Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Stela,
ztra Kazimr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Socha

Mou tlesnou schránku léta modeloval jeden vynikající socha. Ke své práci pouíval kvalitní sochaský materiál: cukr, vejce, máslo, sádlo, slaninu, mouku, rýi a podobn. Den co den míchal svou devnou špachtlí neodolatelné lahdky, a tak, díky svému umní, zaal postupn mnit mé externí vzezení. Pod jeho rukama jsem se rozrstala do všech svtových stran. Vznikalo krásné dílo. Vypadala jsem jako krajina plná výstupk, romantických zákoutí a prohlubní.

To byl líc. Avšak rub tohoto poínání se ukázal být závaný. Zaala jsem se váit. Všichni si mne váili, ale nemysleli to ván. Bylo to a na pováenou, kolik jsem váila. Kdy to dnes zváím, zváním.  Neván to brát ani nejde. lovk musí být odváný, aby se odváil s takovou váhou ít. Mj socha ze mne vytvoil svtový unikát. Skulpturu, které by byly i ty nejvtší podstavce v galeriích umní malé. Jen si pedstavte! Pohled zpedu: malá hlava ovšená soustavou lalk a lalok pipomínajících trs banán. To vše umístno na dvou vzdušných  balonech, spoívajících na obrovské klenb výstavné kruhové laboratoe, urené k realizaci procesu trávení. Genialita sochae byla prokázána tím, e klenba nebyla umístna vertikáln, ale horizontáln, take ze sochy vynívala a pravda, ponkud ji ohroovala, e se pi neopatrném zacházení pekotí. Pohled zezadu pak skýtal výhled na bytelnou a spolehlivou základnu pro pípad sezení, a u z jakýchkoliv dvod. Noky pak jako silné jónské sloupy. Celkový pohled prost sen kadého mue, nato pak milence. Vstonická Venuše by dostala mindrák, kdybychom se potkaly.
 
Ovšem všeho do asu. Co bych to byla za féminu, kdybych se alespo jednou za rok nepodívala do zrcadla. A hle! Zrcadlo mi bylo malé!!! Sice se mi omluvilo, e mi nestaí, e ho mj obraz daleko pesahuje, a já, ješita, jsem se v tom okamiku definitivn rozhodla, e nebudu dojídat.

Abych Mistra neurazila, rozdávala jsem tajn zbytky jídla zvíectvu v zahrad. Za krátký as se gurmetské sklony ivoich projevily. Ve chvíli, kdy jsem zjišovala, e kráím s váhou dol, vidím z okna obézního kosa, jak chce vzlétnout nahoru. Vzáptí jsem zahlédla obézní veverku, pod kterou práv praskla vtev borovice vejmutovky. Dokonce se v mém zorném úhlu objevil motýl, který se touebn a marn snail pelett z kytky na kytku.
 
Ani jsem si nevšimla, e situaci v zahrad sleduje také socha. Asi u mohu prozradit, e socha byl kucha. Kdy uvidl, co zpsobil, zahodil špachtli, vypnul varnou desku a prchnul do dáli. Jedna slepice na pilehlém dvorku mu chtla zamávat, ale neuzvedla kídlo. Léta o nm nikdo neslyšel,  ani ho nevidl. A jednou, kdy u jsem poztrácela všechna kila a vypadala jako opuchlý ebík, jsem ho zahlédla, jak ped sebou kutálí své poslední kuchaské dílo.

Aby nedošlo k nedorozumní, mistr kucha si velice váím. ivot by nám bez nich tolik nechutnal. Je jenom na nás, abychom se nepeírali. e!?
 
Text a ilustrace: Ludmila Lojdová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 01.05.2020  16:49
 Datum
Jmno
Tma
 01.05.  16:49 Bobo -:)))
 30.04.  11:47 Jana Reichova
 30.04.  07:43 Kamila
 30.04.  00:30 Jarmila
 29.04.  13:54 Vendula
 29.04.  10:20 Von
 29.04.  09:44 Olga
 29.04.  06:49 Jitka