Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Neplate za energie zbyten i bhem dovolené
 
Rostoucí ceny energií s sebou ješt více ne v pedchozích letech pinášejí otázku, jaké spotebie pi odjezdu na dovolenou nechat bet a které naopak odpojit, aby v prázdném byt zbyten nespotebovávaly energie. Krom toho tak snííte i riziko neekaných událostí, teba poáru nebo výbuchu plynu. V pípad dvoutýdenní dovolené díky odpojené chladnice ušetíte a desítky korun. Pozor také na stand-by mód rzných zaízení.
 
Jedním ze základních krok bhem pípravy na odjezd na zaslouenou letní dovolenou by mlo zejména v aktuální dob vysokých cen energií být i zamyšlení se, které spotebie rozhodn v prázdném byt bet nemusejí. Nejen, e tak svj domov zabezpeíte ped nehodami, ale také nco ušetíte, co v aktuální situaci vysokých cen za elektinu rozhodn není k zahození. Nkdo ped odjezdem na dovolenou zkrátka vyhodí pojistky, aby ml jistotu, e ádný spotebi nenechá zbyten zapnutý. Mén jednoduché to však mají napíklad ti, kdo chovají akvarijní rybiky nebo plazy v teráriích, kde je poteba nechat bet erpadlo, filtraci i pisvícení. Stejn tak nejde radikální variantu s vyhozením pojistek uplatnit ani tehdy, pokud pedem nevyklidíte ledniku a mrazák. “Pokud odjídíte na mén ne dva týdny, nemá však smysl ledniku a mrazák vypínat. Mnoho energie tím neušetíte a náklady na obnovení provozu by úspory nejspíš pevýšily,” upozoruje Michal Hrbatý, CEO UlovDomov.cz, která poskytuje slubu Ideální nájemce pro pronajímatele byt.

Ledniku pepnte do prázdninového módu, pi delší dovolené ji vyprázdnte a odpojte úpln

U moderních spotebi se však vyplatí ovit si, zda nedisponují takzvaným prázdninovým (holiday) reimem. Pi nm se nastaví optimální teplota, co výrazn sníí spotebu energie, ani by hrozilo zkaení potravin. V pípad delší dovolené u ale tyto spotebie vyprázdnte, odmrazte a klidn i rovnou vyistte. Nakonec je vypojte z elektiny a nechejte dvee pootevené, a se vnitek odvtrá a nezatuchne. Z finanního hlediska odpojením na 14 dní ušetíte dle energetické tídy chladniky a nkolik desítek korun.

Plyn odpojte vdy. Nic tím neušetíte, ale vaše domácnost bude v bezpeí

S klidným svdomím mete vdy ze sít vypojit kávovar, rychlovarnou konvici, mikrovlnou troubu, myku a další kuchyské pomocníky. Zajistíte si tak, e u nich pi bouce nedojde ke zkratu, který by mohl zpsobit poár. Ze zásuvky vypojte rovn plotýnkové vaie, elektrický sporák vypnte pomocí hlavního síového jistie a u plynového sporáku vedle elektiny odpojte té pípojku na plyn. Plyn byste ostatn mli vypojovat vdy, tedy i ped krátkou dovolenou. Peníze sice neušetíte, ale zato ochráníte svj byt i dm ped pípadnou plynovou pohromou. Ze stejného dvodu radji uzavete i plyn ke kotli nebo karm.

Stand-by reim zásadn vypínejte

Vypojit ze zásuvky byste mli i bojler, klimatizaci a praku. U televize, poítae, herních konzolí typu Playstation i sterea a dalších podobných zaízení si ped vypojením radji prostudujte návod, nkteré toti asté vypojování ze sít nenesou dobe. I kdy ale pístroje necháte zapojené, rozhodn je vypnte z pohotovostního reimu. V tom toti stále spotebovávají elektinu, v ádu jednotek watt. Pi soubhu stand-by reim více zaízení napíklad za 2 týdny dovolené se však spoteba me blíit k 50 W, co by pi souasných cenách energií znamenalo zhruba 150 korun. „Nezapomete také zkontrolovat, zda jste v zásuvkách nenechali nabíjeky pro nejrznjší pístroje. Ty si toti obzvlášt libují v pehívání, co s sebou nese riziko poáru,“ upozoruje Michal Hrbatý.
 
Tomáš Skolek


Komente
Posledn koment: 06.08.2022  10:30
 Datum
Jmno
Tma
 06.08.  10:30 Pemek
 05.08.  10:48 von