Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zlata,
ztra Andrea.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Medvd
 
Chatu jsme postavili v roce 1969 a je to a legraní, e jsme ji koupili „pod pultem“ na Slovensku. Najednou jsme mli útoišt a pochopiteln, e kdy jsem v sobotu a v nedli nepracovala, jeli jsme na chatu. V zim, v lét. Vdy benzín byl tenkrát za babku, stál 2,40 korun.
 
Nkdy dávno, dávno na podzim se zaala šíit zvst: „Do Beskyd pišel medvd – samozejm ze Slovenska. Také to ml kousek a mj bratr mi ukazoval sádrový odlitek jeho stopy, kterou našel v okolí svého bydlišt. A to u byl opravdový dkaz. S dalším pišel Ferda Kibík, který ml chalupu kousek nad námi a choval tam i vely. „Seral mi všechen letošní med, potvora“. No a další dkaz byl stejn hrozivý. „Pedstavte si,“ íkal soused z vedlejšího údolí, „co se stalo nám. Manelka na mne takhle v podveer volá. – Ten Jura (to byl pastý), u neví, kde by ty krávy pásl. Jedna se pase na naší zahrad. Vye ji. – A tak se chystám na tu krávu a ješt, e jsem se poádn rozhlédl. Nebyla to kráva, byl to medvd. Opravdický a pkn velký. Prchal jsem hned do chalupy a tam i s manelkou jsme ve strachu  ekali, kdy se hostovi uráí odejít. Trvalo to pknou chvilku!“
 
Ovšem naše návštvy na chat neustaly, zvykli jsme si u na všechny lesní obyvatele, jednou jsme našli zajíka, který si udlal ve skalce pelíšek, srnec i jelen, ti chodili pravideln, sotva zaaly kvést re. Poupata, ta jim chutnala a jako zákusek okousali celerové listy, a kdy došel celer, spokojili se s petrelí. Pesto, e byli u nás „škodnou“, pátelili jsme se s nimi a kdy jsme je náhodou spatili, ani jsme je nevyhánli Kolikrát nám, kdy jsme pijídli v noci, pebhla ped autem i liška. Jednou se k nám vypravil i jezevec. Ne jsme sehnali fotoaparát, utekl do lesa. Ale te je avizováno zvíe mnohem vtší a také nebezpené. Co kdyby pišel i k nám?
 

V následující zim nás jednou chata pivítala docela zasypána snhem. Usilovn jsme topili, abychom vyhnali zimu, která byla venku i uvnit chaty pod bodem mrazu. Po píjemném posezení u krbu jsme se uloili pkn zabaleni v peinách v podkroví.
 
Uprosted noci mne manel budil: „Poslouchej, venku je medvd!“ A skuten pravideln se ozývalo hluboké zamruení. Rozklepala jsem se strachy a u jsem si pedstavovala, jak medvd rozbíjí plku prosklených dveí vedoucích na terasu. A jak bude v chat ádit! Manela pemohla statenost a po dalším zamruení vzal baterku, její svtlo zakryl dlaní a velmi opatrn scházel po devných schodech do pízemí. Opravdu opatrn, jenom aby nezavrzaly. I v chat se pohyboval tiše a obezetn, co kdyby ho ten medvd slyšel. Pesunul se a ke krbu, a k místu, odkud se ozývalo ono zlovstné mruení. „Pece ho musím postrašit a on utee“, dodával si odvahu. Došel a ke devné stn a prudce zabouchal. A vtom se to ozvalo. Velký rachot a potom ticho. Medvd u nezamruel.
 
Stecha naší chaty má prudký sklon a tenkrát byla pokrytá velkou vrstvou snhu. No, a kdy jsme topili a topili, aby se promrzlá chata vyhála, zahála se i stecha a sníh se zaal sunout dol. Nejdíve mruel a v krátkých intervalech, a po zabouchání se sníh sesunul s velkým rachotem a my jsme klidn dospali noc. Medvd nám u dal pokoj.
 
Hana Juraáková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 
 

Komente
Posledn koment: 14.02.2020  11:54
 Datum
Jmno
Tma
 14.02.  11:54 Vesuvjana
 14.02.  08:46 Von
 14.02.  07:47 miluna