Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Emil,
ztra Vladimr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kvtnoví patroni
 
SVATÝ  STANISLAV  * 1010-1030   + 1079 ; svátek 5. kvtna
 
Svatý Stanislav pochází z polské šlechtické rodiny, vzdlával se v Hnzdnu. Byl vysvcen na knze, stal se kanovníkem v Krakov a posléze biskupem. Byl to vlídný mu, který dovedl neúnavn kázat. Osudným se mu stal stet s polským králem Boleslavem II, zvaným té Krutý, kdy ho káral  za jeho etná násilí. Boleslav Stanislava sám zavradil pímo v chrámu, nato pape eho uvalil na Polsko klatbu a Boleslav byl ze zem vyhnán. Stanislav byl prohlášen svatým, papeem Inocencem IV v letech 1253-1254.
 
Patron
Svatý Stanislav, biskup a muedník je národním svtcem Polska, jeho patronem.
Je pímluvcem za Ukrajinu, Litvu a Blorusko.
 
Pranostiky
Na svatého Stanislava napase se k i kráva. Len vysetý na svatého Stanislava hodn píze i hlávek dává. Stanislávek- daí hlávek a pediva.
Na svatého Stanislava mají brambory svátek (sázení brambor ve vyšších polohách). Na svatého Stanislava ve stodole pusto, v poli sláva.
 
 
SVATÝ  PANKRÁC  * asi 290 + asi 304; svátek 12. kvtna
 
Narozen v Malé Asii (dnešním Turecku). O jeho ivot mnoho nevíme – ji jako trnáctiletý byl v ím sat za Diokleciánova pronásledování kesan. Byl pohben na Via Aurelia v ím a nad jeho hrobem nechal pape Symmachus kolem roku 500 zbudovat chrám. Pankrác bývá zaazován mezi 14 svatých pomocník v nouzi.
 
Patron
Pankrác je patronem prvokomunikant, dtí, mladých, a té rostlin a kvt.
Je pomocníkem proti bolestem hlavy a proti keím.
Pankrác je zastáncem proti kivé písaze a kivému svdectví.
 
Pranostiky
Pankrácova nepohoda - vinohradm výhoda. Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví mui, spalují mrazem ovoce i ri. Nezamrazí-li ledoví brati, Pankrác, Servác a Bonifác, alespo zastudí.
 
 
SVATÝ  SERVÁC  * ve 4.století + 384; svátek 13. kvtna
 
Vysvcen na knze stal se biskupem a zemel jako muedník v holandskémn Maastrichtu. Nad jeho hrobem byl postaven chrám, nejstarší v Holandsku. Kadých sedm let se poádá na jeho poest posvátná pou a to ji od 14.století.
 
Patron
Svatý Servác je patronem zámeník a stola.
Je pomocníkem proti bolestem nohou, proti horece. Také proti ochrnutí zvíat a proti souení s myšmi a potkany.
Pankrác je pekvapiv záštitou proti škodám z mrazu.
 
Pranostiky
Meš-li dobe initi s panem Servaciusem, na Bonifaciuse nezapomínej. Svatí Pankráci, Serváci a Bonifáci, vás se bojí všici sedláci. Pominou zmrzlíci, pominou mrazíci. Dešt ledových mu kazí obilí.
 
 
SVATÝ  BONIFÁC  * 3. století n.l. + 306-307; svátek 14. kvtna
 
il jako správce v dom bohaté ímanky Aglaji, oba byli kesany. Bonifác se vypravil do Malé Asie, aby tu získal ostatky svatých, ale sám se stal obtí pronásledování kesan v Tarsu, rodišti apoštola Pavla. Je pohben v ím u Latinské cesty; Aglaja nechala nad jeho hrobem postavit svatyni a své jmní rozdala chudým.
 
Patron
Patron kláštera svatého Bonifáce a Alexia na ímském Aventinu.
 
Pranostiky
Na Pankráce, Serváce a Bonifáce bývá chladno na polní práce. Pankrác, Servác, Bonifác – studení brati, pinesou chladna jak se patí. Ledoví mui u nás jsou ti: Pankrác,. Servác, Bonifác a jejich kuchakou je ofie. Na svatého Pankráce, Serváce a Bonifáce pršky nejjistjší bývají.
 
 
SVATÁ  OFIE  * ve 3.století + 305;  svátek 15. kvtna
 
O jejím ivot mnoho nevíme, jen to, e byla popravena na samém vrcholu Diokleciánova vradní kesan. Okolo roku 846 byly její ostatky peneseny do chrámu Martina Ai Monti v ím, kde jsou uloeny pod hlavním oltáem.
 
Patronka
Svatá ofie je záštitou proti pozdním mrazm. ofie je také pímluvkyní za rst polních plodin.
 
Pranostiky
Svatá ofie je kuchaka ledových mu a nezstává tomu nic dluna. Svatá ofie nemívá v oblib kvty. Svatá ofie políka zalije. Den svaté ofie, jistý déš. Prší-li na svatou ofii, neurodí se víno. Déš svaté ofie švestky ubije.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 08.05.2018  13:30
 Datum
Jmno
Tma
 08.05.  13:30 Vesuvjana dky
 06.05.  19:28 oga jankov
 05.05.  17:47 Kvta
 05.05.  17:46 Kvta