Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Svatopluk,
ztra Matj.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Prázdninové ohlédnutí
 
Do jiních ech k Lunici jsem s rodii jezdila u jako malá holka. Pod stanem v Dobronicích jsme trávili nejen prázdniny, ale i víkendy. Táta, vášnivý rybá, si uíval kapry a obas i njakou tu štiku a veery, kdy jsme sledovali blikající splávek a svtlušky nad ekou, patily k našim pravidelným radostem.
 

S mámou jsme chodívali na houby a borvky- tm jsem se snaila jako náruivá tenáka vyhýbat a schovávat se s kníkou nkde v koutku pod stromem. Milovala jsem ale koupání nad jezem, kde je eka mírná a lehce se dá peplavat, i sjídní splavu a peejí na nafukovací matraci a do vlnek ped stanem.
 
Pro vycházky po protjší stran jsme vyuívali pívoz zdejšího pana pevozníka, který se ve vratech objevil vdy, kdy jsme zazvonili na zvon, pipevnný na jeho plot. Byl fousatý, stále zamraený- nám dtem pipomínal arodje.
 
Rodie hrávali ped stanem s páteli kanastu a my- parta dtí- jsme proívali svá prázdninová dobrodruství.
 
lovk se asi nemá vracet do míst, ke kterým ho váou krásné dtské vzpomínky, protoe me být zklamán. Já jsem se ale po letech pijela podívat. Zmizel pan pevozník, objevil se nový most, zmizelo „naše“ táboišt, pivítal nás hluný autokempink, na behu se objevil stánek s hranolky a smaákem – prost, je to úpln jiné. Jen ta Lunice zstala…

 
  
 
A tak jsem jednou „brouzdala“ po internetu a s nostalgií zadala heslo „dovolená u Lunice“. A našla jsem – Nuzice. Malá vesnika mezi Bechyní a Týnem nad Vltavou a kousek vedle ní, pímo na behu Lunice, íznivé údolí. Ti chatky, vybavené kuchykou i sociálním zaízením – pece jen v jistém vku u m stan pestal lákat, a u nich výletní restaurace. To celé je královstvím mladých majitel, manel Novotných.

 
 
Tady si dávají dostaveníko lidé z vesnice, z nedalekých chat i turisté a unavení cyklisté. Je to toti místo vyhlášené nejen krásnou pírodou, ale i specialitami zdejšího pana vedoucího, skvlým vepovým kolenem, ebírkách na medu i tatarákem…
 
Obma manelm je pouhých 26 let, obdivuju, s jakým elánem se dali do podnikání, jak jsou vstícní k hostm a snaí se splnit kadé jejich pání. Jednoduché to urit nemají. Kdy jsem se zeptala, kolik hodin denn spí, jen se usmáli.

 
  
 
Jezdíme sem u pátým rokem a zvolna se z nás stávají „štamgasti“. Znovu jsem objevila krásu plavání v Lunici, obklopené po obou bezích chatami a rybái, baví m „sledovat cvrkot“ i popovídat si s návštvníky, kteí sem pišli „na jedno“. Ale i koukat na hvzdy, kdy veer hospdka utichne.
 
Letos poprvé jsme vzali s sebou vnouka. I kvli nmu jsme naplánovali návštvu nedalekého zemdlského muzea v Netchovicích, z kterého byl nadšen. Šlapací traktory, skákání ve slám, krmení zvíátek a toení klikou všemoných historických zemdlských stroj ho potšilo tak, e zapomnl i na zklamání z toho, e jsem ho tam odmítla doprovodit do bludišt v kukuici, protoe jsem mla strach, e tam zabloudíme navdy- a ddu u bolely nohy…
Funkní zemdlské stroje si me vyzkoušet kadý, take i pamtníci si tu pijdou na své a rádi zavzpomínají.

 
 
V okolí Nuzic je mnoho zajímavých výletních cíl – zámky Hluboká, Kratochvíle, Bechyn i Kolodje nad Lunicí, pro milovníky techniky jaderná elektrárna Temelín, pkným turistickým cílem je i soutok Lunice a Vltavy. Kulturní zajímavostí je otoné hledišt v Týn nad Vltavou, kde pes léto nkolikrát týdn ped vyprodaným hledištm vystupují zdejší ochotníci. (Letos v roli uitelského mládence Zajíka v Lucern ml svou divadelní premiéru i náš pan vedoucí Lukáš Novotný.)

 
 
Pro ptiletého vnouka Daneka bylo ale nejvtším záitkem chytání kobylek na louce, kadodenní pozorování ab a uovek v tce za chatou, nikdy jsme ho nemohli odtrhnout od mraveništ v lese, nadšený byl i z ochutnávání „erstvé“ kukuice. „Jeho“ paní servírka mu podstrkávala nanuky, pan vedoucí „strejda Lukáš“ si s ním zahrál love nezlob se a smutek po mamince se dostavoval jen veer ped spaním.
Díky nmu se i dda vrátil „do dtských let“. Spolen s klukem klackem „bojovali“ proti kopivám a na tajném míst zakopali poklad – lesklý kamínek, který si slíbili píští rok zase vykopat.

 
 
Byl to prima týden, a pokud to jen trochu pjde, urit se zase za rok na Lunici vrátíme. Stále více lidí tráví své dovolené v zahranií, a to i hodn vzdáleném. A pitom u nás doma je tolik krásných míst…
 
Eva Procházková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 15.08.2019  19:04
 Datum
Jmno
Tma
 15.08.  19:04 EvaP
 15.08.  06:55 Vesuvjana dky
 14.08.  20:05 EvaP
 14.08.  17:56 Hilda
 14.08.  13:16 Von
 14.08.  09:26 EvaP
 13.08.  15:19 Jitka