Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Hana,
ztra Jchym.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz
Radme si na SeniorTipu
Vechno kolem potaov grafiky, grafickch efekt, focen, pravy fotografi.      Vechno kolem pota, software, hardware, modern komunikan technologie      Internetov sociln poradna      Astrologie, horoskopy a jin...      Run prce, vyvn, oknko dovednost      Kvtiny, kvtinky, zahrada, rostlinky      Kosmetick a zkrlovac oknko      Va, vam, vame
Vechno kolem potaov grafiky, grafickch efekt, focen, pravy fotografi.
 
Rubrika nen klasickou poradnou. Slou pouze kvmn vlastnch zkuenost a nmt kdanmu tmatickmu okruhu. Za vzjemn rady nenese sprva strnek dnou odpovdnost a kdanm radm pistupujte srezervou.

Dl postupy / nmty ( klikni )
 
  
- dotaz uivatele
  
- odpov odbornka
  
- reakce uivatele

Zvolen tma - mohlo by vs zajmat
Datum:
09.07.2021  19:06
Od:
rka (anonymn uivatel)
Tma:
RE:
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
Muraja latnat_foto D.Kubala.jpg 1921Kb
Takara javansk_foto D.Kubala.jpg 2406Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
Prohldky pstebnch sklenk v Zoo Ostrava zanaj tuto sobotu
V Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava se nvtvnkm po del pestvce opt otevraj pstebn sklenky. Nachz se v nich bohat kolekce tropickch a subtropickch rostlin z rznch kout svta. V sobotu 10. ervna budou zahjeny tradin komentovan prohldky s prvodcem. Kvli omezen kapacit je nutn se pedem nahlsit a bhem prohldky dodret aktuln opaten.

V pstebnch sklencch v ostravsk zoo v souasnosti plod i rozkvtaj a ndhern von rzn druhy tropickch a subtropickch rostlin. Napklad vni rostliny muraje latnat (Murraya paniculata), nazvan t oranov nebo pomeranov jasmn, si nvtvnci sklenk asto pletou s vn nedaleko rostoucch citrus. Je j toti velmi podobn, ale navc je obohacena o jasmnovou sloku. Je to druh kee nebo malho stromu z eledi routovit (Rutaceae) pochzejc z jin a jihovchodn Asie a Austrlie. Jej mlad listy jsou velmi aromatick a pouvaj se jako koen a tak v tradin nsk medicn. Suen plody jsou soust kari koen. ern i zelen aje se parfmuj kvty tto rostliny. Je to tak oblben hrnkov rostlina, kter se d pstovat i jako bonsaj.

Zajmavou rostlinou, kter pilk pohledy nvtvnk, je tak takara javansk (Dianella javanica). Rostlina pochz z jihovchodn Asie a jihozpadnho Tichomo, kde roste ve vlhkch tropickch lesch a kovinch, v lesnch lemech i na suti sopench svah, kolem skal i na bezch vodnch tok. Pozornost pitahuje svmi lesknoucmi se fialovmi a ernmi bobulemi. Pstuje se jako ozdobn rostlina, jej koen m pak vyuit i v tradin medicn.

Prohldky sklenk probhaj o vkendech, vdy v 11:00 a ve 14:00 hod. Sraz zjemc je vdy u vstupu do zoo, kde si skupinu vyzvedne prvodce. Prohldky jsou zahrnuty v cen vstupenky do zoo. Z dvodu omezen kapacity je nutn rezervace pedem na tel. sle 596 241 269 nebo osobn na vrtnici zoo. Do trop s prvodcem se mohou nvtvnci vydat u tuto sobotu.
Datum:
08.07.2021  08:34
Od:
Duan (len klubu)
Tma:
RE:
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
1.jpg 48Kb
2.jpg 34Kb
3.jpg 59Kb
4.jpg 134Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
Nco nzor :-)
Datum:
13.04.2021  11:07
Od:
Ludmila (len klubu)
Tma:
RE: BL NEDLE
Evo m pravdu, mne to zajm. A vzhledem k tomu, e u dost zapomnm, tak je dobr si vdomosti pod doplovat:-)
Datum:
12.04.2021  12:10
Od:
Kvta (len klubu)
Tma:
RE: BL NEDLE
Evi, m plnou pravdu, jednm uchem i okem dovnit, druhm ven.
Ale je to jen pemra informac, lovk tk, obas nco zstane:-)))
Datum:
12.04.2021  11:48
Od:
emach (len klubu)
Tma:
RE: BL NEDLE
Kvto, trefila jsi hebek na hlaviku! :-)
Datum:
12.04.2021  07:59
Od:
Kvta (len klubu)
Tma:
RE: BL NEDLE

Evi, snad i na star kolena se lovk me dozvdat skutenosti, kter teba nezn. Hor je s jejich uchovnm v pamti.
Datum:
11.04.2021  12:37
Od:
emach (len klubu)
Tma:
BL NEDLE
Kdy jsem se ped dvma tdny s Velikonocemi rozlouila, myslela jsem, e tenhle velikonon maraton mm za sebou. Bylo to i tak trochu sobeck, protoe j sama jsem o tom moc nic nevdla a tak jsem si kala, e se na star kolena jako ateista poum a teba i jin, mn podobn.
No a dnes jsem zjistila, e to byl s tm koncem omyl. Ono to vechno kon a dnes - na BLOU NEDLI.
A tak jet pidm ten skuten konec.

BL NEDLE

je nedle nsledujc po - Velikonocch. Nazv se tak proto, e ti, kte byli poktni pi velikonon - vigilii a kte po osm dn oblkali bl roucho, symbol - vzken a neposkvrnnosti hchem, je v tento den odkldali.
Je to 2. nedle velikonon a jedn se samozejm o liturgick svtek. Tento den nos nov poktn naposledy bl roucho – symbol svtla, kter si oblkli v den svho ktu. Jakmile toto roucho odloili, jejich kolem bylo svtlo vnet do kadodennho ivota.
A to je tedy ten tradin liturgick svtek.
Je tu jet jeden. Novodob a vztahuje se k Bomu milosrdenstv. Co to znamen?

Tento svtek se slav od roku 2000. V tom roce pape Jan Pavel II. 30. dubna svatoeil polskou eholnici Faustynu Kowalskou, kter byla iitelkou Milosrdenstv.
Papeem bylo zamleno vykoupen prostednictvm milosrdenstv. Jde o akt odputn a smen. Nastolen mru mezi lidmi, nrody, kulturami a nboenstvmi.

Urit i pro lovka, kter nen zrovna vc, je srozumiteln, e odputn je velkou hybnou silou k uzdraven due i tla. Nejen odputn druhm, ale i sob. Smen s druhmi, se sebou samm i nkterou situac pin ulehen, jin hel pohledu a ukazuje svtlo na konci tunelu.

Tak tedy me bt Bl nedle nejen svtkem vcch, ale i tch ostatnch. Chvilka pro zastaven se v tom ivotnm bhu, zamylen a ponoen do vlastn due.
A kdo v? Mon najdete nco, co u dlouho hledte a jet jste to nikdy a nikde nenali.


Datum:
29.03.2021  10:31
Od:
emach (len klubu)
Tma:
RE: ESK TRADICE - PAIJE - barevn dny po Kvtn nedli
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
tabulka nzv dn.png 24Kb
Modr pondl.jpg 45Kb
ediv ter.jpg 38Kb
kared steda.jpg 49Kb
Zelen tvrtek.jpg 47Kb
Velk ptek.jpg 53Kb
Bl sobota.jpg 55Kb
Bo hod velikonon.jpg 53Kb
vesel konec - pomlazka.jpg 45Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
PAIJOV TDEN - barevn dny po Kvtn nedli

Svat tden i Paijov tden, pp. t Velk tden, je vznamn obdob kesanskho liturgickho roku, ve kterm si kesan tm vech vyznn pipomnaj posledn tden Jeova pozemskho ivota, jeho smrt na ki a vzken.
Svat tden zan Kvtnou nedl a kon Velikonocemi nedl
VZKͩEN.


Pomlzka

Pomlzka je jednm ze symbol Velikonoc (dve svtk jara).
Jde o spleten svazek proutk, kter bv na tenm konci ozdoben barevnmi pentlemi. Je to nstroj, se kterm chlapci na Velikonon pondl, t na mrskan pondle chod na koledu a osobn symbolicky lehaj pozad zvolench dvat z okol a i vbec vech en na potkn.
Ke lehn se pouv pomlzka z prout nebo erstvch racch vhonk listnatch devin, typicky mkkch vrbovch. Pi lehn se recituj nebo zpvaj koledy.

Pomlzkou je penesen nazvna i sama koleda - vsluka za vylehn. Zpravidla to bvaj malovan velikonon vejce, ale tak pentle na pomlzku, dle dtem sladkosti a pnm panky alkoholu. Pomlzka a vbec lehn bval krajov zvyk:
V jinch krajch mli s pomlzkou spojeny jin zvyky, anebo dokonce i koledovali pln bez pomlzky, erven vajka.

Slovansk zvyky

Proutek a prskn jm jsou pr tak symboly jarnho blesku a hmn: Prsknm se pr vyhnly zl mocnosti, jako pr jarn hmn zapud zl duchy.

Koledovn
Podobn jako koledovn obecn, i o Velikonocch bvalo nkde dalm elem zskvn potravin pi obchzen statk chudmi kolednky, jako zpsob pedchzen hladu pi przdnch spch po zim.

Nmluvy
Podstatnm bval vznam Velikonoc pro nmluvy mladch: Tedy chozen za nezadanmi dvaty, vce ne samo koledovn. Vzjemn nklonnost se vyjadovala dlouhodob a i celmi etzci rznch zpsob:
Od pentl na pomlzku, dost o vajko a vznamu dosti o ruku, dalm pokraovnm v navazovn vztah o muzikch a jarmarcch po konci postnho obdob.

Pomlzka po koled
Po celodopolednm lehn u pomlzka me bt rzn polman, vhonky opadan, ale i tak v prout stle zbv njak sla: Prout na pomlzku je typicky erstv, natrhan a pleten teba i jen den pedem, mon dokonce i men… Ideln kondice pro vsazen pomlzky do zem.
Takto lze i dnes stle potkat "pomlzkov vrby" na mezch, v mokadech a vedle pvodnch strom, kam je kolednk vrtil, dnes dokonce i na zahradch, jak maj mlad stromky kmnky viditeln spleten z nkolika peivch prut.


ESK TRADICE, WIKIPEDIE, INTERNET

----------------------------------------------------------
tenm dkuji za pozornost.

Datum:
28.03.2021  20:29
Od:
alena (len klubu)
Tma:
RE: ESK TRADICE - pokraovn estou postn nedl - KVTNOU
Rda jsem si proetla tv pspvky vzajc se k Velikonocm:-)
Zajmav a poun:-)
Datum:
28.03.2021  11:45
Od:
emach (len klubu)
Tma:
RE: ESK TRADICE - pokraovn estou postn nedl - KVTNOU
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
vjezd Jee Krista do Jeruzalma.jpg 77Kb
dnen realita.jpg 44Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
est postn nedle - KVTN / jinde zvan Kvtnice, Kvtnica, Bernkov nebo Palmov /

Tento den je posledn postn nedl doby ppravy na Velikonoce, zatek Svatho tdne. Na Kvtnou nedli si pipomnme pchod Jee Nazaretskho a jeho uednk do Jeruzalma, kdy je lid vtali mvnm palmovmi a olivovmi ratolestmi a hzeli kvty a palmov ratolesti pchozm pod nohy.

V naich koninch je symbolicky nahrazuj koiky – nakvetl vtviky vrby jvy, ale nkde tak bzy nebo lsky, kter se vysvt v kostele.

Kdy se nov posvcen vtviky pinesly dom, star se splily.

Na Kvtnou nedli se nesmlo nic pct, protoe by se zapekl kvt na stromech a proto by se neurodilo dn ovoce.

Tak se oblkaly nov aty, aby v nich lovk kvetl.

Posvcen koiky mly do staven pinst tst, ochrnit dm i jeho obyvatele ped zlmi temnmi mocnostmi. Podle povr mly livou slu, a tak se rozdrcen posvcen koiky dvaly pt s vodou nemocnm lidem i dobytku.

Dal livou moc mla samotn posvcen koika, kdo ji celou spolkl, byl cel pt rok ochrnn ped bolestmi v krku.

Domy se vymtaly zelenmi ratolestmi, kter mly vymst vechnu pnu a nemravnost.

A stle platilo, co kraj, to jin zvyky a tradice.

Pranostiky kaj, e Tden ped a tden po Kvtn nedli rdy padaj paije - (tedy sn) a Neas na Kvtnou nedli nen pro rok dobr znamen.

ESK TRADICE - knin archiv, internet
Datum:
21.03.2021  11:42
Od:
emach (len klubu)
Tma:
ESK TRADICE - pokraovn ptou postn nedl - SMRTNOU
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
ilustrace ke Smrtn nedli.jpg 54Kb
smrtka.jpg 53Kb
vynen smrti ze vsi.jpg 34Kb
vtn jara.jpg 48Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
Pt postn nedle - SMRTN

Ptou postn nedl je nedle zvan - SMRTN - nebo tak SMRTELN.

V ten den lid, vtinou jen mlad, vyneli - vynej ze vsi slamnou smrt - Maenu, Moenu, Maanu, smrtholku, loutku odnou do enskch at. lo vlastn o slamnou figurnu, ovnenou hadky a stukami a nastrenou na ty.

Nedle m temn nzev, ale je pln vesel a radost, jedn se o louen se zimou.

Za vs mlad figurnu bu hodili do vody, zaplili nebo zahrabali do zem a zpt do vsi se vraceli se zelenm stromkem - malm ozdobenm smrkem / ltem / -, chodili dm od domu k domu, u toho si hlasit prozpvovali a baravnm ltem vtali jaro a lto.

S vynenm smrti se mnohde prolnalo chozen s ltem, i kdy je to zvyk mnohem mlad. Vtinou se odbvalo jeden den, nkde a na Kvtnou nedli. Lto, lteko, lteko i mjeek jsou iv vrbov proutky i vrky mladch smrk ozdoben barevnmi (obvykle zelenmi a ervenmi) vyfouklmi vajky, paprovmi holubikami, ptky z tsta, paprovmi etzy, malemi a pentlemi, odstiky ltek a malou panenkou na vrku, kter symbolizovala plodnost. Nkde se vyrblo pmo na mst, kde byla vyhozena smrt, jinde u pedem.
Barevn lto symbolizovalo prav opak smrti – nov ivot, pchod jara a nadj.

Vynen smrti je zvykem, kter prochz z dob pohanskch. Na Morav se udrel do dnench dn a v se tomu, e chlapec, kter se tohoto obadu nezastnil m na svdom nemoc nebo smrt v dom.
V echch tento zvyk tm zanikl / vlivem crkevnch zkaz proti pohanskm zvykm /.

esk tradice - knin archiv, internet
Datum:
16.03.2021  07:56
Od:
vendula (len klubu)
Tma:
RE: ESK TRADICE - pokraovn tet postn nedl.
Eviko, rda jsem si poetla o postnch nedlch, zvycch a tradicch, dkuji.
Datum:
15.03.2021  16:40
Od:
Karla I. (len klubu)
Tma:
RE: ESK TRADICE - pokraovn tet postn nedl.
Emach, opt dky za informace o dal postn nedli a zdravm.
Datum:
14.03.2021  17:18
Od:
emach (len klubu)
Tma:
RE: ESK TRADICE - pokraovn tet postn nedl.
se omlouvm, dnes je tvrt nedle
zapomnla jsem pepsat vodn tma
E.
Datum:
14.03.2021  10:24
Od:
emach (len klubu)
Tma:
RE: ESK TRADICE - pokraovn tet postn nedl.
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
ilustrace ke 4. nedli Druebn.jpg 97Kb
Druebn nedle.jpg 58Kb
4.nedle.jpg 37Kb
Zlat re.jpg 29Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
tvrt postn nedle - DRUEBN

Sta echov ji tak nazvali - druebadln - nebo -drubadlnice -.

Nkde t mla nzev - stedopostn -, protoe tvoila sted tyicetidennho pstu.

Jinde zase - rebnou - nebo - rovou -, protoe se v tuto nedli svt v m zlat re.

Nzev nedle pochz zejm z toho, e v tuto nedli chodval enich s drubou do domu, kam chtl o pomlzce pijt na nmluvy.

Nkde se podvala rosolka, rohlky a plenec / upeen hrch, posypan cukrem a pepem /.

Jinde teba pulka / nabobtnal hrch, upraen na msle, promchan s rozinkami a rznm koenm /.

Tohle jdlo dostal pednostn enich s nabdnutou vidlikou. Tu ale na pulku nesml pout, musel ekat na lci, aby se mu ostatn nevysmli.

* * *

Zlat re : https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_r%C5%AF%C5%BEe

ESK TRADICE - knin archiv, internet

 
    Star pspvky >>>