Archiv msta Ostravy
 
Datum:
15.04.2019  08:37
Od:
Josef Vank (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Muzeum rekord se chyst na Velikonoce:

mme oteveno kad den od 9 do 17 hodin a pipravili jsme pro vs tucty velikononch expont. Ob kraslice z javorovho deva pat k nejfotografovanjm z nich. Jej vroba zabrala Antonnu Hjkovi vce ne dva roky - nejprve musel nalzt a usuit vhodn devo, to poslze naezal do lamel o rznch prmrech a lepil je k sob. Vznikl hrub polotovar pot vysoustruil do tvaru vajka a do nj dltkem vyryl drky ornament. Finln pravou bylo vylit drek roztavenm cnem a celkov zabrouen povrchu dohladka. Uniktn kraslice je 104 cm vysok a po dozdoben doshla hmotnosti 61,5 kg. V obou expozic muzea se mete dle pokochat kraslic ptros i jii, kraslicemi stvoenmi cechem drtenickm i nejvtm velikononm vejcem keramickm. Pokud by vm to snad bylo mlo, najdete u ns i nejdel eskou pomlzku - m 583 centimetr. Podrobnosti k va nvtv naleznete na www.muzeumrekorduakuriozit.cz
 
Datum:
15.03.2019  13:07
Od:
Ilona (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Pozvnka na happening a slavnostn odhalen prvnch ostravskch poetickch popelnic, kter budou symbolicky vnovny bsnku Lawrenci Ferlinghettimu k vro jeho stch narozenin. Zrove poktme jarn slo bulletinu Krsn Ostrava.

Sraz bude ve tvrtek 21. 3. 2019 v 18:00 na nmst Benee.

Na poeticko-popelnicovou pou srden zvou Antikvarit a klub Fiducia a okralovac spolek Za krsnou Ostravu. Akce je podna ve spoluprci s firmou OZO Ostrava.

Poezii umstnou na veejnch prostranstvch, v hromadnch dopravnch prostedcch, v parcch i na rznch netradinch mstech v minulosti mla u mnoh msta, avak jen Ostrava bude mt svou poetickou popelnici! Poetick popelnice (POPO) seznm zdej obyvatele s texty vybranch pozoruhodnch bsnk, nabdnou duchovn poten a oiv nkter zapadl kouty - vynen, tdn i pebrn odpadu se nepochybn stane oblbenou innost vech milovnk mz!

Poetick popelnice polepen fliemi s bsnickmi texty budou rozmstny po celm mst a pro jejich "tene" chystaj organiztoi adu dalch doprovodnch aktivit, napklad soute ve znalosti text, topografie svozovch mst i v hledn tzv. keek. Kdo chce, me ppadn sledovat a zaznamenvat pohyb sv "oblben popelnice" (kontejneru) v rmci zem msta, eventuln o tom podat zprvu na socilnch stch.

Prvnm z lauret projektu POPO se stane legendrn americk autor Lawrence Ferlinghetti, nestor slavn skupiny bsnk tzv. beat generation, jen se letos 24. bezna dov ctyhodnch sta let! Tinct jeho bsn bude vylepeno na kontejnery v nejrznjch stech msta coby specifick ostravsk hold tomuto vjimenmu tvrci.

Pijte si poslechnout ryvky z Ferlinghettiho ver na nroch ulic a v perifernch oblastech mstskho centra, pobratit popelnice s poezi (maj k sob bl, ne se na prvn pohled zd) a zastnit se ktu prvnho letonho sla bulletinu Krsn Ostrava. Psi a koky jsou rovn vtni!
 
Datum:
10.03.2019  11:56
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
esk spolenost pro trnovn pamti a mozkov jogging
vyhlauje od pondl 11. 3. 2019 do nedle 17. 3. 2019

NRODN TDEN TRNOVN PAMTI

v rmci celosvtov akce "Tden uvdomn si mozku" (Brain Awareness Week), kter od roku 1996 pod organizace Dana Alliance for the Brain (www.dana.org) V tomto beznovm tdnu (11. - 17. 3. 2019) se veejnost dozvd o vsledcch vzkumu mozku srozumitelnou formou prostednictvm stovek akc. Ty jsou podny vdeckmi institucemi, kter se vzkumu mozku vnuj, ppadn institucemi, kter vsledky vzkumu aplikuj v praxi.

Clem NRODNHO TDNE TRNOVN PAMTI je pesvdit nejen seniorskou populaci, e si jet docela slun pamatuje, kdy j nkdo porad, jak na to. Trnovn pamti je efektivn nstroj proti mentln deterioraci, a zrove rychl cesta ke zven sebevdom.

V rubrice "Radme si" (mohlo by vs zajmat) najdete rozpis kurz podle mst.
 
Datum:
02.03.2019  08:20
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Zajte do Akordu na Den otevench dve

Dm kultury (DK) Akord v Ostrav-Zbehu oteve sv prostory v nedli 3. bezna 2019. Den otevench dve probhne od 9 do 13 hodin. Nvtvnci mohou zavtat do prostor, do kterch se bn nedostanou. V jednotlivch prostorech bude probhat doprovodn program.

Dm kultury Akord, sdlc na nmst SNP v mstsk sti Ostrava-Zbeh, oteve sv prostory letos poprv. Pijte se podvat do zkulis nejstarho ostravskho domu kultury, kter letos slav sv 60. narozeniny a v roce 2015 proel rekonstrukc.
Den otevench dve se uskuten prvn beznovou nedli. Nvtvnci si budou moci prohldnout bn nepstupn zkout Akordu vetn zzem pro herce, zvukovou kabinu nebo prostory kancel. Leton Den otevench dve je vjimen tm, e je soust oslav "Slavme spolen 90-60-90", kter zapoaly u minul vkend Vronm plesem

Jedna prohldka bude a 50 minut. Komentovan prohldky budou probhat od 9 hodin ve frekvenci t prohldek za hodinu. Posledn prohldka je plnovna na 13. hodinu.

Poet astnk prohldky je omezen. Zjemce dme o vasnou rezervaci msta a to bu osobn na pokladn Akordu nebo na telefonnm sle 596 762 511.

Den otevench dve se uskuten soubn v Akordu i v eskm rozhlase Ostrava. Vichni astnci prohldek zskaj monost navtvit tent den zdarma hokejov utkn HC Vtkovice Ridera - Mountfield Hradec Krlov v 16 hodin v Ostravar Arn.
Pokud se nvtvnci zastn Dn otevench dve v DK Akord a souasn i v eskm rozhlase, budou zaazeni do specilnho slosovn, kter probhne ve 13 hodin. Vylosovno bude 10 vherc, kte zskaj monost se ped zmnnm utknm podvat do zkulis hokejov haly.

Vstup na Den otevench dve je zdarma.

 
Datum:
24.02.2019  15:25
Od:
Ilona (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Srden zveme ostravky na prezentaci JAK ZACHRNIT BEDIKU?

26. 2. V 18.00 ve Fiducii Ostrava

Prezentace vsledk architektonickho workshopu
Na konci srpna 2018 probhl v osad Bedika architektonick workshop, kter ukzal monosti revitalizace tto oblasti, j hroz likvidace. Na 30 odbornk a student architektury se ve tyech tmech a tyech dnech snailo o co nejhlub zamylen nad problmy osady. Vsledky by mly pomoci v dalm rozhodovn o budoucnosti osady. Prezentovat bude architekt Ondej Turo z Ateliru tur.
 
Datum:
31.01.2019  09:09
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Pololetn przdniny v Zoo Ostrava

V ptek 1. nora zveme vechny kolky a jejich rodie do ostravsk zoologick zahrady, kde pro n bude o pololetnch przdninch pipraven speciln program. Za mimoseznn zlevnn vstupn si mohou ut zbavu i pouen. Vichni kolci se mohou tit i na mal drek.

O pololetnch przdninch, kter letos pipadaj na ptek 1. nora, pipravila ostravsk zoologick zahrada pro vechny mal i velk nvtvnky mimodn komentovan krmen vybranch druh zvat:

11:00 hod. ralci (v pavilonu Papua)
12:00 hod. impanzi (v Pavilonu evoluce)
13:30 hod. sloni (v pavilonu slon)
14:00 hod. hroi (v pavilonu Tanganika)

Tento den bude mezi 11. a 14. hodinou pro veejnost rovn mimodn oteveno vukov centrum zoo. Zde si mohou lid prohldnout bohatou sbrku prepart (vycpanin, lebek, zub atd.), kter pracovnci zoo vyuvaj pi vukovch programech pro koly a dalch vzdlvacch aktivitch. K vidn je zde nap. kostra elvy, uovky nebo impanze. Celou adu prepart si je mon nejen prohldnout, ale i osahat a potkat, nap. lebku medvda, obratel velryby, parohy nejvtho jelena svta, stehenn kost slona ad. Vukov centrum najdou nvtvnci v blzkosti pavilon Tanganika a Mal Amazonie.

Nsledn bude vukov centrum oteveno ve vedn dny i po celou dobu jarnch przdnin vech okres v kraji, vdy od 12 do 14 hod.
 
Datum:
15.11.2018  16:34
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Srden vs zveme v ptek 16. 11. v 18.00 na komentovanou prochzku PO OSTRAVSKCH STOPCH LEOE JANKA

Jankovsk pou po ostravskch mstech spjatch s osobou slavnho skladatele a s vyprvnm o jeho ivot a dle. Navtvme napklad bval Nrodn dm (DJM), kde poprv zaznla v Ostrav Jej pastorkya, pozdji dal Jankovy opery. Zastavme se u bvalho hotelu Slavia na Hollarov ulici, kde se konal slavnostn banket na poest Leoe Janka po premie Kti Kabanov. Zastavme se tak u nemocnice (Kleinovo sanatorium), kde zemel. Nemineme ani msta a objekty takkajc v duchu "hommage - Leo Janek" - napklad Jankovu konzervato. Sraz ped Antikvaritem a klubem Fiducia.

Zve Antikvarit a klub Fiducia
 
Datum:
15.10.2018  11:11
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Zajmav tip - Ostravsk muzeum od 15 hod. - 16:30 hod.

MINIVSTAVA erstvch hub s komentovnm vystavovanch hub.
 
Datum:
05.10.2018  16:07
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den zvat v Zoo Ostrava

V sobotu 6. jna zveme zjemce do ostravsk zoologick zahrady na oslavy svtku vech ivch bytost. U pleitosti Dne zvat se zde uskuten speciln program pro mal i velk nvtvnky. Pijte se dozvdt o ohroench pvcch jihovchodn Asie, velkch elmch na prody a dalch vzcnch druzch. Svou nvtvou zrove podpote zchranu tch nejohroenjch.

Program Dne zvat v Zoo Ostrava bude probhat po cel den na nkolika mstech v arelu. Sv vrobky a dal aktivity k problematice ohroen pvc jihovchodn Asie pedstav ci a jejich uitel ze Z kolsk z Karvin a ze Z a M Rakovice. Stnek zde bude mt i Stedisko volnho asu Ostrava. lenov SOP Carpathia se zam na velk elmy. Krom informac o jejich situaci v na prod se dti budou moci prakticky seznmit i se stopami, kter jednotliv druhy za sebou nechvaj.

Krom toho bude po cel den probhat komentovan setkn u vybranch druh zvat dle aktulnho harmonogramu:

9:30 pandy
10:00 medvdi a hulmani (expozice itvn)

10:30 vydry (expozice itvn)
11:00 mandrili (kruhov vkend)
11:30 loriov (Volira Papua)
12:00 impanzi (v Pavilonu evoluce)

12:30 ralci (pavilon Papua)
trnink slon v pavilonu – zatek mezi 12:30-13:00

14:00 hroi (pavilon Tanganika)
15:00 velbloudi (probh pouze, je-li such vbh)

15:00 medvdi a hulmani (expozice itvn)

16:45 medvdi a hulmani (expozice itvn)

Pozn.: Setkn u venkovnch vbh probh pouze za pknho poas.
Zjemci se budou moci projet tak safari expresem mezi stdy vzcnch africkch a asijskch kopytnk.

Den zvat se kon i v dalch eskch a slovenskch zoo sdruench v Unii eskch a slovenskch zoologickch zahrad (UCSZOO). Pijte se dozvdt nco o zvatech samotnch i to, jak jim mete pomoci. Mnoho druh je toti v dsledku innosti lovka ohroeno vyhubenm. Nedopusme proto, aby z na planety vymizely pln.

Historie Dne zvat:
Svtov Den zvat pipad na 4. jna. Oslavy souvisej s Frantikem z Assisi, jeho svtek se pipomn prv tento den. Svat Frantiek proslul svou lskou ke vem stvoenm, tedy i ke zvatm. V R se Den zvat slav od roku 1994 a i v Zoo Ostrava se stal tradin akc.
 
Datum:
15.09.2018  09:27
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den pro seniory v Zoo Ostrava

V sobotu 15. z se v ostravsk zoologick zahrad uskuten tradin akce pro seniory. Tento den budou mt lid nad 60 let voln vstup do zoo a pipraven pro n bude i speciln doprovodn program.

Zjemci budou mt monost zastnit se komentovan prohldky s prvodcem. Prohldka zane v 10:00 hod. u vstupu do zoo. V pavilonu africkch zvat si budou moci pamtnci zavzpomnat u vstavy mapujc historii ostravsk zoologick zahrady, od vzniku a fungovn jet v arelu v Ostrav-Kunikch a po souasnost ve Slezsk Ostrav. Probhat budou i komentovan setkn u vybranch druh zvat. Zjemci tak mohou nahldnout do pstebnch sklenk, kter jsou bn nvtvnkm nepstupn.

Komentovan prohldky botanickho zzem s prvodcem probhaj od 11 a od 14 hod. a jsou v cen vstupnho do zoo. Sraz zjemc je u vstupu do zoo.

Vstup do zoo je v tento den pro vechny seniory nad 60 let zdarma! Prokzat se musej platnm dokladem.
Reim zobrazen: ve / strom
<<< Novj pspvky     Star pspvky >>>