Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alexandr,
ztra Lumr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Lovoš a sumec
 
Vím, zní to zvláštn, ale souvislost, i kdy se to nezdá, existuje. Tak tedy:  loského léta jsme se vypravili na výlet v následují sestav. Já, Kvta, yorkšírek Timmy a mu-rybá. Poslední v tom to píbhu sehrál podstatnou roli.  Po D8 je do Lovosic kousek, kdy jsme dojeli k Labi, nastal nejdleitjší úkol dne – najít místo, kde bychom  mue-rybáe  a psa  usadili. Velmi podstatné, pedstava, e najdeme místo, které  nebude splovat pedstavu (i to je tké uhodnout)  je lepší nedomýšlet.  

 
 

Faktor víc ne dost, poínaje vhodným pístupem do vody, poblí strom, kde by se našlo útoišt ped sluníkem a nejpodstatnjší, aby v daném úseku braly ryby. První dv podmínky se teoreticky splnit dají, poslední ne, ale dj se vle boí... Timmy,  pestoe je na výstupy zvyklý, byl tentokrát ušeten (podstatnou roli sehrálo poasí, bylo dost horko) se zejm se smíil s faktem, e bude dlat spolenost páníkovi.  Kvta m sice ujišovala, e výstup je nenároný (známé své, kadý si pojem nenároný vykládá dle svých fyzických schopností), ale znám Timmíka eho je schopný, kdy se mu nechce jít dál (na vysvtlenou: postaví se ped Kvtu a hypnotizujícím pohledem zkouší jestli se zelí a vnutí ji roli osobní idiky), a protoe by mi svdomí nedalo,  tak by Timmy ml dv osobní idiky (pedstava v tom teple  nepijatelná) a co kdyby takový servis zaal vyadovat  pravideln?  Ale souhlasím, e výstup byl (z mého úhlu pohledu) stedn nároný. Kdy jsme zdolaly vrchol,  tak jsme zapomnly na pípadné útrapy, které na nás cestou potkaly (tedy mne, kdy jsem pelézala padlý kmen a ignorovala zákony fyziky),  protoe  pohled na  krásu eského Stedohoí nás bohat odmnil.
 

 

 
Na vrcholu je monost oberstvení, ale pouze o víkendu a my jsme na vrchol vyrazily ve všední den (nebyly jsme jediné, kdo smutn hledl na zavené dvee).  Cesta zpt, jako z kadého kopce byla namáhavjší, ale nás tak píjemn nadopovala a naladila krása shlédnutého, e jsme ji tém nevnímaly.
 

Auto jsem zaparkovala v ulici, která pokrauje turistickou cestou na Lovoš (kam bych ho také dala?) a to jsem neekala, co nás potká. Zaparkovala jsem na míst u plotu, kde mohlo parkovat cca 5 aut. Peliv jsem si prohlídla okolí, ádnou znaku zakazující stání nebo zastavení jsem nenašla, ani ceduli upozorující na soukromý majetek (proto jsme s klidem vyrazily na vrchol).  Pekvapení se dostavilo, za plotem íhal majitel (to si tedy pokal) a kdy nás uvidl následoval monolog, který triumfáln zakonil vtou „vy si myslíte, e kdy jste z Prahy, tak mete všechno“. To u bylo pes áru, namítla jsem, e pokud je to jeho pozemek, má ho mít oznaený a dopravní znakou nebo jiným zpsobem a e kdy u mi vyítá Prahu, tak já mu také nevyítám, kolik mimopraských aut parkuje v ulici, kde bydlím a nevartuji u okna a nekiím na kadé mimopraské íslo, které tam zaparkuje! Následovala vta „vy jste drzá jako opice“, a my se s Kvtou tém válely smíchy!
 

Kdy jsme dojely ke zbytku naší výpravy, bylo zejmé, e ryba nebude, ale vše bylo jinak... Kolem na loce projídl rybá a jak se stává, zamotali se jim vlasce. Náš rybá to zvládl bez velkých emocí (i zázraky se djí, jestli z radosti, e jsme se ve zdraví vrátily nebo e se zbaví Tomka),  my s Kvtou pozorovaly hladinu eky a uívaly si relax po výstupu,  kdy jsme souasn mly stejnou vidinu, jak rybá na loce cosi vytahuje z vody. Na tu vzdálenost to byla záhada a halucinaci jsme zavrhly. Rybá se po chvíli vracel, zastavil u nás a z loky „vyhodil“ velrybu a zeptal se mn, jestli ji chci! No jak jsem všichni zírali si neumíte pedstavit, ale s Kvtou jsme jednohlasn zvolaly, ano chceme! Rybá odjel a náš rybá  se zatváil  jako Herodes. V tom moment se sebhli všichni zvdavci z blízkého okolí, aby uvidli poádnou rybu, nepeháním, mila 1 metr.  Náš rybá ji odmítal (kdyby ho ulovil tak urit ne) a ešilo se dilema, jestli svobodu  nebo na peká. Co dodat, peká vyhrál pi pedstav kolik stojí porce sumce v restauraci urit  kadý pochopí.  Po následující výhruce „já ho zpracovávat nebudu“ jsem hrd prohlásila, e to zvládnu. Cestou do Prahy Kvta navrhla: co ho prodat nkde v restauraci, jsem zaala mít obavy (nezákonné myšlenky se rychle ujmou), na dotaz jestli u sumce jedla a po odpovdi, e ne, mi bylo jasné, e neví co navrhuje.  Kdy jsme velrybu dopravili na balkon, zaala jsem „lovit“ na netu návod jak ji  zpracovat. Pokud víte jak vypadá zabijaka (já to znám jenom z filmu), tak je to obdobný proces, spoívající v zavšení ryby za tlamu a staení ke a dalších úkon. V tom moment mi došlo, e jsem si sáhla na dno svých sil a schopností (bez zkušeností). Nakonec jsme zvítzili, rybá se umoudil a pomáhal (pedstava ryby na pekái sehrála podstatnou roli).
 


 
Co závrem: ryba byla vynikající, podlili jsem se o ní s páteli i o story, která se k ní váe, tak  jako  te s vámi.  A nebudete vdt co s volným asem a popadne vás touha shlédnout krásy eského Stedohoí, neváhejte si vyrazit na  Lovoš (tch kopc je víc ne dost, na které se dá vystoupat, jak pravila Kvta) a všechny  stojí za to, ovšem bez záruky, e se dom vrátíte s velrybou.
 
Text: Jana Hozáková
Foto: Kvta Rozntínská
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 19.04.2018  09:06
 Datum
Jmno
Tma
 19.04.  09:06 Ludk Hork Lovo
 18.04.  15:13 Kvta pro pana Luka Horkho
 18.04.  13:11 Ludk Hork Lovo
 17.04.  20:48 Kvta pro pana Luka Horkho a dal tene
 17.04.  16:56 Ludk Hork Lovo a sumec
 16.04.  07:29 Lba
 16.04.  06:53 Karla I.
 15.04.  19:02 Ivana Lena Timmy na vlet
 15.04.  12:53 Kvta dkuji tenm
 15.04.  12:07 oga jankov
 15.04.  09:50 Vesuvjana velik dky :-)))
 15.04.  07:46 Milan
 15.04.  01:54 Mara
 15.04.  00:14 Kvta