Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leona,
ztra Ivona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Melbourne
 
Bhem dalších ty dn, co jsme ukrajovali našim známým ze soukromí, poštstilo se pomocí Goeho najít bydlení. Samozejm, jak jinak, nedaleko od nich.

Menší domek ve Springvale v Edmont ulici. Budil dojem tmavého depresivního kutlochu. Kolem domku zanedbaná zahrádka, dv lonice, obývák a kuchy s píslušenstvím. Nijak moc nadšení jsme nebyli. Poznám z výrazu Vladimíra, co si myslí a on to samé poznává podle mých škleb v oblieji. Goe nás tak dobe neznal, aby to rozeznával, ale protoe jsme jim nechtli pidlávat starosti a zneuívat jejich pohostinnosti, vzali jsme tento nabízený objekt k pronajmutí.
 
Uzavela se smlouva. Naši kamarádi se za nás zaruili, protoe jinak nepicházelo v úvahu, e bychom jen tak lehce získali bydlení. Ve stát Victoria byly zákony tvrdší ne Novém jiním Welsu (NSW). Goe s Lenkou nám moc vili, jinak by to nebyli schopni udlat. Kdybychom neplatili, museli by platit za nás.
 
Práci jsme ješt nemli, ale prý je v Melbourne práce všude dost, a tak s tím jsme si starosti zatím nedlali. Chtli jsme se vybalit, usadit, rozkoukat a potom hledat práci. Lenka se divila, e tak rychle od nich spcháme. Ale urit se jí ulevilo, kdy jsme odešli. Ona nám toti tak moc vyvaovala a snaila se, aby nám i dtem chutnalo a mli jsme pohodlí. Dlala to na úkor své rodiny, která spala na zemi na matrakách a my jsme po velkém dohadování museli do jejich postelí. Jinak bychom asi tyi dny nespali a stále se hádali. Musel být z té honiky kolem nás moc unavená.
 
Lenka s Goem jsou lidé, kteí by se nejradji rozdali, nebo podlili o vše, co je v jejich silách. Nenajde se v nich ani špetka sobectví. Je to asi tím, e oba vyrstali v dtských domovech, kde se jim nedostávalo.

Všeho si váí a nade vše je jim drahé lidské pátelství. Jsem ráda, e jsem prostednictvím Vladimíra získala vynikající pátele.
 

* * *
 
Lenka a Goe
 
Z eskoslovenska se vysthovali legáln za Leninou maminkou, sestrou a bratrem. Lenka poznala maminku a kdy jí bylo 29 let. Oba - Lenka i Goe – jsou makedonského pvodu, ale stále se hlásí k eské kultue a zvykm. Ty makedonské se jim nepoštstilo v dtských domovech poznat. S lidmi z Makedonie se seznámili prostednictvím Leniny rodiny a dodaten se nauili ovládat svj pvodní jazyk. Bylo jim toti ti a tyi roky, kdy je partyzáni pivedli do eskoslovenska, aby je uchránili ped eckou revolucí. Jednalo se o nkolik tisíc makedonských a eckých dtí.

Leniny velmi dobré kamarádky byly Martha a Thena Elefteriadu. Vyprávla mi velice hezké píbhy, co všechno spolen v domovech proily. Tam se také s Goem seznámili. Tak tito vynikající lidé se zlatým srdcem vklouzli do našeho ivota.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 
 

Komente
Posledn koment: 20.08.2017  20:29
 Datum
Jmno
Tma
 20.08.  20:29 Alena