Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mj ivot s vlí smekou 

Mj ivot s vlí smekou je podtitul knihy VLÍ STOPY eské autorky ijící v zahranií, Tanji Askani. Tato ostravská  zootechnika ije v Nmecku, kde v prostedí Wildparku peuje o skupinu vlk. Pozoruje a sívá se s vlky ji mnoho let. Nkteré z nich vypiplala od narození a cítí proto k vlí rodin obrovské pouto, které je vzájemné a hluboké.

Kdo chce s vlky íti, musí s nimi výti, íká jedno písloví. A autorka knihy to potvrzuje. Kdy chce, aby ji vlci respektovali, musí se pizpsobit jejich pravidlm. Na mladou vlici, která Tanju vnímá jako sestru, musí ena vycenit tesáky, aby ji vlice mohla vnímat jako sob rovnou. Pátelství mezi Tanjou a vlky je pevné a zvíata svou ošetovatelku radostn vítají, podobn jako psi pi návratu páníka. e tu nejde jen o potravu, potvrzuje fakt, e se zízencem, který vlky krmí, ale netráví s nimi volný as mimo výbh, se šelmy nepátelí.

Tanja láskypln popisuje své souití s vlky, od první vychované vlice Flocke, po celou vlí smeku. Sbírá mnoho posteh, které tenáovi pibliuje jednoduchým jazykem, na konkrétních píkladech. Vzpomíná si na jednotlivé situace, které jsou asto velmi vtipné nebo naopak dojemné. Teba jko kdy Tanju napadne, e vyzkouší, jak se budou její vlí pátelé chovat, kdy k nim do výbhu vstoupí v pevleení za vlka.

Naptí cítím a v morku kostí, ale touha po poznání je silnjší. S vlím koichem pes záda vejdu po kolenou do výbhu. Všichni ti se skokem ítí ke mn. Zatajím dech a hlavou mi bleskne: "Tak te u jsem za hranou." Ve zlomku vteiny jsou u m, ale místo oekávaného útoku následuje boulivé vlí vítání, šouchají do m umáky, olizují mj obliej pod vlší maskou, vrtí ohákami a poskakují neskrývanou radostí. Gesta nadšeného pátelství, a dokonce podízenosti neberou konce - jako by mi chtli íci: "Konen vypadáš k svtu - jako jedna z nás."

Z kadého Tanjina slova plyne láska a respekt. Její píbh je plný emocí a zajímavých posteh, které me zaznamenat jen lovk absolutn ponoený do problému. Jen odborník, který dlá svou práci na 120 procent, který ji vnímá jako poslání.

Krom Tanijna zajímavého píbhu najdete v knize také mnoho nádherných fotografií. U jen díky nim byste se do vlk zamilovali. Jsou prost nádherní! Díky autorin pozorování jim také trochu nahlédnete do hlavy. Jak jsou svobodomyslní, jedinení a roztomile hraví, ale také milující a ke své rodin zodpovdní. Rozhodn by mli vzbuzovat spíš obdiv ne strach. Autorka se i nad tímto problémem zamýšlí. Co v nás zpsobuje nenávist k vlkm. Pro vlci tém vyhynuli. A je to trochu smutné a zárove velmi inspirativní pemýšlení.

Musím íct, e Vlí stopy zanechaly stopy v mém srdci... 

 
Renata Šindeláová
* * *
Tanja Askani, Vlí stopy  - Mj ivot s vlí smekou
Zdroj obálky: Mladá fronta 2019
zbozi.cz

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 03.09.2019  10:12
 Datum
Jmno
Tma
 03.09.  10:12 miluna
 01.09.  11:59 Vesuvjana dky