Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dana,
ztra Simona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mladí ibisi z Ostravy míí do Španlska
 
Ptice mladých ibis skalních z ostravské zoologické zahrady byla minulý týden vypravena na cestu do jiního Španlska. Zoo Ostrava se tak podruhé zapojuje do mezinárodního repatrianího projektu na záchranu jednoho z nejohroenjších pták svta. Ostravští ibisi pispjí k posílení divoké populace ítající sotva 600 jedinc.  
 
Cílem projektu Proyecto eremita zaštiovaným ZooBotanico de Jerez ve Španlsku a odborem ivotního prostedí andaluské regionální vlády Junta de Andalucia je obnova voln ijící populace kriticky ohroených ibis skalních v oblasti Andalusie. Ostravská zoo se do nj zapojila poprvé v roce 2017, kdy zdarma poskytla ti mláata – jednoho samce a dv samice. Do pírody byli zaátkem roku 2018 vypuštni samec a jedna samice, druhá zstala v chovatelské základn projektu.  
 
Minulý týden bylo do ZooBotanico Jeréz odvezeno dalších pt odchovaných mláat – ti samci a dv samice. „Mláata se vylíhla koncem kvtna loského roku a všechna byla píkladn odchována svými rodii. Po dohod s koordinátorkou Evropského záchovného programu pro ibisy skalní (EEP) a španlskými kolegy byla tato mláata urena pro záchranný projekt. Všichni mladí ibisi více ne 3000km dlouhý transport zvládli v poádku a momentáln se aklimatizují v zoologické zahrad. Zatím nevíme, kolik z nich bude vypuštno do pírody a kolik posílí chovatelskou základnu projektu. Mláata urená k vypuštní do volné pírody budou následn pesunuta do adaptaní voliéry na vypouštcí lokalit,“ popisuje zooloka Adéla Obraajová

 


Ibisi po vypuštní
 
***

Ibis skalní (Geronticus eremita) se v minulosti vyskytoval v Evrop (Švýcarsko, Nmecko, Rakousko, Španlsko, Itálie), severní Africe a na Stedním východ. V dsledku ztráty pirozeného prostedí, ilegálního lovu a kladením otrávených návnad došlo na mnoha místech k jeho vyhubení. Koncem 20. století se objevily další hrozby – pouívání insekticid a elektrické vedení. Ve volné pírod dnes ije pouhých 500-600 jedinc, ím se tito ptáci adí k nejohroenjším druhm na svt. V erveném seznamu (The IUCN Red List of Threatened Species) je tento druh zaazen v kategorii kriticky ohroený. 95 % svtové populace dnes ije v Souss-Massa National Park and Tamri v Maroku, necelá stovka pták peívá v polodivoké populaci v Turecku, zbytková populace (jen cca 5 pták) v Sýrii je pravdpodobn ji vyhubená.
 
„Díky repatrianím snahám ve Španlsku a v Rakousku se malé populace tchto krásných pták znovu vyskytují i v Evrop. Mezi lety 2004 a 2009 bylo v rámci projektu vypuštno celkem 190 ibis skalních a vypouštní stále pokrauje. Mortalita vypuštných mladých pták je vysoká, pesto se však v roce 2008 vytvoil první hnízdní pár a v oblasti se v roce 2011 vytvoila malá, nezávislá a nemigrující kolonie,“ dodává Adéla Obraajová.

 


Ostravská kolonie ibis skalních
 
Záchranný projekt Proyecto eremita je dalším píkladem konkrétní pomoci novodobých zoologických zahrad pi ochran pírody a náprav škod, které lovk na pírod napáchal.
 
Foto: Pavel Vlek, archiv Zoo Ostrava a Proyecto Eremita, Španlsko.
 
Šárka Nováková, Zoo Ostrava


Komente
Posledn koment: 11.02.2019  18:09
 Datum
Jmno
Tma
 11.02.  18:09 Vesuvjana dky
 11.02.  14:58 Von